Kuşsarayı'da 25 yerleşim bulundu.
sırala 
  Tabanbükü köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1960-: Şahhasan
1928k: Şeyxhasan [ Kürd/Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar [Kumtarla-Baskil-Elazığ] nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından... deyar heyran
  Çiğdemlik köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928k: Hasikli [ Kürd "Hasancıklar (aş.)" ]
  Gemici köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Kıftan [ Kürd kiftan "kavgalılar" ]
1928k: Gemici
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Deliktaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Sosikan [ Kürd sosikan "süsenli" ]
1928k: Sosi
  Alangören köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928k: Kurlot [ Kürd Lot uşağı "aş." ]
1914hk: Lotuşağı
  Kuşsarayı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1946k: Bekirhüseyin [ Kürd Bekîrhuseyinan "Bekir Hüseyinler" ]
S1226: Ebro/Hebro
1928k: İzoli/İzolu (idari bölge) [ Kürd îzolî "aş." ]
■ Ünlü Süryani tarihçi ve din adamı Ebu'l-Ferec 1226 yılında bu köyde doğmuştur. Batı kaynaklarında doğduğu köye izafeten Bar Hebraeus (`Hebro oğlu`) adıyla anılır. Vekâyinamesi ortaçağ Arap ve Ortadoğu tarihine ilişkin en önemli kaynaklardan biridir. SN
  Paşakonağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Eski adı: Guryan [ Kürd guriyan "uyuzlar" ]
  Kadıköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Kadiyan [ Kürd "kadılar (öz.)" ]
1928k: Kadıköy
■ Kayan olarak da bilinir. İzollu aşiret lideri Hacı Kaya Sebati Duman'ın köyü olduğundan bu isimle de anılmaktadır. Berat Doğan
  Pınarlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Kani [ Kürd kanê "pınar" ]
1916ht: Pınarlı
  Habipuşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928k: Habipuşağı
■ Eski İzoli (Tomisa) kalesi bu köyün doğu yakınındadır. SN
  Tatlıpayam köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928k: Sersük [ Kürd "çarşıbaşı" ]
  Eskiköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Dıkavnan [ Kürd "aş." ]
1848d: Eskiköy
■ © 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin deyar heyran
  Yaylanlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Koçikan [ Kürd koçikan "aş." ]
  Aladikme köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928k: Bozolar [ Kürd "bozlar" ]
  Karaali köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928k: Çaykaraali [ Tr "aş." ]
■ © 18.08.1915 Mamuretülaziz'in Çaykaraali nahiyesinin Selvi karyesinden Hüseyin oğlu Zaza Yakub'un cezalandırılması. deyar heyran
  Sarıtaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Şavalan [ Kürd "aş." ]
1928k: ŞevalUşağı [ Kürd/Tr "aş." ]
■ Türk yerleşimi. Kürtçe konuşan köylüler de bulunmaktadır. anaksimandros55


Grafik harita göster     haritada ara : km