Kilis'de 153 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Deliosman köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
1918h 📖 Deliosman
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Dilkî aşireti? Berketî aşireti? deyar heyran
  Demirciler köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
1918h 📖 -
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Hisar köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Hesarê
1918h 📖 Hisar
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çerçili köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
1928 📖 Çerçili
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Gülbaba köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Mertewanê
1928 📖 Martavan
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Topallar köy - Musabeyli - Kilis
1918h 📖 Topallar
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Hasancalı köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Hasancalı
Türkmen (Delikanlı) yerleşimi
■ Halen Dilkî adıyla anılan aşiret Osmanlı kayıtlarında Delikanlı Aşireti olarak geçer. SN
■ © 31.08.1846 Haleb eyaletine merbut Delikanlı Aşireti'nin Kilis kazasında vaki Com nahiyesine ne suretle iskan olunmuş olduğu... deyar heyran
■ Musabeylinin en büyük köyüdür Sünni Türkmenlerden oluşur. Mert Çakmak
  Gözkaya köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Qulgumanan
1928 📖 Gülgüman
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Bulamaçlı köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Pelûlan [ Kr "bulamaçlı" ]
1928 📖 Bulamaçlı
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Çalkaya köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Pertan / Cukan
1928 📖 Pertikli
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
■ Sapkan köyüyle bilikte İzziye Kazasının merkeziydi. Okçu İzzeddinli, Amikî, Musabêgan, Şeyhan vs. Kürd cemaatlerinin yaşadığı bölge olan İzziye, adını Mir-i Ekrad İzzeddin Bey'den alır. deyar heyran
  Yedigöz köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Viçli
1918h 📖 Vican
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Viçli adı muhtemelen okuma hatasıdır. SN
  Mağaracık köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Marcoqan
1928 📖 Mağaracık
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürtçe, mari coqan'dan türemiş. Mar: yılan, coq: taşlı ama verimli tarla. [Sanmam, Türkçe isimden Kürtçeye uyarlanmış olmalı - SN] Horik
  Şenlikçe köy - Musabeyli - Kilis
K 📖 Şenıkçiyan
1918h 📖 Şenikçi / Şinikçi
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
■ Köy halkı, Dilki Kürt aşiretlerinden oluşmaktadır. Antepli
  Boğazkerim köy - Musabeyli - Kilis
1918h 📖 Boğazkerim
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Saatli köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Pılariyan
1928 📖 Saˁadli [ Ar/Kr Saˁad "öz." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Güneşli köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Hebsüno
1918h 📖 Habsıno [ Sür habşûno "keşişlik" ]
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
  Abuşlar mz - Kilis_M - Kilis
K 📖 Gundê Abuşe [ Kr ]
1918h 📖 -
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Dorucak köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Zengül [ Kr/Tr zengil "çan" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürt Yerleşimi Antepli
  Hacılar köy - Musabeyli - Kilis
K 📖 Quliyan
1928 📖 Hacılar
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Otluca mz - Kilis_M - Kilis
1918h 📖 Küto / Kütan [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Madenyolu köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Dostallı
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Haydarlar köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Haydarlar
1918h 📖 Hayderan [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy halkı, genellikle Türk ve kürtlerden oluşmaktadır.yıgdır türkleri ve reşi kürtleridir Antepli
  Musabeyli ilçe - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Murathüyüğü
1918h 📖 Höyük
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Günümüzde Türkmen olarak değerlendirilen Musabeğli Kürt aşiretinin adı 18. yy'dan beri idari bölge adı olarak kullanılmıştır. 1995'te ilçe oldu. SN
■ 29.07.1767 Kilis Kürdlerinden Musa Beyli Aşireti'nden Halil ve ammizadeleri ile Antepli Battal'ın oğlu Hacı Mehmed'in yolsuz hareketlerine dair Mehmed mühürlü. deyar heyran
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Bölge'nin çoğunluğu Türk olmasına rağmen, Araplar, Çingeneler ve Kürtler mevcuttur. Ayrıca Ermeni kökenli aileler de vardır. Türkler'in Anadolu'ya yerleşmelerinden önce yöre, büyük bir orman alanı olarak bilinmektedir. Bu tarihten sonra Murathöyügü adı ile yerleşim birimi haline getirilmiştir. Ancak, kesin olarak kuruluş tarihi bilinmemektedir. Adından da anlaşıldığı gibi ilçe merkezi bir höyük konumundadır. Zaman zaman yapılan inşaat ve iş kazıları sırasında tarihi eserler bulunmaktadir. Bu tarihi kalıntıların Hititler dönemine ait olduğu sanılmaktadır. 14 Nisan 1997 tarihinde ve 2768 sayılı kararla bölge, Kültür ve Tabiati Koruma Kanunu gereğince koruma altına alınmış, ikinci ve üçüncü dereceden arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiştir. Uzun yıllar Gaziantep'in Kilis ilçesi'ne bağlı kalan Musabeyli, 1995 yılı Haziran ayında 550 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kilis'in il olmasıyla birlikte kendisine bağlanan 46 köyüyle ilçe statüsü kazanmıştır. Bu haliyle Türkiye'nin en genç ilçelerinden birisidir ve aynı zamanda nüfus itibarı ile Türkiye'nin en küçük ilçelerindendir. Antepli
  Kocabeyli köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Mamereban [ Kr "Arap amcalar" ]
1928 📖 Merdanlı [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Tahtalıkaradut köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Tahtalıkaradut
1918h 📖 Karadut
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
■ Tahtalıkaradut Köyü Kilis İlinin Musabeyli İlçesine bağlı bir sunni Türkmen köyüdür, Kilisin en büyük ikinci köyüdür. Köyün 7 evden meydana geldiğini söyleyen yaşlılarımız anlatırlardı. Mehmet
  Karaçavuş köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Eliyan [ Kr "Aliler" ]
1918h 📖 Eliyanlı
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyümüzün şuanki bulunduğu yerleşkeye ilk yerleşimin 1600'lü yılların sonralarına doğru olduğu tahmin edilmektedir. İlk hanenin de köy içerisinde bulunan doğal mağaralarda gerçekleştiği düşünülmektedir. Köyümüz, 1918 yılına kadar KÜRT ELİYAN veya KÜRT ELİYANLI adlarıyla bilinmiş ve resmi kayıtlara da bu isimlerle girmiştir. Eliyan adı şuanki yerleşkeye ilk yerleşen Kürt Aliler (KÜRT ELİYEN) aşiretinden gelmektedir. Muhtemeldir ki Kürt Eli-YAN (Alinin Oğlu) ismi Ermeniceden gelmektedir.Çünkü ''yan'' takısı Ermenice'de oğlu anlamına gelmektedir. 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla Anadoludaki isimlerin Türkçeleştirme çalışması sonucunda köyümüzün adı Alyenli olarak kayıtlara geçirilmiştir. 27 Mayıs 1960 askeri cuntanın yaptığı darbeden sonra, Türkiye genelinde Kürtçe olan yerleşim yer adlarının yasaklanması sonucunda da, köyümüzün adı da KARAÇAVUŞ olarak değiştirilmiştir. Kilis il olmadan önce Musabeyli nahiyesine bağlı olan köyümüz, Kilis'in il olmasıyla merkeze bağlanmıştır. Köyümüz Kilis-Hatay yolunun 26. Km.'sinde bulunan Merdenli (Kocabey) köyünün bir km kuzeyindeki Kotaman Dağı'nın eteklerinde yer alır. Metin Korkmaz
  Fırlaklı köy - Musabeyli - Kilis
K 📖 Firlaqan
1946 📖 Fırlaklar
■ Türk yerleşimi. Köye bağlı Seydolar mezraası Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Köy Halkı Çavuşlu Türkmen Aşireti Mensubudur Antepli
  Geçitboyu köy - Musabeyli - Kilis
K 📖 Şemeteran
1918h 📖 Şematir
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Hüseyinoğlu köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Hüseyinoğlu
■ Kilis İlinin Musabeyli İlçesine bağlı bir Türkmen köyüdür. Oğuzlar boyundan gelen Çavuşlu Türkmenlerinden oluştuğu düşünülmektedir. Mehmet
  Balıklı köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Balıklı
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Kızılkent köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Kızılkend
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Üçpınar köy - Musabeyli - Kilis
K 📖 Sêkaniyê [ Kr "üçpınar" ]
1918h 📖 Üçpınar
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Süngütepe köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
1911hk 📖 Bavuk [ Kr bawik "oba" ]
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Hıcıpoğlu köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
2000 📖 Uğurtepe
1928 📖 Hacipoğlu / Hicipoğlu
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Kolpınar köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Yırıklar
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Yukarıbademli köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Bademli yk.
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Körahmethüyüğü köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Körahmethüyüğü
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Karbeyaz köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Karbeyaz
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Karadut köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Karadut
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Aşağıbademli köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Bademli aş.
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Kurtaran köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Kurtaran
1918h 📖 Siptoroz [ Erm surp Toros "aziz Theodoros" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Başka kaynaklara göre Surptoros köyü buranın kuzeyindeki Kürtüncü köyüdür. SN
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Bozkaya köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Fiske
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Ağcakent köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Ağcakend
Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
  Kürtüncü köy - Musabeyli - Kilis
1918h 📖 Kürtüncük [ Tr kürtün "deve semeri" ]
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Zeytinbağı köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Haskanlı [ Kr Hasikan "Hasancıklar (aş.)" ]
Türkmen yerleşimi
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Yuvabaşı köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Arzab
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Tokaçgemriği köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Tokaçgemriği
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Deliçay köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
1918h 📖 Bekolar [ Kr Beko "Bekir/Ebubekir" ]
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Çayıraltı köy - Musabeyli - Kilis
hl 📖 İbenek
1928 📖 Cibenin
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Çınar köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Çınar
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Kayapınar köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 B. Kardem
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Kozlubağ köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Mezrai Hatun
■ Köy halkı, Çavuşlu Türkmenlerinden oluşmaktadır.Başka bir kaynaga göre de Adıyaman Besni çakallar Köyünden göç ettikleri bilinmektedir. Antepli
  Tatgemriği köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Tatgemriği
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Gözlüce köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Kastel [ Yun kástellos "kale" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Gündeğer köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Kaman
■ Türk yerleşimi. Köye bağlı Yatağan mezraası Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Köy Halkı Çavuşlu Türkmen Aşireti Mensubudur Antepli
  Akdilek mah Duruca - Kilis_M - Kilis
1911hk 📖 Bakra / Bekre
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Kaynaklı köy - Musabeyli - Kilis
Eski adı: K. Kardem
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Dutluca köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Ferise
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Koççağız köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Kozcağız
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Dümbüllü köy - Polateli - Kilis
1928 📖 Dümbüllü [ Kr "aş." ]
■ Dümbülî/Dumilî aşireti Akkoyunlular zamanında Hakkari merkezli geniş bir alana egemen olduktan sonra yenilmiş ve Dicle batısına göçmüşlerdi. SN
■  DÜMBÜLLİ AŞİRETİ Kökeni tarihe dayanan geniş ve büyük bir aşirettir. Günümüzde İran, Irak, Suriye, Filistin, Azerbaycan, Rusya, Ermenistan, gibi birçok ülkeye dağılmış vaziyettedir. Türkiye’deki kabileleri diğer ülkelere nazaran daha geniş ve nüfusça çok kalabalıktır. Tarihçi ve coğrafyacı Al Ömeri Mesalikul, Ebsar isimli eserinde Kürtleri anlatırken bu aşireti Kürt aşiretleri arasında sayıp Dinliye aşireti olarak isimlendirir. 1000 kadar nüfuslarının olduğunu söyler ve Cebeli Maklub’da oturduklarını izah eder. (218) Mes’udi, Murucu Zeheb isimli eserinde bu aşiretin tarihi varlığından bahsederek: “Şam toprakları içinde Denabile olarak bilinirler. Musul ve Cudi Dağı arasında yaşıyorlar demektedir. (219) Irak’taki kısmı genelde Yezidi dinine mensuptur. Türkiye’deki Dümülilerin bir kısmı Alevi bir kısmı İslam inancını taşımaktadırlar. Alevi kısmı genel de Tunceli ve civarındadır. Makrizi bu aşiretten bahseder. Markizi’ye göre bu aşiretin ismi Dunbilidir. (220) Abbas Azzavi Irak kısmınında Dumbuli olarak isimlendirildiğini söylemektedir. Yakut el Hamavi ise Dünbulci olarak kaydeder. (221) Dumuli aşireti gerek Hamdaniler döneminde gerekse Eyübiler döneminde oldukça büyük vazifeler almış bir aşirettir. Dümbüllilerin anavatanı Cudi Dağı bölgesidir. Dumbilliler tarihi Goran Kürt gurubunun bir kabilesidirler. Yezidi kısmı Irak’taki Dasini aşiretine bağlı olarak hayatını sürdürmektedir. Irak’takilerin en belirgin beyleri Musul’da yaşamış, bunlardan Şemseddin Ebu Abbas Ahmet Bin Nasır Bin Hüseyin Miladi 700’lü yıllarda yaşamıştır. Tahrani; Azzari’a isimli eserinde (c.4 sayfa 36’da) Abdurrezak Dümülli’nin bazı eserlerine Tahran’da Hazaini Kütübi Melik Al Şuera Kütüphanesi’nde rastladığını söylemektedir. Suriye’deki kısmı Kürt Dağı ve Afrin civarında hayatlarını sürdürmektedirler. Bazı kısımları Azerbaycan bazı kısımları Gürcistan’da yaşamaktadır. Azerbaycan’daki Dumbuli kabileleri Şii inancını taşımaktadır. Firuzadabi Kamus’al muhit isimli eserinde Dümbülilerin Yezidi olduklarını söyler. Abdurezak Beğ Bin Nacfa’li Beğ’i Dumbuli. Bu zatın Kaçar Türkleri ile ilgili bir kitabı da vardır. Tarihi Kaçariye diye meşhur miladi 1763–1828 yılları arasında yaşamıştır. Dümbülli aşiretine mensuptur. Bu zat yazdığı Riyad’ul Cennet isimli eserinde Dümbüllilerin Bermeki asıllı olduğunu iddia eder. Abdurezak’a göre bunlar Rozbayani aşiretinin bir kabilesidirler. Yine Ebu Hanife El Dinaveri Ensabul Ekrad isimli eserinde Dümbülilerin İlk reisi İsa’nın Bermekilerden olduğunu dolaysıyla Bermekilerin Dümüli olduklarını söylemektedir. Aşiret reisi İsa’nın nesebini ise şu şekilde kaydetmektedir. İsa İbni Salahaddin İbni Yahya El Kurdi İbni Emir Yahya 2. İbni Süleyman İbni Emir Şeyh Ahmet İbni Emir Musa İbni Tahir İbni Emir İsa İbni Tahir İbni Musa İbni Emir Yahya (Harun Reşid’in Veziri) İbni Kubad İbni Bermek İbni Arduvan İbni Bermeki İbni Nuşirevan(Sasani Kralı). Şii Dümbüllilerinin en meşhur reisleri Ahmet Xan’i Dümbüli’dir. Bu zat Zendi reisi Nadir Şah’ın dömeninde meşhur biri idi. Emir Behlül‘i Dümüli ise Sultan Haydar’ı Safavi’nin döneminde meşhur biridir.(222)Fars tarihçileri ve yazarlarına göre İran Dumbullileri kendilerini Bermeki asıllı kabul ediyorlar. Bu fikri kabul eden yazarlar ve kitapları şunlardır. Ensabul Ekrad – Ebu Hanife Dinaveri, Tezkire-i Heft İklim – Seyid Hüseyin Nuzuzi, Tarihi Kaşan –Emin Ahmet Razi, Riyadul Cennet - Abdurezak Beg’e Dunbulli, Tezkiretul Denabile –Mahmu Xan, Tarixi Denabile- Hacı Mahmut Aka, Tecriyetel Herar ve Tesliyetel Ebrar- Abdurrezak Beg, Tebriz 1931 Hasan Kadı Matbaası. Dümbülilerin tarihte meşhur olmuş birçok şahsiyetleri vardır. Bu büyük ve köklü aşiretin meşhur olan bazı zevatının isimlerini aşağıya aldım Emir Yahya El Bermeki Emir İsa El Bermeki Emir Cafer Şemsul Melik Şemseddin Ahmet İbni Xallikan diye meşhur olmuştur. Vefayatul Ayan isimli eseri İslam âleminde meşhurdur. Kerim Han’ın Hanımı Şair Hiran’a Dümbülli. 4500 beyitli Divan’a Hiran’a Dümülli isimli eseri bulunmaktadır. Farsça ve Türkçe kasidelerden oluşur. Bahaddin Ağa (Abdurazak Dümbülli olarak tanınır) Asker Han (beylerbeyi) Ayetullah Mirza İbrahim Ağa Han, Muhammed Cafer Han Dr. Fritiz Dümülilerin resilerinin Arap asıllı olduklarını söylemektedir. Fakat bu fikir Şerefname isimli eserin sahibi şerefhan’ındır. Riyadul Cennet isimli eserin sahibi Abdurrezak’a göre Dunbul; Diyarbakır civarında bir dağlık bölge ismidir. İsa bu dağlarda Dünbüllilerle yaşarken buradan göç ederek Azerbaycan bölgesine gitmiş orada bir Dümbülli beyliği kurmuştur. Nitekim Fritiz ikinci bir rivayeti nakleder ki, bunların Bukhtan bölgesinden gittiği tezidir. Bu tez de yine Şerefname’ye aittir. Malum Bukhtan-Botan; Cizre bölgesidir.(223) Nitekim yukarıda geçmişti. Tarihçi Mesudi de bunların Cudi yani Cizre asıllı olduklarını söyler. Dolayısıyla Dümbülliler dünyanın birçok bölgesine buradan dağılmışlardır. Dubülli aşireti tarihte bir aşiretler federasyonu olarak görülmektedir. Dolayısıyla aşiret literatüründe abr olarak kabul edilir. Bu aşiret bölgede birçok beyliğin kuruluşunda bulunmuş aynı zamanda kendileri de bir beylik kurmuşlardır. Yezidi olan kısmı uzun zaman Mahmudiyan Beyliği içinde yaşamıştır. Van-Özalp kazası ve civarında kurulan bu beylik geniş ve şaşalı bir tarihe sahip Yezidi abrıdır. Fakat daha sonraları Yezidiliği bırakarak İslam olmuşlardır. Yine Dümülilerin bir kabilesini Hakkâri beyliğinin kuruluşunda görmekteyiz. Burada Pinyaniş aşireti ile beraber uzun süre bu beylik içinde kalmaya devam etmişlerdir. Dümbülilerin diğer bir adı da Dengulidir. Genellikle Mardin civarında bu aşirete Denguli denilmekte idi. (224) Dümbüllilerin; Bukhtan’dan (Cezire) göç ederek Sekmanabat bölgesine ne zaman gittikleri bilinmemektedir. Bu kadar büyük bir aşiretin muhtemelen bir kısmının Sekmanabad’a gittiği tezi daha doğrudur. Aşiret reisleri İsa beraberindeki Dumuli aşireti ile birlikte Azerbaycan’a geldiğinde devrin hükümeti kendisine Sekmanabad bölgesini verdi. Bu dönemde Dümbüliler Yezidi dinine mensuptu. Fakat bir Dümbüli beyi Yezidi dinini terk ederek Müslüman oldu. Kendisine tabi Dumbili kabileleri de reislerine uyarak Müslüman oldular. Diğer kısımlar Yezidilikte kalmaya devam ettiler. Antepli
  Duruca köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Karnebi
1911hk 📖 Karnabe
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Demirışık köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Zamhalı
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Fericek köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Fericek
■ Türkmen Çavuşlu Yerleşimi Antepli
  Aşağıkalecik köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Kalecik aş.
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Yastıca köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Yastıca
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Sabanlı köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Şılgın
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Beşenli köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Beşanlı [ Tr Beşan/Beşen "aş." ]
Türkmen yerleşimi
  Bektaşoğlu köy - Polateli - Kilis
1918h 📖 Bektaşlı
Türkmen yerleşimi
  Doğançay köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Eğrikane
1911hk 📖 Airikany
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Bağarası köy - Polateli - Kilis
1918h 📖 Cengin
■ Kısmen Türkmen yerleşimi
  Belentepe köy - Musabeyli - Kilis
1946 📖 Eski Hargün
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Akçabağlar köy - Kilis_M - Kilis
1918h 📖 Salihiyan
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Yeşiloba köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Yeşiloba
1918h 📖 Hersik
■ Yeşiloba adı 1920'lerde verilmiş olmalıdır. Türkiye'de 20. yy'dan eski yeradlarında 'yeşil' sözcüğü son derece enderdir. SN
■ Türkmen(Çavuşlu)Yerleşimi Antepli
  Belenözü köy - Polateli - Kilis
1946 📖 Belenviran
1928 📖 Ravanda
E1136 📖 Arevından
Lt1097 📖 Ravendel
Türkmen yerleşimi
■ I. Haçlı seferi esnasında Baudoin de Boulogne'un fethettiği görkemli Ravendel/Ravanda kalesi bu köydedir. SN
  Tahtalı köy - Kilis_M - Kilis
1911hk 📖 Tahtalı
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Gökmusa köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Gökmusa
■ Kısmen Kürt Sünni Yerleşimi Köyün kurucuları Adıyaman Kahta Belören köyünden 4 kardeş olarak gelmişlerdir. 2 kardeş geri dönmüş ve kalan 2 kardeşten türemiştir. Köken olarak Dulkadiroğulları beyliğine dayanmaktadırlar. Şiveleri Erzurum Şivesi ile aşırı benzerlik gösterir Antepli
  Taşlıalan köy - Polateli - Kilis
hl 📖 Zalha
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Kuzuini köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Kuzeyne [ Ar ]
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Çakallıpınar köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Çakallıpınar
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Öncüpınar köy - Kilis_M - Kilis
1911hk 📖 Tibil
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Ürünlü köy - Polateli - Kilis
1928 📖 Sabar
Türkmen yerleşimi
  Eğlen köy - Polateli - Kilis
1928 📖 Eğlen
Türkmen yerleşimi
  Tamburalı köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Tamburalı
Türkmen yerleşimi
■ Köy 18. yüzyılda Musacalı Türkmenler'i tarafından kurulmuştur. Köy halkı günümüzde Türkmen'dir. Burak Atay
  Başmağara köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Başmağara
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Kilis il - Aa - Kilis
A870 📖 Kilis
Y180 📖 Kiliza
Y-350 📖 Kyrrhos (başka yer) [ Yun "sarı?" ]
■ MÖ 300 dolayında İskender'in generallerinden Seleukos Nikator tarafından kurulan ve Makedonya'daki Kyrros kentinin adı verilen Kyrros kenti, bugünkü Kilis'in 13 km batısında, Suriye sınırının hemen karşı tarafındadır. Geç Antik dönemde, bugünkü Kilis ilini kapsayan piskoposluğun ('kaza') merkezi idi. M 1150 yılında Nureddin Zengi tarafından Haçlılardan geri alındığı tarihe dek önemli bir kent olarak kaldı. Daha sonra yerleşim merkezi bugünkü Kilis kentine kaymıştır. ■ Kilis adının Arapça ve Türkçe `kilise` adıyla ilgisi yoktur. Keza Süryanice «kelşô» (`kireçli`) ile de bağ kurulamaz. SN
■ 31.08.1714 Ayntab civarında zuhur eden Kilis Ekradından Okça İzzeddinli demekle maruf eşkıyanın hakkından gelinerek ... deyar heyran
■ Çivi yazısı ile yazılmış bir Asur betiğinde “Ki-li-zi” yerleşiminden söz edilmekte, buranın da bugünkü “Kilis” olduğu görüşü oldukça yaygındır. Martin HARTMAN eski Kilis yerleşiminin bugünkü Kilis kent merkezinin güneydoğusunda “Tarzimehan” yöresi olduğunu belirtir. Richard KİEPERT de esli Kilis’i, bugünkü yerleşimin 3 kilometre güneybatısındaki “İlizi Bahçesi (İllizi Baghtshesi) olarak gösterir. Roma İmparatorluğu kaynaklarında “Ciliza sive Urmagiganti” sözüyle geçen yöre, YAKUT’un Mu’cemü’l-büldun ve Halil bin Şahin EZ-ZAHİRİ’nin Zübdetü Keşfi’l-Memalik adlı yapıtında Azaz’a bağlı bir köy olarak belirtilmiştir. 1519 tarihli Osmanlı Devleti Tahrir Defteri’nde de kentin adı “Killiz” biçiminde yazılmıştır. Prof.Dr.Bilge UMAR “Türkiye’deki Tarihsel Adlar” adlı yapıtında “Kilis” hakkında yaptığı araştırmayı “ …ilk kez Arap tarihçi Kudama Bin Cafer’in 928 dolaylarında kaleme aldığı yapıtında, Arap Devlet’nin Doğu Roma İmparatorluğu sınırında bir kalesi olarak, ‘El Kilis’ diye anılıyor (Honigman, s.40).Kentin 985 yılında İmparator Bardas Phokas eliyle alınmasının sözünü eden diğer bir Arap tarihçi, Yahya bin Said el Antak’i, Kilis adını ‘Killia’ diye vermiştir (Honigman, s.103.3). Bu adın kökenini, öz biçimini, anlamını saptayamadım.” sözleriyle açıklar. Padişah Kanuni Sultan SÜLEYMAN döneminde CANBOLAT BEY’e ocaklık verilen Kilis, yaklaşık 1500 kişinin yaşadığı, altı mahalle (Kana, Kıbeliye ,Çukurfasl, Hacıgökçe / Meşhedler, Kızılca, Sübbad) ve 314 haneden oluşan “nefs” statüsünde bir yerleşim birimiydi. 1519 tarihli Tahrir Defteri kayıtlarına göre Halep eyaletinin merkez sancağı olan Kilis’te altı mahalle (Kana, Kıbeliye ,Meşata / Çalcıyan ,Kızılca, Sübbad) 576 hane bulunmaktaydı. 49 Hıristiyan olmak üzere 3500 kişinin yaşadığı bu kasabada (nefs) altı ayrı yerde “Cuma (Cuma Namazı)” kılınırdı. Ayn ALİ EFENDİ Kavanin-i Al-i Osman adlı çalışmasında Kilis’in, XVII.Yüzyılda Halep eyaletine bağlı livalardan birinin merkezi olduğunu; Katip ÇELEBİ de Cihannüma adlı yapıtında bu görüşe katıldığını ve yörenin “valide sultanlara has” olarak verildiği belirtir. Kilis’i uzun uzun anlatan Evliya ÇELEBİ Seyahatnamesi’nde kentin harap durumundaki kalesinden; sekiz kapılı Bu kapıların adları: Büyük tedribe, küçük tedribe ,ayn tedribesi, akharan tedribesi, alçak tedribe, çulha tedribesi ,Yusuf Çelebi tedribesi) surlarından ve 30 camisinden söz ederek; burada beş mahalle bulunduğunu 4660 insan yaşadığını anlatır. "Kilis Şehri, Halep eyaletinde sancaktır. Fakat Valide Sultan hassıdır. Yetmiş yük akçe ile iltizam olunur. Üç yüz payesi ile sadaka olunur şerif bir kazadır.Sancak Bey’ine adalet üzere seksen bin kuruş hasıl olur. Kadısına yedi bin kuruş hasıl olur. Kalesi virandır. Ama Celali ve Cum Kürtleri korkusundan şehrin dört tarafı kale gibi kerpiç duvarla çevrilmiştir. Evliya ÇELEBİ, Seyahatname” Vitali CUİNET XIX.Yüzyılın sonlarında Kilis’in sanayi, ticaret ve kültür kenti olduğunu vurgulayarak; kentte 15.000 Türk olmak üzere 20.000 kişi yaşadığını, 47 cami, 12 mescit, 24 medrese, 3 kilise, beş hamam, 740 dükkan, 7 han, 11 fırın, 120 kumaş işliği, 15 kıraathane (kahvehane), 1 eczane ve 4100 hane bulunduğunu anlatır. Metin Korkmaz
  Karakıl köy - Polateli - Kilis
1928 📖 Karakıl
1918h 📖 Xarabkale
■ Muhtemelen Xarabkal'a > Xarakıl > Karakıl şeklinde bir evrim sözkonusudur. SN
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Söğütlü köy - Polateli - Kilis
1928 📖 Söğütlü
Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
■ Karışık Yerleşim Antepli
  Yeniyurt köy - Polateli - Kilis
Türkmen yerleşimi
  Kızılgöl köy - Polateli - Kilis
1918h 📖 Kızılgöl
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Çukuroba köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Çukuroba
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Polateli ilçe - Polateli - Kilis
1960 📖 Güldüzü
1928 📖 Ispanak
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Kuskunkıran köy - Kilis_M - Kilis
1911hk 📖 Kuskunkıran
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  İnanlı köy - Kilis_M - Kilis
1918h 📖 Keferrahim [ Ar/Sür "İbrahim? köyü" ]
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Mağaracık köy - Polateli - Kilis
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Topdağı köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Topdağı
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Oylum köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Oylum
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Arpakesmez köy - Kilis_M - Kilis
1918h 📖 Arpakesmez
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Polatbey köy - Polateli - Kilis
1928 📖 Polatbey
1918h 📖 Cercik / Circik
Türkmen yerleşimi
  Ömeroğlu köy - Polateli - Kilis
1928 📖 Ömeroğlu
Türkmen yerleşimi
  Acar köy - Kilis_M - Kilis
1928 📖 Acar
Türkmen (Elbeyli) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km