haritada ara :   km  
Kozluk'da 91 yerleşim bulundu.
sırala 
Düvecik köy - Kozluk - Batman
K 📖: Malagir [ Kr "tepe evi" ]
E630 📖: Kğimar [Gılimar] Գղիմար
Y630 📖: Xlomarôn
■ 7. yy'da İran-Bizans sınırını oluşturan Nymphios/Batman ırmağı üstünde önemli bir İran kalesi olarak anılan Xlomarion olmalıdır. SN
Samanyolu köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: Kanîk [ Kr "pınarcık" ]
? mz - Kozluk - Batman
1917h 📖: Bacax
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Karpuzlu köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1917h 📖: Salib / Salibî [ Kr "haçlı" ]
Yeniçağlar köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1917h 📖: Zilan [ Kr "aş." ]
İnanlı mz - Kozluk - Batman
K 📖: Garîkan
Yenidoğan köy - Kozluk - Batman
1928 📖: Asi
E1900~a c 📖Asipert / Asu [ Erm Asi pert "As/Asu kalesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kozluk ilçesinde Yenidoğan adında iki köy vardır. Burası Yenidoxanê Asê adıyla anılır. SN
Kaletepe köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1917h 📖: Daxlik [ Kr ]
Doğancık köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: Xoşa
Ziyaret köy - Kozluk - Batman
1928 📖: Ziyaret
Taşlıdere köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1946 📖: Holi
1928 📖: Holo / Holu
Parmakkapı köy - Kozluk - Batman
K 📖: Heskut [ Erm hasgud "başaklı" ]
1917h 📖: Kozluk Harabesi
Ortaçay köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: -
Başeğmez mz - Kozluk - Batman
1928 📖: Balekan [ Kr "abdallar " ]
Konaklı köy - Kozluk - Batman
1928 📖: Kayter / Qeyter
Ortaca köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1928 📖: Celdekan [ Kr ]
Çevrecik köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: Kaniya Berî [ Kr "değirmen pınarı" ]
Eskice köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: Kifîfa
Uzunçayır köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1928 📖: Melîkan / Milikan [ Kr "evcikler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Okçular mz - Kozluk - Batman
E1912 📖: Binuni
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yanıkkaya köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
E1912 📖: Rabat [ Ar "han, konak" ]
S569 📖: Şphrîn
Y553 Y610 📖Siphrios / İsphrios [ Sür ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Harabesi görülen Rabat Kalesi Honigmann'a göre 6. yy'da Prokopios'un andığı Siphrios kalesidir. Barrington Atlas bu görüşü benimser. SN
Yayalar köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: Ğanik
Ulaşlı köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1917h 📖: Şelmo
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Duygulu köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1917h 📖: Apikan [ Kr "amcalar" ]
Koçaklı köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: Zoxur
Kamışlı köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
K 📖: Şedirkê
1917h 📖: Şedrik
Kavakdibi köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1928 📖: Melkişan
E1912 📖: Mılkeşan [ Kr "Melikşahlar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Dere köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
K 📖: Xerzan
E1900~a 📖: Marge
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Xerzi) yerleşimi
■ Köyün yakınında eski bir kilisenin yıkıntıları duruyor. Bu yıkıntı taşlarına "Kilise Taşları" anlamına gelen "Kevirén Déré" deniyor. Köyde Xerzan (Erzen) Aşiretine bağlı Kürtler yaşıyor. Civarda Xerzi diye biliniyorlar. Aydın Ünlü
Aşağıkıratlı köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
K 📖: Baştırmê Xar
E1912 📖: Baştiram [ Kr "baş kilise" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yazyurdu mz - Kozluk - Batman
1917h 📖: -
Kahveci köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: -
Gümüşörgü köy - Kozluk - Batman
1928 📖: Tımok / Tumok [ Kr "aş." ]
Yedibölük köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: Mîşritan [ Kr murşîdan? "Mürşitler (öz.)" ]
Kapaklı mz - Kozluk - Batman
1917h 📖: Heryad
Kavaklı mz - Kozluk - Batman
1917h 📖: -
Pınarhisar köy - Kozluk - Batman
K 📖: ˁAynhisanê [ Kr "Hasan çeşmesi" ]
Gündüzlü köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: Mezra Halik [ Kr mezrê xalik? "dayı mezrası" ]
K1912 : Mızrexalk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Gürpınar köy - Kozluk - Batman
E1912 📖: Mırerik
1865h 📖: Millîka
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Bölükkonak köy - Kozluk - Batman
1928 📖: Hergemo
Yeşiltepe mz - Kozluk - Batman
1917h 📖: -
Seyrantepe köy - Kozluk - Batman
1928 📖: Çirto
E1900~c 📖: Çırdo
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çamlıca köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: ˁAynçirik [ Kr "Çirik (deresi) gözesi" ]
Geyikli köy - Kozluk - Batman
E1912 1928 📖Mangig / Mangik [ Erm "yavrucuk (veya İsacık)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Ünsaldı köy - Kozluk - Batman
K 📖: Dırşanê
1917h 📖: Deyrşan [ Kr dêr şiwan "çoban kilisesi?" ]
Ulucanlar mz - Kozluk - Batman
1917h 📖: -
Cevizlik mz - Kozluk - Batman
1917h 📖: Daragozi [ Kr "ceviz ağacı" ]
Kemalpaşa mz - Kozluk - Batman
1917h 📖: -
Yankılı köy - Kozluk - Batman
1928 📖: Hafik [ Kr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Örensu köy - Kozluk - Batman
1928 📖: Subhi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Koyuncular mz - Kozluk - Batman
1917h 📖: Xincikan [ Kr "bağ evleri" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Değirmndere mah - Kozluk - Batman
1917h 📖: Şat
Çubuk mz - Kozluk - Batman
E1912 1928 📖Natopan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Armutlu köy - Kozluk - Batman
1928 📖: Xarabik [ Kr "örencik" ]
1917h 📖: Xarabat
Tosunpınar köy - Kozluk - Batman
1928 📖: ˁAynre's [ Ar/Kr "başgöze" ]
1917h 📖: Ayras
Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
Geçitaltı köy - Kozluk - Batman
1928 📖: Köğ
1917h 📖: Ğov
E1912 1928 📖Goğ [ Erm "yamaç?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Çaygeçit köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: Ayn Romî [ Kr "Rum/Türk pınarı" ]
■ Farsça ve Kürtçe kullanımda Romî sıfatı Rum veya Türk (Osmanlı) anlamına gelir. SN
Yıldızlı köy - Kozluk - Batman
K 📖: Kevnerezan [ Kr "eski Erzen?" ]
1865h 📖: Anuşirvan Kale
A870 K1597 📖Erzen
E630 📖: Ardzın Արծն
Y17 📖: Arzanênê (idari bölge) [ Yun "Arzen diyarı" ]
■ İlk kez MÖ 73'te Mithridates savaşları münasebetiyle anılan Arzanênê diyarının merkezi olan Arzen/Erzen kenti Ermeni, Süryani ve Arap tarihçilerince sıklıkla anılır. Şerefname'ye göre 16. yy'da hala 12.000 Hıristiyan nüfusu olan önemli bir kasabaydı. Antik kentin surları köyün hemen güneyindeki basık tepe üzerindedir. Ğarzan Nehri ve ilçesi (şimdi Kurtalan) adını bu kentten alır. SN
Kozluk ilçe - Kozluk - Batman
K 📖: Hezo
E1902 📖: Hızu
K1597 1665 📖Hazzo [ Kr ˁİzzeddîn? ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Sason beyi İzzeddin soyundan gelenlerin Kürtçe Azzani adıyla anıldığını ve daha sonra Hazzo'da hüküm sürdüklerini Şerefname aktarır. Kozluk ilçe nüfusunu aluşturan aşiretlerin bir bölümü eski Kürt, birkaçı ise son 120 yıl içinde Kürt kimliğini benimsemiş Ermeni kökenlilerdir. SN
■ İlçe ikiye ayrılır. Hezoya Kevin (Eski Kozluk), Hezoya Nû (Yeni Kozluk) diye adlandırılır. BOTAN
Yapraklı mah Bekirhan - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1928 📖: Pelki [ Kr pelkê "yapraklı? bir tür ağaç?" ]
1917h 📖: Peyik
? mz - Kozluk - Batman
1928 📖: Dodinik [ Erm tıtenik "dutluca" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Yeşilyurt mz - Kozluk - Batman
1865h K1902 📖Golamasiyan [ Kr "balıklı göl" ]
■ Kutsal sayılan balıklar barındıran gölü vardı. Orta çağlarda önemli bir kent olan Arzan/Erzen öreni Garzan Irmağının karşı yakasında Anuşirvan Kalesi adlı yerdedir. Yıldızlı maddesine bakınız. SN
İnişli köy - Kozluk - Batman
1928 📖: Palo / Balo
Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
Kumlupınar köy - Kozluk - Batman
1928 📖: Gomikan [ Kr "ağılcıklar" ]
Oyuktaş köy - Kozluk (Yanarsu bucağı) - Batman
1928 📖: Şikeftan [ Kr "mağaralar" ]
Çaybaşı mz - Kozluk - Batman
1917h 📖: Şeyx Arab
Dilimli mz - Kozluk - Batman
1917h 📖: Bakırzad
Çayönü köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1928 📖: Reşedaran [ Kr "karaağaçlar" ]
Alıçlı köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: Norşîn
E1912 📖: Noraşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
Günyayla köy - Kozluk (Yanarsu bucağı) - Batman
1928 📖: Bizizi [ Sür "yayla" ]
E1902 📖: Bızezi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Akçalı köy - Kozluk - Batman
1928 📖: Küsket
E1912 📖: Gusked [ Erm "Meryem deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ 2009 itibariyle Türkiye'de karayolu ulaşımı bulunmayan ender köylerdendir. SN
Çakırlar mz - Kozluk - Batman
K 📖: Girnavas [ Kr ]
Kolludere köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1928 📖: Nevalan [ Kr newalan "vadiler" ]
Arıkaya köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
K 📖: Petexiye
1917h 📖: Patıği / Petixi [ Kr "kavunlu" ]
Kürt-Sünni (Melkişo) yerleşimi
Yazılı köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: Pinik
Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
Karşıyaka köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: Derşevan [ Kr "çoban kilisesi" ]
Tuzlagözü köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1865h 📖: Melîfan / Melefan [ Kr "tuzlalar" ]
Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Eski Malafan/Tuzlagözü bucağının merkez köyüdür. SN
Yenidoğan köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: Şabî
Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Kozluk ilçesinde Yenidoğan adında iki köy vardır. SN
Yemişli köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: Sifkan / Sivkân
Uzunyazı köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
K 📖: Tejikan [ Kr "aş." ]
1917h 📖: Mamakuş / Memekoş [ Kr ]
Akçakışla köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1917h 📖: Derçöç [ Kr ]
Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
Taşlık köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: Berzan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Berzana Xwarê (Aşağı Taşlık), Berzana Jorê (Yukarı Taşlık) diye iki kısımdır. BOTAN
Beybağı köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1917h 📖: Harbelüs
■ Köyün adı: Herbelûz, Bulunduğu bölge: Xerzan, yöre: Babosî(an) . Bu köy Kurtalan (Misirc), Kozluk (Hezo), Ziyaret ve Beşiri (Pişêrî) ilçeleri arasındadır. Herbelûz'un tarihi yaklasık 2 yüzyıldır. Köy 1993'te boşaltılmış ve şu anda yaklaşık 40 hane bulunmaktadır(25.07.2014). Köy boşaltılmadan önce yaklaşık 150 haneydi. BOTAN
Çayhan köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: Çayxan
Güllüce köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: Sincan / Siçan
E1912 📖: Sırcan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Beşkonak köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1928 📖: Gola [ Kr "havuzlar" ]
Derince köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1946 📖: Korir
1928 📖: Kürere [ Kr "derinyol" ]
Kürt-Sünni (Melkişo) yerleşimi
Yazpınar köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1865h 📖: Cezni
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şeyh Abdülhakim Ceznî taraından kurulan Nakşibendi dergahı bölgesel üne sahiptir. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.