haritada ara :   km  
Kiğı'da 32 yerleşim bulundu.
sırala 
? ölü yerleşim - Kiğı - Bingöl
1977rh 📖: Keşmür
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 39° 23' 36'' D, 40° 22' 17'' K
Açıkgüney köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Sergevlik
E1901 📖: Sergévil Սերկէվիլ [ Ermenice "ayva" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy yakınında ünlü bir ziyaret yeri olan Surp Pırgiç manastırı 1870’lerde tepeden tırnağa onarılmıştı. SN
■ Koord: 39° 15' 48'' D, 40° 13' 11'' K
Ağaçöven köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Hoğas Komları [ Ermenice hoğats "topraklar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 20'' D, 40° 16' 33'' K
Alagöz köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Alagöz
1901hb 📖: Halagos
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 46'' D, 40° 19' 15'' K
Aşağıserinyer köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Gazik aş.
1901hb 📖: Kajix [ Kürtçe qajik? "karga" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 12'' D, 40° 15' 39'' K
Baklalı köy - Kiğı - Bingöl
1916h 1928 📖 📖: Engizük / Unguzik [ Ermenice ınguzig "kozluca" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 2'' D, 40° 18' 53'' K
Billice köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Bilêca [ Kürtçe "aş." ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy halkının büyük kısmı Alevi, geri kalanı Sünnidir. metonio
■ Koord: 39° 17' 57'' D, 40° 9' 3'' K
Çanakçı köy - Kiğı - Bingöl
1550t 1901hb 📖 📖: Çanakçı/Çanakçılar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1915 öncesinde 177 hane Ermeni nüfusu ve 1817 tarihli Surp Giragos kilisesi vardı. Arakel Eghigian ve Soghomon Kaprielian’ın mufassal Çanakçı Köyü Tarihi ABD Belleville’de (Ill) 1977’de yayımlanmıştır. SN
■ Koord: 39° 9' 30'' D, 40° 18' 28'' K
Çiçektepe köy - Kiğı - Bingöl
1901hb 1928 📖 📖: Abevank/Abvank [ Ermenice "dereyanı manastırı" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni/Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 35'' D, 40° 17' 49'' K
Çomak ölü yerleşim - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Çomak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ 1994’te güvenlik güçlerince boşaltılarak tahrip edildi. SN
■ Koord: 39° 21' 32'' D, 40° 15' 29'' K
Dallıca köy - Kiğı - Bingöl
E1901 📖: Hoğas
E680 📖: Hoğıs [ Ermenice "topraklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında 55 hane Ermeni nüfusu ve Meryem Ana Kilisesi vardı. Şimdiki nüfus Aşkale ilçesinden gelmiştir. Kiğı ilçesine bağlı tek Sünni Türk köyüdür. SN
■ Bingöl ilindeki tek Türk köyüdür. Veli Günaydın
■ Koord: 39° 15' 8'' D, 40° 17' 42'' K
Darköprü köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Xors + Kılçan
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 45'' D, 40° 17' 29'' K
Demirdöş köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Tirkân [ Kürtçe "Türkler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 18' 2'' D, 40° 9' 45'' K
Demirkanat ölü yerleşim - Kiğı - Bingöl
1901hb 📖: Uzunmaşat [ Türkçe maşat "mezarlık" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 37'' D, 40° 19' 47'' K
Duranlar köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Ağbızut
E1901 📖: Ağpızud Աղփզուտ [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 12'' D, 40° 20' 58'' K
Eskikavak köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Arik
E1901 📖: Arek Առէք [ Ermenice "güneş" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köyün üstünde yaklaşık 2000 rakımda bulunan Kedahayyats S. Asdvadzadzin (`Nehre-bakan Meryem`) Manastırı en erken 1367 tarihli bir kayıtta anılır. Harabesi nispeten sağlamdır. Manastırın son başrahibi Der Bısag Tevekkeliyan 1915’te katledildi. SN
■ Koord: 39° 17' 24'' D, 40° 23' 46'' K
Eşme köy - Kiğı - Bingöl
Eski adı: Sevariç [ Ermenice "kara aric (?)" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ Koord: 39° 15' 52'' D, 40° 20' 2'' K
Güneyağıl köy - Kiğı - Bingöl
1901hb 📖: Cıbır
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1911-12 ders yılında Ermeni ilkokulunda kız ve erkek 50 öğrenci vardı. SN
■ Koord: 39° 17' 25'' D, 40° 20' 6'' K
İlbeyi köy - Kiğı (Adaklı bucağı) - Bingöl
1933 📖: Elbeyi [ Türkçe ]
1928 📖: İlbeyi [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Şu an köy statüsündedir.7 mezra ve 12 nüfusu vardr. ishak levent
■ Koord: 39° 22' 30'' D, 40° 25' 11'' K
Kadıköy köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Kadıköy [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Zaza) yerleşimi
■ 1915 öncesinde 25 hane Ermeni nüfus ve Surp Yeğya kilisesi vardı. SN
■ Koord: 39° 17' 30'' D, 40° 19' 28'' K
Kiğı ilçe - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Kiğı
E1902 📖: Kıği Քղի [ Ermenice ]
E630 📖: Koğipert Քողիբերդ [ Ermenice "Koğ (?) kalesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Kürt-Sünni/Zaza-Sünni yerleşimi
■ Eski Ermenistan’ın Xorcayk Խորճայք (Bizans yazımında Xorzanênê) eyaletinin merkezi olan Koği/Kıği kalesi 6. yy’dan itibaren ismen anılır. Adın kaynağı ve anlamı meçhuldür. Türkçe olmadığı gibi, Ermenice bir anlamı da yoktur. Gümüşhane’deki Koğ ve Koğans (Kov, Kovans) kaleleri ve belki Kars’ın Kola (Göle) kasabasıyla adaştır. SN
■ Bugün itibariyle ilçe ve köylerde Alevi Zaza ve Kürt ve de Müslüman (Sünni) Zaza ve Kürt yerleşimidir. asmen
■ Koord: 39° 18' 37'' D, 40° 20' 56'' K
Kuşçimeni köy - Kiğı (Adaklı bucağı) - Bingöl
1928 📖: Kârmurun aş.
1901hb 📖: Kermanuk aş. [ Ermenice ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 38'' D, 40° 20' 47'' K
Kuşluca mahalle (Çiçekdere bağ) - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Sakasor
E1901 📖: Sakatsor [ Ermenice "kazdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1915 öncesinde 73 hane Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
■ Koord: 39° 18' 29'' D, 40° 13' 12'' K
Kutluca köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Haçatur
E1901 📖: Xaçadur Mezre Խաչտուր [ Ermenice "kilisecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 20. yy başında 8 hanede 56 Ermeni nüfus ve 15 öğrencili köy okulu mevcuttu. SN
■ Koord: 39° 13' 9'' D, 40° 17' 54'' K
Nacaklı köy - Kiğı - Bingöl
E1902 📖: Averdınig [ Ermenice "harap evcik" ]
1901hb 📖: Avertinik
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 19'' D, 40° 19' 51'' K
Ölmez köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Ölmez [ Türkçe ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 19' 4'' D, 40° 17' 18'' K
Sabırtaşı köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Xaror [ Ermenice karor? "taşlık" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 13'' D, 40° 11' 20'' K
Sırmaçek köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Gijikan [ Kürtçe "dağınıklar?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Halkının Karakoçan Bazlama köyünden göçtüğü ve sonradan Sünni olduğu rivayet edilir. SN
■ Koord: 39° 9' 12'' D, 40° 19' 32'' K
Tekbaş köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Dizvas
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi.
■ Kiğı baraşı hafriyat alanında kalan eski köy yıkılmıştır. SN
■ Şu an köy statüsündedir. Duygulu ve Dizvoz Yaylası adında 2 mezrası ve 12 nüfusu vardır. ishak levent
■ Koord: 39° 21' 33'' D, 40° 20' 12'' K
Topraklık ölü yerleşim - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Hakistun
E474 📖: Hankısdun Հանգստուն [ Ermenice "istirahatgâh" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 376 yılında şehit edilen Aziz Xad adlı kutsal kişinin türbesinden dolayı `istirahatgah` adı verildiğini 5./8. yy tarihçisi Xorenli Movses aktarır. Türbe külliyesindeki 1701 tarihli büyük kilise 1970’lerde kısmen ayakta idi. Bugün tamamen metruk ve yıkıktır. SN
■ Koord: 39° 23' 19'' D, 40° 20' 8'' K
Yazgünü köy - Kiğı - Bingöl
E1901 1928 📖 📖: Xups/Xubs Խուփս [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1911-12 ders yılında kasabadaki Ermeni okulunun 201 erkek 152 kız öğrencisi kayıtlıdır. Ayrıca ana okulu ve S. Garabed ve S. Sarkis adlı iki kilisesi vardı. Huşamadyan Kıği Xups Keği (Kiğı Xups Köyü Anısı) adlı kapsamlı anılar derlemesi 1968’da ABD’nin Fresno kentinde yayımlanmıştır. SN
■ Koord: 39° 16' 4'' D, 40° 15' 1'' K
Yukarıserinyer köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Gazik Balâ [ Kürtçe "yukarı tepecik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 43'' D, 40° 15' 23'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.