haritada ara :   km  
Keskin'de 58 yerleşim bulundu.
sırala 
Armutlu köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Armutlu
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 31' 41'' D, 33° 36' 28'' K
Aşağışeyh köy - Keskin (Çelebi bucağı) - Kırıkkale
1928 📖: Şeyx aş.
■ 1877 harbinde Erzurum vilayetinden gelen muhacirler iskân edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 29' 36'' D, 33° 36' 47'' K
Barak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Rum Barak + Müslim Barak [ Türkçe Barak "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 39' 32'' D, 33° 40' 9'' K
Barakobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Barak Obası [ Türkçe Barak "aş." ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 7'' D, 33° 53' 10'' K
Beşler köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Beşler
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 0'' D, 33° 47' 30'' K
Büyükceceli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: By. Ceceli
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Türkmen'dir. Ataları Kırşehir'in Akpınar ilçesinde bağlı Köşker Beldesi'nden gelmiştir. Mesut Turan
■ Koord: 39° 42' 39'' D, 33° 51' 47'' K
Cabatobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Cabatobası
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 18'' D, 33° 34' 59'' K
Cankurtaran köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Kazıklı
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
■ Mersin'de iki yörük obası arasında kavga çıkınca dönemin hükümeti bu obalardan birini Keskin'e yerleştirmiştir. Kırıkkale'nin nüfusu en az ve en küçük köylerinden birisi olup, köy halkı yörüktür. Cemil
■ Koord: 39° 43' 10'' D, 33° 32' 28'' K
Cebrailli köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Cebrailli
■ Koord: 39° 35' 7'' D, 33° 44' 26'' K
Ceritkale köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Ceritkale [ Türkçe Cerid "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Köy halkı Balâdan göçüp şimdiki yerine yerleşmişlerdir. Bozulus
■ Koord: 39° 34' 59'' D, 33° 34' 57'' K
Ceritmüminli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Cerit Müminli [ Türkçe Cerid "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 39° 43' 6'' D, 33° 46' 4'' K
Ceritobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Ceritobası [ Türkçe Cerid "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 39° 35' 53'' D, 33° 48' 43'' K
Cinali köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Cinali
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 21'' D, 33° 40' 14'' K
Çalış köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Çalış
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 39° 39' 57'' D, 33° 33' 17'' K
Çamurabatmaz köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Çamurabatmaz
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 24'' D, 33° 56' 27'' K
Çipideresi köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Yörük Köyü
■ Köy Niğde'den gelen Yörükler tarafından kurulmuştur. Fakat yörüklerin Keskin'de taşkınlıklar ve çeşitli olaylar çıkarmaları üzerine Akpınar ve Keskin ilçelerinden Bozulus Türkmenleri köye iskan edilmiştir. Köy halkı günümüzde Türkmenler ile yörüklerden oluşmaktadır. Cemil
■ Koord: 39° 45' 42'' D, 33° 37' 25'' K
Dağsolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: DağSolakuşağı [ Türkçe solakuşağı "aş." ]
Türkmen yerleşimi
■ Soyları Dulkadiroğulları Beyliği'ne dayanmaktadır. Mesut Turan
■ Koord: 39° 44' 5'' D, 33° 41' 40'' K
Danacıobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Danacı Konur
■ Köy halkı Cerit Türkmenidir. Cemil
■ Koord: 39° 37' 8'' D, 33° 32' 9'' K
Efendiköy köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Efendi
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 33' 58'' D, 33° 47' 5'' K
Eminefendi köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Eminefendi
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 52'' D, 33° 33' 21'' K
Eroğlu köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Gulamuşağı [ Türkçe "köleoğlu" ]
Türkmen yerleşimi
■ Soyları Avşar Boyu'na dayanır. Mesut Turan
■ Koord: 39° 46' 11'' D, 33° 47' 25'' K
Esatmüminli köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Müminli
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 39° 41' 1'' D, 33° 28' 2'' K
Eskialibudak köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Alibudak
■ Koord: 39° 39' 56'' D, 33° 31' 58'' K
Gazibeyli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Gazibeyli
Türkmen (Köçekli) yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 26'' D, 33° 44' 48'' K
Göçbeyli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Göçbeyli
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 29'' D, 33° 50' 11'' K
Göktaş köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Şeditabdallı
1925h 📖: Sarılar
■ Köy halkı Cerit Türkmenidir. Cemil
■ Koord: 39° 41' 21'' D, 33° 32' 35'' K
Gülkonak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Maşat [ Türkçe "gayrımüslim mezarlığı" ]
■ Koord: 39° 34' 12'' D, 33° 38' 24'' K
Hacıaliobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Hacıaliobası
Türkmen yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda görülen ’Hacelobası’ adı Hacı Ali Obası’nın halk ağzındaki telaffuzudur. SN
■ Türkmen Abdal Müziğinin En Seçkin Sanatçısı Olarak Gösterilen Seyit Çevik’in köyüdür. Mert Çakmak
■ Koord: 39° 37' 41'' D, 33° 34' 6'' K
Hacıömersolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1862z 📖: Soraklı / Savraklı
Türkmen yerleşimi
■ © 10.10.1862 Ankara Sancağı'nın Konur Kazası'nda Haremeyn Aşireti'nden Savraklı Cemaati'nin mütemekkin olduğu 8 adet karyenin gayr-ı ez evkaf miri aşarının ihalesi. (18. Anadolu) deyar heyran
■ Soyları Dulkadiroğulları Beyliği'ne dayanmaktadır. Mesut Turan
■ Koord: 39° 39' 53'' D, 33° 52' 32'' K
Haydardede köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Haydardede
■ Koord: 39° 35' 52'' D, 33° 29' 38'' K
İnziloğlu köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: İnziloğlu
■ Koord: 39° 28' 53'' D, 33° 44' 27'' K
Kaçakköy köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Kaçak
Türkmen yerleşimi
■ Kaçak burada `sığınma yeri, mülteci yerleşkesi` anlamındadır. SN
■ Koord: 39° 40' 52'' D, 33° 42' 26'' K
Karafakılı köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Karafakılı
■ Koord: 39° 47' 0'' D, 33° 50' 45'' K
Kasımağa köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Kasımağa
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 34' 41'' D, 33° 45' 51'' K
Kavlak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Kavlak
■ Koord: 39° 45' 23'' D, 33° 44' 16'' K
Kavurgalı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Kavırgalı
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 39° 41' 31'' D, 33° 43' 50'' K
Kayalaksolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Kayalak Solaklısı [ Türkçe solaklı "aş." ]
Türkmen yerleşimi
■ Soyları Dulkadiroğulları Beyliği'ne dayanmaktadır. Mesut Turan
■ Koord: 39° 39' 35'' D, 33° 49' 33'' K
Keskin ilçe - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Maden | Keskin [ Türkçe keskin "maden ocağı" ]
Y1900~ 📖: Denek Madeni
1584t: Keskin
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Keskin adı Anadolu’nun birçok yerinde “maden ocağı” anlamında yer adıdır. 19. yy’da Keskin nüfusunun bir bölümü Gümüşhaneli Rum madencilerden oluşmaktaydı. Rum toplumunun izi demir madenine yakın olan Meşetlik (Maşatlık, `gâvur mezarlığı`) Tepesinde korunmuştur. SN
■ © 24.09.1861 Denikkeskini kazasında Boladyurdu ve Bahernik ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere... deyar heyran
■ Aziz Yorgi kilisesinin 3 duvarı ayaktadır. Manav
■ Koord: 39° 40' 26'' D, 33° 36' 44'' K
Kevenli köy - Keskin (Çelebi bucağı) - Kırıkkale
1928 📖: Kevenli
■ Koord: 39° 33' 11'' D, 33° 40' 8'' K
Konur köy - Keskin - Kırıkkale
1584t: Konur
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kuruluşu 16.yy kadar gitmektedir. 19.yy sonlarına doğru Kafkas göçmenleri buraya yerleşmiştir. Özellikle Laz ve Manav nufüs hala çoğunluktadır. Muhammed Canöz
■ Kasaba tahrir kayıtlarına göre 1550'li yıllarda Türkmenler tarafından kurulmuştur. Günümüzde kasaba Güzelyaka, Yeşiltaş, Karşıyaka, Bahçelievler diye dört tane mahalleden oluşmaktadır. Kasaba halkı günümüzde Türkmenler, Çerkesler, Lazlar ve Hemşinliler'den oluşmaktadır. Çerkesler büyük sürgün sonrasında, Laz ve Hemşinliler ise ceza olarak buraya geldiler. Baskın kültür ve nüfus Türkmenler'dir. Mesut Turan
■ Koord: 39° 33' 40'' D, 33° 31' 58'' K
Konurhacıobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Konur Hacıobası
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Keskin'in yerlisi Türkmen'dir. Mesut Turan
■ Koord: 39° 38' 40'' D, 33° 31' 54'' K
Köprüköy köy - Keskin (Çelebi bucağı) - Kırıkkale
1815z 📖: Çaşnigir Derbendi
1777z 📖: Çaşnigir Köprüsü
■ © 29.10.1777 Kalecikkeskini kazasına tabi Konur nahiyesinin Çaşnigir Köprüsü ...© 22.10.1815 Vefat eden Cabbarzade Süleyman Bey'den açılan Konur kazasındaki Çaşnigir Derbendi ağalığına tayin olunan Köprülü oğullarından Hacı Ali, Hüsrev Şir, Mehmed Emin'in ahaliden fazla para istedikleri haber alındığından deyar heyran
■ Koord: 39° 34' 37'' D, 33° 26' 11'' K
Kurşunkaya köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Arap
■ Köy halkı Halep Vilayetinden gelen Türkmenlerdir. Cemil
■ Koord: 39° 44' 23'' D, 33° 34' 25'' K
Kuzugüdenli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Kuzugüdenli
Türkmen (Kuzugüdenli) yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 58'' D, 33° 45' 37'' K
Küçükceceli mahalle (Eroğlu bağ) - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Kç. Ceceli [ Türkçe Ceceli "aş." ]
■ Köy halkı Kırşehir'in Akpınar kazasından gelen Türkmenlerdir. Cemil
■ Koord: 39° 47' 5'' D, 33° 48' 36'' K
Kürkçüler mahalle (Ortasöken bağ) - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Kürkçüler
■ 'Kralların ressamı' lakabı verilen Rahmi Pehlivanlı bu köylüdür. Bir dönem terk edilmiş idi. SN
■ Koord: 39° 41' 42'' D, 33° 29' 30'' K
Müsellim köy - Keskin (Çelebi bucağı) - Kırıkkale
1928 📖: Müsellim [ Türkçe müsellem? "vergiden muaf" ]
■ Koord: 39° 31' 43'' D, 33° 32' 22'' K
Olunlu köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Olunlu
■ Köyü Akpınar ve Akçakent taraflarından gelen Türkmenler kurmuştur. Cemil
■ Koord: 39° 45' 18'' D, 33° 47' 16'' K
Ortasöken köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Kötüoba
■ Koord: 39° 40' 2'' D, 33° 30' 12'' K
Polatyurdu köy - Keskin - Kırıkkale
1861z 📖: Boladyurdu
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ © 24.09.1861 Denekkeskini kazasında Boladyurdu ve Böhrenk ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere Kırşehir'de bulunan Cerid Aşireti'nin ve lahık Müdürleri Mehmed, Abdullah ve İsmail Beylerin yaptıkları müdahalenin menedilmesi. deyar heyran
■ Koord: 39° 38' 10'' D, 33° 44' 0'' K
Seyifli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Seyifli
Türkmen/Laz yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 3'' D, 33° 40' 54'' K
Takazlı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Takazlı
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 47'' D, 33° 57' 10'' K
Turhanlı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Turhanlı
Türkmen (Köçekli) yerleşimi
■ Koord: 39° 45' 59'' D, 33° 49' 32'' K
Üçevler köy - Keskin - Kırıkkale
■ Köy Çorum'dan gelen Kürtler tarafından kurulmuştur. Fakat Kırşehir'e bağlı Akpınar ve Akçakent ilçelerinden Türkmenler'de köye iskan edilmiş olup, günümüzde herkes Türkmen kültürünü benimsemiştir. Cemil
■ Koord: 39° 44' 25'' D, 33° 49' 18'' K
Üçkuyu köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Üçkuyu
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 20'' D, 33° 42' 11'' K
Yenialibudak köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Yenialibudak
■ Koord: 39° 36' 46'' D, 33° 43' 27'' K
Yeniyapan köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Şedid Yeniyapan
■ 17. yy ikinci yarısında bu yörede kışlayan konargöçer Türkmenlerce kurulduğu rivayet edilir. Mehmet Kethüda Kışlası adı verilen yerdeki eski köy, 20. yy başlarında Yeniyapan mevkiine taşınmıştır. 'Karakoyunlu soyundan' olduklarına ilişkin söylenti teyide muhtaçtır. SN
■ Koord: 39° 35' 36'' D, 33° 41' 28'' K
Yoncalı köy - Keskin - Kırıkkale
hl 📖: Göztepesi
1928 📖: Pöhrenk [ Türkçe "yer altı kanalı" ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1950'lere dek köyde Tatarca canlıydı. SN
■ Koord: 39° 36' 32'' D, 33° 46' 37'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.