Kocaali'de 31 yerleşim bulundu.
sırala 
  Şerbetpınar köy - Kocaali - Sakarya
hy1902 Kiep: Şerbetpınarı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Manastır kalıntısı vardır. Manav
  Kestanepınarı köy - Kocaali - Sakarya
k1928 K: Kestanepınarı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
  Kirazlı köy - Kocaali - Sakarya
hy1902 Kiep: Kirezli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1921'de boşalan köye, Trabzonun çeşitli yerlerinden insanlar yerleşti. Manav
  Çakmaklı köy - Kocaali - Sakarya
Hemşinli yerleşimi
■ Hopa Hemşinli yerleşimi. kadirb.
  Kocaali ilçe - Kocaali - Sakarya
k1928 K: Kocaali
  Çukur köy - Kocaali - Sakarya
k1928 K: Çukur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 40 hâne Ermeni yaşamaktaydı. Pozantı-Konya üzerinden tehcir edildiler. Manav
  Aktaş köy - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
k1928 K: Aktaş
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Boşnak yerleşimi
■ Köyün eski Rum civardaki diğer Rum köyleriyle berâber 19. asrın ikinci yarısında Ordudan gelme. Manav
  Kovukpelit köy - Kocaali - Sakarya
k1928 K: Kovukpelit
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Süngüt köy - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
k1928 K: SüngüdSuyu [ Tr süngüd "söğüt?" ]
  Kızılüzüm köy - Kocaali - Sakarya
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 93 Harbinin Kafkaslar ve Doğu Karadenizde oluşturduğu göç dalgası ile Ordu, Giresun ve Trabzon dan göç edenler mahallenin ilk kurucularıdır. Türk
  Karapelit köy - Kocaali - Sakarya
k1928 K: Karapelit
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Karadeniz muhaciri Rum yerleşimi idi. SN
  Selahiye köy - Kocaali - Sakarya
Eski adı: Kobaşlar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi.
■ Kobaşlar adı köy sakini (kurucusu?) Abhaz kökenli ünlü "Kobaş" ailesinden mülhemdir. Erh'S.
  Yanıksayvant köy - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
k1928 K: Yanıksayvant [ Tr sayvand "gölgelik, barınak" ]
  Açmabaşı köy - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
k1928 K: Açmabaşı
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Hopa Hemşinli yerleşimi. 1915'te 42 Müslüman Ermeni yaşamaktaydı. Manav
  Çobansayvant mah Lahna - Kocaali - Sakarya
■ 13.02.2011 tarihinde gerçekleşen halk oylaması ile 6360 sayılı kanun ile kapanan Lahna Belediyesi yerine kurulan Lahna Mahallesi'ne katılmıştır. kadirb.
  Köyyeri köy - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
k1928 K: GürcüKöyyeri
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kadıköy köy - Kocaali - Sakarya
■ Kısmen Laz yerleşimi
  Gümüşoluk köy - Kocaali - Sakarya
k1928 K: Bolazar
■ 24.10.2010 tarihinde gerçekleşen halk oylaması ile 6360 sayılı kanun ile kapanan Lahna Belediyesi yerine kurulan Lahna Mahallesi'ne katılmıştır. kadirb.
  Ortaköy mah Lahna - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
Eski adı: Lahna
Hemşinli yerleşimi
■ 2011'de 6330 sayılı kanun ile Ortaköy bucağının kapatılması ile mevcut Lahna Belediyesi, Gümüşoluk ve Çobansayvant köyleri Lahna Mahallesi adı altında birleşmiştir. kadirb.
■ Eski Lahna köyü Ortaköy adıyla belde olmuş iken 2011'de Gümüşoluk ve Çobansayvant köyleriyle birleşerek Lahna beldesi adını aldı. SN
  Demiraçma köy - Kocaali - Sakarya
k1928 K: Demiraçma
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Lahna bld - Kocaali - Sakarya
k1928 K: Lahana
hy1902 Kiep: Lahana
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Hemşinli yerleşimi
  Caferiye köy - Kocaali - Sakarya
Çr: Malandu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1877 yılında Abhazyadaki Rus zulmü sebebi ile anayurdunu terk etmek zorunda kalan Açba Cafer Bey ve köye ilk 1856 yılında gelen ve diğerlerinin de gelmesine önayak olan kişi ise Recep Efendidir. VZ
  Melen köy - Kocaali - Sakarya
hy1902 Kiep: Melen-Cuma
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kozluk köy - Kocaali - Sakarya
hy1902 Kiep: KülcikKilise
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Bezirgân köy - Kocaali - Sakarya
1487 Bar, K: Bezirgânlı


Grafik harita göster     haritada ara : km