Korkut'da 31 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yedipınar köy - Korkut - Muş
1928 📖 Kürt Zoraba [ Kürd zorava "zorabat" ]
  Güven köy - Korkut - Muş
1928 📖 Hasik
E361y 📖 Hatseg Հացեկ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Arap/Kürd yerleşimi
■ Ermeni alfabesini tanzim eden Mesrob Maşdots (y. 361-440), elebesi Koryun'un yazdığı biyografisine göre bu yerde doğmuştu. SN
  Pınarüstü köy - Korkut - Muş
1928 📖 Yekmal [ Kürd "tek hane" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Yürekli köy - Korkut - Muş
1928 📖 İrizak
E1902 📖 Erizag [ Erm "yaban alan" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Arap/Kürd yerleşimi
  Kocatarla köy - Korkut - Muş
1928 📖 Alikırbun
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Balkır köy - Korkut - Muş
1928 📖 Bulatık
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Korkut ilçe - Korkut - Muş
1928 📖 Tell Cafer
E1079 E1902 📖 📖 Til [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 11. yy'da yazan vakanüvis Stepanos Asoğik'e göre, 867 yılında Bizans imparatoru seçilen Ermeni kökenli I. Vasil aslen Til köylü idi. Eprigyan'a göre 19. yy sonunda köyün 37 hane Ermeni ve 61 hane Kürt nüfusu vardı. Kevorkian & Paboujian'a göre 1914'te 52 hanede toplam 500 dolayında Ermeni ve 80 dolayında Çerkes nüfus yaşamakta, Ermenilere ait Meryemana ve Surp Mesrob adında iki kilise ile 36 öğrencisi olan bir ilkokul bulunmakta idi. 1990'da ilçe statüsü kazandı. SN
  Oğulbalı köy - Korkut - Muş
1928 📖 İkinci Azakpur
E1912 📖 Çuxuri Avzaxpür [ Erm "Çukur nahiyesi (Güroymak) Avzaxpürü" ]
E680 📖 Avzağpür [ Erm "havuzpınar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alazlı köy - Korkut - Muş
1928 📖 Tirmit
E1900~a 📖 Tırmert
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tanköy köy - Korkut - Muş
1928 📖 Kod [ Kürd "çanak" ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Kapılı köy - Korkut - Muş
1928 📖 Arnis
E1902 📖 Arnisd [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Güneyik köy - Korkut - Muş
1928 📖 Xars
E680 📖 Xarts [ Erm խարձ "sazlık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türkçe güneyik, hindiba bitkisinin adıdır. SN
  İçboğaz köy - Korkut - Muş
1928 📖 Norkağak [ Erm "yenihisar, yenişehir" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Mollababa köy - Korkut - Muş
1928 📖 Mollababa
  Konakdüzü köy - Korkut - Muş
1928 📖 Ardonk
1865h 📖 Ardixonk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akyıldız köy - Korkut - Muş
1928 📖 Hingirvan [ Kürd hengirvan "kovancılar" ]
  Altınova bld - Korkut - Muş
1928 📖 Vartinis
A1220 📖 Wartanis?
E680 📖 Varténis [ Erm "güllük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 13. yy'da Arap coğrafyacı Yakut'un andığı Wartanis burası veya Munzur eteğindeki Başvartenis olabilir. SN
■ 3 Ekim 1993 tarihinde “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri’’ iddiasıyla evlerinin ateşe verilmesi sonucu aynı aileden 9 kişinin öldürüldüğü Vartinis Katliamı bu köyde vuku bulmustur. Manav
  Karakale bld - Korkut - Muş
1928 📖 Kelareş [ Kürd "karakale" ]
  Gültepe köy - Korkut - Muş
1928 📖 Uruman [ Kürd ûriman "Rumlar" ]
  Kıryaka mah Karakale - Korkut - Muş
1928 📖 Sınak
  Sarmaşık köy - Korkut - Muş
1928 📖 Sospert [ Erm sôspert "çınarkale" ]
  Sazlıkbaşı köy - Korkut - Muş
1928 📖 Akpinis
E1902 📖 Ağpents [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Değirmitaş köy - Korkut - Muş
1928 📖 Kağmut [ Erm gağnud "meşeli" ]
  Taşlıca köy - Korkut - Muş
1928 📖 Xiçitan [ Kürd xiçîtan "taşlıca" ]
  Demirci köy - Korkut - Muş
1928 📖 Demirci
  Yünören köy - Korkut - Muş
1928 📖 Mızgeftok [ Kürd "küçük mescit" ]
  Yolgözler köy - Korkut - Muş
1928 📖 Ağdad [ Erm "tuzlu, şorak" ]
  Çalaplı köy - Korkut - Muş
1928 📖 Endak
E680 📖 Antag [ Erm "tarlacık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çınarardı köy - Korkut - Muş
1928 📖 Pizongan


Grafik harita göster     haritada ara : km