Kocatepe'de 36 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bayır mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928k: Kızıleyşan
Kürd (Metinan) yerleşimi
  Ahmetli mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr: QizilaXerabê [ Kürd "kızıllar harabesi?" ]
1928k: Kızılahmet
  Adak mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr: Simaqî
1526t, 1928k: Sımmaki/Summaki [ Ar simaqî/simmaqiyye "sumaklı" ]
  Çataltepe mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr: Erbete
1526t, 1928k: Arbete [ Süry ˁarbato "dördüncü" ]
  Doğancı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr: Bizdoxan
1526t, 1928k: Bizdoğan [ Tr bozdoğan ]
  Denktaş mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr: Xêdûk [ Kürd "bir tür bitki" ]
1928k: Ğeyduk
  İncesu mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928k: Maşmaş [ Kürd maşmaşk ]
  Karataş mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1946k: Küfürlü
1928k: Keferlu [ Süry "Lu (?) köyü" ]
  Atlı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr: QesraKenco [ Kürd "Kanco sarayı" ]
■ Kürt siyasetçilerinden Ahmet Türk'ün ailesinin konağı, adını 20. yy başlarında mülkü sahiplenen Genc Hüseyin Ağa'dan alır. SN
  Kocatepe mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928k: Dêşî
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çağıl mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1913d, 1946k: Kopik/Kobik [ Kürd qûbik? "kümbetçik" ]
■ © 24.12.1913 Diyarbakır vilayeti dahilinde Viranşehir'e mülhak Selma karyesi Dirik kazasına merbut Kopik ve Cuyin karyeleri Garb nahiyesine Garb nahiyesine tabi Çovan ve Balluca karyelerinin Viranşehir kazasına rabt ve ilhakları. (Dahiliye; 316899) deyar heyran
  Kuyulu mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928k: Selme/Selmi [ Kürd ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 24.12.1913 Diyarbakır vilayeti dahilinde Viranşehir'e mülhak Selma karyesi, Derik kazasına merbut Kopik ve Cuyin karyeleri Garb nahiyesine rabt ve ilhakları. (Dahiliye; 316899) deyar heyran
  Koçyiğit mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928k: Rewşat [ Kürd "aydınlı" ]
  Kovalı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr: Endewl
1946k: Ayındevol
1526t, 1928k: ˁAyndol [ Ar "kovapınar" ]
  Kuşçu mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1946k: Girsaheinç
1928k: Girsarinç [ Kürd girê sarînç "sarnıçtepe" ]
  Adakent mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928k: Çildiz [ Kürd çildiz "kırkharamiler" ]
  Ambarlı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1526t, 1928k: Heboşi [ Ar tell habeş "Habeştepe" ]
  Konuk mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928k: Remuk [ Kürd remokê "büyük kaya" ]
  Kovanlı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1946k: Hirbeharri
1928k: Xirbeherî [ Kürd "çamurören" ]
  Bozok mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928k: Meşkînan [ Kürd "tulumcular (aş.)" ]
  Gölbaşı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr: Bedrasê
1941ha: Bidrasi
Kürd (Arbani) yerleşimi
  Karaburun mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928k: Xirbêreş [ Kürd "karaören" ]
  Çayköy mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928k: Şib aş. [ Kürd şêb "sukaynağı" ]
  Akkoç mah - Kızıltepe (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr: Xêçûk
1946k: Haçük
1526t, 1928k: Xeycük [ Kürd xaçuk "Hıristiyan" ]
Kürd (Arbani) yerleşimi
  Akçapınar mah - Kızıltepe (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr: Erban
1526t, 1928k: ˁArbân [ Ar/Kürd "Araplar?" ]
Kürd (Arbani) yerleşimi
■ 1994'te köy boşaltılmış ve daha sonra köyün alt kısmında yeni yerleşim kurulmuştur. SN
  Örencik mah - Kızıltepe (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928k: XarabKûrik [ Kürd xarab kûrik "oğlancık öreni" ]
Kürd (Arbani) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km