haritada ara :   km  
Kocaali'de 31 yerleşim bulundu.
sırala 
Şerbetpınar mah - Kocaali - Sakarya
1902hk 📖: Şerbetpınarı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Manastır kalıntısı vardır. Manav
Kestanepınarı mah - Kocaali - Sakarya
1928 📖: Kestanepınarı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Kirazlı mah - Kocaali - Sakarya
1902hk 📖: Kirezli
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 1921'de boşalan köye, Trabzonun çeşitli yerlerinden insanlar yerleşti. Kurumeşe tarafına doğru giderken Maden deresinin orada bir yerde zamanında güzel bir kilise olduğundan bahsedilir. Manav
Çakmaklı mah - Kocaali - Sakarya
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Hopa Hemşinli yerleşimi. kadirb.
Kocaali ilçe - Kocaali - Sakarya
1909hb 📖: Hocaali
■ Vaktiyle İncilli / Karasu içinde küçük bir yerleşimdi. Bu çevrede Ordu muhâciri Helenlerin kurduğu 14 adet köy vardı. Manav
Çukur mah - Kocaali - Sakarya
1928 📖: Çukur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Şimdiki nüfusu Giresun,Gümüşhane,Trabzon ve Rize tarafından göç etmiştir. SN
■ 40 hâne Ermeni yaşamaktaydı. Pozantı-Konya üzerinden tehcir edildiler. Manav
Aktaş mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928 📖: Aktaş
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
■ Novipazar dan göçmüş Boşnaklar yerleşti.
■ Köyün civardaki diğer Rum köyleriyle berâber 19. asrın ikinci yarısında Ordudan gelme Rumlarca kurulmuştur. Bu çevrede bulunan Tekeli yörüklerinden bir grup 1920'lerin sonlarında Vezirköprüdeki Kabalıkarapınar köyünde yer satın alıp göçmüşlerdir. Manav
Kovukpelit mah - Kocaali - Sakarya
1928 📖: Kovukpelit
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
Süngüt mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928 📖: SüngüdSuyu [ Tr süngüd "söğüt?" ]
Karadeniz göçmeni yerleşimi
Kızılüzüm mah - Kocaali - Sakarya
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 93 Harbinin Kafkaslar ve Doğu Karadenizde oluşturduğu göç dalgası ile Ordu, Giresun ve Trabzon dan göç edenler mahallenin ilk kurucularıdır.
Karapelit mah - Kocaali - Sakarya
1928 📖: Karapelit
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Karadeniz muhaciri Rum yerleşimi idi. SN
Selahiye mah - Kocaali - Sakarya
Eski adı: Kobaşlar [ Abh/Tr "öz." ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi.
■ Kobaşlar Abhaz kökenli bir ailedir. SN
Yanıksayvant mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928 📖: Yanıksayvant [ Tr sayvand "gölgelik, barınak" ]
Karadeniz göçmeni yerleşimi
Açmabaşı mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928 📖: Açmabaşı
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ 1915'te 42 Müslüman Ermeni yaşamaktaydı. Manav
Çobansayvant mah Lahna - Kocaali - Sakarya
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 13.02.2011 tarihinde gerçekleşen halk oylaması ile 6360 sayılı kanun ile kapanan Lahna Belediyesi yerine kurulan Lahna Mahallesi'ne katılmıştır. kadirb.
Köyyeri mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928 📖: Gürcü Köyyeri
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Yalpankaya mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928 📖: Yalpankaya
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Köye ilk gelenlerin Ordu (Fatsa) ve Giresun (Görele)’den geldikleri bilinmektedir.
Karalar mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1909hb 📖: Karalar
Karadeniz göçmeni yerleşimi
Gümüşoluk mah Lahna - Kocaali - Sakarya
1928 📖: Bolazar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 24.10.2010 tarihinde gerçekleşen halk oylaması ile 6360 sayılı kanun ile kapanan Lahna Belediyesi yerine kurulan Lahna Mahallesi'ne katılmıştır. kadirb.
Kadıköy mah - Kocaali - Sakarya
■ Kısmen Laz yerleşimi
Görele mah - Kocaali - Sakarya
Eski adı: -
■ 20. yy başında Karadeniz göçmeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Giresun'un Görele ilçesi muhacirleri 19. yy ortalarında köye yerleşmiştir. SN
Lahna mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
2000g : Ortaköy
1928 📖: Lahna
1902hk 📖: Lahana [ Yun laxania "sebzelik" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Hemşinli yerleşimi
■ 2011'de 6330 sayılı kanun ile Ortaköy bucağının kapatılması ile mevcut Lahna Belediyesi, Gümüşoluk ve Çobansayvant köyleri Lahna Mahallesi adı altında birleşmiştir. kadirb.
■ Eski Lahna köyü Ortaköy adıyla belde olmuş iken 2011'de Gümüşoluk ve Çobansayvant köyleriyle birleşerek Lahna beldesi adını aldı. SN
Demiraçma mah - Kocaali - Sakarya
1928 📖: Demiraçma
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Caferiye mah - Kocaali - Sakarya
1928 📖: Tatlıcak Caferbey
Ab 📖: Malandu
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ 1877 yılında Abhazyadaki Rus zulmü sebebi ile anayurdunu terk etmek zorunda kalan Açba Cafer Bey ve köye ilk 1856 yılında gelen ve diğerlerinin de gelmesine önayak olan kişi ise Recep Efendidir. VZ
Melen mah - Kocaali - Sakarya
1909hb 📖: Milan Cuma
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Melen bu noktada denize dökülen ırmağın adıdır. SN
■ Çok eski Manav yerleşimlerinden biridir. 14. asırdan kalma Orhan Gâzi câmii 99 depreminde yıkılmıştır. Abhazlar sonradan gelmiştir. Manav
Aydoğan mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1909hb 📖: Aydivanlı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
Kozluk mah - Kocaali - Sakarya
1909hb 📖: Kızılcık | Kilise
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Bezirgân mah - Kocaali - Sakarya
1487a 📖: Bezirgânlı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.