Kilis'de 148 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Deliosman köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
h1918: Deliosman
Kürd yerleşimi
■ Dilkî aşireti? Berketî aşireti? deyar heyran
  Hisar köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
Kr: Hesarê
k1928 K: Hisar
Kürd yerleşimi
  Çerçili köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
k1928 K: Çerçili
Kürd yerleşimi
  Gülbaba köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
k1928 K: Martavan
Kürd yerleşimi
  Hasancalı köy - Musabeyli - Kilis
k1928 K: Hasancalı
Kürd (Delki) yerleşimi
■ Halen Dilkî adıyla anılan aşiret Osmanlı kayıtlarında Delikanlı Aşireti olarak zikredilir. SN
■ © 31.08.1846 Haleb eyaletine merbut Delikanlı Aşireti'nin Kilis kazasında vaki Com nahiyesine ne suretle iskan olunmuş olduğu... deyar heyran
■ Musabeylinin en büyük köyüdür Sünni Türkmenlerden oluşur. Mert Çakmak
  Gözkaya köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
k1928 K: Gülgüman
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Bulamaçlı köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
Kr: Pelûlan [ Kürd pelûl "bulamaç" ]
k1928 K: Bulamaçlı
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Çalkaya köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
k1928 K: Pertikli
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Sapkan köyüyle bilikte İzziye Kazasının merkeziydi. Okçu İzzeddinli, Amikî, Musabêgan, Şeyhan vs. Kürd cemaatlerinin yaşadığı bölge olan İzziye, adını Mir-i Ekrad İzzeddin Bey'den alır. deyar heyran
  Yedigöz köy - Musabeyli - Kilis
k1928 K: Viçli
h1918: Vican
Kürd yerleşimi
■ Viçli adı muhtemelen okuma hatasıdır. SN
  Mağaracık köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
Kr: Marcoqan
k1928 K: Mağaracık
Kürd yerleşimi
■ Kürtçe, mari coqan'dan türemiş. Mar: yılan, coq: taşlı ama verimli tarla. [Sanmam, Türkçe isimden Kürtçeye uyarlanmış olmalı - SN] Horik
  Saatli köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
k1928 K: Saˁadli [ Ar/Kürd Saˁad "öz." ]
Kürd yerleşimi
  Dorucak köy - Musabeyli - Kilis
k1928 K: Zengül [ Tr/Kürd zengil "çan" ]
Kürd yerleşimi
  Hacılar köy - Musabeyli - Kilis
Kr: Quliyan
k1928 K: Hacılar
  Güneşli köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
Kr: Hebsüno
h1918: Habsıno [ Süry habsûno ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Otluca mz - Kilis_M - Kilis
h1918: Küto/Kütan [ Kürd "aş." ]
  Madenyolu köy - Musabeyli - Kilis
k1928 K: Dostallı
Kürd yerleşimi
  Haydarlar köy - Musabeyli - Kilis
k1928 K: Haydarlar
h1918: Hayderan
Kürd yerleşimi
  Musabeyli ilçe - Musabeyli - Kilis
k1928 K: Murathüyüğü
h1918: Höyük
Türkmen yerleşimi
■ Günümüzde Türkmen olarak değerlendirilen Musabeğli Kürt aşiretinin adı 18. yy'dan beri idari bölge adı olarak kullanılmıştır. 1995'te ilçe oldu. SN
■ 29.07.1767 Kilis Kürdlerinden Musa Beyli Aşireti'nden Halil ve ammizadeleri ile Antepli Battal'ın oğlu Hacı Mehmed'in yolsuz hareketlerine dair Mehmed mühürlü. deyar heyran
  Kocabeyli köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
Kr: Mamereban [ Kürd "Arapamcalar" ]
k1928 K: Merdanlı [ Kürd merdo/merdan "aş." ]
Kürd yerleşimi
  Tahtalıkaradut köy - Musabeyli - Kilis
k1928 K: Tahtalıkaradut
h1918: Karadut
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Karaçavuş köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
Kr: Eliyan [ Kürd "Aliler (aş.)" ]
k1928 K: Aliyanlı
  Fırlaklı köy - Musabeyli - Kilis
Kr: Firlaqan
k1946 MYK: Fırlaklar
■ Türk yerleşimi. Köye bağlı Seydolar mezraası Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Balıklı köy - Musabeyli - Kilis
k1928 K: Balıklı
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Üçpınar köy - Musabeyli - Kilis
Kr: Sêkaniyê [ Kürd "üçpınar" ]
h1918: Üçpınar
Kürd yerleşimi
  Süngütepe köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
h1918: Bavık [ Kürd Bawik "oba" ]
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Karbeyaz köy - Musabeyli - Kilis
k1928 K: Karbeyaz
  Karadut köy - Musabeyli - Kilis
k1928 K: Karadut
  Kurtaran köy - Musabeyli - Kilis
k1928 K: Kurtaran
h1918: Siptoroz [ Erm Surptoros "Aziz Toros/Theodoros" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Başka kaynaklara göre Surptoros köyü buranın kuzeyindeki Kürtüncü köyüdür. SN
  Bozkaya köy - Musabeyli - Kilis
k1928 K: Fiske
  Kürtüncü köy - Musabeyli - Kilis
h1918: Kürtüncük [ Tr kürtün "deve semeri" ]
  Zeytinbağı köy - Musabeyli - Kilis
k1928 K: Haskanlı [ Kürd Hasikan "Hasancıklar (aş.)" ]
Türkmen yerleşimi
  Yuvabaşı köy - Musabeyli - Kilis
k1928 K: Arzab
  Deliçay köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
h1918: Bekolar [ Kürd Beko "Bekir/Ebubekir" ]
  Çayıraltı köy - Musabeyli - Kilis
hl gov: İbenek
k1928 K: Cibenin
  Çınar köy - Musabeyli - Kilis
k1928 K: Çınar
  Gözlüce köy - Musabeyli - Kilis
k1928 K: Kastel [ Yun kástellos "kale" ]
Kürd yerleşimi
  Gündeğer köy - Musabeyli - Kilis
k1928 K: Kaman
■ Türk yerleşimi. Köye bağlı Yatağan mezraası Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Dutluca köy - Musabeyli - Kilis
k1928 K: Ferise
  Duruca köy - Kilis_M - Kilis
k1928 K: Karnebi
  Fericek köy - Musabeyli - Kilis
k1928 K: Fericek
  Aşağıkalecik köy - Musabeyli - Kilis
k1928 K: KalecikTahtani
Kürd yerleşimi
  Yastıca köy - Musabeyli - Kilis
k1928 K: Yastıca
Kürd yerleşimi
  Sabanlı köy - Musabeyli - Kilis
k1928 K: Şılgın
Kürd yerleşimi
  Beşenli köy - Kilis_M - Kilis
k1928 K: Beşanlı
  Doğançay köy - Kilis_M - Kilis
k1928 K: Eğrikane
  Belentepe köy - Musabeyli - Kilis
k1946 MYK: Eskihargün
  Yeşiloba köy - Musabeyli - Kilis
k1928 K: Yeşiloba
h1918: Hersik
■ Yeşiloba adı 1920'lerde verilmiş olmalıdır. Türkiye'de 20. yy'dan eski yeradlarında 'yeşil' sözcüğü son derece enderdir. SN
  Belenözü köy - Polateli - Kilis
k1946 MYK: Belenviran
k1928 K: Ravanda
E1163 Mat: Arevından
L1097: Ravendel
■ I. Haçlı seferi esnasında Baudoin de Boulogne'un fethettiği görkemli Ravendel/Ravanda kalesi bu köydedir. SN
  Tahtalı köy - Kilis_M - Kilis
k1928 K: Tahtalı
  Gökmusa köy - Musabeyli - Kilis
k1928 K: Gökmusa
  Kuzuini köy - Kilis_M - Kilis
k1928 K: Kuzeyne [ Ar ]
  Ürünlü köy - Polateli - Kilis
k1928 K: Sabar
Kürd yerleşimi
  Eğlen köy - Polateli - Kilis
k1928 K: Eğlen
Kürd yerleşimi
  Akdilek mah Duruca - Kilis_M - Kilis
k1928 K: Bekre
  Kilis il - Kilis_M - Kilis
Ar: Kilis
EYu: Kyrros (başka yer)
■ MÖ 300 dolayında İskender'in generallerinden Seleukos Nikator tarafından kurulan ve Makedonya'daki Kyrros kentinin adı verilen Kyrros kenti, bugünkü Kilis'in 13 km batısında, Suriye sınırının hemen karşı tarafındadır. Roma ve Bizans çağında, bugünkü Kilis ilini kapsayan vilayetin başkenti idi. M 1150 yılında Nureddin Zengi tarafından Haçlılardan geri alındığı tarihe dek önemli bir kent idi. Daha sonra idari merkez bugünkü Kilis kentine kaymıştır. ■ Kilis adının Arapça ve Türkçe `kilise` adıyla herhangi bir ilgisi yoktur. Keza Süryanice kelşô (`kireçli`) ile bağ kurulamaz. R > L ses evrimi Arapça ve Türkçede tipiktir. SN
■ 31.08.1714 Ayntab civarında zuhur eden Kilis Ekradından Okça İzzeddinli demekle maruf eşkıyanın hakkından gelinerek ... deyar heyran
  Karakıl köy - Polateli - Kilis
k1928 K: Karakıl
h1918: Xarabkale
■ Muhtemelen Xarabkal'a > Xarakıl > Karakıl şeklinde bir evrim sözkonusudur. SN
  Söğütlü köy - Polateli - Kilis
k1928 K: Söğütlü
Kürd yerleşimi
  Çukuroba köy - Kilis_M - Kilis
k1928 K: Çukuroba
  Polateli ilçe - Polateli - Kilis
1960 DİE: Güldüzü
k1928 K: Ispanak
  İnanlı köy - Kilis_M - Kilis
h1918: Keferrahim [ Ar/Süry "İbrahim? köyü" ]
  Topdağı köy - Kilis_M - Kilis
k1928 K: Topdağı
  Oylum köy - Kilis_M - Kilis
k1928 K: Oylum
  Polatbey köy - Polateli - Kilis
k1928 K: Polatbey
h1918: Cercik/Circik
  Acar köy - Kilis_M - Kilis
k1928 K: Acar


Grafik harita göster     haritada ara : km