Kozluk'da 91 yerleşim bulundu.
sırala 
  Düvecik köy - Kozluk - Batman
K: Malagir [ Kürd "tepe evi" ]
■ 7. yy'da İran-Bizans sınırını oluşturan Nymphios/Batman ırmağı üstünde önemli bir İran kalesi olarak anılan Xlomarion olmalıdır. SN
  Samanyolu köy - Kozluk - Batman
1917h: Kanîk [ Kürd "pınarcık" ]
  ? mz - Kozluk - Batman
1917h: Bacax
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Günümüzde hala Palamut olarak anılır. Utku Oziz
  Yeniçağlar köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1917h: Zilan [ Kürd "aş." ]
  Doğancık köy - Kozluk - Batman
1917h: Xoşa
  Parmakkapı köy - Kozluk - Batman
K: Heskut [ Erm hasgud "başaklı" ]
  Ortaçay köy - Kozluk - Batman
1917h: -
  Ziyaret köy - Kozluk - Batman
1928: Ziyaret
  Çevrecik köy - Kozluk - Batman
1917h: Kaniya Berî [ Kürd "değirmen pınarı" ]
  Eskice köy - Kozluk - Batman
1917h: Kifîfa
  Uzunçayır köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1928: Melîkan / Milikan [ Kürd "evcikler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yanıkkaya köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
E1912: Rabat [ Tr "han" ]
S569: Şphrîn
Y553, Y610: Siphrios / İsphrios
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Harabesi görülen Rabat Kalesi Honigmann'a göre 6. yy'da Prokopios'un andığı Siphrios kalesidir. Barrington Atlas bu görüşü benimser. SN
  Yayalar köy - Kozluk - Batman
1917h: Ğanik
  Okçular mz - Kozluk - Batman
E1912: Binuni
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ulaşlı köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1917h: Şelmo
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Duygulu köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1917h: Apikan [ Kürd "amcalar" ]
  Koçaklı köy - Kozluk - Batman
1917h: Zoxur
  Kavakdibi köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1928: Melkişan
E1912: Mılkeşan [ Kürd "Melikşahlar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dere köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
K: Xerzan
E1900~a: Marge
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Xerzi) yerleşimi
■ Köyün yakınında eski bir kilisenin yıkıntıları duruyor. Bu yıkıntı taşlarına "Kilise Taşları" anlamına gelen "Kevirén Déré" deniyor. Köyde Xerzan (Erzen) Aşiretine bağlı Kürtler yaşıyor. Civarda Xerzi diye biliniyorlar. Aydın Ünlü
  Aşağıkıratlı köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
E1912: Baştiram [ Kürd "baş kilise" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yazyurdu mz - Kozluk - Batman
1917h: -
  Kahveci köy - Kozluk - Batman
1917h: -
  Gümüşörgü köy - Kozluk - Batman
1928: Tımok / Tumok [ Kürd "aş." ]
  Yedibölük köy - Kozluk - Batman
1917h: Mîşritan [ Kürd murşîdan? "Mürşitler (öz.)" ]
  Kavaklı mz - Kozluk - Batman
1917h: -
  Pınarhisar köy - Kozluk - Batman
K: ˁAynhisanê [ Kürd "Hasan çeşmesi" ]
  Gündüzlü köy - Kozluk - Batman
1917h: Mezra Halik [ Kürd mezrê xalik? "dayı mezrası" ]
K1912: Mızrexalk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gürpınar köy - Kozluk - Batman
E1912: Mırerik
1865h: Millîka
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yeşiltepe mz - Kozluk - Batman
1917h: -
  Seyrantepe köy - Kozluk - Batman
1928: Çirto
E1900~c: Çırdo
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çamlıca köy - Kozluk - Batman
1917h: ˁAynçirik [ Kürd "Çirik (deresi) gözesi" ]
  Geyikli köy - Kozluk - Batman
E1912, 1928: Mangig / Mangik [ Erm "yavrucuk (veya İsacık)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ulucanlar mz - Kozluk - Batman
1917h: -
  Cevizlik mz - Kozluk - Batman
1917h: Daragozi [ Kürd "ceviz ağacı" ]
  Kemalpaşa mz - Kozluk - Batman
1917h: -
  Örensu köy - Kozluk - Batman
1928: Subhi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Koyuncular mz - Kozluk - Batman
1917h: Xincikan [ Kürd "bağevleri" ]
  Yankılı köy - Kozluk - Batman
1928: Hafik [ Kürd ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çubuk mz - Kozluk - Batman
E1912, 1928: Natopan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Armutlu köy - Kozluk - Batman
1928: Xarabik [ Kürd "örencik" ]
1917h: Xarabat
  Tosunpınar köy - Kozluk - Batman
1928: ˁAynre's [ Ar/Kürd "başgöze" ]
1917h: Ayras
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Geçitaltı köy - Kozluk - Batman
1928: Köğ
1917h: Ğov
E1912, 1928: Goğ [ Erm "yamaç?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çaygeçit köy - Kozluk - Batman
1917h: Ayn Romî [ Kürd "Rum/Türk pınarı" ]
■ Farsça ve Kürtçe kullanımda Romî sıfatı Rum veya Türk (Osmanlı) anlamına gelir. SN
  Yıldızlı köy - Kozluk - Batman
K: Kevnerezan [ Kürd "eski Erzen?" ]
A870, K1597: Erzen
Y17: Arzanênê (idari bölge)
■ İlk kez MÖ 73'te Mithridates savaşları münasebetiyle anılan Arzanênê diyarının merkezi olan Arzen/Erzen kenti Ermeni, Süryani ve Arap tarihçilerince sıklıkla anılır. Şerefname'ye göre 16. yy'da hala önemlice bir kasabaydı. Antik kentin surları köyün hemen güneyindeki basık tepe üzerindedir. Ğarzan Nehri ve ilçesi (şimdi Kurtalan) adını bu kentten alır. SN
  Kozluk ilçe - Kozluk - Batman
K: Hezo
E1902: Hızu
1665: Hazo / Hazzo
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kozluk ilçe nüfusunu aluşturan aşiretlerin bir bölümü eski Kür, birkaçı ise son 120 yıl içinde Kürt kimliğini benimsemiş Ermeni kökenlilerdir. SN
■ İlçe ikiye ayrılır. Hezoya Kevin (Eski Kozluk), Hezoya Nû (Yeni Kozluk) diye adlandırılır. BOTAN
  Yapraklı mah Bekirhan - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1928: Pelki [ Kürd pelkê "yapraklı? bir tür ağaç?" ]
1917h: Peyik
  Yeşilyurt mz - Kozluk - Batman
1865h, K1902: Golamasiyan [ Kürd "balıklı göl" ]
■ Kutsal sayılan balıklar barındıran gölü vardı. Orta çağlarda önemli bir kent olan Arzan/Erzen öreni Garzan Irmağının karşı yakasında Anuşirvan Kalesi adlı yerdedir. Yıldızlı maddesine bakınız. SN
  Yenidoğan köy - Kozluk - Batman
1928: Asi
E1900~a, c: Asipert / Asu [ Erm Asi pert "As/Asu kalesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kozluk ilçesinde Yenidoğan adında iki köy vardır. Burası Yenidoxanê Asê adıyla anılır. SN
  İnişli köy - Kozluk - Batman
1928: Palo / Balo
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Kumlupınar köy - Kozluk - Batman
1928: Gomikan [ Kürd "ağılcıklar" ]
  Oyuktaş köy - Kozluk (Yanarsu bucağı) - Batman
1928: Şikeftan [ Kürd "mağaralar" ]
  Çayönü köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1928: Reşedaran [ Kürd "karaağaçlar" ]
  Alıçlı köy - Kozluk - Batman
1917h: Norşîn
E1912: Noraşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Günyayla köy - Kozluk (Yanarsu bucağı) - Batman
1928: Bizizi [ Süry "yayla" ]
E1902: Bızezi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akçalı köy - Kozluk - Batman
1928: Küsket
E1912: Gusked [ Erm "Meryem deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ 2009 itibariyle Türkiye'de karayolu ulaşımı bulunmayan ender köylerdendir. SN
  Kolludere köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1928: Nevalan [ Kürd newalan "vadiler" ]
  Arıkaya köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1917h: Patıği / Petixi [ Kürd "kavunlu" ]
Kürd (Melkişo) yerleşimi
  Yazılı köy - Kozluk - Batman
1917h: Pinik
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Karşıyaka köy - Kozluk - Batman
1917h: Derşevan [ Kürd "çoban kilisesi" ]
  Tuzlagözü köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1865h: Melîfan / Melefan [ Kürd "tuzlalar" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Eski Malafan/Tuzlagözü bucağının merkez köyüdür. SN
  Yenidoğan köy - Kozluk - Batman
1917h: Şabî
Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Kozluk ilçesinde Yenidoğan adında iki köy vardır. SN
  Taşlık köy - Kozluk - Batman
1917h: Berzan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Berzana Xwarê (Aşağı Taşlık), Berzana Jorê (Yukarı Taşlık) diye iki kısımdır. BOTAN
  Beybağı köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1917h: Harbelüs
■ Köyün adı: Herbelûz, Bulunduğu bölge: Xerzan, yöre: Babosî(an) . Bu köy Kurtalan (Misirc), Kozluk (Hezo), Ziyaret ve Beşiri (Pişêrî) ilçeleri arasındadır. Herbelûz'un tarihi yaklasık 2 yüzyıldır. Köy 1993'te boşaltılmış ve şu anda yaklaşık 40 hane bulunmaktadır(25.07.2014). Köy boşaltılmadan önce yaklaşık 150 haneydi. BOTAN
  Çayhan köy - Kozluk - Batman
1917h: Çayxan
  Güllüce köy - Kozluk - Batman
E1912: Sırcan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akçakışla köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1917h: Derçöç [ Kürd ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Beşkonak köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1928: Gola [ Kürd "havuzlar" ]
  Derince köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1946: Korir
1928: Kürere [ Kürd "derinyol" ]
Kürd (Melkişo) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  ? mz - Kozluk - Batman
1928: Dodinik [ Erm tıtenik "dutluca" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.


Grafik harita göster     haritada ara : km