Kuşsarayı'da 25 yerleşim bulundu.
sırala 
  Tabanbükü köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1777z: Şeyxhasanlı [ Kürd/Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar [Kumtarla-Baskil-Elazığ] nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından... deyar heyran
  Çiğdemlik köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928: Hasikli [ Kürd "Hasancıklar (aş.)" ]
  Gemici köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K: Kıftan [ Kürd kiftan "kavgalılar" ]
1928: Gemici
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Deliktaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K: Sosikan [ Kürd "uğur böceği" ]
1928: Sosi
  Alangören köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928: Kurlot [ Kürd Lot uşağı "aş." ]
1914hk: Lotuşağı
  Kuşsarayı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1946: Bekirhüseyin [ Kürd Bekîrhuseyinan "Bekir Hüseyinler" ]
S1226: Ebro / Hebro
1928: İzolî / İzolu (idari bölge) [ Kürd "aş." ]
■ Süryani tarihçi ve din adamı Ebu'l-Ferec 1226 yılında bu köyde doğmuştur. Batı kaynaklarında doğduğu köye izafeten Bar Hebraeus (`Hebro oğlu`) adıyla anılır. Vekâyinamesi ortaçağ Arap ve Ortadoğu tarihine ilişkin en önemli kaynaklardan biridir. SN
  Kadıköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K: Kadiyan/Kayan [ Kürd "kadılar (öz.)" ]
1928: Kadıköy
■ Kayan olarak da bilinir. İzollu aşiret lideri Hacı Kaya Sebati Duman'ın köyü olduğundan bu isimle de anılmaktadır. Berat Doğan
  Pınarlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K: Kani [ Kürd kanê "pınar" ]
1916h: Pınarlı
  Habipuşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
■ Eski İzoli (Tomisa) kalesi bu köyün doğu yakınındadır. SN
  Tatlıpayam köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928: Sersük [ Kürd "çarşıbaşı" ]
  Eskiköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K: Dıkavnan [ Kürd "aş." ]
1848z: Eskiköy
■ © 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin deyar heyran
  Karaali köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1915z: Çaykaraali [ Tr "aş." ]
■ © 18.08.1915 Mamuretülaziz'in Çaykaraali nahiyesinin Selvi karyesinden Hüseyin oğlu Zaza Yakub'un cezalandırılması. deyar heyran
  Sarıtaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K: Şavalan [ Kürd "aş." ]
1928: Şevaluşağı [ Kürd/Tr "aş." ]
■ Türk yerleşimi. Kürtçe konuşan köylüler de bulunmaktadır. anaksimandros55


Grafik harita göster     haritada ara : km