haritada ara :   km  
Kemah'da 84 yerleşim bulundu.
sırala 
Kayabaşı köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Terkilox
E1914 📖: Tarkılox [ Erm "tepebaşı" ]
Alevi-Türk yerleşimi
Gülbahçe köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖Sitemi
Sünni Türk yerleşimi
Yahşiler köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Babi [ Erm ]
Alevi-Türk yerleşimi
Karaca köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Cemolar [ Kr cemokan "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kırıkdere köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Xani [ Kr xanî "han" ]
Çiğdemli köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Nezgeb
1522t 📖: Mezgeb [ Erm mazgab "başörtüsü?" ]
Şahintepe köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Avşîn
E1900~a 📖: Avişén [ Erm havişén "şahinköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
Doruca köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1928 📖: Xamogi
Alevi-Türk yerleşimi
Dikyamaç köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Korkop [ Erm kargop? "taş ocağı" ]
Atma köy - Kemah - Erzincan
1916h 📖: Türk Atması [ Kr/Tr Atma "aş." ]
■ Diğer Atma Fırat'ın karşı yakasında, İliç ilçesindedir. SN
Bozoğlak köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
E1914 📖: Uxdig [ Erm "yatırcık, küçükziyaret" ]
1522t 1916h 📖İxtik aş.
Karadere köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1916h 📖: İxtik yk.
E1914 📖: Uxdig [ Erm "küçük ziyaretgâh, yatırcık" ]
? mz - Kemah - Erzincan
1916h 📖: Çakşor
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Şikarkomları mz - Kemah - Erzincan
1916h 📖: Şikârkomları [ Tr "av barınakları" ]
Oğuz köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Hoğus
E1600 E1878 📖Hoğis [ Erm hoğ gen. çoğ. hoğuts "topraklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni (Hayhorom) yerleşimi.
Gediktepe köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖Bargisor [ Erm bargitsor "hendekdere" ]
Eriç köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1928 📖: Ariç [ Erm ]
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric unsurunun anlamı muğlaktır; eski ve yeni sözlüklerde yer almaz. Karş. Amariç, Arçoariç, Çınariç, Fideriç, Gagariç, Havtariç, Kağdariç, Kaylariç, Kinadariç, Kotariç, Kımbariç, Lusadariç, Pakayariç, Pıtariç, Sevariç, Tavtariç, Vanariç, Zartariç. SN
İncesu x - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Yukarı Pekeriç
■ 1530 tarihli tahrirde Pekeriç-i Büzürg (Büyük Pekeriç), 1916 askeri haritasında Yukarı Pekeriç adıyla görülen köy olmalıdır. Halen Küçük Pekeriç'e bağlı metruk mezradır. SN
Dolmabahçe mz - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1836z 📖: Vadivank [ Erm vank "manastır" ]
■ © 09.12.1836 Erzurum sancağının Gercanis nahiyesine bağlı Vadivank nahiyesinin Kerar Karyesi ... deyar heyran
Boğaziçi köy - Kemah - Erzincan
1925h 📖: Vasıli [ Yun vasiliás "kral, hünkâr" ]
E1902 📖: Takavor [ Erm "kral" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Sırvandzyants ve Eprigyan'a göre köyün asıl adı Erm «Surp Takavor» `hazreti hünkâr` olup, daha sonra bu adın Rumca eşdeğeri olan Vasilios benimsenmiştir. Rivayete göre İsa'nın çarmıhının bir çivisi burada korunmaktaydı. 17. yy başında buradan Tekirdağ'a göçen Ermeniler bu çiviyi de beraberlerinde götürdüler. ■ Tahrir kayıtlarına göre 1516, 1530, 1568 ve 1593'te bütünüyle Hıristiyan nüfusu vardı. SN
Hakbilir köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1928 📖: Pekeriç
E1902 📖: Pokr Pakaric Բագառիճ [ Erm "küçük ateşgâh (putperest tapınağı)" ]
1522t 📖: Küçük Pekeriç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Tercan Çadırkaya'daki ünlü Pakaric ile aynı adı taşıyan küçük bir köydür. 1921'de Talat Paşa'yı Berlin'de öldüren Soğomon Tehliryan bu köyde doğmuştur. SN
Zikri mz - Kemah - Erzincan
1925h 📖: Zekri / Zikri
E1902 📖: Zakari [ Erm "Zakar (öz.) köyü?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 50 Ermeni nüfusu vardı. SN
Yücebelen köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1522t 1925h 📖Üskübürt [ Erm asdğapert "yıldız kale" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Geçmişi Milat öncesine dayanan Üskübürt Kalesi ve Berdik (Erm `kalecik`) Kalesi adlı kaleleri mevcuttur. SN
■ Kemah'a 38 km mesafedeki bu köyün kuruluşu M.Ö. I. yy a kadar uzanmaktadır. Üskübürt Kalesi, Berdik kalesi ve Bekçayırı su göleti köy hudutları içerisinde bugün hala durmaktadır. Munzur sıragövdeliğinden müteşekkil olan köyün güney tarafı uçsuz bucaksız bereketli mera- yaylalarla çevrilidir. Celakor dağı 3214m, ile köydeki en meşhur zirvedir. İnliyendağ 3035 m, Büyük Aygörmez tepeleri 3218 m, Beflig Dağı 3222 m ve Böçüdeligin Dağ ile Dersime sınırdır. Gapır, Dolayurt, Köntür, Jangot, Kuzu pegleri ve Pin yaylalarına çıkarlar. ZEYNO
Koçkar köy - Kemah - Erzincan
1522t 1928 📖Xodi [ Erm "otlak" ]
Taşbulak köy - Kemah - Erzincan
1522t 1928 📖Sunguri
Akça köy - Kemah - Erzincan
1522t E1902 📖Uri Ուռի [ Erm "söğüt, koru" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Gölkaynak köy - Kemah - Erzincan
1522t 1928 📖Zoğa
Kemah ib - Kemah - Erzincan
E680 📖: Daranalia
E630 📖: Taranaği [Daranali] Դարանաղի
Muratboynu köy - Kemah - Erzincan
1522t 1928 📖Urfat [ Erm urpat Ուրփաթ "Cuma" ]
Dedeoğlu köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 📖: Salot [ Erm salod ]
Ağaçsaray köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1946 📖: Pağanik
1522t 📖: Pağnik [ Erm "ılıca" ]
Türkmen yerleşimi
Tandırbaşı köy - Kemah - Erzincan
1928 📖: Hezerik [ Erm hazark' "binler?" ]
1522t 📖: Hezerik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Dedek köy - Kemah - Erzincan
1928 📖: Dedek
1522t 📖: Dedek
Elmalı köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Elmalı
Alevi-Türk yerleşimi
Ayranpınar köy - Kemah - Erzincan
1522t 1928 📖Marik [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Ilgarlı köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 📖: Poğginer
1522t 📖: Poginer-viran [ Erm poğgner "olucaklar/boğazcıklar" ]
Çamlıyayla köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 📖: Miğkâr
1522t 📖: Miğikar [ Erm "arı taşı?" ]
Dutlu köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 📖: Çörencil
1902hb 📖: Çalangil
Eskibağlar köy - Kemah - Erzincan
1928 📖: Postu
1522t 📖: Posti
Kedek köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Kedek [ Erm kedag "derecik" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Doğanbeyli köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 📖: Ermelik
1522t 📖: Ermenek [ Erm Armenag? ]
Sünni yerleşimi
■ 19. yy sonu nüfusu Türk görünür. SN
■ © 16.02.1847 Hacı İbrahim'in Harput'da Gercanis kazasına tabi Ermenek köyünde ... deyar heyran
Kemah ilçe - Kemah - Erzincan
E474 📖: Gamax | Ani Կամախ
H 📖: Gamaxa / Gumaxa
■ Tarihçi Horenli Movses kral Ardaşes (MÖ 2. yy) zamanında tanrı ve tanrıça heykelleriyle donatıldığını, onun oğlu II. Dikran'ın da Yunan heykeltraşlarına tanrıça Anahit heykelini sipariş ederek bu kentteki tapınağa yerleştirdiğini anlatır. 3. ve 4. yüzyıllarda Arşaguni hanedanından olan kralların çoğu bu kentte gömülü idi. Erken kaynaklarda Ani ve Gamax/Kamax adları bir arada kullanılır. Erm Daranağik ve Yun Daranalia vilayet adıdır. SN
■ © 09.10.1849 Kemah kazasında meskun Şadili Aşireti ile Şiran kazası ahalisi ... deyar heyran
Kutluova köy - Kemah - Erzincan
1902hb 📖: Horsin
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Özdamar köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 📖: Kiğari
1902hb 📖: Keğari [ Erm ]
Yardere köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Xoperek
1522t 📖: Xorparik [ Erm "aşağı Parik?" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Tanköy köy - Kemah - Erzincan
1522t 1928 📖Tan [ Erm tan Թան "ayran" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Sünni Türk(bir kısmı Alevilikten Sünniliğe geçmiş) ve az sayıda Müslümanlaşmış Ermeni yerleşimidir. Köyün nüfusu 1516-1591 tarihli mufassal tahrir defterlerine göre tamamen Hristiyan Ermenilerden oluşmakta iken, 1642 tarihli avarız defterine göre Müslümanların ve Hristiyanların birlikte yaşadığı Kemah köyleri arasında, Hristiyanların en yoğun yaşadığı üç önemli köyden biri olarak kaydedilmiştir. Köyün bir özelliği de tamamının Hristiyan Ermenilerden oluştuğu en eski dönem kayıtlarından bu güne kadar isminin hiç değişmemiş olmasıdır. Bu durum Ermenice Tan kelimesinin, Türkçede ''günbatımı'' anlamına gelen Tan kelimesi ile eşsesli olması sebebiyle değiştirilmesine gerek duyulmamış olması ile açıklanabilir. N.N
Kerer köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1836z 📖: Kârer [ Erm karer "taşlar" ]
■ © 09.12.1836 Erzurum sancağının Gercanis nahiyesine bağlı Vadivank nahiyesinin Karer Karyesi ... deyar heyran
Kömür köy - Kemah - Erzincan
E1902 📖: Komer [ Erm "ağıllar?" ]
1522t 1925h 📖Kömür
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ İsmin aslı Türkçe Kömür olabilir. Ancak Eprigyan yerel Ermeni ahalinin köye eskiden beri Komer adını verdiğini belirtir. Yakında bulunan Nisibinli Aziz Yakup manastırının Türkmenler tarafından 1416 yılında tahrip edildiği ancak sonradan yeniden canlandırıldığı kayıtlıdır. Harabesi acıklı durumdadır. SN
Ahir köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Axor [ Erm "ahır" ]
Cevizlik köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 📖: Liç [ Erm lic "göl" ]
1522t 📖: Liçek [ Erm lcag "gölcük" ]
Akbudak köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Xınzori [ Erm խնձորի "elmalı" ]
1902hb 📖: Hınzorik [ Erm խնձորիկ "elmacık" ]
Kemeryaka köy - Kemah - Erzincan
1928 📖: Çınariç
E1600 📖: Dzınanariç Ծնանառիջ [ Erm ]
1522t 📖: Cınanariç
■ Kemah'a yakın Dzınanaric Meryemana Manastırı 17. yy başlarına ait Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesinde ayrıntılı olarak anlatılır. Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric bileşeni için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
Tuzla köy - Kemah - Erzincan
1928 📖: Tımısı / Timisi
1902hb 📖: Tomusu [ Erm ]
Aktaş köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Aktaş
1902hb 📖: Ağtaş
Alevi-Türk yerleşimi
Çalgı köy - Kemah - Erzincan
1925h 📖: Çalgıyazı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Mermerli köy - Kemah - Erzincan
1928 📖: Herdif
1522t 📖: Hardif [ Zz "toplanma yeri" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Karadağ köy - Kemah - Erzincan
1925h 📖: Erkeğan
■ Eski haritalarda Muşekrek köyünün doğusunda gösterilir. Şimdiki Karadağ köyünün Muşekrek, Parmakkaya köyünün ise Ekviran/Erkağan olması ihtimali düşünülmelidir. SN
Araf mah Mermerli - Kemah - Erzincan
1902hb 📖: Araf
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Parmakkaya köy - Kemah - Erzincan
1928 📖: Muşekrek
1522t 📖: Müşreekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Doğan köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Tortan
E390 📖: Tordan [ Erm ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Kral Dikran'ın MÖ 1. yy'da Asur ülkesinden getirdiği tanrı Bar-şamma'nın fildişi ve gümüşten heykelinin bulunduğu tapınak merkezi idi. Ermenilere Hıristiyan dinini getiren Aziz Krikor'un naaşı ölümünden bir süre sonra Erzincan'ın Sebuh dağında bulunarak buraya getirildi ve burada defnedildi. Oğlu Vrtanes ile torunu Husig de burada gömülüymüş. 19. yy sonunda 30 nüfus Ermeni ve Alevi karışık idi. SN
Uluçınar köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖: Hoğut [ Erm hoğud? "topraklı" ]
1902hb 📖: Horurt
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Koruyolu köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Tavğunk | Tavğunz [ Erm tavgunk akk. tavguns "fundalıklar" ]
E1902 📖: Tavgner [ Erm "fundalıklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Alpköy köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Alboşi
E1600 📖: Alpoşi Ալփոշի
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Ermelik bucağına bağlı Alpuşu köyü 12.6.1956 tarihli kararla Alp İstasyonu civarına nakledilerek Alpköy adı verilmiştir. SN
■ Alevi (Kürt veya Zaza) bilgisi yanlıştır. Sünni Türk yerleşimi. Halkı ekseriya 1943 yılında Tan köyünden gelmiştir. Cihad Gümüs
■ Sünni Türk ve az sayıda Müslümanlaşmış Ermeni yerleşimidir. Sünni Türk ve Müslümanlaşmış Ermeni kökenli nüfus 1943 yılında Tan köyünden gelmiştir. Köyün arazisi 1943 yılında Tan'dan gelen 11 hane tarafından Sağıroğulları'ndan satın alınmış ve 1947 yılında köy resmen kurulmuştur. N.N
Köhnem dağ - Kemah - Erzincan
E506 📖: Sebuh [Sepuh] Սեպուհ [ Erm "bey, prens" ]
E506 📖: Kohanam Գոհանամ [ Erm ]
■ Kohanam dağ kütlesinin (veya daha güneyde bulunan Keklikkıran tepesinin), Sebuh ise 3045 mt yüksekliğindeki ana zirvenin adıdır. Aziz Krikor Lusavoriç yak. 325 yılında bu dağda bulunan bir mağarada inzivaya çekilmiş ve burada ölmüştür. Her iki isim 4./5. yy tarihçisi Agathangelos tarafından zikredilir. SN
Gökkaya köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖: Karni
E1079 E1901 📖Karni Գառնի [ Erm "koyunlu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Garni deresinin üst kısmında İsa'nın havarilerinden Tateos ve Bartholomeos tarafından kurulduğu rivayet edilen Avak Manastırı ile, Kohanam/Köhnem dağının zirvesine yakın, Ermenilere Hıristiyanlığı getiren Aziz Krikor Lusavoriç'in yaşamının son yıllarında inzivaya çekildiği Aziz Aydınlatıcı Manastırının acıklı durumdaki harabeleri bulunur. Ermeni kilisesinin en kutsal ziyaretleri arasında sayılan iki manastır 20. yy başlarına dek aktif idiler. SN
Esimli köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖: Bırastik [ Kr birastik "derecik" ]
1902hb 📖: Kuru Brastik
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Dereköy köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Dereköy
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Nadaroğlu deyar heyran
Yastıktepe köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖: Perçenç [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Beşikli köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Ardos [ Erm "mera, çayır" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Konuksever köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Ğamarik [ Erm gamarig "kemercik" ]
1522t 📖: Kamarik
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Mezra köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Aşağımezra
Alevi-Türk yerleşimi
Yağca köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖: Tımığı
1522t 📖: Tamuği [ Erm uği "yol" ]
Alevi-Türk yerleşimi
Aksakal mz - Kemah - Erzincan
1902hb 📖: Apişta
1522t 1928 📖Apuşta
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sürek köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Sürerk
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Bölgede,1915 Ermeni olaylarına kadar Türkmen ve Ermeni köylüler karşılıklı bloklar halinde yaşamışlardır. muhammed akkan
İncedere köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖: Dere Tımığı
1925h 📖: Dere
Alevi-Türk yerleşimi
Olukpınar köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖: İzinsor
1522t 📖: Yezınsor yk. [ Erm yezıntsor "sığırdere" ]
Alevi-Türk yerleşimi
Sarıyazı köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Meyranlı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1530 tarihli Osmanlı tahririnde burada Meyranlı Deresi kaydedilmiştir, ancak Meyranlı köyü yoktur. SN
Küplü köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Komik [ Erm komk "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çakırlar köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Sizmid
Alevi-Türk yerleşimi
Akyünlü köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Tığinkar [ Erm "sarıtaş" ]
Alevi-Türk yerleşimi
Kazankaya köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Yeranos [ Erm hüranots? "konukevi" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.