Kozan'da 93 yerleşim bulundu.
sırala 
  Işıkkaya köy - Kozan - Adana
1928 K: Tetri
  Kızılhöyük mah Aydın - Kozan - Adana
1925 EH: Kızılhöyük
  Koltaklı mah Doğanalanı - Kozan - Adana
1925 EH: Koltaklı
  Yağlıören mah Aydın - Kozan - Adana
  Aydın köy - Kozan - Adana
1925 EH: ÇarçabukSeki
  Akdam köy - Kozan - Adana
1928 K: Akdam
  Yukarıkeçili köy - Kozan (Mansurlu bucağı) - Adana
1928 K: BalâKeçili [ Tr "yukarıkeçili" ]
  Tepecikören köy - Kozan (Tepecikören bucağı) - Adana
1928 K: Tepecik
■ Bir dönem Sırkıntı Bâlâ nahiye merkezi olmuştur. SN
  Sakıztepe mah Zerdali - Kozan - Adana
1925 EH: Sakıztepe
  Gökgöz köy - Kozan - Adana
1928 K: Gökgöz
  Salmanlı köy - Kozan - Adana
1928 K: Salmanlı
  Hüseyincik mah Salmanlı - Kozan - Adana
  Görbeyaz köy - Kozan - Adana
Eski adı: Görbiyes
■ Köy adını Görbiyes dağından alır. Yerel dilde Görbeyaz değil Görbiyes adı tercih edilir. SN
  Velicanlı köy - Kozan - Adana
h2000: Velcenli
■ Köy adı olarak Velicanlı Velcenli sözcüğünden bozmadır. Velicanlı ve civar köylüler Velicanlı adını halen velcenli olarak teleffuz etmektedir. Resmi kayıtlarda velicanlı olarak geçen köyün yani velcenli'nin komşu köylerinden Salmanlı köyünde eski bir ören yerinin adı velcen damı olarak geçmektedir. ozan serdar
  Bekdeş mah Çelenuşağı - Kozan - Adana
1928 K: Bekdaşlı
  Kuytucak köy - Kozan - Adana
1928 K: Kuytucak
  Kızıllar köy - Kozan - Adana
1928 K: Kızıllar
  Yeniköy köy - Kozan - Adana
1928 K: Yeniköy
  İdemköy köy - Kozan - Adana
1928 K: İdemköy
  Turunçlu köy - Kozan - Adana
1928 K: Turunçlu
  Karanebili köy - Kozan - Adana
1928 K: Karanebili
  Bağözü köy - Kozan - Adana
1928 K: Kodas
  Çandık köy - Kozan - Adana
1928 K: Çandık
  Kemer köy - Kozan - Adana
1928 K: Kemer
  Köseli köy - Kozan - Adana
1928 K: Köseli
  Oruçlu köy - Kozan - Adana
1928 K: Oruçlu
  Arslanlı köy - Kozan - Adana
1928 K: Arslanlı
  Kahveli köy - Kozan - Adana
1925 EH: Çanaklı
  Güneri köy - Kozan - Adana
1928 K: Güneri
  Özbaşı köy - Kozan - Adana
1946 MYK: Ebülhüdeli
1928 K: Ebülhudalı [ Ar ebûl xudayr? "yeşilce" ]
  Andıl köy - Kozan - Adana
1928 K: Andıl
  Kabaktepe köy - Kozan - Adana
1915 UK: KabakTepe
  Örendere köy - Kozan - Adana
1928 K: EvranDere
  Turgutlu köy - Kozan - Adana
1928 K: Turgutlu
  Gökçeyol köy - Kozan - Adana
1928 K: Tılan
■ Ünlü Tlan/Tılan çiftliği halen Hamam ve Gökçeyol olmak üzere iki köye dönüşmüştür. SN
  Yanalerik köy - Kozan - Adana
1928 K: Yanalerik
  Kozan ilçe - Kozan - Adana
1928 K: Sis
EEr Arab Mat, Bibi: Sis
1869 S-Di: Kozan (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 12. yy ortalarından 1375'e dek Kilikya'daki Ermeni hükümdarlığının başkenti ve 20. yy başına dek Ermeni kilisesnin bir kanadının ruhani başkenti idi. Sis Patrikliği makamı halen Lüban'ın Antelyas kasabasında varlığını sürdürmektedir. ■ Yerleşim adı Cumhuriyet dönemine dek Sis, idari bölge adı, 17.-19. yy'larda burada hüküm süren Kozanoğulları beyliğinden dolayı Kozan idi. Anlamı ve kökeni belirsiz olan Kozan adının Kürtçe olduğu rivayet edilir. SN
■ © 22.03.1703 Rakka tarafına geçmek için ferman alan Ekrad [Kürd] taifesinden silahşör-i padişahi Beşir ve kardeşlerinin eskisi gibi Sis sancağında iskanları hakkında Sis kadısına emirname. © 04.03.1717 Sis Kadısı Ali'nin Anavarza mahallesindeki Ekrad [Kürd] cemaati zehair mühimmatı hakkında arzları. - Deyar Heyran SN
■ Kozan, Sis’in kuzeyinde Kozanlu/Kozanoğlu aşiretinin yerleşerek kurduğu yerleşim yeri. Günümüzde Sis’i de içine almıştır. Kozanoğlu Aşireti/Cemaati, 1526 tarihli Tapu Tahrir Defterinde, Dulkadirli Ulusu’na bağlı “Ağca Koyunlu Taifesi”ne bağlıyken 1530 yılı Tahrir Defterinde “Karamanlı Türkmen Taifesine” bağlı “Kozanlu Cemaati” olarak “Kars” (Kadirli/Osmaniye) bölgesinde ve Maraş Kazasında “Maraş Yörükleri” içinde kaydedilmiştir. Bununla birlikte başka bir parçası, 1526, 1536, 1550, 1570 ve 1584 tarihli defterlerde, Halep Türkmenlerinden Harbendelü Taifesine bağlı olarak "Kozanlu Cemaati" olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
  Hamam köy - Kozan - Adana
1928 K: Hamam
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Düzağaç köy - Kozan - Adana
1928 K: Düzağaç
  Çamdere köy - Kozan - Adana
1928 K: Çamdere
  Durmuşlu köy - Kozan - Adana
1928 K: Durmuşlu
  Alapınar köy - Kozan - Adana
1928 K: Alapınar
  Ayşehoca köy - Kozan - Adana
1928 K: Ayşehoca
Alevi yerleşimi
  Gazi bld - Kozan - Adana
1928 K: Gazi
  Dağlıca köy - Kozan - Adana
1928 K: Orçan [ Tr "aş." ]
■ Maraş - Andırın - Alanlı maddesine bakınız. SN
  Pekmezci köy - Kozan - Adana
1915 UK: Agopa?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermenilerin tehcirinden sonra Serezli muhâcir iskân edildi. 1950ye kadar Bulgaristan ve Romanyadan da eklenenler oldu. Balıkesir ve Bursaya iskân olmamış Aydınlı yörükler de iskân edildi. Manav
  Kuyuluk köy - Kozan - Adana
1928 K: Kuyuluk
  Gedikli köy - Kozan - Adana
1915 UK: Gedikli
  Hacılar bld - Kozan - Adana
1928 K: Hacılar
■ Hacıbeyli ve Hacılar zaman zaman kullanılmıştır. ishak levent
  Çokak köy - Kozan - Adana
1925 EH: Çokak [ Tr çokak/çokrak "gürültüyle çıkan su, kaynarca" ]
  Karabucak köy - Kozan - Adana
1928 K: Karabucak
  Faydalı köy - Kozan - Adana
1925 EH: Karabucak
  Bulduklu köy - Kozan - Adana
1928 K: Bulduklu
  Ferhatlı köy - Kozan - Adana
1928 K: Ferhatlı
  Dilekkaya köy - Kozan - Adana
1915 UK: Anavarza
Arab: ˤAynZarba
Byz St: Anázarba
■ 1. yy'dan itibaren Anabarza ve Anazarba adıyla önemli bir Roma kentidir. Adın nihai kökeni bir Sami dili olmalıdır; ancak Ar ˤAyn Zarba biçimi 8. yy'dan önce görülmez. ■ 12.-13. yy'larda Kilikya Ermeni hükümdarlarının başlıca kalesi idi. Birçoğunun mezarı buradadır. SN
  Ilıca köy - Kozan - Adana
1925 EH: Ilıca
  Bucak köy - Kozan - Adana
1915 UK: Bucak
  Mahyalar köy - Kozan - Adana
1928 K: Mahyalar
  Şerifli köy - Kozan - Adana
1928 K: Şerifli
  Minnetli köy - Kozan - Adana
1928 K: Minnetli
  Çamlarca köy - Kozan - Adana
1928 K: Tokmanaklı
  Kuyubeli köy - Kozan - Adana
1928 K: Kuyubeli
  Boztahta köy - Kozan - Adana
Eski adı: -


Grafik harita göster     haritada ara : km