Kemaliye'de 69 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ağılköy köy - Kemaliye - Erzincan
E1914: Agnig [ Erm "pınarcık" ]
1522t: Ağıl
Alevi yerleşimi
  Çanakçı köy - Kemaliye - Erzincan
Sünni yerleşimi
  Gözaydın köy - Kemaliye - Erzincan
E1914: Pazmaşén [ Erm "şenlikköy" ]
1643ava, 1928k: Bızmişen
Alevi yerleşimi
  Harmankaya köy - Kemaliye - Erzincan
E1902: Abarank [ Erm "mülk, konak" ]
1643ava, 1928k: Abrenk
■ 20. yy başında kısmen Kürd yerleşimi.
  Dilli köy - Kemaliye - Erzincan
1522t: Dillü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gümüşçeşme köy - Kemaliye - Erzincan
1928k: Navril
E1878: Narver [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 191 Ermeni ve 76 İslam nüfusu vardı. SN
■ 19. yy sonlarında kısmen Kürd yerleşimi (Kîmrêş Aşireti). deyar heyran
  Sandık köy - Kemaliye - Erzincan
1522t: Sanduk
Sünni Türk yerleşimi
  Keklikpınarı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643ava, 1928k: Öşnedan/Öşneden
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Sırakonak köy - Kemaliye - Erzincan
E1902: Pager [ Erm "ağıllar" ]
1522t, 1928k: Pegir
  Kemaliye ilçe - Kemaliye - Erzincan
1928k: Egin/Eğin
E1021: Agn [ Erm "pınar, göze" ]
■ Agn/Eğin ve Divriği geleneksel anlatıya göre 1019 yılında Tavit Senekerim Ardzruni önderliğinde Van bölgesinden gelen Ermenilerce iskân edildi. 17. yy başında Ermeni nüfusun önemli bir bölümü İstanbul ve Batı Anadolu'ya göçtüğü halde, 19. yy sonunda kasaba nüfusunun yarıdan fazlası ile 48 köyden onunun nüfusunun tümü veya bir bölümü Ermeni idi. Kemaliye adı 1922'de seçilmiş, 1926'da resmileşmiştir. SN
■ Çemişgezekli ve Eğinli Ermeni Rumlardan bâzı grupların Euboianın Kastaniotisa ile Selanikin Diavata isimli kasabasında oturdukları bilinir. Manav
■ Eğin=Egin=Agn=Ermenice'de tek göze Ag(n), bir çift göze Açk (kim harfi çoğul) denir. Açker yanlış. Okulda öğren(e)mediğimizi Sarkis Seropyan'ın yamacında belledik. IraTzourou
  ? mz - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
E1902: Dzak [ Erm "delik/çukur" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Esertepe köy - Kemaliye - Erzincan
1928k: Şirzi
E1914: Şırzu [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen yerleşimi.
■ 11. yy'dan kalma Şırzu Kalesi bu köydedir. 19. yy sonunda 138 nüfus Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni ve 116 nüfus Türk vardı. SN
■ Şırzu * Şrzu, Şozi, Şozon, Şoğzu, Şğzun, Şrzun, Şerzu, Osmanlı Türkçesinde Şırzi ve Modern Türkçede Esertepe olarak adlandırıldı. Ortaçağda Yunan ayin usullerini 20. yüzyılın başlarına kadar muhafaza eden Bizanlılaşmış Ermenilerce (Hay-Horom) mesken tutulmuş bir yerleşim yeri olarak geçmektedir. IraTzourou
  Karakoçlu köy - Kemaliye - Erzincan
1946k: Miçingâx
1530td, 1928k: Miçinkeğ [ Erm "ortaköy" ]
Sünni yerleşimi
  Yaka köy - Kemaliye - Erzincan
1928k: Venk
E1914: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Rum Ortodoks mezhebine mensup 180 Ermeni nüfusu ile az sayıda Türk hanesi vardı. SN
  Dallıca köy - Kemaliye - Erzincan
E1900~: ŞırzuyiAkrag [ Erm "Şirzu (köyü) çiftliği" ]
1643ava, 1928k: ŞirziEkreği
  Salihli köy - Kemaliye - Erzincan
1522t, 1928k: Salahlu
  Güldibi köy - Kemaliye - Erzincan
1928k: Ağrik
E1878: Ağvorik' [ Erm "güzeller??" ]
E1902: Ağorik' [ Erm "değirmenler" ]
■ Doğrusu Ağorik olmalı. SN
  Yuva köy - Kemaliye - Erzincan
1928k: Geruşla
1643ava, E1902: Garuşla [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 134 Türk ve 202 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Apçağa köy - Kemaliye - Erzincan
E1902: Abuçex
1522t: Apçağa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 1066 Ermeni ve 958 Türk nüfusu vardı. Apçağa biçimi, Abuçex adının Ermenice tamlayan halinden (Abçexa) türemiş olmalıdır. Ancak adın nihai kaynağı anlaşılamadı. SN
  Kuşak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643ava, 1928k: Holu/Holi [ Erm hol "açık alan, düzlük" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Toybelen köy - Kemaliye - Erzincan
1946k: Gemürgap
E1661: Gamargab [ Erm "kemerbağ" ]
1522t: Gamurgab
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 1133 Ermeni ve 212 İslam nüfusu vardı. SN
■ Gamargap sözcüğü Ermenicede “Köprübağı”, “Kemerbağı” anlamına gelmektedir. Gamaragab, Gamrgab ve Osmanlılarda Gemirgap olarak adlandırılmaktaydı. IraTzourou
  Kocaçimen köy - Kemaliye - Erzincan
E1878: Muşeğa [ Erm "Muşeğ (öz.) köyü" ]
E1902: Muşeğgan
1643ava, 1928k: Muşaka
■ 20. yy başında 152 Türk, 54 Rum-Ortodoks Ermeni ve 8 normal Ermeni nüfus. SN
  Ergü köy - Kemaliye - Erzincan
1928k: Ergü
E1878, E1902: Arik/Aréki [ Erm ]
  Yeşilyamaç köy - Kemaliye - Erzincan
1946k: Geşo
E1902: Gaşo
1522t, 1928k: Kâşo/Gâşo [ Kürd kaşo "bayır" ]
■ Gaşo köyü ahalisinin 18. yy'da Müslümanlaşması hakkında bkz. Sırvandzyants (Arsen Yarman 292). SN
  Yeşilyurt köy - Kemaliye - Erzincan
E1878: YeşilAkrag [ Erm akrag "çiftlik, mezra" ]
E1902: HapeğnotsiAkrag [ Erm "Hapeğnots (Kozlupınar köyü) mezrası" ]
1643ava, 1928k: Yeşilekrek
■ 13.01.1956 tarihli kararnameye göre Hapanosekreği olan adı Yeşilekrek olarak düzeltildi. Ancak 1643 ve 1928 tarihli kaynaklarda Yeşilekrek görülür. SN
  Çaldere köy - Kemaliye - Erzincan
1522t, 1928k: Pedigan [ Kürd ]
  Kozlupınar köy - Kemaliye - Erzincan
E1878: Hapeğanots [ Erm ]
1643ava, 1928k: Hapanos
  Efeler köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1928k: Tarxanik
1912hk: Tıranik [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Akçiçek mah - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1928k: Eğnik
1912hk: Eginik [ Erm agnig "pınarcık" ]
Alevi yerleşimi
  Kabataş köy - Kemaliye - Erzincan
E1878, E1902: Gecagi/Gecegi [ Erm ]
1522t, 1928k: Gécegü
  Ocak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1912hk: Ocak
Alevi yerleşimi
■ Hıdır Abdal Sultan Ocağı ve külliyesi ziyaret edilir. SN
  Dolunay köy - Kemaliye - Erzincan
1960k: Durmuş
Eski adı: Taman [ Kürd "aş." ]
  Çitköy köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643ava: Çitköy
Alevi yerleşimi
  Arslanoba köy - Kemaliye - Erzincan
1928k: Vankâğ
E1902: Vankeğ
1522t: Vankkéği [ Erm "manastırköy" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Dutluca köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
E1902: Aşodga [ Erm "Küçük Aşot'un (öz.)" ]
1643ava, 1928k: Aşudka [ "Aşot'lar (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
  Yayladamı köy - Kemaliye - Erzincan
1946k: Cancikkomu [ Erm cancig "arılı" ]
  Başarı köy - Kemaliye - Erzincan
Eski adı: Şeyxsor [ Kürd "kızılşeyh" ]
  Tuğlu köy - Kemaliye - Erzincan
1946k: Hüdü
  Aksöğüt köy - Kemaliye - Erzincan
1946k: Halmüge [ Erm ]
E1914: Helmıga
  Boylu köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643ava, 1928k: Hinge [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Çatköy köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643ava, 1928k: Sing
Alevi yerleşimi
  Subaşı köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1835ne: Başekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
  Adak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1928k: Pat [ Erm "ördek" ]
Alevi yerleşimi
  Demirköy köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1928k: Tafti [ Erm Tavti "Tavit (öz.) köyü" ]
Alevi yerleşimi
  Akçalı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1946k: Sosek
E1901: Sôsig [ Erm "çınarcık" ]
1643ava, 1928k: Sosik
  Kışlacık köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1912hk: Pantargi [ Erm ]
1643ava, 1928k: Mendürgü
Alevi yerleşimi
  Esence köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928k: Persor [ Erm pert-tsor? "kaledere" ]
  Yeşilyayla köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1968k: Dağaltı
1928k: Xınsor [ Erm xntsor "elma" ]
  Kavacık köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1946k: Miçingâx
1928k: Miçinkeğ [ Erm "ortaköy" ]
  Başpınar köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928k: BaşVartenik
E1914: Vartenik [ Erm "güllük" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1943'e kadar Çemişgezek'in bucağı idi, sonra Kemaliye'ye bağlandı. SN
  Topkapı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1946k: Ençiti
E1902: Ançırti [ Erm "susuz yer, kurak" ]
1643ava, 1928k: Ancirti
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Yazmakaya köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
E1902: Xor'oç [ Erm "oyuk, çukur" ]
1643ava, 1928k: Xoroç
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Çakırtaş köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
E1901: Maşgerd [ Erm "çürükkale" ]
1643ava, 1928k: Meşkért
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Karapınar köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1912hk: Karapunar
Alevi yerleşimi
  Salkımlı x - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1928k: Ehnesik
E1902: Ehnétsik' [ Erm Anetsik' "Ani'liler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 11. yy'da Kars'a yakın Ani kentinden gelen muhacirler tarafından iskân edildiği anlatılır. 1975'ten sonra Keban Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Buğdaypınar köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928k: Tırnik [ Erm tırnig "kapıcık" ]
Türkmen yerleşimi
  Armağan köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928k: Ehnesor [ Erm agnatsor "gözedere" (veya "Eğin deresi)" ]
  Balkırı köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928k: Manşavud [ Erm manşagud "menekşeli" ]
  Başbağlar mah Yukarı Umutlu - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
Sünni Türk yerleşimi
■ 1993'te PKK militanı görünümü verilmiş kişilerin 33 köylüyü öldürdüğü yerdir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km