Keskin'de 62 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çeşnigir mv - Keskin - Kırıkkale
■ © 27.07.1852 Ankara'nın Konur kazasının Köprü köyü civarındaki Sultan Murad'ın Kızılırmak üzerine yaptırdığı Çaşnigir köprüsünün ... © 29.10.1777 Kalecikkeskini kazasına tabi Konur nahiyesinin Çaşnigir Köprüsü ... deyar heyran
  Köprü bld - Keskin (Çelebi bucağı) - Kırıkkale
■ © »»» 22.10.1815 Vefat eden Cabbarzade Süleyman Bey'den açılan Konur kazasındaki Çaşnigir Derbendi ağalığına tayin olunan Köprülü oğullarından Hacı Ali, Hüsrev Şir, Mehmed Emin'in ahaliden fazla para istedikleri haber alındığından deyar heyran
  Konur bld - Keskin - Kırıkkale
1814: Konur
■ Kuruluşu 16.yy kadar gitmektedir. Eski bir ermeni yerleşimidir. 19.yy sonlarına doğru Kafkas göçmenleri burayada yerleşmiştir. Özellikle Laz ve Manav nufüs hala çoğunluktadır. Muhammed Canöz
  Cankurtaran köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Kazıklı
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
  Hacıaliobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Hacıaliobası
■ Bazı kaynaklarda görülen 'Hacelobası' adı Hacı Ali Obası'nın halk ağzındaki telaffuz biçiminden ibarettir. SN
■ Türkmen Abdal Müziğinin En Seçkin Sanatçısı Olarak Gösterilen Seyit Çevik’in köyüdür. Mert Çakmak
  Ceritkale köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Ceritkale [ Tr Cerid "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Keskin ilçe - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Keskin [ Tr "maden ocağı" ]
Yun BSt: DenekMadeni
1861: DenekKeskini
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
■ Keskin adı Anadolu'da Yunanca yer adlarında sıkça rastlanan ve `maden ocağı` anlamına gelen (fakat kökeni bilinmeyen ) kokissós adının akkuzatif biçiminden kokison > keksun > keskin evrimini izlemiş olmalıdır. Gümüşhane ilinin Rumca diğer adı da Kokissós idi. 19. yy'da Keskin nüfusunun bir bölümü Gümüşhaneli Rum madencilerden oluşmaktaydı. Yerel Rum kilisesi Ankara'ya değil Gümüşhane (Haldiya) piskoposluğuna bağlı idi. ■ Rum toplumunun izi demir madenine yakın olan Meşetlik (Maşatlık yani `gâvur mezarlığı`) Tepesinde korunmuştur. SN
■ © »»» 24.09.1861 Denikkeskini kazasında Boladyurdu ve Bahernik ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere... deyar heyran
  Aşağışeyh köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Aşağışeyh
■ 1877 harbinde Erzurum vilayetinden gelem muhacirler tarafından iskân edilmiştir. SN
  Gülkonak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Maşat [ Tr "gayrımüslim mezarlığı" ]
  Barak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: RumBarak + MüslimBarak [ Tr Barak "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Cinali köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Cinali
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Seyifli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Seyifli
Türkmen/Laz yerleşimi
  Üçkuyu köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Üçkuyu
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Kaçakköy köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Kaçak
■ Kaçak burada `sığınma yeri, mülteci yerleşkesi` anlamındadır. SN
  Kavurgalı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Kavırgalı
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Polatyurdu köy - Keskin - Kırıkkale
1861: Boladyurdu
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ © 24.09.1861 Denekkeskini kazasında Boladyurdu ve Bahernik ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere Kırşehir'de bulunan Cerid Aşireti'nin ve lahık Müdürleri Mehmed, Abdullah ve İsmail Beylerin yaptıkları müdahalenin menedilmesi. deyar heyran
  Kavlak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Kavlak
  Ceritmüminli bld - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Ceritmüminli [ Tr Cerid "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Yoncalı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Pöhrenk [ Tr "oluk, kanal" ]
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Efendi köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Efendi
  Olunlu köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Olunlu
  Beşler köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Beşler
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Küçükceceli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: CeceliSağir [ Tr Ceceli "aş." ]
  Ceritobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Ceritobası [ Tr Cerid "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  KayalakSolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1862: Soraklı/Savraklı [ Tr "aş." ]
■ © 10.10.1862 Ankara Sancağı'nın Konur Kazası'nda Haremeyn Aşireti'nden Savraklı Cemaati'nin mütemekkin olduğu 8 adet karyenin gayr-ı ez evkaf miri aşarının ihalesi. deyar heyran
  Göçbeyli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Göçbeyli
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Hacıömersolaklı köy - Keskin - Kırıkkale
■ © 10.10.1862 Ankara Sancağı'nın Konur Kazası'nda Haremeyn Aşireti'nden Savraklı Cemaati'nin mütemekkin olduğu 8 adet karyenin gayr-ı ez evkaf miri aşarının ihalesi. deyar heyran
  Hacıömersolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
■ © 10.10.1862 Ankara Sancağı'nın Konur Kazası'nda Haremeyn Aşireti'nden Savraklı Cemaati'nin mütemekkin olduğu 8 adet karyenin gayr-ı ez evkaf miri aşarının ihalesi. (18. Anadolu) deyar heyran
  Barakobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: BarakObası [ Tr Barak "aş." ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Çamurabatmaz köy - Keskin - Kırıkkale
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Takazlı köy - Keskin - Kırıkkale
Türkmen (Cerit) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km