Kemaliye'de 70 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ağıllar köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖 Ağıllar
  Ağılköy köy - Kemaliye - Erzincan
E1914 📖 Agnig [ Erm "pınarcık" ]
1522t 📖 Ağıl
Alevi yerleşimi
  Çanakçı köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖 Çanakçı
Sünni yerleşimi
  Gözaydın köy - Kemaliye - Erzincan
E1914 📖 Pazmaşén [ Erm "şenlikköy" ]
1643a 📖 Bızmişen
Alevi yerleşimi
  Harmankaya köy - Kemaliye - Erzincan
E1902 📖 Abarank [ Erm "mülk, konak" ]
1643a 📖 Abrenk
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Dilli köy - Kemaliye - Erzincan
1522t 📖 Dillü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gümüşçeşme köy - Kemaliye - Erzincan
1928 📖 Navril
E1878 📖 Narver [ Erm ]
E1651y : Navrer
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Navrer'li Hacı Ampagum adlı zat 1651'de İstanbu'da hayırsever bir din adamı olarak anılır. 20. yy başında 191 Ermeni ve 76 İslam (Kürt?) nüfusu vardı. SN
■ 19. yy sonlarında kısmen Kürd yerleşimi (Kîmrêş Aşireti). deyar heyran
  Sandık köy - Kemaliye - Erzincan
1522t 📖 Sanduk
Sünni Türk yerleşimi
  Keklikpınarı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 📖 Öşnedan / Höşnadan [ Erm ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Sırakonak köy - Kemaliye - Erzincan
E1902 📖 Pager [ Erm "ağıllar" ]
1522t 📖 Pegîr
  Bahçe köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖 Bağçe
  Kemaliye ilçe - Kemaliye - Erzincan
1928 📖 Egin / Eğin
E1021 📖 Agn [ Erm "pınar, göze" ]
■ Agn/Eğin ve Divriği geleneksel anlatıya göre 1019 yılında Tavit Senekerim Ardzruni önderliğinde Van bölgesinden gelen Ermenilerce iskân edildi. 17. yy başında Ermeni nüfusun önemli bir bölümü İstanbul ve Batı Anadolu'ya göçtüğü halde, 19. yy sonunda kasaba nüfusunun yarıdan fazlası ile 48 köyden onunun nüfusunun tümü veya bir bölümü Ermeni idi. Kemaliye adı 1922'de seçilmiş, 1926'da resmileşmiştir. SN
■ Çemişgezekli ve Eğinli Hayhorom (Rum kilisesine mensup Ermeni) bâzı grupların Yunanistan'da Evia adasının Kastaniotisa ile Selanikin Diavata isimli kasabasında oturdukları bilinir. Manav
  ? mz - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
E1902 📖 Dzak [ Erm "delik/çukur" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Esertepe köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖 Şirzi
E1902 📖 Şırzu Շրզու [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 11. yy'dan kalma Şırzu Kalesi bu köydedir. 19. yy sonunda 138 nüfus Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni ve 116 nüfus Türk vardı. SN
■ Şırzu * Şrzu, Şozi, Şozon, Şoğzu, Şğzun, Şrzun, Şerzu, Osmanlı Türkçesinde Şırzi ve Modern Türkçede Esertepe olarak adlandırıldı. Ortaçağda Yunan ayin usullerini 20. yüzyılın başlarına kadar muhafaza eden Bizanlılaşmış Ermenilerce (Hay-Horom) mesken tutulmuş bir yerleşim yeri olarak geçmektedir. IraTzourou
  Karakoçlu köy - Kemaliye - Erzincan
1946 📖 Miçingâx
1530t 📖 Miçinkâğ [ Erm "orta köy" ]
Sünni yerleşimi
  Yaka köy - Kemaliye - Erzincan
1928 📖 Venk
1723y 📖 Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Anadolu'nun en ünlü Hayhorom (Rum Ortodoks kilisesine mensup Ermeni) yerleşimlerinden biri idi. 1723 tarihli kitabesi olan Surp Kevork kilisesi harabesi mevcuttur. SN
  Dallıca köy - Kemaliye - Erzincan
E1902 📖 Şırzuyi Akrag [ Erm "Şirzu (köyü) çiftliği" ]
1643a 📖 Şirzi Ekreği
  Apçağa köy - Kemaliye - Erzincan
E1902 📖 Abuçex
1522t 📖 Apçağa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 1066 Ermeni ve 958 Türk nüfusu vardı. Apçağa biçimi, Abuçex adının Ermenice tamlayan halinden (Abçexa) türemiş olmalıdır. Ancak adın nihai kaynağı anlaşılamadı. SN
  Salihli köy - Kemaliye - Erzincan
1522t 📖 Salahlı
  Güldibi köy - Kemaliye - Erzincan
1928 📖 Ağrik
E1902 📖 Ağorik [ Erm "değirmenler" ]
E1878 📖 Ağvorik [ Erm "güzeller??" ]
■ Doğrusu Ağorik olmalı. SN
  Yuva köy - Kemaliye - Erzincan
E1902 📖 Garuşla [ Erm ]
1643a 📖 Gerüşla
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 134 Türk ve 202 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Toybelen köy - Kemaliye - Erzincan
1946 📖 Gemürgap
E1661y 📖 Gamargab [ Erm "kemerbağ" ]
1522t 📖 Gamurgab
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 1133 Ermeni ve 212 İslam nüfusu vardı. SN
■ Gamargap sözcüğü Ermenicede “Köprübağı”, “Kemerbağı” anlamına gelmektedir. Gamaragab, Gamrgab ve Osmanlılarda Gemirgap olarak adlandırılmaktaydı. IraTzourou
  Kuşak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 📖 Holu [ Erm hol "açık alan, düzlük" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Kocaçimen köy - Kemaliye - Erzincan
E1878 📖 Muşeğga [ Erm Մուշեղկա "küçük Muşeğ (öz.) köyü" ]
1643a 📖 Muşağa
■ Eski ve köklü Hayhorom (Rum Ortodoks mezhebinde Ermeni) cemaatinden geriye 20. yy başında 152 İslam, 54 Hayhorom ve 8 Ermeni nüfus kalmıştı. SN
  Ergü köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖 Ergü
E1878 E1902 📖 📖 Arik / Aréki [ Erm ]
  Yeşilyamaç köy - Kemaliye - Erzincan
1946 📖 Geşo
E1902 📖 Gaşo
1522t 📖 Kâşo / Gâşo
■ Gaşo köyü ahalisinin 18. yy'da topluca Müslümanlaşması hakkında bkz. Sırvandzyants (Arsen Yarman 292). SN
  Yeşilyurt köy - Kemaliye - Erzincan
1946 📖 Hapanosekreği
E1902 📖 Hapeğnotsi Akrag [ Erm "Hapeğnots (Kozlupınar köyü) mezrası" ]
E1878 📖 Yeşil Akrag [ Erm akrag "çiftlik, mezra" ]
1643a 📖 Ekrek
■ 13.01.1956 tarihli kararnameye göre Hapanosekreği olan adı Yeşilekrek olarak düzeltildi. Ancak 1643 ve 1928 tarihli kaynaklarda Yeşilekrek görülür. SN
  Çaldere köy - Kemaliye - Erzincan
1522t 📖 Pedigân [ Kr ]
  Efeler köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Tarxanik
1912hk 📖 Tıranik [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Kozlupınar köy - Kemaliye - Erzincan
E1878 📖 Hapeğanots [ Erm ]
1643a 📖 Hapanos
  Akçiçek mah - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Eğnik
1912hk 📖 Eginik [ Erm agnig "pınarcık" ]
Alevi yerleşimi
  Kabataş köy - Kemaliye - Erzincan
E1878 📖 Gecagi / Gecegi [ Erm ]
1522t 📖 Gécegü
  Ocak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1912hk 📖 Ocak
Alevi yerleşimi
■ Hıdır Abdal Sultan Ocağı ve külliyesi ziyaret edilir. SN
  Dolunay köy - Kemaliye - Erzincan
1960 📖 Durmuş
1916h 📖 Tama [ Kr "aş." ]
  Çit köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 📖 Çit
Alevi yerleşimi
  Arslanoba köy - Kemaliye - Erzincan
1928 📖 Vankâğ
1522t 📖 Vankkéği [ Erm vank keğ "manastırköy" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Eski Vank köyü burada iken, 14. yy'da köyün Hıristiyan ahalisinin Fırat kıyısındaki diğer Vank (şimdi Yaka) köyüne taşındığı rivayet edilir. SN
  Dutluca köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
E1902 📖 Aşodga [ Erm "Aşot'un (öz.)" ]
1643a 📖 Aşudka / Aşutka
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
  Yayladamı köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖 Cancik [ Erm cancig "arılı" ]
  Başarı köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖 Şîxsor [ Erm ]
  Tuğlu köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖 Hüdi / Hüdü
  Aksöğüt köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖 Xalmüge
E1914 📖 Helmıga [ Erm ]
  Boylu köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 📖 Hinge [ Erm "beşler" ]
Alevi yerleşimi
  Kutluca köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Konsar / Kunsar
  Çatköy köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 📖 Sing / Sink
Alevi yerleşimi
  Subaşı köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1835 📖 Başekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
  Adak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Pad / Pat [ Erm pat "ördek?" ]
Alevi yerleşimi
  Demirköy köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Tafti [ Erm Tavti "Tavit (öz.) köyü" ]
Alevi yerleşimi
  Akçalı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1946 📖 Sosek
E1901 📖 Sôsig [ Erm "çınarcık" ]
1643a 📖 Sosik
  Kışlacık köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 1912hk 📖 📖 Mendürgi [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Esence köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Persor [ Erm pert-tsor "kaledere" ]
  Yeşilyayla köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1968 📖 Dağaltı
1928 📖 Xınsor [ Erm xntsor "elma" ]
  Kavacık köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1946 📖 Miçingâx
1928 📖 Miçinkeğ [ Erm "ortaköy" ]
  Günyolu köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 📖 Kercini
  Başpınar köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 📖 Başvartenik
E1914 📖 Vartenik [ Erm "güllük" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1943'e kadar Çemişgezek'in bucağı idi, sonra Kemaliye'ye bağlandı. SN
  Topkapı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1946 📖 Ençiti
E1902 📖 Ançırti [ Erm "susuz yer, kurak" ]
1643a 📖 Ençirti
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Yazmakaya köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 📖 Xoroç [ Erm xoroç խոռոչ "hendek" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Kıyı x - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Gücü / Geci
■ Kısmen baraj gölü altında kalmış ve terk edilmiştir. SN
  Yıldızlı köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Hastîsi
1912hk 📖 Hastetsi [ Erm ]
  Çakırtaş köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
E1901 📖 Maşgerd [ Erm "çürükkale" ]
1643a 📖 Meşkirt / Maşkîr
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Konacık mah - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Xulmin
  Salkımlı x - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Ehnesik
E1902 📖 Anétsik [ Erm "Ani'liler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 11. yy'da Kars'a yakın Ani kentinden gelen muhacirler tarafından iskân edildiği anlatılır. 1975'ten sonra Keban Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Karapınar köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Karapınar
Alevi yerleşimi
  Şahinler köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Kürdler
  Buğdaypınar köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 📖 Tırnik [ Erm "kapıcık, geçit" ]
Türkmen yerleşimi
  Armağan köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Eğnesor [ Erm agnatsor "gözedere" ]
  Balkırı köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Mansavud [ Erm manşagud? "menekşeli" ]
  Avcı köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1960 📖 Dibek
1928 📖 Dıralor [ Erm ]
  Aşağıumutlu köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 📖 Barasor aş.
1902hk 📖 Baratsor [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Değirmendere, İmam ve Orta mahallelerinden oluşur. SN
  Yukarıumutlu köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 📖 Barasor yk.
1912hk 📖 Baratsor [ Erm ]
  Başbağlar mah Yukarı Umutlu - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
E1902 📖 Baratsor [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1993'te PKK militanı görünümlü kişilerin 33 köylüyü öldürdüğü yerdir. Ermenice yazıtlı tarihi köprüsü yıkılmıştır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km