Kozan'da 93 yerleşim bulundu.
sırala 
  Işıkkaya mah - Kozan - Adana
1928k: Tetri
  Kızılhöyük mah Aydın - Kozan - Adana
1925ht: Kızılhöyük
  Koltaklı mah Doğanalanı - Kozan - Adana
1925ht: Koltaklı
  Yağlıören mah Aydın - Kozan - Adana
  Akdam mah - Kozan - Adana
1928k: Akdam
  Yukarıkeçili mah - Kozan (Mansurlu bucağı) - Adana
1928k: Keçili yk. [ Tr "yukarıkeçili" ]
  Tepecikören mah - Kozan (Tepecikören bucağı) - Adana
1928k: Tepecik
■ Bir dönem Sırkıntı Bâlâ nahiye merkezi olmuştur. SN
  Sakıztepe mah Zerdali - Kozan - Adana
1925ht: Sakıztepe
  Gökgöz mah - Kozan - Adana
1928k: Gökgöz
  Hüseyincik mah Salmanlı - Kozan - Adana
  Görbeyaz mah - Kozan - Adana
Eski adı: Görbiyes
■ Köy adını Görbiyes dağından alır. Yerel dilde Görbeyaz değil Görbiyes adı tercih edilir. SN
  Velicanlı mah - Kozan - Adana
hl: Velcenli
■ Köy adı olarak Velicanlı Velcenli sözcüğünden bozmadır. Velicanlı ve civar köylüler Velicanlı adını halen velcenli olarak teleffuz etmektedir. Resmi kayıtlarda velicanlı olarak geçen köyün yani velcenli'nin komşu köylerinden Salmanlı köyünde eski bir ören yerinin adı velcen damı olarak geçmektedir. ozan serdar
  Bekdeş mah Çelenuşağı - Kozan - Adana
1928k: Bekdaşlı
  Kuytucak mah - Kozan - Adana
1928k: Kuytucak
  Yeniköy mah - Kozan - Adana
1928k: Yeniköy
  Bağözü mah - Kozan - Adana
1928k: Kodas
  Çandık mah - Kozan - Adana
1928k: Çandık
  Kemer mah - Kozan - Adana
1928k: Kemer
  Köseli mah - Kozan - Adana
1928k: Köseli
  Oruçlu mah - Kozan - Adana
1928k: Oruçlu
  Kahveli mah - Kozan - Adana
1925ht: Çanaklı
  Güneri mah - Kozan - Adana
1928k: Güneri
  Özbaşı mah - Kozan - Adana
1946k: Ebülhüdeli
1928k: Ebülhudalı [ Ar ebûl xudayr? "yeşilce" ]
  Andıl mah - Kozan - Adana
1928k: Andıl
  Kabaktepe mah - Kozan - Adana
1915hb: KabakTepe
  Turgutlu mah - Kozan - Adana
1928k: Turgutlu
  Gökçeyol mah - Kozan - Adana
1928k: Tılan
■ Ünlü Tlan/Tılan çiftliği halen Hamam ve Gökçeyol olmak üzere iki köye dönüşmüştür. SN
  Kozan ilçe - Kozan - Adana
E1136, 1928k: Sis
1869s: Kozan (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 12. yy ortalarından 1375'e dek Kilikya'daki Ermeni hükümdarlığının başkenti ve 20. yy başına dek Ermeni kilisesinin bir kanadının ruhani başkenti idi. Sis Patrikliği makamı halen Lüban'ın Antelyas kasabasında varlığını sürdürmektedir. ■ Yerleşim adı Cumhuriyet dönemine dek Sis, idari bölge adı, 17.-19. yy'larda burada hüküm süren Kozanoğulları beyliğinden dolayı Kozan idi. Anlamı ve kökeni muğlak olan Kozan adının Kürtçe olduğu rivayet edilir. SN
■ © 22.03.1703 Rakka tarafına geçmek için ferman alan Ekrad [Kürd] taifesinden silahşör-i padişahi Beşir ve kardeşlerinin eskisi gibi Sis sancağında iskanları hakkında Sis kadısına emirname. © 04.03.1717 Sis Kadısı Ali'nin Anavarza mahallesindeki Ekrad [Kürd] cemaati zehair mühimmatı hakkında arzları. - Deyar Heyran SN
■ Kozan, Sis’in kuzeyinde Kozanlu/Kozanoğlu aşiretinin yerleşerek kurduğu yerleşim yeri. Günümüzde Sis’i de içine almıştır. Kozanoğlu Aşireti/Cemaati, 1526 tarihli Tapu Tahrir Defterinde, Dulkadirli Ulusu’na bağlı “Ağca Koyunlu Taifesi”ne bağlıyken 1530 yılı Tahrir Defterinde “Karamanlı Türkmen Taifesine” bağlı “Kozanlu Cemaati” olarak “Kars” (Kadirli/Osmaniye) bölgesinde ve Maraş Kazasında “Maraş Yörükleri” içinde kaydedilmiştir. Bununla birlikte başka bir parçası, 1526, 1536, 1550, 1570 ve 1584 tarihli defterlerde, Halep Türkmenlerinden Harbendelü Taifesine bağlı olarak "Kozanlu Cemaati" olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
■ Fırka-i Islâhiye kurulmadan önce Kozandağı ahalisinden Kozanzade Mehmed Ağa ile yapılan mücadelede bir çok asker hayatını kaybetmişti.Bu dönemde, Antakya’dan bölgeye gelen İbrahim Paşa yeni bir mücadeleye girmeyerek, Mehmed Ağa’nın amcası olup Maraş’ta oturan Samur Ağa’ya Kozandağı beyliğini vaat edip, Samur Ağa ve oğluna hilat gönderdi. Bunun üzerine Samur Ağa Kozandağı ahalisini Mehmed Ağa’ya karşı tahrik edip bölgeyi terk etmesini istedi. Mehmed Ağa’nın bölgeyi terk etmemesi durumunda askerlerle birlik olup üzerine yürüyeceğini bildirdi. Mehmed Ağa 80-100 kadar adamını alarak haneleriyle birlikte Develi’nin Fraktin Karyesine çekilip, Fraktin Karyesi, Bereketlü Madeni ve Yahyalı’da iskân olmak istediğini bildirmiştir. Ancak adı geçen bölgeler Kozan Dağına yakın olduğuiçin Develi ve Niğde taraflarına yerleştirilmeleri düşünülmüştür Kaynak: BOA. Hatt-ı Hümâyûn, 22315 (9 Şevval 1251/ 28 Ocak 1836) sabit
  Hamam mah - Kozan - Adana
1928k: Hamam
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çamdere mah - Kozan - Adana
1928k: Çamdere
  Ayşehoca mah - Kozan - Adana
1928k: Ayşehoca
Alevi yerleşimi
  Gazi mah - Kozan - Adana
1928k: Gazi
  Dağlıca mah - Kozan - Adana
1928k: Orçan [ Tr "aş." ]
■ Maraş - Andırın - Alanlı maddesine bakınız. SN
  Pekmezci mah - Kozan - Adana
1915hb: Agopa?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermenilerin tehcirinden sonra Serezli muhâcir iskân edildi. 1950ye kadar Bulgaristan ve Romanyadan da eklenenler oldu. Balıkesir ve Bursaya iskân olmamış Aydınlı yörükler de iskân edildi. Manav
  Kuyuluk mah - Kozan - Adana
1928k: Kuyuluk
  Hacılar mah - Kozan - Adana
1928k: Hacılar
■ Hacıbeyli ve Hacılar zaman zaman kullanılmıştır. ishak levent
  Çokak mah - Kozan - Adana
1925ht: Çokak [ Tr çokak/çokrak "gürültüyle çıkan su, kaynarca" ]
  Faydalı mah - Kozan - Adana
1925ht: Karabucak
  Bulduklu mah - Kozan - Adana
1928k: Bulduklu
  Dilekkaya mah - Kozan - Adana
1915hb: Anavarza
A800~: ˤAynZarba
Y550: Anázarba
■ 1. yy'dan itibaren Anabarzos veya Anazarbos adıyla önemli bir Roma kentidir. Adın nihai kökeni bir Sami dili olmalıdır; ancak Arapça <<ˤAyn Zarba>> biçimi 8. yy'dan önce görülmez. ■ 12.-13. yy'larda Kilikya Ermeni hükümdarlarının başlıca kalesi ve defin yeri idi. Mezarlardan iz kalmamıştır. SN
  Ilıca mah - Kozan - Adana
1925ht: Ilıca
  Bucak mah - Kozan - Adana
1915hb: Bucak
  Mahyalar mah - Kozan - Adana
1928k: Mahyalar
  Şerifli mah - Kozan - Adana
1928k: Şerifli
  Minnetli mah - Kozan - Adana
1928k: Minnetli
  Kuyubeli mah - Kozan - Adana
1928k: Kuyubeli
  Boztahta mah - Kozan - Adana
Eski adı: -


Grafik harita göster     haritada ara : km