haritada ara :   km  
Kuşsarayı'da 25 yerleşim bulundu.
sırala 
Tabanbükü köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1777z 📖 Şeyxhasanlı [ Kr/Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar [Kumtarla-Baskil-Elazığ] nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından... deyar heyran
İmikuşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 İmikan [ Kr "aş." ]
1928 📖 İmikuşağı
Çiğdemlik köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Hasikli [ Kr "Hasancıklar (aş.)" ]
Hacımehmetli köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Hacımehmetli
Konacık köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Ötetalan
Gemici köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 Kıftan [ Kr kiftan "kavgalılar" ]
1928 📖 Gemici
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
Deliktaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 Sosikan [ Kr "uğur böceği" ]
Eski adı: Talanuşağı
1928 📖 Sosi
Alangören köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kurlot [ Kr Lot uşağı "aş." ]
1914hk 📖 Lotuşağı
Kuşsarayı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1946 📖 Bekirhüseyin [ Kr Bekîrhuseyinan "Bekir Hüseyinler" ]
S1226 📖 Ebro / Hebro
1928 📖 İzolî / İzolu (idari bölge) [ Kr "aş." ]
■ Süryani tarihçi ve din adamı Ebu'l-Ferec 1226 yılında bu köyde doğmuştur. Batı kaynaklarında doğduğu köye izafeten Bar Hebraeus (`Hebro oğlu`) adıyla anılır. Vekâyinamesi Ortaçağ Arap ve Ortadoğu tarihine ilişkin en önemli kaynaklardan biridir. SN
Paşakonağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1916h 📖 Kurdîkan [ Kr "aş." ]
Kadıköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 Kadiyan/Kayan [ Kr "kadılar (öz.)" ]
1928 📖 Kadıköy
■ İzollu aşiret lideri Hacı Kaya Sebati Duman'ın köyü olduğundan bu isimle de anılmaktadır. [SN - ?] Berat Doğan
Pınarlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 Kani [ Kr kanê "pınar" ]
1916h 📖 Pınarlı
Harabekayış köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Harabekayış
Habipuşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Habipuşağı
■ Eski İzoli (Tomisa) kalesi bu köyün doğu yakınındadır. SN
Topaluşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Topaluşağı [ Tr "aş." ]
Tatlıpayam köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Sersük [ Kr "çarşıbaşı" ]
Çavuşlu köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Vérdixam
1916h 📖 Dukuşağı
Kutlugün köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Şeyxali [ Kr/Tr "öz." ]
Eskiköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 Dıkavnan [ Kr "aş." ]
1848z 📖 Eskiköy
■ © 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin deyar heyran
Yaylanlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 Koçikan [ Kr "göçerler" ]
1946 📖 Koçikuşağı
Hacıhüseyinler köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1925h 📖 Hacıhüseyinler
Aladikme köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Bozolar [ Kr "bozlar" ]
Karaali köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1915z 📖 Çaykaraali [ Tr "aş." ]
■ © 18.08.1915 Mamuretülaziz'in Çaykaraali nahiyesinin Selvi karyesinden Hüseyin oğlu Zaza Yakub'un cezalandırılması. deyar heyran
Sarıtaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 Şavalan [ Kr "aş." ]
1928 📖 Şevaluşağı [ Kr/Tr "aş." ]
■ Türk yerleşimi. Kürtçe konuşan köylüler de bulunmaktadır. anaksimandros55
Koçharmanı köy - Elazığ_m (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1916h 📖 Hasabur [ Erm hatsabur ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.