haritada ara :   km  
Ku��saray��' 25 yerleşim bulundu.
sırala 
Tabanbükü köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1777z 📖 : Şeyxhasanlı [ Kürtçe/Türkçe "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar [Kumtarla-Baskil-Elazığ] nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından... deyar heyran
■ Koord: 38° 32' 13'' D, 38° 25' 33'' K
İmikuşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 : İmikan [ Kürtçe "aş." ]
1928 📖 : İmikuşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 2'' D, 38° 27' 20'' K
Çiğdemlik köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 : Hasikli [ Kürtçe "Hasancıklar (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 4'' D, 38° 29' 32'' K
Hacımehmetli köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 : Hacımehmetli
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 4'' D, 38° 31' 56'' K
Konacık köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 : Ötetalan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 12'' D, 38° 33' 32'' K
Gemici köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 : Kıftan [ Kürtçe kiftan "kavgalılar" ]
1928 📖 : Gemici
Kürt-Sünni (Parçikan) yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 49'' D, 38° 35' 9'' K
Deliktaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 : Sosikan [ Kürtçe "uğur böceği" ]
1928 📖 : Sosi
Eski adı: Talanuşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 26'' D, 38° 37' 10'' K
Alangören köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 : Kurlot [ Kürtçe Lot uşağı "aş." ]
1914hk 📖 : Lotuşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 50'' D, 38° 37' 53'' K
Kuşsarayı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1946 📖 : Bekirhüseyin [ Kürtçe Bekîrhuseyinan "Bekir Hüseyinler" ]
S1226 📖 : Ebro / Hebro
1928 📖 : İzolî / İzolu (idari bölge) [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Süryani tarihçi ve din adamı Ebu’l-Ferec 1226 yılında bu köyde doğmuştur. Batı kaynaklarında doğduğu köye izafeten Bar Hebraeus (`Hebro oğlu`) adıyla anılır. Vekâyinamesi Ortaçağ Arap ve Ortadoğu tarihine ilişkin en önemli kaynaklardan biridir. SN
■ Koord: 38° 27' 27'' D, 38° 41' 11'' K
Paşakonağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1916h 📖 : Kurdîkan [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 59'' D, 38° 41' 24'' K
Kadıköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 : Kadiyan/Kayan [ Kürtçe "kadılar (öz.)" ]
1928 📖 : Kadıköy
Kürt-Sünni yerleşimi
■ İzollu aşiret lideri Hacı Kaya Sebati Duman'ın köyü olduğundan bu isimle de anılmaktadır. [SN - ?] Berat Doğan
■ Koord: 38° 26' 21'' D, 38° 41' 46'' K
Pınarlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 : Kani [ Kürtçe kanê "pınar" ]
1916h 📖 : Pınarlı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 26' 25'' D, 38° 44' 20'' K
Harabekayış köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 : Harabekayış
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 25'' D, 38° 45' 28'' K
Habipuşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 : Habipuşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski İzoli (Tomisa) kalesi bu köyün doğu yakınındadır. SN
■ Koord: 38° 26' 27'' D, 38° 46' 44'' K
Topaluşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 : Topaluşağı [ Türkçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 36'' D, 38° 50' 25'' K
Tatlıpayam köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 : Sersük [ Kürtçe "çarşıbaşı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 20'' D, 38° 51' 27'' K
Çavuşlu köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 : Vérdixam
1916h 📖 : Dukuşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 46'' D, 38° 52' 55'' K
Kutlugün köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 : Şeyxali [ Kürtçe/Türkçe "öz." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 52'' D, 38° 53' 21'' K
Eskiköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 : Dıkavnan [ Kürtçe "aş." ]
1848z 📖 : Eskiköy
Kürt-Sünni yerleşimi
■ © 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin deyar heyran
■ Koord: 38° 27' 16'' D, 38° 53' 45'' K
Yaylanlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 : Koçikan [ Kürtçe "göçerler" ]
1946 📖 : Koçikuşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 1'' D, 38° 53' 51'' K
Hacıhüseyinler köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1925h 📖 : Hacıhüseyinler
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 40'' D, 38° 54' 9'' K
Aladikme köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 : Bozolar [ Kürtçe "bozlar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 26' 40'' D, 38° 54' 31'' K
Karaali köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1915z 📖 : Çaykaraali [ Türkçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ © 18.08.1915 Mamuretülaziz'in Çaykaraali nahiyesinin Selvi karyesinden Hüseyin oğlu Zaza Yakub'un cezalandırılması. deyar heyran
■ Koord: 38° 28' 36'' D, 38° 54' 36'' K
Sarıtaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 : Şavalan [ Kürtçe "aş." ]
1928 📖 : Şevaluşağı [ Kürtçe/Türkçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 42'' D, 38° 56' 7'' K
Koçharmanı köy - Elazığ Merkez (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1916h 📖 : Hasabur [ Ermenice hatsabur ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 48'' D, 38° 57' 29'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.