haritada ara :   km  
Kiğı'da 37 yerleşim bulundu.
sırala 
? ölü yerleşim - Kiğı - Bingöl
E1914b 📖: Köşmer
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Buradaki akarsu halen Köşmür Deresi adını taşır, ancak eski haritalarda görülen Köşmer köyünün yeri anlaşılamadı. SN
■ Koord: 39° 23' 36'' D, 40° 22' 17'' K
Abar mevki - Kiğı - Bingöl
E1902 📖: Abar
■ Kiğı Kalesi ve 1616 depreminde terk edilen eski Kiğı kenti kalıntıları Peri Suyu yakınında Abar adı verilen bölgededir. Peri Suyu barajı inşaatı nedeniyle paramparça edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 20' 28'' D, 40° 22' 53'' K
Açıkgüney köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Sergevlik
E1901 📖: Sergévil Սերկէվիլ [ Ermenice "ayva/ayvacık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy yakınında ünlü bir ziyaret yeri olan Surp Pırgiç manastırı 1870’lerde tepeden tırnağa onarılmıştı. SN
■ Koord: 39° 15' 48'' D, 40° 13' 11'' K
Ağaçöven köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Hoğas Komları [ Ermenice hoğats "topraklar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 42'' D, 40° 16' 35'' K
Alagöz köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Alagöz
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 46'' D, 40° 19' 15'' K
AşağıSerinyer köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Gazik/Qajıx Zir [ Kürtçe "aş. tepecik" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 12'' D, 40° 15' 39'' K
Baklalı köy - Kiğı - Bingöl
1916h 1928 📖 📖: Inguzik / Unguzek [ Ermenice ınguzig "kozluca" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 2'' D, 40° 18' 53'' K
Billice köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Bilecan [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy halkının büyük kısmı Alevi, geri kalanı Sünnidir. metonio
■ Koord: 39° 17' 57'' D, 40° 9' 3'' K
Çanakçı köy - Kiğı - Bingöl
1550t 1901hb 📖 📖: Çanakçı/Çanakçılar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1915 öncesinde 177 hane Ermeni nüfusu ve 1817 tarihli Surp Giragos kilisesi vardı. Arakel Eghigian ve Soghomon Kaprielian’ın mufassal Çanakçı Köyü Tarihi ABD Belleville’de (Ill) 1977’de yayımlanmıştır. SN
■ Koord: 39° 9' 30'' D, 40° 18' 28'' K
Çiçektepe köy - Kiğı - Bingöl
1901hb 1928 📖 📖: Apevank [ Ermenice "? manastırı" ]
E1902 📖: Abigevank
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Halkın çoğunluğunun Erzurum muhaciri olduğu söylenir. SN
■ Koord: 39° 17' 35'' D, 40° 17' 49'' K
Çomak köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Çomak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Boşaltılıp tahrip edilmiş iken yeniden canlandırılmıştır. SN
■ Koord: 39° 21' 32'' D, 40° 15' 29'' K
Dallıca köy - Kiğı - Bingöl
E1901 📖: Hoğas
E680 📖: Hoğıs [ Ermenice "topraklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında 55 hane Ermeni nüfusu ve Meryem Ana Kilisesi vardı. Şimdiki nüfus Aşkale ilçesinden gelmiştir. Kiğı ilçesine bağlı tek Sünni Türk köyüdür. SN
■ Bingöl ilindeki tek Türk köyüdür. Veli Günaydın
■ Koord: 39° 15' 8'' D, 40° 17' 42'' K
Darköprü köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Xors + Kırçan
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 45'' D, 40° 17' 29'' K
Demirdöş köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Tirkân [ Kürtçe "Türkler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 18' 2'' D, 40° 9' 45'' K
Demirkanat köy - Kiğı - Bingöl
1901hb 📖: Uzunmaşat [ Türkçe maşat "mezarlık" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi.
■ Koord: 39° 12' 37'' D, 40° 19' 47'' K
Duranlar köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Ağbızut
E1902 📖: Ağpızud Աղփզուտ [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 12'' D, 40° 20' 58'' K
Eskikavak köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Arik
E1902 📖: Arek Արեգ [ Ermenice "güneş" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köyün üstünde yaklaşık 2000 metre rakımda bulunan Kedahayyats S. Asdvadzadzin (`Nehir gören Hz. Meryem`) Manastırı en erken 1367 tarihli bir kayıtta anılır. Harabesi nispeten sağlamdır. Manastırın son başrahibi Der Bısag Tevekkeliyan 1915’te katledildi. SN
■ Koord: 39° 17' 24'' D, 40° 23' 46'' K
Eşme köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Süveriç
E1914b 📖: Tsıvariç Ձուառիճ [ Ermenice "yumurta dere" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ Koord: 39° 15' 52'' D, 40° 20' 2'' K
Güneyağıl köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Cıbır
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1911-12 ders yılında Ermeni ilkokulunda kız ve erkek 50 öğrenci vardı. SN
■ Koord: 39° 17' 25'' D, 40° 20' 6'' K
Ilıcalar mezra (Sabırtaşı bağ) - Kiğı - Bingöl
E1914b 📖: Çermug [ Ermenice "ılıca" ]
■ Koord: 39° 16' 10'' D, 40° 10' 30'' K
İlbeyi köy - Kiğı (Adaklı bucağı) - Bingöl
1933 📖: Elbeyi [ Türkçe ]
1928 📖: İlbeyi [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 22' 30'' D, 40° 25' 11'' K
Kadıköy köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Kadıköy [ Türkçe ]
E1914b 📖: Xazukeğ
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Zaza) yerleşimi
■ 1915 öncesinde 25 hane Ermeni nüfus ve Surp Yeğya kilisesi vardı. SN
■ Koord: 39° 17' 30'' D, 40° 19' 28'' K
Keşişköprü mevki - Kiğı - Bingöl
■ Topraklık (Hankısdun) köyünün hemen üstünde bulunan Ortaçağ veya daha erkenden kalma Keşiş Köprüsü (Yeritsu Gamurç) baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 39° 23' 22'' D, 40° 19' 45'' K
Kiğı ilçe - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Kiğı
E1902 📖: Kıği Քղի [ Ermenice ]
E630 📖: Koği-pert Քողիբերդ [ Ermenice "Koli (?) kalesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Kürt-Sünni/Zaza-Sünni yerleşimi
■ Eski Ermenistan’ın Xorcayk Խորճայք (Bizans yazımında Xorzanênê) ilinin merkezi olan Koği/Kıği kalesi 6. yy’dan itibaren ismen anılır. Adın kaynağı ve anlamı meçhuldür. Türkçe olmadığı gibi, Ermenice keğ (`köy`) sözcüğüyle de ilgisi yoktur. Gümüşhane’deki Koğ ve Koğans (Kov, Kovans) kaleleri ve belki Kars’ın Kola (Göle) kasabasıyla adaştır. SN
■ Bugün itibariyle ilçe ve köylerde Alevi Zaza ve Kürt ve de Müslüman (Sünni) Zaza ve Kürt yerleşimidir. asmen
■ Koord: 39° 18' 37'' D, 40° 20' 56'' K
Kuşçimeni köy - Kiğı (Adaklı bucağı) - Bingöl
1928 📖: Karmırun Aş.
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 38'' D, 40° 20' 47'' K
Kuşluca mezra - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Sakasor
E1901 📖: Sakatsor [ Ermenice Sahakatsor "İshak deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1915 öncesinde 73 hane Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
■ Koord: 39° 18' 29'' D, 40° 13' 12'' K
Kutluca köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Haçatur
E1901 📖: Xaçadur Mezre Խաչտուր [ Ermenice "kilisecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 20. yy başında 8 hanede 56 Ermeni nüfus ve 15 öğrencili köy okulu mevcuttu. SN
■ Koord: 39° 13' 9'' D, 40° 17' 54'' K
Nacaklı köy - Kiğı - Bingöl
E1902 1916h 📖 📖: Avırtnig [ Ermenice vartenig? "güllük" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 19'' D, 40° 19' 51'' K
Ölmez köy - Kiğı - Bingöl
E1914b 📖: Ölmez [ Türkçe ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 19' 4'' D, 40° 17' 18'' K
Sabırtaşı köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Xaror [ Ermenice karor? "taşlık" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 13'' D, 40° 11' 20'' K
Sırmaçek köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Gijikan [ Kürtçe "dağınıklar?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Halkının Karakoçan Bazlama köyünden göçtüğü ve sonradan Sünni olduğu rivayet edilir. SN
■ Koord: 39° 9' 12'' D, 40° 19' 32'' K
Tekbaş köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Dızvas
E1902 📖: Dzıdzvars Ծծուարս [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi.
■ Kiğı baraşı hafriyat alanında kalan eski köy yıkılmıştır. SN
■ Koord: 39° 21' 33'' D, 40° 20' 12'' K
Topraklık ölü yerleşim - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Hakistun
E474 📖: Hanksdun Հանգստուն [ Ermenice "istirahatgâh" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 376 yılında şehit edildiği rivayet edilen Aziz Xat adlı kutsal kişinin türbesinden dolayı `istirahatgah` adı verildiğini 5./8. yy tarihçisi Xorenli Movses aktarır. Köy baraj gölü altında kalmıştır; ancak kuzeyinde bir tepe üzerinde bulunan 1701 tarihli kilise göl kıyısında halen görülebilir. SN
■ Koord: 39° 23' 19'' D, 40° 20' 8'' K
Yazgünü köy - Kiğı - Bingöl
E1901 1928 📖 📖: Xups/Xubs Խուփս [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1911-12 ders yılında kasabadaki Ermeni okulunun 201 erkek 152 kız öğrencisi kayıtlıdır. Ayrıca ana okulu ve S. Garabed ve S. Sarkis adlı iki kilisesi vardı. Huşamadyan Kıği Xups Keği (Kiğı Xups Köyü Anısı) adlı kapsamlı anılar derlemesi 1968’da ABD’nin Fresno kentinde yayımlanmıştır. SN
■ Koord: 39° 16' 4'' D, 40° 15' 1'' K
Yeşilyurt mahalle (Kiğı bağ) - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Selenk [ Ermenice seğank "sekiler" ]
■ Koord: 39° 17' 27'' D, 40° 21' 8'' K
YukarıSerinyer köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Gazik/Qajıx Balâ [ Kürtçe "yk. tepecik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 43'' D, 40° 15' 23'' K
Zığ mezra - Kiğı - Bingöl
E1914b 📖: Zıx/Dzığ
■ Koord: 39° 15' 4'' D, 40° 16' 12'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.