Keskin'de 58 yerleşim bulundu.
sırala 
  Köprü bld - Keskin (Çelebi bucağı) - Kırıkkale
1815z 📖 Çaşnigir Derbendi
1777z 📖 Çaşnigir Köprüsü
■ © 29.10.1777 Kalecikkeskini kazasına tabi Konur nahiyesinin Çaşnigir Köprüsü ...© 22.10.1815 Vefat eden Cabbarzade Süleyman Bey'den açılan Konur kazasındaki Çaşnigir Derbendi ağalığına tayin olunan Köprülü oğullarından Hacı Ali, Hüsrev Şir, Mehmed Emin'in ahaliden fazla para istedikleri haber alındığından deyar heyran
  Esatmüminli köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 Müminli
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Haydardede köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Haydardede
  Ortasöken köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 Kötüoba
  Konurhacıobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Keskin Hacıobası?
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Keskin'in yerlisi Türkmen'dir. Mesut Turan
  Konur bld - Keskin - Kırıkkale
1584t : Konur
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kuruluşu 16.yy kadar gitmektedir. Eski bir ermeni yerleşimidir. 19.yy sonlarına doğru Kafkas göçmenleri burayada yerleşmiştir. Özellikle Laz ve Manav nufüs hala çoğunluktadır. Muhammed Canöz
■ Kasaba tahrir kayıtlarına göre 1550'li yıllarda Türkmenler tarafından kurulmuştur. Günümüzde kasaba Güzelyaka, Yeşiltaş, Karşıyaka, Bahçelievler diye dört tane mahalleden oluşmaktadır. Kasaba halkı günümüzde Türkmenler, Çerkesler, Lazlar ve Hemşinliler'den oluşmaktadır. Çerkesler büyük sürgün sonrasında, Laz ve Hemşinliler ise ceza olarak buraya geldiler. Baskın kültür ve nüfus Türkmenler'dir. Mesut Turan
  Eskialibudak köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 Alibudak
  Danacıobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Danacı Konur
  Müsellim köy - Keskin (Çelebi bucağı) - Kırıkkale
1928 📖 Müsellim
  Cankurtaran köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Kazıklı
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
  Göktaş köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Şeditabdallı
1925h 📖 Sarılar
  Çalış köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 Çalış
  Eminefendi köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 Eminefendi
  Hacıaliobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Hacıaliobası
Türkmen yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda görülen 'Hacelobası' adı Hacı Ali Obası'nın halk ağzındaki telaffuzudur. SN
■ Türkmen Abdal Müziğinin En Seçkin Sanatçısı Olarak Gösterilen Seyit Çevik’in köyüdür. Mert Çakmak
  Kurşunkaya köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Arap
  Ceritkale köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Ceritkale [ Tr Cerid "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Cabatobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Cabatobası
Türkmen yerleşimi
  Armutlu köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Armutlu
Türkmen yerleşimi
  Keskin ilçe - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 Maden | Keskin [ Tr keskin "maden ocağı" ]
Y1900~ 📖 Denek Madeni
1584t : Keskin
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Keskin adı Anadolu'da Yunanca yer adlarında sıkça rastlanan ve `maden ocağı` anlamına gelen (fakat kökeni bilinmeyen ) kokissós adının çoğul tamlayan halinden kokisôn > keksun > keskin evrimini izlemiş olabilir. 19. yy'da Keskin nüfusunun bir bölümü Gümüşhaneli Rum madencilerden oluşmaktaydı. ■ Rum toplumunun izi demir madenine yakın olan Meşetlik (Maşatlık, `gâvur mezarlığı`) Tepesinde korunmuştur. SN
■ © 24.09.1861 Denikkeskini kazasında Boladyurdu ve Bahernik ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere... deyar heyran
  AşağıŞıh köy - Keskin (Çelebi bucağı) - Kırıkkale
1928 📖 Şeyx aş.
  Aşağışeyh köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Şeyh aş.
■ 1877 harbinde Erzurum vilayetinden gelen muhacirler iskân edilmiştir. SN
  Çipideresi köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 Yörük Köyü
  Gülkonak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Maşat [ Tr "gayrımüslim mezarlığı" ]
  Kevenli köy - Keskin (Çelebi bucağı) - Kırıkkale
1928 📖 Kevenli
  Barak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Rum Barak + Müslim Barak [ Tr Barak "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Cinali köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Cinali
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Seyifli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Seyifli
Türkmen/Laz yerleşimi
  YeniYapan köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Şedid Yeniyapan
  Dağsolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Dağ Solakuşağı [ Tr solakuşağı "aş." ]
Türkmen yerleşimi
■ Soyları Dulkadiroğulları Beyliği'ne dayanmaktadır. Mesut Turan
  Üçkuyu köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Üçkuyu
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
  Kayalaksolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 Kayalak Solaklısı [ Tr solaklı "aş." ]
Türkmen yerleşimi
■ Soyları Dulkadiroğulları Beyliği'ne dayanmaktadır. Mesut Turan
  Kaçakköy köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Kaçak
Türkmen yerleşimi
■ Kaçak burada `sığınma yeri, mülteci yerleşkesi` anlamındadır. SN
  Yenialibudak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Yeni Alibudak
  Kavurgalı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Kavırgalı
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Polatyurdu köy - Keskin - Kırıkkale
1861z 📖 Boladyurdu
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
■ © 24.09.1861 Denekkeskini kazasında Boladyurdu ve Bahernik ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere Kırşehir'de bulunan Cerid Aşireti'nin ve lahık Müdürleri Mehmed, Abdullah ve İsmail Beylerin yaptıkları müdahalenin menedilmesi. deyar heyran
  Kavlak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Kavlak
  Cebrailli köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 Cebrailli
  İnziloğlu köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 İnziloğlu
  Gazibeyli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Gazibeyli
  Kuzugüdenli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Kuzugüdenli
Türkmen (Kuzugüdenli) yerleşimi
  Kasımağa köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Kasımağa
Türkmen yerleşimi
  Ceritmüminli bld - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Cerit Müminli [ Tr Cerid "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Yoncalı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Pöhrenk [ Tr "yer altı kanalı" ]
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
  Efendi köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Efendi
Türkmen yerleşimi
  Olunlu köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Olunlu
  Eroğlu köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 Gulamuşağı [ Tr "köleoğlu" ]
Türkmen yerleşimi
■ Soyları Avşar Boyu'na dayanır. Mesut Turan
  Beşler köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Beşler
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Küçükceceli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 K. Ceceli [ Tr Ceceli "aş." ]
  Ceritobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Ceritobası [ Tr Cerid "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Üçevler köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 -
  Turhanlı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Turhanlı
  Göçbeyli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Göçbeyli
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Karafakılı köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 Karafakılı
  Büyükceceli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 B. Ceceli
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Türkmen'dir. Ataları Kırşehir'in Akpınar ilçesinde bağlı Köşker Beldesi'nden gelmiştir. Mesut Turan
  Hacıömersolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1862z 📖 Soraklı / Savraklı
Türkmen yerleşimi
■ © 10.10.1862 Ankara Sancağı'nın Konur Kazası'nda Haremeyn Aşireti'nden Savraklı Cemaati'nin mütemekkin olduğu 8 adet karyenin gayr-ı ez evkaf miri aşarının ihalesi. (18. Anadolu) deyar heyran
■ Soyları Dulkadiroğulları Beyliği'ne dayanmaktadır. Mesut Turan
  Barakobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Barak Obası [ Tr Barak "aş." ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Çamurabatmaz köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Çamurabatmaz
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Takazlı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Takazlı
Türkmen (Cerit) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km