Kemaliye'de 69 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ağılköy köy - Kemaliye - Erzincan
E1914 Mn: Agnig [ Erm "pınarcık" ]
1530, E1902 T-Kar, Epr, Epr: Ağıl
Alevi yerleşimi
  Çanakçı köy - Kemaliye - Erzincan
Sünni yerleşimi
  Gözaydın köy - Kemaliye - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Bızmişen
E1900 Mn: Pazmaşén [ Erm "şenlikköy" ]
Alevi yerleşimi
  Harmankaya köy - Kemaliye - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Abrenk
E1900 Epr: Abarank [ Erm "mülk, konak" ]
■ 20. yy başında kısmen Kürd yerleşimi.
  Dilli köy - Kemaliye - Erzincan
1530, 1643 T-Kar, Ç, Ç: Dillü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gümüşçeşme köy - Kemaliye - Erzincan
1928 K: Navril
E1900 AY, Mn: Narver [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 191 Ermeni ve 76 İslam nüfusu vardı. SN
■ 19. yy sonlarında kısmen Kürd yerleşimi (Kîmrêş Aşireti). deyar heyran
  Sandık köy - Kemaliye - Erzincan
1530 T-Kar: Sanduk
Sünni Türk yerleşimi
  Keklikpınarı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Öşnedan/Öşneden
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Sırakonak köy - Kemaliye - Erzincan
1530, 1928 T-Kar, K, K: Pegir
E1900 AY, Epr: Pager [ Erm "ağıllar" ]
  Kemaliye ilçe - Kemaliye - Erzincan
1928 K: Egin/Eğin
E1021, E1902 Epr I.76: Agn [ Erm "pınar, göze" ]
■ Agn/Eğin çevresi ile Divriği civarı 1019 yılında Tavit Senekerim Ardzruni önderliğinde Van bölgesinden gelen Ermenilerce iskân edildi. 17. yy başında Ermeni nüfusun önemli bir bölümü İstanbul ve Batı Anadolu'ya göçtüğü halde, 19. yy sonunda kasaba nüfusunun yarıdan fazlası ile toplam 48 köyden onunun nüfusunun tümü veya bir bölümü Ermeni idi. ■ Kemaliye adı 1922'de seçilmiş, 1926'da resmileşmiştir. SN
  ? mz - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
E1900 Epr II.230: Dzak [ Erm "delik/çukur" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Esertepe köy - Kemaliye - Erzincan
1928 K: Şirzi
E1900 Mn: Şırzu [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen yerleşimi.
■ 11. yy'dan kalma Şırzu Kalesi bu köydedir. 19. yy sonunda 138 nüfus Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni ve 116 nüfus Türk vardı. SN
■ Şırzu * Şrzu, Şozi, Şozon, Şoğzu, Şğzun, Şrzun, Şerzu, Osmanlı Türkçesinde Şırzi ve Modern Türkçede Esertepe olarak adlandırıldı. Ortaçağda Yunan ayin usullerini 20. yüzyılın başlarına kadar muhafaza eden Bizanlılaşmış Ermenilerce (Hay-Horom) mesken tutulmuş bir yerleşim yeri olarak geçmektedir. IraTzourou
  Karakoçlu köy - Kemaliye - Erzincan
1946 MYK: Miçingâh
1530, E1879 1928 T-Kar, AY, K, AY, K: Miçinkeğ [ Erm "ortaköy" ]
Sünni yerleşimi
  Yaka köy - Kemaliye - Erzincan
1928 K: Venk
E1914 Mn: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Rum Ortodoks mezhebine mensup 180 Ermeni nüfusu ile az sayıda Türk hanesi vardı. SN
  Dallıca köy - Kemaliye - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Şirzi Ekreği
E1900: Şırzuyi Akrag [ Erm "Şirzu (köyü) çiftliği" ]
  Salihli köy - Kemaliye - Erzincan
1530, 1928 T-Kar, K, K: Salahlu
  Güldibi köy - Kemaliye - Erzincan
1928 K: Ağrik
E1900 Epr: Ağorik' [ Erm "değirmenler" ]
E1900 AY: Ağvorik' [ Erm "güzeller??" ]
■ Doğrusu Ağorik olmalı. SN
  Yuva köy - Kemaliye - Erzincan
1946 MYK: Geruşla
1643, 1928 Ç&K, K: Garuşla/Gerüşla
E1900 Epr I.80: Garuşla [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 134 Türk ve 202 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Apçağa köy - Kemaliye - Erzincan
E1900 AY, Epr: Abuçex
1518, 1928 T, K: Apçağa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 1066 Ermeni ve 958 Türk nüfusu vardı. Apçağa biçimi, Abuçex adının Ermenice genitiv halinden (Abçexa) türemiş olmalıdır. Ancak adın nihai kaynağı meçhuldür. SN
  Kuşak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Holu/Holi [ Erm hol "açık alan, düzlük" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Toybelen köy - Kemaliye - Erzincan
1946 MYK: Gemürgap
E1661, E1879 REK 8.4188: Gamargab [ Erm "kemerbağ" ]
1530 T-Kar: Gamurgab
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 1133 Ermeni ve 212 İslam nüfusu vardı. SN
■ Gamargap sözcüğü Ermenicede “Köprübağı”, “Kemerbağı” anlamına gelmektedir. Gamaragab, Gamrgab ve Osmanlılarda Gemirgap olarak adlandırılmaktaydı. IraTzourou
  Kocaçimen köy - Kemaliye - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Muşaka
E1900 Epr: Muşeğgan
E1900 AY: Muşeğa [ Erm "Muşeğ (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında 152 Türk, 54 Rum-Ortodoks Ermeni ve 8 normal Ermeni nüfus. SN
  Ergü köy - Kemaliye - Erzincan
1928 K: Ergü
E1900 AY, Epr: Arik, Areki [ Erm ]
  Yeşilyamaç köy - Kemaliye - Erzincan
1946 MYK: Geşo
1530, 1928 T-Kar, K, K: Kâşo/Gâşo [ Kürd kaşo "bayır" ]
E1900 AY, Epr: Gaşo
■ Gaşo köyü ahalisinin 18. yy'da Müslümanlaşması hakkında bkz. Sırvandyants (Arsen Yarman 292). SN
  Yeşilyurt köy - Kemaliye - Erzincan
1946 MYK: Hapanosekreği
1643, 1928 Ç&K, K: Yeşilekrek
E1900 Epr: Hapeğnotsi Akrag [ Erm "Hapeğnots (Kozlupınar köyü) mezrası" ]
E1900 AY: Yeşil Akrag [ Erm akrag "çiftlik, mezra" ]
■ 13.01.1956 tarihli kararnameye göre Hapanosekreği olan adı Yeşilekrek olarak düzeltildi. Oysa 1643 ve 1928 tarihli kaynaklarda Yeşilekrek görülür. SN
  Çaldere köy - Kemaliye - Erzincan
1530, 1928 T-Kar, K, K: Pedigan [ Kürd ]
  Kozlupınar köy - Kemaliye - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Hapanos
E1900 AY, Epr: Hapeğanots [ Erm ]
  Efeler köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1928 K: Tarxanik
1912 Kiep: Tıranik [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Akçiçek mah - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1928 K: Eğnik
1912 Kiep: Eginik [ Erm agnig "pınarcık" ]
Alevi yerleşimi
  Kabataş köy - Kemaliye - Erzincan
1530, 1928 T-Kar, K, K: Gécegü
E1900 AY, Epr: Gecagi/Gecegi [ Erm ]
  Ocak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1912 Kiep: Ocak
Alevi yerleşimi
■ Hıdır Abdal Sultan Ocağı ve külliyesi ziyaret edilir. SN
  Dolunay köy - Kemaliye - Erzincan
1960 DİE: Durmuş
Eski adı: Taman [ Kürd "aş." ]
  Çitköy köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Çitköy
Alevi yerleşimi
  Arslanoba köy - Kemaliye - Erzincan
1928 K: Vankâğ
E1900 Epr: Van keğ
1530 T-Kar: Vankkéği [ Erm "manastırköy" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Dutluca köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Aşudka [ "Aşot'lar (öz.)" ]
E1900 Epr: Aşodga [ Erm "Küçük Aşot'un (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
  Yayladamı köy - Kemaliye - Erzincan
1946 MYK: Cancik komu [ Erm cancig "arılı" ]
  Başarı köy - Kemaliye - Erzincan
Eski adı: Şeyxsor [ Kürd "kızılşeyh" ]
  Tuğlu köy - Kemaliye - Erzincan
1946 MYK: Hüdü
  Aksöğüt köy - Kemaliye - Erzincan
1946 MYK: Halmüge [ Erm ]
E1914 Mn: Helmıga
  Boylu köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Hinge [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Çatköy köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Sing
Alevi yerleşimi
  Subaşı köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1835, 1928 K: Başekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
  Adak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1928 K: Pat [ Erm "ördek" ]
Alevi yerleşimi
  Demirköy köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1928 K: Tafti [ Erm Tavti "Tavit (öz.) köyü" ]
Alevi yerleşimi
  Akçalı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1946 MYK: Sosek
E1901, E1914 Vic, Epr: Sôsig [ Erm "çınarcık" ]
1643, 1928 Ç&K, K: Sosik
  Kışlacık köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Mendürgü
1912 Kiep: Pantargi [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Esence köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 K: Persor [ Erm pert-tsor? "kaledere" ]
  Yeşilyayla köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1968 K2: Dağaltı
1928 K: Xınsor [ Erm xntsor "elma" ]
  Kavacık köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1946 MYK: Miçingâh
1928 K: Miçinkeğ [ Erm "ortaköy" ]
  Başpınar köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 K: BaşVartenik
E1914 Mn: Vartenik [ Erm "güllük" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1943'e kadar Çemişgezek'in bucağı idi, sonra Kemaliye'ye bağlandı. SN
  Topkapı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1946 MYK: Ençiti
1643, 1928 Ç&K, K: Ancirti
E1900 Epr I.269: Ançırti [ Erm "susuz yer, kurak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Yazmakaya köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Xoroç
E1900 Epr II.195: Xor'oç [ Erm "oyuk, çukur" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Çakırtaş köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Meşkért
E1901, E1902 Vic, Epr: Maşgerd [ Erm "çürükkale" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Karapınar köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1912 Kiep: Karapunar
Alevi yerleşimi
  Salkımlı x - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1928 K: Ehnesik
E1900 Epr I.269: Ehnétsik' [ Erm Anetsik' "Ani'liler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 11. yy'da Kars'a yakın Ani kentinden gelen muhacirler tarafından iskân edildiği anlatılır. ■ Keban Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Buğdaypınar köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 K: Tırnik [ Erm tırnig "kapıcık" ]
Türkmen yerleşimi
  Armağan köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 K: Ehnesor [ Erm agnatsor "gözedere" (veya "Eğin deresi)" ]
  Balkırı köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 K: Manşavud [ Erm manşagud "menekşeli" ]
  Avcı köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1960 DİE: Dibek
1928 K: Dıralor [ Erm ]
  Aşağıumutlu köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 K: BarasorSüfla
1912 Kiep: Baratsor [ Erm "verimdere" ]
  Yukarıumutlu köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 K: BarasorUlya
1912 Kiep: Baratsor [ Erm "verimdere" ]
  Başbağlar mah Yukarı Umutlu - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
Sünni Türk yerleşimi
■ 1993'te PKK militanı görünümü verilmiş kişilerin 33 köylüyü öldürdüğü yerdir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km