Kozan'da 93 yerleşim bulundu.
sırala 
  Işıkkaya mah - Kozan - Adana
1928 📖 Tetri
  Kızılhöyük mah Aydın - Kozan - Adana
1925h 📖 Kızılhöyük
  Koltaklı mah Doğanalanı - Kozan - Adana
1925h 📖 Koltaklı
  Enizçakırı mah - Kozan (Tepecikören bucağı) - Adana
1928 📖 Henüz Çakırı
  Doğanalanı mah - Kozan (Tepecikören bucağı) - Adana
1925h 📖 Kisekumru
  Yağlıören mah Aydın - Kozan - Adana
  Ergeneuşağı mah - Kozan - Adana
1928 📖 Ergenuşağı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Aydın mah - Kozan - Adana
1925h 📖 Çarçabukseki
  Akdam mah - Kozan - Adana
1928 📖 Akdam
  Zerdali mah - Kozan (Tepecikören bucağı) - Adana
1928 📖 Zerdali
  Yukarıkeçili mah - Kozan (Mansurlu bucağı) - Adana
1928 📖 Keçili yk. [ Tr "yukarıkeçili" ]
  Tepecikören mah - Kozan (Tepecikören bucağı) - Adana
1928 📖 Tepecik
■ Bir dönem Sırkıntı Bâlâ nahiye merkezi olmuştur. SN
  Sakıztepe mah Zerdali - Kozan - Adana
1925h 📖 Sakıztepe
  Damyeri mah - Kozan (Tepecikören bucağı) - Adana
1928 📖 Damyeri
  Kızlarsekisi mah - Kozan - Adana
1928 📖 Kızlarsekisi
  Gökgöz mah - Kozan - Adana
1928 📖 Gökgöz
  Marankeçili mah - Kozan - Adana
1928 📖 Marankeçili
  Salmanlı mah - Kozan - Adana
1928 📖 Salmanlı
  Hüseyincik mah Salmanlı - Kozan - Adana
  Bağtepe mah - Kozan (Tepecikören bucağı) - Adana
1928 📖 Bağtepe
  Kalkumaç mah - Kozan (Mansurlu bucağı) - Adana
1928 📖 Kalkumaç
  Görbeyaz mah - Kozan - Adana
Eski adı: Görbiyes
■ Köy adını Görbiyes dağından alır. Yerel dilde Görbeyaz değil Görbiyes adı tercih edilir. SN
  Postkabasakal mah - Kozan - Adana
1928 📖 Postkabasakal
  Velicanlı mah - Kozan - Adana
Eski adı: Velcenli
■ Köy adı olarak Velicanlı Velcenli sözcüğünden bozmadır. Velicanlı ve civar köylüler Velicanlı adını halen velcenli olarak teleffuz etmektedir. Resmi kayıtlarda velicanlı olarak geçen köyün yani velcenli'nin komşu köylerinden Salmanlı köyünde eski bir ören yerinin adı velcen damı olarak geçmektedir. ozan serdar
  Yüksekören mah - Kozan (Tepecikören bucağı) - Adana
1928 📖 Yüksekören
  Kıbrıslar mah - Kozan - Adana
1928 📖 Kıbrıslar
1900~ 📖 Tirezek
E1129y : Trazarg [Drazark] դրազարկ (manast) [ Erm "kapı çalan" ]
■ 12. yy başlarında Rupenyan sülalesinden I. Toros (y. 1100-1129) tarafından onarım yazıtı bulunan Trazarg Manastırının harabesi 19. yy başlarında mevcuttu. Bu manastıra ait kırk kadar Ortaçağ elyazması Yerevan'dadır. SN
  Bekdeş mah Çelenuşağı - Kozan - Adana
1928 📖 Bekdaşlı
  Kuytucak mah - Kozan - Adana
1928 📖 Kuytucak
  Kızıllar mah - Kozan - Adana
1928 📖 Kızıllar
  Karacaören mah - Kozan - Adana
1928 📖 Karacaören
  Yeniköy mah - Kozan - Adana
1928 📖 Yeniköy
  Dikilitaş mah - Kozan - Adana
1925h 📖 Dikili[taş]
  İdemköy mah - Kozan - Adana
1928 📖 İdemköy
  Turunçlu mah - Kozan - Adana
1928 📖 Turunçlu
  Karanebili mah - Kozan - Adana
1928 📖 Karanebili
  Bağözü mah - Kozan - Adana
1928 📖 Kodas
  Çandık mah - Kozan - Adana
1928 📖 Çandık
  Çelenuşağı mah - Kozan - Adana
1928 📖 Çelenuşağı
  Kemer mah - Kozan - Adana
1928 📖 Kemer
  Duraluşağı mah - Kozan - Adana
1946 📖 Duralauşağı
  Tufanlı mah - Kozan - Adana
1925h 📖 Hacıhasan Çiftliği
  Köseli mah - Kozan - Adana
1928 📖 Köseli
  Oruçlu mah - Kozan - Adana
1928 📖 Oruçlu
  Arslanlı mah - Kozan - Adana
1928 📖 Arslanlı
  Yanalerik mah - Kozan - Adana
1928 📖 Yanalerik
  Kahveli mah - Kozan - Adana
1925h 📖 Çanaklı
  Güneri mah - Kozan - Adana
1928 📖 Güneri
  Çukurören mah - Kozan - Adana
1925h 📖 Çukurören
  Özbaşı mah - Kozan - Adana
1946 📖 Ebülhüdeli
1928 📖 Ebülhudalı [ Ar ebûl xudayr? "yeşilce" ]
  Andıl mah - Kozan - Adana
1928 📖 Andıl
  Kabaktepe mah - Kozan - Adana
1925h 📖 Kabaktepe
  Örendere mah - Kozan - Adana
1928 📖 Evran Dere
  Turgutlu mah - Kozan - Adana
1928 📖 Turgutlu
  Gökçeyol mah - Kozan - Adana
1928 📖 Tılan
■ Ünlü Tlan/Tılan çiftliği halen Hamam ve Gökçeyol olmak üzere iki köye dönüşmüştür. SN
  Hacımirzalı mah - Kozan - Adana
1928 📖 Hacımirzalı
  Kozan ilçe - Kozan - Adana
E1136 1928 📖 📖 Sis
Y1057 📖 Sísia / Sísion
1869s 📖 Kozan (idari bölge) [ Kr "ağıllar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İlk kez 964 yılında II. Nikephoros'un Kilikya seferi münasebetiyle anılan kent, 12. yy ortalarından 1375'e dek Kilikya'daki Ermeni hükümdarlığının başkenti ve 20. yy başına dek Ermeni kilisesinin bir kanadının ruhani merkezi idi. Sis Patrikliği makamı halen Lübnan'ın Antelyas kasabasında varlığını sürdürmektedir. ■ Yerleşim adı Cumhuriyet dönemine dek Sis, idari bölge adı, 17.-19. yy'larda burada hüküm süren Kozanoğulları beyliğinden dolayı Kozan idi. Kökeni muğlak olan Kozan adının Kürtçe olduğu rivayet edilir. SN
■ © 22.03.1703 Rakka tarafına geçmek için ferman alan Ekrad [Kürd] taifesinden silahşör-i padişahi Beşir ve kardeşlerinin eskisi gibi Sis sancağında iskanları hakkında Sis kadısına emirname. © 04.03.1717 Sis Kadısı Ali'nin Anavarza mahallesindeki Ekrad [Kürd] cemaati zehair mühimmatı hakkında arzları. - Deyar Heyran SN
■ Kozan, Sis’in kuzeyinde Kozanlu/Kozanoğlu aşiretinin yerleşerek kurduğu yerleşim yeri. Günümüzde Sis’i de içine almıştır. Kozanoğlu Aşireti/Cemaati, 1526 tarihli Tapu Tahrir Defterinde, Dulkadirli Ulusu’na bağlı “Ağca Koyunlu Taifesi”ne bağlıyken 1530 yılı Tahrir Defterinde “Karamanlı Türkmen Taifesine” bağlı “Kozanlu Cemaati” olarak “Kars” (Kadirli/Osmaniye) bölgesinde ve Maraş Kazasında “Maraş Yörükleri” içinde kaydedilmiştir. Bununla birlikte başka bir parçası, 1526, 1536, 1550, 1570 ve 1584 tarihli defterlerde, Halep Türkmenlerinden Harbendelü Taifesine bağlı olarak "Kozanlu Cemaati" olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
■ Yörük Türk yerleşimi. MHP'nin kurulduğu yerdir. Ahmet
  Hamam mah - Kozan - Adana
1928 📖 Hamam
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Düzağaç mah - Kozan - Adana
1928 📖 Düzağaç
  Yassıçalı mah - Kozan - Adana
1925h 📖 Yassıçalı
  Çamdere mah - Kozan - Adana
1928 📖 Çamdere
  Durmuşlu mah - Kozan - Adana
1928 📖 Durmuşlu
  Alapınar mah - Kozan - Adana
1928 📖 Alapınar
  Ayşehoca mah - Kozan - Adana
1928 📖 Ayşehoca
Alevi yerleşimi
  Eskikabasakal mah - Kozan - Adana
1928 📖 Eski Kabasakal
  Gazi mah - Kozan - Adana
1928 📖 Gazi
  Dağlıca mah - Kozan - Adana
1928 📖 Orçan [ Tr "aş." ]
■ Maraş - Andırın - Alanlı maddesine bakınız. SN
  Pekmezci mah - Kozan - Adana
1925h 📖 Agopa?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
■ Ermenilerin tehcirinden sonra Serezli muhâcir iskân edildi. 1950ye kadar Bulgaristan ve Romanyadan da eklenenler oldu. Balıkesir ve Bursaya iskân olmamış Aydınlı yörükler de iskân edildi. Manav
  Kuyuluk mah - Kozan - Adana
1928 📖 Kuyuluk
  Çulluuşağı mah - Kozan - Adana
1925h 📖 Çolu Uşak
  Gedikli mah - Kozan - Adana
1928 📖 Karacalı Gediklisi
1925h 📖 Gedikli
  Karahamzalı mah - Kozan - Adana
1928 📖 Karahamzalı
  Ferhatlı mah - Kozan - Adana
1928 📖 Ferhatlı
  Hacılar mah - Kozan - Adana
1928 📖 Hacılar
■ Hacıbeyli adı da kullanılır. SN
  Çokak mah - Kozan - Adana
1925h 📖 Çokak [ Tr "gürültüyle çıkan su, kaynarca" ]
  Karabucak mah - Kozan - Adana
1928 📖 Karabucak
  Faydalı mah - Kozan - Adana
1925h 📖 Karabucak
  Bulduklu mah - Kozan - Adana
1928 📖 Bulduklu
  Çobanpınarı mah - Kozan - Adana
1928 📖 Köregen
  Dilekkaya mah - Kozan - Adana
1925h 📖 Anavarza
A870 📖 ˤAyn Zarba
Y550 📖 Anázarba
Y75 📖 Anázarbos | Kaisareía [ AnaD ]
■ 1. yy'dan itibaren Anabarzos veya Anazarbos adıyla önemli bir Roma kentidir. Adın nihai kökeni bir Sami dili olmalıdır; ancak Arapça «ˤAyn Zarba» biçimi 8. yy'dan önce görülmez. ■ 12.-13. yy'larda Kilikya Ermeni hükümdarlarının başlıca kalesi ve defin yeri idi. Mezarlardan iz kalmamıştır. SN
  Ilıca mah - Kozan - Adana
1925h 📖 Ilıca
  Bucak mah - Kozan - Adana
1925h 📖 Bucak
  Eskimantaş mah - Kozan - Adana
1928 📖 Eski Mantaş
  Acarmantaş mah - Kozan - Adana
1928 📖 Acarmantaş
  Mahyalar mah - Kozan - Adana
1928 📖 Mahyalar
  Şerifli mah - Kozan - Adana
1928 📖 Şerifli
  Minnetli mah - Kozan - Adana
1928 📖 Minnetli
  Çürüklü mah - Kozan - Adana
1928 📖 Çürüklü
  Çamlarca mah - Kozan - Adana
1928 📖 Tokmanaklı
  Kuyubeli mah - Kozan - Adana
1928 📖 Kuyubeli
  Boztahta mah - Kozan - Adana
Eski adı: -
  Akçalıuşağı mah - Kozan - Adana
1928 📖 Akçalıuşağı


Grafik harita göster     haritada ara : km