haritada ara :   km  
Kula'da 69 yerleşim bulundu.
sırala 
Kenger mah - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1665 📖: Kenger
Alevi-Türk yerleşimi
■ 17. yy'da Kenger kazası merkezi idi. Halkının Mersin kökenli olduğu söylenir. Selvi Dede yatırı ziyaret edilir. SN
Yağbastı mah - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1928 📖: Yağbastı [ Tr "düşmana saldırdı" ]
Yörük (Şıhlı) yerleşimi
■ Eski adının İlbastı veya Elbastı olduğu söylenir. SN
Hayallı mah - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1928 📖: Hayallı
■ Köy çevresinde bizans dönemine ait kalıntılar bulunur. SN
Erenbağı mah - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1928 📖: Tekke
■ Köy eski ve yeni adlarını Nasuh Baba tekke ve türbesinden alır. SN
Gökçeören mah - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1530t 1928 📖Menye
Y75 📖: Maionía [ AnaD ]
■ Maionía esasen Kula yöresinin Antik Çağdaki adıdır. Aynı adı taşıyan kentin Helenistik döneme ait sikkeleri mevcuttur. SN
Bayramşah mah - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1928 📖: Bayramşah
■ Bayramşah türbesi ziyaret edilir. SN
Emre mah - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1891s 📖: Emresultan
■ Osmanlı döneminde merkezi bir kasaba olan yerleşimde 'Yunus Emre'ye atfedilen bir türbe ile 16. yy'a ait Carullah bin Süleyman Camii bulunur. SN
Esenyazı mah - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1530t 1928 📖Gürnevit
Yörük (Karakeçili) yerleşimi
Şeyhli mah - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1891s 📖: Şeyxlü
Yörük (Şıhlı) yerleşimi
Börtlüce mah - Kula - Manisa
1928 📖: Börüklüce
■ Daha önce Selendi'ye bağlı iken 1958'de Kula'ya ilhak edildi. Topuzdamları adlı mahallesi vardır. SN
Gökdere mah - Kula - Manisa
1928 📖: Gökdere
Yörük (Şehitli) yerleşimi
Ayvatlar mah - Kula (Gökçeören bucağı) - Manisa
1928 📖: Ayvatlar
Yörük yerleşimi
■ Köy halkının Antalya kökenli Yörükler olduğu söylenir. SN
Çiftçiibrahim mah - Kula - Manisa
1928 📖: Şehidli Çiftçi [ Tr Şehitli "aş." ]
Yörük (Şehitli) yerleşimi
■ Dağınık yapıdaki köy Osmancık, Okul, Kadılar, Memiciler, Hazarlar, Mordonlular, Kontüler ve Çolaklar mahallelerinden oluşur. SN
Topuzdamları Börtlüce mah - Kula - Manisa
Saraçlar mah - Kula - Manisa
1928 📖: Saraçlar
Yörük (Saraç) yerleşimi
Konurca mah - Kula - Manisa
1928 📖: Konurca
Sandal mah - Kula - Manisa
1712z 📖: Sandal
Eski adı: Satala?
■ Geç Roma dönemi kaynaklarında anılan Satala kenti olması muhtemeldir. Antik Çağ'da Frigya Katakekaumene bölgesinin başlıca dini merkezi idi. SN
■ © 13.03.1712 Kütahya Sancağı'nın Kula Kazası'ndaki Sandal Karyesi'ndeki Şeyh İbrahim mezrasına Nasuh Camii mütevellisi ... deyar heyran
Söğütdere mah - Kula - Manisa
Yörük (Şehitli) yerleşimi
■ 2004'te Gökdere köyünden ayrılarak köy statüsü kazanmıştır. SN
Palankaya mah Hamidiye - Kula - Manisa
1928 📖: Palankaya
Y200~a 📖: Koresa [ AnaD ]
Ayazören mah - Kula - Manisa
1928 📖: Ayazviran
Yörük (Karakeçili) yerleşimi
■ 'Ayaz' adı muhtemelen antik İáza biçiminden evrilmiştir. SN
Gölbaşı mah - Kula - Manisa
Yörük (Narınca) yerleşimi
Kavacık mah - Kula - Manisa
1530t 📖: Kavacık
NarıncalıPıtrak mah - Kula - Manisa
1928 📖: Narıncalı Pıtrak [ Tr Narıncalı "aş." ]
Yörük (Narıncalı) yerleşimi
Encekler mah - Kula - Manisa
1928 📖: Encekler/İncekler
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köy yakınında antik Saittai kalıntıları bulunur.Bağdatlı Sultan türbesi ziyaret edilir. SN
Yeşilyayla mah - Kula - Manisa
Eski adı: --
■ Hacıtufan köyüne bağlı Öksüzler, Alakavak, Hacıosmanlar ve Irzaliler mahallelerinin birleştirilmesiyle 2005'te köy statüsü kazanmıştır. SN
Hamidiye mah - Kula - Manisa
1928 📖: Hamidiye
İncesu mah - Kula - Manisa
1730z 1928 📖Gölde
Y-100~b 📖: Góloida/Kólida [ AnaD ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Manisa-Kula Rumları 19. yy sonunda genellikle Türk dilli iken Göldelilerin arkaik bir Yunan lehçesi konuştuğu belirtilir. 23 Nisan Ay'Yorgi Panayırı ünlüymüş. SN
■ © 02.10.1730 Kula kasabasında Mehmet Çavuş'a Kütahya'da Germiyanoğlu Evkafı'ndan Gölde karyesi mültezimliğinin itası © 28.04.1706 Simav kazası karyelerine göçen on bin kadar Kürd ve Türkmen taifelerinin ahali hudutlarına, bahçelerine ziyanları dokunduğundan menedilmesi... deyar heyran
■ 1891'de burayı ziyâret eden K. Buresch köyde sâdece bir kaç yaşlı kadının konuştuğu bir dili keşfettikten sonra 15 kelimesini kaydetmiştir. 19. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Manav
ÇarıkTekke mah - Kula - Manisa
1928 📖: Tekke [ Tr Çarık "aş." ]
Yörük yerleşimi
Kula ilçe - Kula - Manisa
Y1308 📖: Kula [ Tr "kule" ]
Y813 📖: Opsíkion (idari bölge) [ Lat obsequium "maiyet" ]
■ Arapça veya Türkçeden alıntı olan κουλᾶς (`kule`) sözcüğü Bizans askeri terminolojisinde 11. yy'dan itibaren kullanılır. 7. yy'da kurulan Opsikion ( < Latince «obsequium» `maiyet`) askeri eyaletinin merkezi olan kasabanın 13. yy'da 'Kula' olarak adlandırıldığını Bizans tarihçisi Paxymeres bildirir. SN
■ Yüksek (iki katlı) bağ evlerine Rumlar Türkçe kule'den uyarlanmış 'koula' adını verirlerdi. Yörede halâ bu yapılardan vardır. Belirli bir yeri belirtmek için kullanılırken, orada gelişen yerleşimin adına dönüşmüş olabilir. Tankut Beygu
■ © 22.06.1665 Kütahya sancağının Uşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedos, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... deyar heyran
Karıkoca Evciler mah Şeremet - Kula - Manisa
1928 📖: Karakoca
ÇarıkMahmutlu mah - Kula - Manisa
1928 📖: Çarık Aşireti [ Tr Çarık "aş." ]
Yörük yerleşimi
İbrahimağa mah - Kula - Manisa
1928 📖: İbrahimağa
Ahmetli mah - Kula - Manisa
1928 📖: Ahmedli
Hacıtufan mah - Kula - Manisa
1928 📖: Şehidli Hacıtufan [ Tr şehitli "aş." ]
Yörük (Şehitli/Gacar) yerleşimi
Şeritli mah - Kula - Manisa
1928 📖: Şeritli
Şeremet mah - Kula - Manisa
1928 📖: Şeremet
Balıbey mah - Kula - Manisa
1928 📖: Balıbey
Acemderesi Başıbüyük mah - Kula - Manisa
Körez mah - Kula - Manisa
1928 📖: Körez
Yörük (Gacar) yerleşimi
■ Köy yakınındaki Kale mevkiinde antik veya Bizans çağına ait kalıntılar mevcuttur. SN
Buruşukahmetler Şeremet mah - Kula - Manisa
1928 📖: Buruşuk çif.
hl 📖: Cavurköy
Yeniköy mah - Kula - Manisa
1928 📖: Cedid [ Tr "yeni" ]
■ Alaşehir ilçesine bağlıyken 1959'da Kula ilçesine bağlandı (29 Nisan 1959). Taner A.
ÇarıkBallı mah - Kula - Manisa
1928 📖: Çarık Ballı [ Tr Çarık "aş." ]
Yörük yerleşimi
■ Dağınık yapıdaki köy Köseler, Ömerli, Taşkurak, Ballar, Alihocalar, Hacımehmetli, Nebili, İkiçeşme, İbikkaya, Pamucak, Kabalı, Sofular ve Palamutyayla mahallelerinden oluşur. SN
Başıbüyük mah - Kula - Manisa
1928 📖: Başıbüyük
■ Sasotra adlı antik yerleşim yeri köy yakınındadır. SN
Kalınharman mah - Kula - Manisa
1928 📖: Kalınharman
Yörük (Gacar) yerleşimi
Argaç mah Pabuçlu - Kula - Manisa
1928 📖: Argaç
Pabuçlu mah - Kula - Manisa
1928 📖: Pabuçlu
Yörük yerleşimi
Çakırca mah - Kula - Manisa
1928 📖: Çakırca
Bebekli mah - Kula - Manisa
1928 📖: Bebekli
Yörük (Karakeçili) yerleşimi
■ Eski adının Ulfarlı olduğu rivayet edilir. SN
Şehitlioğlu mah - Kula - Manisa
1928 📖: Şehitlioğlu [ Tr Şehitli "aş." ]
Yörük (Şehitli) yerleşimi
Manaklar Ortaköy mah - Kula - Manisa
Karakeçiler Evciler mah - Kula - Manisa
Yörük yerleşimi
Battallar Battalmustafa mah - Kula - Manisa
Evciler mah - Kula - Manisa
1928 📖: --
■ İbatlı, Hıdırlar, Karıkoca, Dermençiler, Özlü ve Karakeçili mahallelerinden oluşan köy 1942 yılında kurulmuştur. SN
Sarnıç mah - Kula - Manisa
1928 📖: Sarnıç
Yörük (Şehitli) yerleşimi
Dereköy mah - Kula - Manisa
1928 📖: Dereköy
Yörük (Şehitli) yerleşimi
NarıncalıSüleyman mah - Kula - Manisa
Yörük (Narıncalı) yerleşimi
■ 20. yy başına dek göçebe Yörük aşireti iken iskan edildi. SN
Battalmustafa mah - Kula - Manisa
1928 📖: Battalmustafa
Yörük (Narıncalı) yerleşimi
■ Gemciler, Balcılar, Yağcılar, Pehlivanlar, Battallar ve Mollamustafa mahallelerinden oluşur. SN
Ortaköy mah - Kula - Manisa
■ 18.5.1956'da Ortaköy adıyla köy oldu. SN
Tatlıçeşme mah - Kula - Manisa
1928 📖: Tatlıçeşme
Yörük (Narıncalı) yerleşimi
Eroğlu mah - Kula - Manisa
1928 📖: Eroğlu
Aktaş mah - Kula - Manisa
1928 📖: Akçataş
Yörük yerleşimi
■ Dağınık yapıdaki köy Havutdere, Kemerliler, Hacıaliler, Mağazalar, Yellice, Yıldırımlar, Çankaya, Hasanhocalar mahallelerinden oluşur. SN
Şehitler Şehitlioğlu mah - Kula - Manisa
Yörük (Şehitli) yerleşimi
■ Mahallede bulunan ılıcanın aAntik Çağda Thermai Theseos (Theseos Hamamı) adını taşıdığı tahmin edilir. SN
Yurtbaşı mah - Kula - Manisa
1530t 📖: Davala
Y535 📖: Tábala [ AnaD ]
■ 4. yy'dan itibaren Bizans Notitia Episcopatuum'larında kaydedilen ve Gediz kenarında olduğı bildirilen Tabala/Davala kasabasıdır. `Peri Bacaları` ya da Kuladokya adı verilen erozyon vadisi yakındadır. SN
Güvercinlik mah - Kula - Manisa
1928 📖: Güvercinlik
Burgaz Güvercinlik mah Güvercinlik - Kula - Manisa
■ Eskiden nispeten önemli bir köy iken şimdi Güvercinlik köyüne bağlı mahalledir. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.