haritada ara :   km  
Kemaliye'de 70 yerleşim bulundu.
sırala 
Ağıllar köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖: Ağıllar
Ağılköy köy - Kemaliye - Erzincan
E1914 📖: Agnig [ Erm "pınarcık" ]
1522t 📖: Ağıl
Alevi yerleşimi
Çanakçı köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖: Çanakçı
Sünni yerleşimi
■ Eski Adı: Çanakça
Gözaydın köy - Kemaliye - Erzincan
E1914 📖: Pazmaşén [ Erm "şenlikköy" ]
1643a 📖: Bızmişen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
Harmankaya köy - Kemaliye - Erzincan
E1902 📖: Abarank [ Erm "mülk, konak" ]
1643a 📖: Abrenk
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Dilli köy - Kemaliye - Erzincan
1522t 📖: Dillü
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Gümüşçeşme köy - Kemaliye - Erzincan
1928 📖: Navril
E1878 📖: Narver [ Erm ]
E1651y : Navrer
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Navrer'li Hacı Ampagum adlı zat 1651'de İstanbu'da hayırsever bir din adamı olarak anılır. 20. yy başında 191 Ermeni ve 76 İslam (Kürt?) nüfusu vardı. SN
■ 19. yy sonlarında kısmen Kürd yerleşimi (Kîmrêş Aşireti). deyar heyran
Sandık köy - Kemaliye - Erzincan
1522t 📖: Sanduk
Sünni Türk yerleşimi
Keklikpınarı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 📖: Öşnedan / Höşnadan [ Erm ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
Sırakonak köy - Kemaliye - Erzincan
E1902 📖: Pager [ Erm "ağıllar" ]
1522t 📖: Pegîr
Bahçe köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖: Bağçe
Kemaliye ilçe - Kemaliye - Erzincan
1928 📖: Egin / Eğin
E1021 📖: Agn [ Erm "pınar, göze" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Agn/Eğin ve Divriği geleneksel anlatıya göre 1019 yılında Tavit Senekerim Ardzruni önderliğinde Van bölgesinden gelen Ermenilerce iskân edildi. 17. yy başında Ermeni nüfusun önemli bir bölümü İstanbul ve Batı Anadolu'ya göçtüğü halde, 19. yy sonunda kasaba nüfusunun yarıdan fazlası ile 48 köyden onunun nüfusunun tümü veya bir bölümü Ermeni idi. Kemaliye adı 1922'de seçilmiş, 1926'da resmileşmiştir. SN
■ Çemişgezekli ve Eğinli Hayhorom (Rum kilisesine mensup Ermeni) bâzı grupların Yunanistan'da Evia adasının Kastaniotisa ile Selanikin Diavata isimli kasabasında oturdukları bilinir. Manav
? mz - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
E1902 📖: Dzak [ Erm "delik/çukur" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Esertepe köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖: Şirzi
E1902 📖: Şırzu Շրզու [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni (Hayhorom) yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 11. yy'dan kalma Şırzu Kalesi bu köydedir. 19. yy sonunda 138 nüfus Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni ve 116 nüfus Türk vardı. SN
■ Şırzu * Şrzu, Şozi, Şozon, Şoğzu, Şğzun, Şrzun, Şerzu, Osmanlı Türkçesinde Şırzi ve Modern Türkçede Esertepe olarak adlandırıldı. Ortaçağda Yunan ayin usullerini 20. yüzyılın başlarına kadar muhafaza eden Bizanlılaşmış Ermenilerce (Hay-Horom) mesken tutulmuş bir yerleşim yeri olarak geçmektedir. IraTzourou
■ Aynı vadi içerisinde yer alan altı köy "Altı pare köyleri" olarak adlandırılmaktadır. Bu köyler eski ve yeni adları ile kuzeyden güneye sırasıyla Salihli, Ağrik (Güldibi), Miçingâh (Karakoçlu), Venkâh (Ulaş), Şırzı Ekreği (Dallıca) ve Şırzı'dır (Esertepe). Yavuz Öztürk
Karakoçlu köy - Kemaliye - Erzincan
1946 📖: Miçingâx
1530t 📖: Miçinkâğ [ Erm "orta köy" ]
Sünni Türk yerleşimi
Yaka köy - Kemaliye - Erzincan
1928 📖: Venk
1723y 📖: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Anadolu'nun en ünlü Hayhorom (Rum Ortodoks kilisesine mensup Ermeni) yerleşimlerinden biri idi. 1723 tarihli kitabesi olan Surp Kevork kilisesi harabesi mevcuttur. SN
Dallıca köy - Kemaliye - Erzincan
E1902 📖: Şırzuyi Akrag [ Erm "Şirzu (köyü) çiftliği" ]
1643a 📖: Şirzi Ekreği
Sünni Türk yerleşimi
Apçağa köy - Kemaliye - Erzincan
E1902 📖: Abuçex
1522t 📖: Apçağa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 19. yy sonunda 1066 Ermeni ve 958 Türk nüfusu vardı. Apçağa biçimi, Abuçex adının Ermenice tamlayan halinden (Abçexa) türemiş olmalıdır. Ancak adın nihai kaynağı anlaşılamadı. SN
Salihli köy - Kemaliye - Erzincan
1522t 📖: Salahlı
Sünni Türk yerleşimi
Güldibi köy - Kemaliye - Erzincan
1928 📖: Ağrik
E1902 📖: Ağorik [ Erm "değirmenler" ]
E1878 📖: Ağvorik [ Erm "güzeller??" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Doğrusu Ağorik olmalı. SN
Yuva köy - Kemaliye - Erzincan
E1902 📖: Garuşla [ Erm ]
1643a 📖: Gerüşla
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında 134 Türk ve 202 Ermeni nüfusu vardı. SN
Toybelen köy - Kemaliye - Erzincan
1946 📖: Gemürgap
E1661y 📖: Gamargab [ Erm "kemerbağ" ]
1522t 📖: Gamurgab
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında 1133 Ermeni ve 212 İslam nüfusu vardı. SN
■ Gamargap sözcüğü Ermenicede “Köprübağı”, “Kemerbağı” anlamına gelmektedir. Gamaragab, Gamrgab ve Osmanlılarda Gemirgap olarak adlandırılmaktaydı. IraTzourou
Kuşak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 📖: Holu [ Erm hol "açık alan, düzlük" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
Kocaçimen köy - Kemaliye - Erzincan
E1878 📖: Muşeğga Մուշեղկա [ Erm "küçük Muşeğ (öz.) köyü" ]
1643a 📖: Muşağa
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski ve köklü Hayhorom (Rum Ortodoks mezhebinde Ermeni) cemaatinden geriye 20. yy başında 152 İslam, 54 Hayhorom ve 8 Ermeni nüfus kalmıştı. SN
Ergü köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖: Ergü
E1878 E1902 📖Arik / Aréki [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
Yeşilyamaç köy - Kemaliye - Erzincan
1946 📖: Geşo
E1902 📖: Gaşo
1522t 📖: Kâşo / Gâşo
Sünni Türk yerleşimi
■ Gaşo köyü ahalisinin 18. yy'da topluca Müslümanlaşması hakkında bkz. Sırvandzyants (Arsen Yarman 292). SN
Yeşilyurt köy - Kemaliye - Erzincan
1946 📖: Hapanosekreği
E1902 📖: Hapeğnotsi Akrag [ Erm "Hapeğnots (Kozlupınar köyü) mezrası" ]
E1878 📖: Yeşil Akrag [ Erm akrag "çiftlik, mezra" ]
1643a 📖: Ekrek
Sünni Türk yerleşimi
■ 13.01.1956 tarihli kararnameye göre Hapanosekreği olan adı Yeşilekrek olarak düzeltildi. Ancak 1643 ve 1928 tarihli kaynaklarda Yeşilekrek görülür. SN
■ Bir dönem yöre halkı tarafından hiç benimsenmeyen "Tosunsaray" adı da verilmişti. Tunç Timur
Çaldere köy - Kemaliye - Erzincan
1522t 📖: Pedigân [ Kr ]
Sünni Türk yerleşimi
Efeler köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Tarxanik
1912hk 📖: Tıranik [ Erm ]
Alevi yerleşimi
Kozlupınar köy - Kemaliye - Erzincan
E1878 📖: Hapeğanots [ Erm ]
1643a 📖: Hapanos
■ Kozlupınar'da Aleviler ve Sünniler birlikte yaşamaktadır. Tunç Timur
Akçiçek mah - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Eğnik
1912hk 📖: Eginik [ Erm agnig "pınarcık" ]
Alevi yerleşimi
Kabataş köy - Kemaliye - Erzincan
E1878 📖: Gecagi / Gecegi [ Erm ]
1522t 📖: Gécegü
Sünni Türk yerleşimi
Ocak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1912hk 📖: Ocak
Alevi yerleşimi
■ Hıdır Abdal Ocağının merkez köyüdür. Türbe ve tekke ziyaret edilir. SN
Dolunay köy - Kemaliye - Erzincan
1960 📖: Durmuş
1916h 📖: Tama [ Kr "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi
Çit köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 📖: Çit
Sünni yerleşimi
Arslanoba köy - Kemaliye - Erzincan
1928 📖: Vankâğ
1522t 📖: Vankkéği [ Erm vank keğ "manastırköy" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Eski Vank köyü burada iken, 14. yy'da köyün Hıristiyan ahalisinin Fırat kıyısındaki diğer Vank (şimdi Yaka) köyüne taşındığı rivayet edilir. SN
Dutluca köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
E1902 📖: Aşodga [ Erm "Aşot'un (öz.)" ]
1643a 📖: Aşudka / Aşutka
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
Yayladamı köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖: Cancik [ Erm cancig "arılı" ]
Sünni Türk yerleşimi
Başarı köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖: Şîxsor [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
Tuğlu köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖: Hüdi / Hüdü
Sünni Türk yerleşimi
Aksöğüt köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖: Xalmüge
E1914 📖: Helmıga [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
Boylu köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 📖: Hinge [ Erm "beşler" ]
Alevi yerleşimi
Çatköy köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 📖: Sing / Sink
Sünni yerleşimi
Subaşı köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1835 📖: Başekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Sünni Türk yerleşimi
Adak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Pad / Pat [ Erm pat "ördek?" ]
Sünni Türk yerleşimi
Demirköy köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Tafti [ Erm Tavti "Tavit (öz.) köyü" ]
Sünni yerleşimi
Akçalı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1946 📖: Sosek
E1901 📖: Sôsig [ Erm "çınarcık" ]
1643a 📖: Sosik
Alevi yerleşimi
Kışlacık köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 1912hk 📖Mendürgi [ Erm ]
Sünni yerleşimi
Esence köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Persor [ Erm pert-tsor "kaledere" ]
Sünni Türk yerleşimi
Yeşilyayla köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1968 📖: Dağaltı
1928 📖: Xınsor [ Erm xntsor "elma" ]
Sünni Türk yerleşimi
Kavacık köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1946 📖: Miçingâx
1928 📖: Miçinkeğ [ Erm "ortaköy" ]
Sünni Türk yerleşimi
Günyolu köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 📖: Kercini
Sünni Türk yerleşimi
Başpınar köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 📖: Başvartenik
E1914 📖: Vartenik [ Erm "güllük" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1943'e kadar Çemişgezek'in bucağı idi, sonra Kemaliye'ye bağlandı. SN
Topkapı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1946 📖: Ençiti
E1902 📖: Ançırti [ Erm "susuz yer, kurak" ]
1643a 📖: Ençirti
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Şıkaki) yerleşimi
Yazmakaya köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 📖: Xoroç [ Erm xoroç խոռոչ "hendek" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
Kıyı x - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Gücü / Geci
■ Kısmen baraj gölü altında kalmış ve terk edilmiştir. SN
Yıldızlı köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Hastîsi
1912hk 📖: Hastetsi [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
Çakırtaş köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
E1901 📖: Maşgerd [ Erm "çürükkale" ]
1643a 📖: Meşkirt / Maşkîr
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
Konacık mah - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Xulmin
Alevi yerleşimi
Salkımlı x - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Ehnesik
E1902 📖: Anétsik [ Erm "Ani'liler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 11. yy'da Kars'a yakın Ani kentinden gelen muhacirler tarafından iskân edildiği anlatılır. 1975'ten sonra Keban Baraj gölü altında kalmıştır. SN
Karapınar köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Karapınar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni yerleşimi
■ Köyde kiliseden dönme cami bulunmaktadır. bıktımüyeolmaktan
Şahinler köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Kürdler
Sünni Türk yerleşimi
Buğdaypınar köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 📖: Tırnik [ Erm "kapıcık, geçit" ]
Türkmen yerleşimi
Armağan köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Eğnesor [ Erm agnatsor "gözedere" ]
Sünni Türk yerleşimi
Balkırı köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Mansavud [ Erm manşagud? "menekşeli" ]
Sünni Türk yerleşimi
Avcı köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1960 📖: Dibek
1928 📖: Dıralor [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
Aşağıumutlu köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 📖: Barasor aş.
1902hk 📖: Baratsor [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Değirmendere, İmam ve Orta mahallelerinden oluşur. SN
Yukarıumutlu köy - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
1928 📖: Barasor yk.
1912hk 📖: Baratsor [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
Başbağlar mah Yukarı Umutlu - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
E1902 📖: Baratsor [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1993'te PKK militanı görünümlü kişilerin 33 köylüyü öldürdüğü yerdir. Ermenice yazıtlı tarihi köprüsü yıkılmıştır. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.