Kemah'da 81 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kayabaşı köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1928 K: Terkiloh
E1914 Mn: Tarkılox [ Erm "tepebaşı" ]
Alevi yerleşimi
  Gülbahçe köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1928 K: Sitemi
1530 T-An: SitemiUlya
Sünni Türk yerleşimi
  Yahşiler köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1928 K: Babu
E1914 Mn: Babi [ Erm ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Karaca köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1928 K: Cemolar [ Kürd cemokan "aş." ]
  Kırıkdere köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
E1900: Xani [ Kürd xanî "ev" ]
  Çiğdemli köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1928 K: Nezgeb
1530 T-An: Mezgeb [ Erm mazgab "başörtüsü?" ]
  Şahintepe köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
E1900: Avişen [ Erm havişén "şahinköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Doruca köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1928 K: Xamogi
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Dikyamaç köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1914, 1928 Mn, K: Korkop [ Erm ]
  Bozoğlak köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1946 MYK: Aşağıihtik
1928 K: AşağıIxtik
E1914 Mn: Uxdig [ Erm uxdig "yatırcık, küçükziyaret" ]
1530 T-An: İxtik
  Oğuz köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1928 K: Hoğus
E1900 AY: Hoğıs/Hoğis [ Erm hoğ "toprak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kürd (Şıkaki) yerleşimi. Mar(d)astan
■ Düzeltme: Köy Kürd yerleşimi değildir. Sünni Türk nüfus yaşamaktadır. Lütfen doğru bilgi veriniz. İzzetnihat
  Karadere köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1946 MYK: Yukarıihtik
1928 K: YukarıIxtik
E1914 Mn: Uxdig [ Erm "küçük ziyaretgâh, yatırcık" ]
  Gediktepe köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1928 K: Bargisor
1530 T-An: Bargisor [ Erm bargitsor "hendekdere" ]
  Eriç köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1928 K: Ariç [ Erm ]
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'ic unsurunun anlamı muğlaktır. `Yokuş` veya `geçit` veya `yaka` düşünülebilir; ancak belli başlı sözlükler bu konuda suskundur. Karş. Amariç, Arçoariç, Çınariç, Fideriç, Gagariç, Havtariç, Kağdariç, Kaylariç, Kinadariç, Kotariç, Kımbariç, Lusadariç, Pakayariç, Pıtariç, Sevariç, Tavtariç, Vanariç, Zartariç. SN
  İncesu mz - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
Eski adı: Gemine
■ 1530 tarihli Tahrirde görülen Pekeriç-i büzürg (büyük Pekeriç) köyü burası olmalıdır. Halen Küçük Pekeriç'e bağlı terkedilmiş mezradır. SN
  Dolmabahçe mz - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
Eski adı: Vank [ Erm vank "manastır" ]
■ © 09.12.1836 Erzurum sancağının Gercanis nahiyesine bağlı Vadivank nahiyesinin Kerar Karyesi ... deyar heyran
  Boğaziçi köy - Kemah - Erzincan
E1900, 1928 Epr, K: Vasili [ Yun vasilías "sultan, hünkâr" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Sırvandyants ve Eprigyan'a göre köyün asıl adı Erm Surp Takavor `hazreti hünkâr` olup, daha sonra bu adın Rumca eşdeğeri olan Vasilios benimsenmiştir. Rivayete göre İsa'nın çarmıhının bir çivisi burada korunmaktaydı. 17. yy başında buradan Tekirdağ'a göçen Ermeniler bu çiviyi de beraberlerinde götürdüler. ■ Tahrir kayıtlarına göre 1516, 1530, 1568 ve 1593'te bütünüyle Hıristiyan nüfusu vardı. SN
  Hakbilir köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1928 K: Pekeriç
E1900: PokrPakaric [ Erm փոքր Բագառիճ "küçük ateşgâh (putperest tapınağı)" ]
1530 T-An: PekeriçKüçük
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Tercan Çadırkaya'daki ünlü Pakaric ile aynı adı taşıyan küçük bir köydür. SN
  Zikri mz - Kemah - Erzincan
E1900 Epr: Zakari [ Erm "Zakar (öz.) köyü?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 50 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Yücebelen köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1928 K: Üskübürt
1530 T-An: Üskübürt [ Erm vosgepert "altınkale" ]
■ Kemah'a 38 km mesafedeki bu köyün kuruluşu M.Ö. I. yy a kadar uzanmaktadır. Hayaşalılar zamanındaki ön karakol hükmünde olup, Üskübürt Kalesi, Bardik kalesi ve Bekçayırı su göleti köy hudutları içerisinde bugün hala durmaktadır. Munzur sıragövdeliğinden müteşekkil olan köyün güney tarafı uçsuz bucaksız bereketli mera- yaylalarla çevrilidir. Celakor dağı, (Türkmenin burun) 3214m,ile köydeki en meşhur volkanik dağ yükseltisidir. İnliyen dağ, 3035m, Büyük aygörmeztepeleri, 3218m ve Beflig Dağı 3222m ve Böçüdeligin Dağ ile Dersime sınırdır. Meracılıkla geçinmekte olup, Gapır, Dolayurt, Köntür, jangot, Kuzu pegleri ve Pin yaylalarına çıkarlar. Köyün isminin Ermenice Vosgepert Üskübürt [ Erm asdğapert "yıldızkale" ]'Yıldız Kale'oluşu, köydeki Yıldız dağı ve Köntürdeki Üskübürt kalesiyle doğru orantılıdır. Köy Müslüman-Türklerden müteşekkildir. (Kaynak: Yücebelen Tarihi-1997) ZEYNO
  Koçkar köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Xodi [ Erm xodi "otlak" ]
1530 T-An: Xudi
  Taşbulak köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Sunguri
1530 T-An: Sunguri
  Akça köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Uri
E1902, 1928 Epr II.267: Uri [ Erm Ուռի "söğüt, koru" ]
1530 T-An: Uri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gölkaynak köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Zoğa
1530 T-An: Zoga
  Muratboynu köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Urfat [ Erm urp'at Ուրփաթ "Cuma" ]
1530 T-An: Urfat
  Dedeoğlu köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 K: Salot [ Erm salod ]
  Ağaçsaray köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1946 MYK: Pağanik
1530 T-An: Pağnik [ Erm բաղնիք "ılıca" ]
Türkmen yerleşimi
  Tandırbaşı köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Hezerik [ Erm hazark' "binler?" ]
1530 T-An: Hezerik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dedek köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Dedek
1530 T-An: Dedek
  Ayranpınar köy - Kemah - Erzincan
E1914 Mn: Mareg
E1902, 1928 Epr, K: Marik
1530 T-An: Marig [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Elmalı köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1530 T-An: Elmalı
Alevi yerleşimi
  Ilgarlı köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 K: Poğginer
1530 T-An: Poginer-viran [ Erm poğgner "olucaklar/boğazcıklar" ]
  Eskibağlar köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Postu
1530 T-An: Posti
  Kedek köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 K: Kedek [ Erm kedag "derecik" ]
  Doğanbeyli köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 K: Ermelik
1530 T-An: Ermenik [ Erm armenag? ]
■ 19. yy sonu nüfusu Türk görünür. SN
■ © 16.02.1847 Hacı İbrahim'in Harput'da Gercanis kazasına tabi Ermenek köyünde ... deyar heyran
  Kemah ilçe - Kemah - Erzincan
EEr Pav, MKh: Gamax * Ani
■ MÖ 100 dolayında hüküm süren kral Ardaşes zamanında tanrı ve tanrıça heykelleriyle donatıldığı, onun oğlu II. Dikran'ın da Yunan heykeltraşlarına tanrıça Anahit heykelini sipariş ederek bu kentteki tapınağa yerleştirdiği anlatılır. 4. yy'da Aziz Krikor Lusavoriç burada bulunan Hormizd tapınağını yıktırdı. 3. ve 4. yüzyıllarda Arşaguni hanedanından olan kralların çoğu bu kentte gömülü idi. En erken kaynaklarda Ani ve Gamax/Kamax adları bir arada kullanılır. SN
■ © 09.10.1849 Kemah kazasında meskun Şadili Aşireti ile Şiran kazası ahalisi ... deyar heyran
  Kutluova köy - Kemah - Erzincan
1901 UK: Horsin
  Yardere köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 K: Xoperek
1530 T-An: Xorparik [ Erm "aşağı Parik?" ]
  Tanköy köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Tan
1530 T-An: Tan
  Kerer köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 K: Kerer [ Erm karer "taşlar" ]
■  © 09.12.1836 Erzurum sancağının Gercanis nahiyesine bağlı Vadivank nahiyesinin Kerar Karyesi ... deyar heyran
  Kömür köy - Kemah - Erzincan
E1900 Epr I.521: Komer [ Erm "ağıllar?" ]
1530 T-An: Kömür?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ İsmin aslı (buradaki kömür ocaklarından dolayı) Türkçe Kömür olabilir. Ancak Eprigyan yerel Ermeni ahalinin köye eskiden beri Komer adını verdiğini belirtir. Yakında bulunan Nisibinli Aziz Yakup (Մծբնայ Սուրբ Յակոբ) manastırının Türkmenler tarafından 1416 yılında tahrip edildiği ancak sonradan yeniden canlandırıldığı kayıtlıdır. Harabesi acıklı durumdadır. SN
  Ahir köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1530 T-An: Axor [ Erm "ahır" ]
  Cevizlik köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 K: Liç [ Erm lic "göl" ]
1530 T-An: Liçek [ Erm lcag "gölcük" ]
  Akbudak köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 K: Xınzori [ Erm խնձորի "elmalı" ]
1901 UK: Hınzorik [ Erm խնձորիկ "elmacık" ]
  Kemeryaka köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Çinariç
1530 T-An: Çinanariç [ Erm ]
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'icsözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Tuzla köy - Kemah - Erzincan
1901 UK: Tomusu [ Erm ]
  Mermerli köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Herdif
1530, 1901 T-An, UK, UK: Hardif
  Karadağ köy - Kemah - Erzincan
1946 MYK: Erkeğan?
1901 UK: Ekviran?
■ Eski haritalarda Muşekrek köyünün doğusunda gösterilir. Şimdiki karadağ göyünün Muşekrek, Parmakkaya köyünün üse Ekviran/Erkağan olması ihtimali düşünülmelidir. SN
  Araf mah Mermerli - Kemah - Erzincan
1901 UK: Araf
  Parmakkaya köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Muşekrek
1530 T-An: Müşre ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
  Doğan köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Tortan
E390, E1902 Pav 33, Epr II.47: Tordan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Kral Dikran'ın MÖ 1. yy'da Asur ülkesinden getirdiği tanrı Bar-şamma'nın fildişi ve gümüşten heykelinin bulunduğu tapınak merkezi idi. Ermenilere Hıristiyan dinini getiren Aziz Krikor'un naaşı ölümünden bir süre sonra Erzincan'ın Sebuh dağında bulunarak buraya getirildi ve burada defnedildi. Oğlu Vrtanes ile torunu Husig de burada gömülüymüş. 19. yy sonunda 30 nüfus Ermeni ve Alevi karışık idi. SN
  Uluçınar köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Hoğut [ Erm hoğud? "topraklı" ]
1901 UK: Horurt
  Koruyolu köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Tavginer
E1900 Epr: Tavgner [ Erm "fundalıklar" ]
1901 UK: Tavğenis [ Erm "fundalıklar (gen.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alpköy köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1946 MYK: Alpuşu
■ Ermelik bucağına bağlı Alpuşu köyü 12.6.1956 tarihli kararla Alp İstasyonu civarına nakledilerek Alpköy adı verilmiştir. SN
  Köhnem dağ - Kemah - Erzincan
E390: Sebuh (dağ) [ Erm Սեպուհ ]
E390, 1901 UK: Kohanam (dağ) [ Erm Գոհանամ ]
■ Kohanam dağ kütlesinin (veya daha güneyde bulunan Keklikkıran tepesinin), Sebuh ise 3045 mt yüksekliğindeki ana zirvenin adıdır. Aziz Krikor Lusavoriç yak. 325 yılında bu dağda bulunan bir mağarada inzivaya çekilmiş ve burada ölmüştür. Her iki isim 4./5. yy tarihçisi Agathangelos tarafından zikredilmiştir. SN
  Gökkaya köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Karni
1901 UK: Garni
E1079, E1902 Asoğ, Epr II.280: Karni [ Erm Գառնի "koyunlu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Garni deresinin üst kısmında İsa'nın havarilerinden Tateos ve Bartholomeos tarafından kurulduğu rivayet edilen Avak Manastırı ile, Kohanam/Köhnem dağının zirvesine yakın, Ermenilere Hıristiyanlığı getiren Aziz Krikor Lusavoriç'in yaşamının son yıllarında inzivaya çekildiği Aziz Aydınlatıcı Manastırının acıklı durumdaki harabeleri bulunur. Ermeni kültürünün en kutsal eserleri sayılan iki manastır 20. yy başlarına dek aktif idiler. SN
  Esimli köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Bırastik [ Kürd birastik "düzce" ]
1901 UK: Kuru Brastik
  Dereköy köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Dereköy
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Nadaroğlu deyar heyran
  Yastıktepe köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Perçenç [ Erm partsents "yüksekler" ]
  Beşikli köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1530, 1928 T, K: Ardos [ Erm "mera, çayır" ]
  Konuksever köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Kamarik [ Erm gamarig "kemercik" ]
1530 T-An: Kamarik
  Yağca köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Tımığı
1530 T-An: Tamuği [ Erm uği "yol" ]
  Aksakal mz - Kemah - Erzincan
1928 K: Apuşta
1901 UK: Apişta
1530 T-An: Apuşta
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Sürek köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Sürek
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Olukpınar köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: İzinsor
1530 T-An: YezınsorUlya [ Erm yezıntsor "sığırdere" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Sarıyazı köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Meyranlı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1530 tarihli Osmanlı tahririnde burada Meydanlı Deresi kaydedilmiştir ancak Meyranlı köyü yoktur. SN
  Küplü köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Komık [ Erm komk' "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akyünlü köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Tığinkar [ Erm teğinkar "sarıtaş" ]
  Kazankaya köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: İranos [ Erm hüranots? "konukevi" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km