haritada ara :   km  
Keskin'de 58 yerleşim bulundu.
sırala 
Köprü belediye - Keskin (Çelebi bucağı) - Kırıkkale
1815z 📖 : Çaşnigir Derbendi
1777z 📖 : Çaşnigir Köprüsü
■ © 29.10.1777 Kalecikkeskini kazasına tabi Konur nahiyesinin Çaşnigir Köprüsü ...© 22.10.1815 Vefat eden Cabbarzade Süleyman Bey'den açılan Konur kazasındaki Çaşnigir Derbendi ağalığına tayin olunan Köprülü oğullarından Hacı Ali, Hüsrev Şir, Mehmed Emin'in ahaliden fazla para istedikleri haber alındığından deyar heyran
■ Koord: 39° 34' 37'' D, 33° 26' 11'' K
Esatmüminli köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 : Müminli
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 39° 41' 1'' D, 33° 28' 2'' K
Haydardede köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Haydardede
■ Koord: 39° 35' 52'' D, 33° 29' 38'' K
Ortasöken köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 : Kötüoba
■ Koord: 39° 40' 2'' D, 33° 30' 12'' K
Konurhacıobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Keskin Hacıobası?
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Keskin'in yerlisi Türkmen'dir. Mesut Turan
■ Koord: 39° 38' 40'' D, 33° 31' 54'' K
Konur belediye - Keskin - Kırıkkale
1584t : Konur
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kuruluşu 16.yy kadar gitmektedir. Eski bir ermeni yerleşimidir. 19.yy sonlarına doğru Kafkas göçmenleri burayada yerleşmiştir. Özellikle Laz ve Manav nufüs hala çoğunluktadır. Muhammed Canöz
■ Kasaba tahrir kayıtlarına göre 1550'li yıllarda Türkmenler tarafından kurulmuştur. Günümüzde kasaba Güzelyaka, Yeşiltaş, Karşıyaka, Bahçelievler diye dört tane mahalleden oluşmaktadır. Kasaba halkı günümüzde Türkmenler, Çerkesler, Lazlar ve Hemşinliler'den oluşmaktadır. Çerkesler büyük sürgün sonrasında, Laz ve Hemşinliler ise ceza olarak buraya geldiler. Baskın kültür ve nüfus Türkmenler'dir. Mesut Turan
■ Koord: 39° 33' 40'' D, 33° 31' 58'' K
Eskialibudak köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 : Alibudak
■ Koord: 39° 39' 56'' D, 33° 31' 58'' K
Danacıobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Danacı Konur
■ Koord: 39° 37' 8'' D, 33° 32' 9'' K
Müsellim köy - Keskin (Çelebi bucağı) - Kırıkkale
1928 📖 : Müsellim
■ Koord: 39° 31' 43'' D, 33° 32' 22'' K
Cankurtaran köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Kazıklı
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
■ Koord: 39° 43' 10'' D, 33° 32' 28'' K
Göktaş köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Şeditabdallı
1925h 📖 : Sarılar
■ Koord: 39° 41' 21'' D, 33° 32' 35'' K
Çalış köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 : Çalış
■ Koord: 39° 39' 57'' D, 33° 33' 17'' K
Eminefendi köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 : Eminefendi
■ Koord: 39° 40' 52'' D, 33° 33' 21'' K
Hacıaliobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Hacıaliobası
Türkmen yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda görülen ’Hacelobası’ adı Hacı Ali Obası’nın halk ağzındaki telaffuzudur. SN
■ Türkmen Abdal Müziğinin En Seçkin Sanatçısı Olarak Gösterilen Seyit Çevik’in köyüdür. Mert Çakmak
■ Koord: 39° 37' 41'' D, 33° 34' 6'' K
Kurşunkaya köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Arap
■ Koord: 39° 44' 23'' D, 33° 34' 25'' K
Ceritkale köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Ceritkale [ Türkçe Cerid "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Köy halkı Balâdan göçüp şimdiki yerine yerleşmişlerdir. Bozulus
■ Koord: 39° 34' 59'' D, 33° 34' 57'' K
Cabatobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Cabatobası
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 18'' D, 33° 34' 59'' K
Armutlu köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Armutlu
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 31' 41'' D, 33° 36' 28'' K
Keskin ilçe - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 : Maden | Keskin [ Türkçe keskin "maden ocağı" ]
Y1900~ 📖 : Denek Madeni
1584t : Keskin
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Keskin adı Anadolu’nun birçok yerinde “maden ocağı” anlamında yer adıdır. 19. yy’da Keskin nüfusunun bir bölümü Gümüşhaneli Rum madencilerden oluşmaktaydı. Rum toplumunun izi demir madenine yakın olan Meşetlik (Maşatlık, `gâvur mezarlığı`) Tepesinde korunmuştur. SN
■ © 24.09.1861 Denikkeskini kazasında Boladyurdu ve Bahernik ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere... deyar heyran
■ Koord: 39° 40' 26'' D, 33° 36' 44'' K
AşağıŞıh köy - Keskin (Çelebi bucağı) - Kırıkkale
1928 📖 : Şeyx aş.
■ Koord: 39° 29' 36'' D, 33° 36' 47'' K
Aşağışeyh köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Şeyh aş.
■ 1877 harbinde Erzurum vilayetinden gelen muhacirler iskân edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 29' 38'' D, 33° 36' 47'' K
Çipideresi köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 : Yörük Köyü
■ Koord: 39° 45' 42'' D, 33° 37' 25'' K
Gülkonak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Maşat [ Türkçe "gayrımüslim mezarlığı" ]
■ Koord: 39° 34' 12'' D, 33° 38' 24'' K
Kevenli köy - Keskin (Çelebi bucağı) - Kırıkkale
1928 📖 : Kevenli
■ Koord: 39° 33' 11'' D, 33° 40' 8'' K
Barak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Rum Barak + Müslim Barak [ Türkçe Barak "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 39' 32'' D, 33° 40' 9'' K
Cinali köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Cinali
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 21'' D, 33° 40' 14'' K
Seyifli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Seyifli
Türkmen/Laz yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 3'' D, 33° 40' 54'' K
YeniYapan köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Şedid Yeniyapan
Alevi (Abdal) yerleşimi
■ Koord: 39° 35' 36'' D, 33° 41' 28'' K
Dağsolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Dağ Solakuşağı [ Türkçe solakuşağı "aş." ]
Türkmen yerleşimi
■ Soyları Dulkadiroğulları Beyliği'ne dayanmaktadır. Mesut Turan
■ Koord: 39° 44' 5'' D, 33° 41' 40'' K
Üçkuyu köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Üçkuyu
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
■ Koord: 39° 38' 20'' D, 33° 42' 11'' K
Kayalaksolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 : Kayalak Solaklısı [ Türkçe solaklı "aş." ]
Türkmen yerleşimi
■ Soyları Dulkadiroğulları Beyliği'ne dayanmaktadır. Mesut Turan
■ Koord: 39° 40' 54'' D, 33° 42' 23'' K
Kaçakköy köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Kaçak
Türkmen yerleşimi
■ Kaçak burada `sığınma yeri, mülteci yerleşkesi` anlamındadır. SN
■ Koord: 39° 40' 52'' D, 33° 42' 26'' K
Yenialibudak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Yenialibudak
■ Koord: 39° 36' 46'' D, 33° 43' 27'' K
Kavurgalı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Kavırgalı
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 39° 41' 31'' D, 33° 43' 50'' K
Polatyurdu köy - Keskin - Kırıkkale
1861z 📖 : Boladyurdu
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
■ © 24.09.1861 Denekkeskini kazasında Boladyurdu ve Bahernik ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere Kırşehir'de bulunan Cerid Aşireti'nin ve lahık Müdürleri Mehmed, Abdullah ve İsmail Beylerin yaptıkları müdahalenin menedilmesi. deyar heyran
■ Koord: 39° 38' 10'' D, 33° 44' 0'' K
Kavlak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Kavlak
■ Koord: 39° 45' 23'' D, 33° 44' 16'' K
Cebrailli köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 : Cebrailli
■ Koord: 39° 35' 7'' D, 33° 44' 26'' K
İnziloğlu köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : İnziloğlu
■ Koord: 39° 28' 53'' D, 33° 44' 27'' K
Gazibeyli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Gazibeyli
■ Koord: 39° 46' 26'' D, 33° 44' 48'' K
Kuzugüdenli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Kuzugüdenli
Türkmen (Kuzugüdenli) yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 58'' D, 33° 45' 37'' K
Kasımağa köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Kasımağa
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 34' 41'' D, 33° 45' 51'' K
Ceritmüminli belediye - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Cerit Müminli [ Türkçe Cerid "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 39° 43' 6'' D, 33° 46' 4'' K
Yoncalı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Pöhrenk [ Türkçe "yer altı kanalı" ]
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
■ Koord: 39° 36' 32'' D, 33° 46' 37'' K
Efendi köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Efendi
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 33' 58'' D, 33° 47' 5'' K
Olunlu köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Olunlu
■ Koord: 39° 45' 18'' D, 33° 47' 16'' K
Eroğlu köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 : Gulamuşağı [ Türkçe "köleoğlu" ]
Türkmen yerleşimi
■ Soyları Avşar Boyu'na dayanır. Mesut Turan
■ Koord: 39° 46' 11'' D, 33° 47' 25'' K
Beşler köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Beşler
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 0'' D, 33° 47' 30'' K
Küçükceceli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Kç. Ceceli [ Türkçe Ceceli "aş." ]
■ Koord: 39° 47' 5'' D, 33° 48' 36'' K
Ceritobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Ceritobası [ Türkçe Cerid "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 39° 35' 53'' D, 33° 48' 43'' K
Üçevler köy - Keskin - Kırıkkale
■ Koord: 39° 44' 25'' D, 33° 49' 18'' K
Turhanlı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Turhanlı
■ Koord: 39° 45' 59'' D, 33° 49' 32'' K
Göçbeyli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Göçbeyli
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 29'' D, 33° 50' 11'' K
Karafakılı köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 : Karafakılı
■ Koord: 39° 47' 0'' D, 33° 50' 45'' K
Büyükceceli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : By. Ceceli
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Türkmen'dir. Ataları Kırşehir'in Akpınar ilçesinde bağlı Köşker Beldesi'nden gelmiştir. Mesut Turan
■ Koord: 39° 42' 39'' D, 33° 51' 47'' K
Hacıömersolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1862z 📖 : Soraklı / Savraklı
Türkmen yerleşimi
■ © 10.10.1862 Ankara Sancağı'nın Konur Kazası'nda Haremeyn Aşireti'nden Savraklı Cemaati'nin mütemekkin olduğu 8 adet karyenin gayr-ı ez evkaf miri aşarının ihalesi. (18. Anadolu) deyar heyran
■ Soyları Dulkadiroğulları Beyliği'ne dayanmaktadır. Mesut Turan
■ Koord: 39° 39' 53'' D, 33° 52' 32'' K
Barakobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Barak Obası [ Türkçe Barak "aş." ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 7'' D, 33° 53' 10'' K
Çamurabatmaz köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Çamurabatmaz
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 24'' D, 33° 56' 27'' K
Takazlı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Takazlı
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 47'' D, 33° 57' 10'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.