haritada ara :   km  
Kelkit'de 87 yerleşim bulundu.
sırala 
Yolçatı köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Sarışeyh Mezrası
Alevi yerleşimi
■ Koord: 40° 1' 40'' D, 39° 11' 0'' K
Eymür köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Eymür [ Türkçe "aş." ]
■ Kısmen Türk yerleşimi
■ Eymür de cami vardır. Kokenini bilmem ama Sünni oldukları aşikardır. Selçuk Şahin
■ Bu köyün çoğu Sünni-Hanefi Türktür, az biraz Alevi Kürt aileler de bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 4' 10'' D, 39° 11' 15'' K
Gürleyik köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Mengüt [ Ermenice mangud "oğlanlı? Manuk'lu? (öz.)" ]
■ Manug, Manga veya Mangud adları genellikle kerametli kabul edilen bebek İsa tasvirinin bulunduğu kiliselere verilir. Ayrıca Manug yaygın bir erkek adıdır. SN
■ Koord: 40° 0' 45'' D, 39° 12' 2'' K
Sarışeyh köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Sarışeyh
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 40° 2' 12'' D, 39° 12' 41'' K
Uzunkol köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Uzunkol
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Halkının `Türkmen` olduğuna dair iddialar vardır. SN
■ Koord: 39° 59' 46'' D, 39° 14' 59'' K
Söğütlü belediye - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Eleç
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski adı ilaç yöre ağızı ile"Eleç" dir. Belde de kısmen dahi olsa Kürt veya Kürtçe konuşan yoktur. Selçuk Şahin
■ Köydeki nüfusun büyük bir kısmı Trabzon Maçka / Akçaabat'dan göçen göçmenlerdir. Bu ailelerin kimisi Alucra ve Torul'lu olarak bilinmektedir lâkin Birinci Cihân Harbi sırasında (Ağustos-Kasım, 1916) Rus baskısından dolayı ermeni katliamlarından kaçarak önce Alucra veyâ Torul'a göçüp 2≈3 yıl sonra ise (Eleç) Söğütlü Beldesine yerleşmiştir, Nüfusun bir bölümü ise Yemen'den, ~10.yy'da Medine'den ve Rize güneyinden çıkıp "İspir - Bayburt -Torul" istikâmetinden gelen kesimdir. Köyde bilinen 3 Türkmen, 3 Laz,1 Arap, 1 Kürt, 1 Pontiaka (Pontus Rumu) sülâlesi bulunuyor. (not: Köyde yaşayan Trabzon Akçaabat kökenli Arslan, Sezgin ve Maçka kökenli Türkel sülâlesi eski Bektâşî Çepnilerdir. Ahmet Fatih Türkel
■ Koord: 40° 5' 6'' D, 39° 15' 11'' K
Cemalli köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Cemalli
Kürt-Sünni (Badıllı) yerleşimi
■ Koord: 39° 58' 35'' D, 39° 16' 33'' K
Gültepe köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : İğdiş
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 2' 50'' D, 39° 16' 58'' K
Doğanca köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖 : Encirti
1902hb 📖 : Ançiti [ Ermenice ançırti "susuz yer, kurak" ]
■ Koord: 40° 8' 56'' D, 39° 17' 7'' K
Şenköy köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Şenik [ Ermenice "köycük" ]
■ Koord: 40° 12' 3'' D, 39° 17' 10'' K
Çağlar köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Hasut [ Ermenice hasud "ekinli" ]
■ Koord: 40° 5' 39'' D, 39° 17' 47'' K
Başpınar köy - Kelkit - Gümüşhane
1946 📖 : Firen
1912hk 📖 : Frenk
1876s 📖 : Frengi
■ ’Frenk’ adının kaynağı anlaşılamadı. 21.5.1956 tarihli kararnameyle Başpınar adı verildi. SN
■ Koord: 40° 7' 1'' D, 39° 17' 53'' K
Kılıçtaşı köy - Kelkit - Gümüşhane
1912hk 📖 : Terages [ Ermenice ]
1876s 📖 : Tiregis / Tereges
■ Koord: 40° 8' 39'' D, 39° 19' 8'' K
Kazanpınar köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Zankar Madeni
■ Eskiden işletilen gümüş madeni vardı. SN
■ Koord: 40° 11' 29'' D, 39° 19' 11'' K
Çambaşı köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖 : Xınzori [ Ermenice xıntsori "elmalı" ]
Alevi yerleşimi
■ Köy Hitit coğrafyasında yer aldığından eski adı olan Hinzori'nin Hititçe olma olasılığı yüksek. Hinzuri ya da Hinzori Hititçe elma ve elma bahçesi demektir. ahmet uhri
■ Koord: 40° 3' 51'' D, 39° 19' 50'' K
Sütveren köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Pernik [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 12' 33'' D, 39° 20' 9'' K
Çimenli köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Balaxor [ Ermenice "kaya ağıl" ]
■ Koord: 39° 58' 16'' D, 39° 20' 19'' K
Gerdekhisar köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Gerdekhisar
■ Koord: 40° 6' 0'' D, 39° 20' 36'' K
Yeşilyurt köy - Kelkit - Gümüşhane
1960 📖 : Çimenli Çorağı
1928 📖 : Balaxor Çorağı
1917h 📖 : Çorak
■ Çimenli (Balahor) köyünden ayrıldı. SN
■ Koord: 39° 56' 27'' D, 39° 20' 51'' K
Bezendi köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Pöküt [ Ermenice pokud "centiyanlı" ]
■ Pokud Karadeniz dağlarında çok yaygın olarak bulunan bir dağ çiçeğinin (gentiana) adıdır. Doğu Karadeniz’de birkaç yerde bu isim görülür. SN
■ Koord: 40° 14' 41'' D, 39° 21' 37'' K
Beşdeğirmen köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Sidirge
■ Koord: 40° 5' 50'' D, 39° 21' 42'' K
Öğütlü köy - Kelkit - Gümüşhane
1912hk 📖 : Tarbas [ Ermenice "konak" ]
■ Erm «tarbas» `bey konağı, saray, yüce kapı, selamlık, huzur` için bkz. Acaryan I.634. SN
■ Koord: 39° 57' 19'' D, 39° 21' 58'' K
Gümüşgöze belediye - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Alansa
1404 📖 : Alangasa
■ Koord: 40° 11' 15'' D, 39° 22' 3'' K
Aydoğdu köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Şemük
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 55' 59'' D, 39° 22' 19'' K
Dereyüzü köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Geletürne
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 7' 33'' D, 39° 22' 23'' K
Eskikadı köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Eski Kadı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 5' 45'' D, 39° 22' 31'' K
Yeniköy köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Betrek | Yeniköy
1876s 📖 : Yeniköy
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 59' 31'' D, 39° 23' 8'' K
Babakonağı köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖 : Tılısbık
■ Koord: 40° 4' 35'' D, 39° 23' 29'' K
Kömür köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Kömür [ Ermenice komer "komlar" ]
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 55' 29'' D, 39° 23' 38'' K
Kızılca köy - Kelkit - Gümüşhane
E1912 📖 : Garmıri | Kızılca [ Ermenice garmir "kızıl" ]
1876s 📖 : Kızılca
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 6' 27'' D, 39° 23' 47'' K
Balıklı köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖 : İşkilor
■ Koord: 39° 58' 17'' D, 39° 24' 5'' K
Yeniyol köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 1917h 📖 📖 : Posge / Pösge [ Ermenice "çukurca" ]
■ Koord: 39° 54' 12'' D, 39° 24' 9'' K
Aksöğüt köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Germüri / Germürü [ Ermenice ]
1702 📖 : Kermeri
1665 📖 : Kermili [ Ermenice garmir gen. garmıri "kızıl" ]
1884hk 📖 : Germeilü (neh)
■ Evliya Çelebi Müslüman ve Ermeni reayası olan mamur bir köy olarak tanımlar. Eski haritalarda Kelkit nehri yukarı vadisi Kermili/Kermeyli olarak anılır. SN
■ Koord: 40° 7' 58'' D, 39° 24' 20'' K
Dölek köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Dölek
■ Koord: 40° 3' 19'' D, 39° 24' 27'' K
Köycük köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖 : Xanege [ Türkçe xanegâh "tekke, konak" ]
■ Koord: 40° 9' 2'' D, 39° 24' 58'' K
Özen köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : İşgâh
1912hk 📖 : İskya
■ Koord: 40° 10' 49'' D, 39° 25' 42'' K
Örenbel köy - Kelkit - Gümüşhane
1912hk 📖 : Kelhur
1876s 📖 : Kâlur [ Ermenice ]
■ Koord: 39° 57' 25'' D, 39° 26' 4'' K
Kelkit ilçe - Kelkit - Gümüşhane
1912hk 📖 : Kelkit Çf.
1876s 📖 : Nefsi Çiftlik
1876s 📖 : Kelkit (idari bölge)
Y1390~ 📖 : Lykopotamía (idari bölge) [ Yunanca "kurt deresi" ]
E450 📖 : Kaylked Գայլգետ (neh) [ Ermenice "kurt deresi" ]
■ Kelkit nehrinin adı Antik Çağ’dan beri Erm Kayl ve Yun Lykos olarak kaydedilmiştir. Her iki sözcük ilgili dilde `kurt` anlamına gelir. İlçe merkezi olan kasaba 19. yy’da Kelkit Çiftliği mevkiinde kuruldu. ■ Evliya Çelebi bu yöreden ısrarla Kerkük Nahiyesi adıyla söz eder. Ancak bu adlandırmanın yaygınlık derecesi meçhuldür. SN
■ Koord: 40° 7' 48'' D, 39° 26' 6'' K
Ünlüpınar belediye - Kelkit - Gümüşhane
1960 📖 : Dedeyolu
1917h 📖 : Pekün
■ Kasabada 'Godoş Çeşmesi' adıyla anılan tarihi çeşme bulunur. Ermenice `boynuz` anlamına gelen isim, çeşme üzerindeki boynuzlu koç kabartmasını ifade eder. SN
■ Koord: 40° 12' 24'' D, 39° 26' 8'' K
Yeşilova köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Havso [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 5' 58'' D, 39° 26' 14'' K
Aşut köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Aşod [ Ermenice Aşodi "öz." ]
■ Koord: 40° 4' 29'' D, 39° 26' 15'' K
Akdağ köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Hamidiye | Akdağ
1876s 📖 : Akdağ
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Cemlerini hala Kürdçe yaparlar. Kelkit ilçesinde 13 Kürt (Alevi) köyü vardır. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 53' 30'' D, 39° 26' 25'' K
Deliler köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Deliler
■ Koord: 40° 2' 31'' D, 39° 26' 33'' K
Yenice köy - Kelkit - Gümüşhane
1876a 1917h 📖 📖 : Givzit / Gevzit
■ Koord: 40° 5' 52'' D, 39° 27' 41'' K
Ağıl köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Ağıl
■ Koord: 39° 58' 53'' D, 39° 27' 42'' K
Karşıyaka köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖 : Persor [ Ermenice pert-tsor "kaledere" ]
■ Koord: 40° 9' 30'' D, 39° 27' 47'' K
Bindal köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Türüng / Türing [ Ermenice "dağ geçidi" ]
Alevi yerleşimi
■ 12 Mart’ın ünlü sıkıyönetim komutanı Faik Türün ile Kızıldere’de Mahir Çayan ve arkadaşlarının katliamını yürüten Tevfik Türüng bu köylüdür. Su baskını afetine maruz kalan köy, 1 km aşağıdaki yeni yerine taşınmıştır. SN
■ Koord: 39° 54' 52'' D, 39° 28' 5'' K
Karaçayır mahalle - Kelkit - Gümüşhane
1515t 1917h 📖 📖 : Morokom [ Ermenice morokom "böğürtlen/karadut komu" ]
■ Koord: 40° 8' 50'' D, 39° 28' 58'' K
Tütenli köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖 : Elbizin / İlbizim
■ Koord: 40° 4' 31'' D, 39° 29' 52'' K
Gödül köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Gödül [ Yunanca kodíli? "çanak" ]
■ Koord: 40° 11' 49'' D, 39° 30' 1'' K
Balkaya köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Sarpu
■ Koord: 39° 58' 18'' D, 39° 30' 2'' K
Deredolu belediye - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Deretol [ Türkçe tol "ağıl" ]
1876s 📖 : Deredolu
■ Koord: 40° 2' 22'' D, 39° 30' 33'' K
Belenli köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖 : Bardoz
1912hk 📖 : Bardos [ Ermenice bardéz? "bahçe" ]
■ Koord: 39° 56' 26'' D, 39° 30' 45'' K
Kaş belediye - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Terbüsek [ Ermenice tarbısag "konakçık" ]
■ Koord: 40° 7' 36'' D, 39° 30' 55'' K
Dayısı köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Dayisi / Daysi
■ Koord: 40° 6' 11'' D, 39° 31' 6'' K
Mahmatlı köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Mahmadlı
■ Koord: 40° 0' 58'' D, 39° 31' 29'' K
Bulak köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Bulak
■ Koord: 40° 4' 34'' D, 39° 32' 2'' K
Aziz köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Aziz
■ Koord: 40° 3' 39'' D, 39° 32' 23'' K
Özlüce köy - Kelkit - Gümüşhane
1912hk 📖 : Subanazat
1876s 📖 : Sipanazat aş. + yk.
■ Koord: 39° 59' 41'' D, 39° 32' 37'' K
GüneyÇevirme köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Çevirme
1876s 📖 : Güney Çevirme
■ Koord: 40° 9' 12'' D, 39° 32' 46'' K
Karacaören köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Karacaviran
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 56' 45'' D, 39° 33' 3'' K
Kınalıtaş köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Melişan
■ Koord: 40° 7' 44'' D, 39° 33' 10'' K
Salördek köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Salördek
■ Koord: 40° 10' 24'' D, 39° 33' 20'' K
Göze dağ - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Sipikör (dağ) [ Ermenice surp krikor "aziz Grigor" ]
■ Koord: 39° 51' 45'' D, 39° 33' 30'' K
Alaçat köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Alaçat
■ Koord: 40° 6' 42'' D, 39° 33' 48'' K
Güzyurdu köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Sipikör [ Ermenice surp krikor "aziz Grigor" ]
■ Sipikör/Surpkrikor esasen Kelkit’in güneyindeki dağın (şimdi Göze veya Keşiş Dağı) adıdır. Hıristiyanlıktan önceki dönemde Anahit Tahtı adıyla anılan kutsal dağdı. 4. yy’da Hıristiyanlığı getiren Aziz Krikor buradaki Anahit tapınağını yıktırdı. SN
■ Koord: 39° 54' 52'' D, 39° 33' 52'' K
Elmelik köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Elmelik / İlmelik
■ Koord: 40° 3' 31'' D, 39° 33' 54'' K
Çakırlar köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Cibi
■ Koord: 40° 5' 1'' D, 39° 34' 55'' K
Eskiyol köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Bandula + Kç. Bandula
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 57' 44'' D, 39° 35' 33'' K
Sadak köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Sadak
E390 📖 : Sadağ [Satal] Սատաղ
Y150 Y535 📖 📖 : Satala [ Anadolu Dilleri ]
■ Yunan ve Roma kaynaklarında görülen Satala adı eski bir Anadolu dilinde *Satal biçimine tekabül eder. L > Ğ evrimi Ermenicede standarttır. MS 2. yy başında Armenia Minor eyaletinin askeri başkenti ve 7. yy’a kadar önemli bir merkez olmuştur. SN
■ Köy halkı Karakeçili Türkmenlerinden oluşur. M. Hakan
■ Koord: 40° 1' 34'' D, 39° 35' 41'' K
Ağlık köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Ağlık
■ Koord: 39° 54' 36'' D, 39° 35' 55'' K
Yarbaşı köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Menükler [ Ermenice Manuk "öz." ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 54' 10'' D, 39° 36' 35'' K
Öbektaş belediye - Kelkit (Köse bucağı) - Gümüşhane
1946 📖 : Gindeherek
1917h 📖 : Çinderek
1835z 📖 : Gundihorkani [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (Badıllı) yerleşimi
■ © 23.12.1835 Kelkid kazasına tabi Gundehorkani karyesindeki caminin mahlul bulunan hitabet cihetinin Seyyid İbrahim Halife'ye tevcihi. deyar heyran
■ Koord: 40° 8' 29'' D, 39° 36' 35'' K
Günbatır köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Günbatur
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Milan aşiretinden Alevi Kürtlerden ve Erzincan/Merkez kökenli Sünni Türklerden oluşan karışık bir köydür. metonio
■ Koord: 39° 56' 8'' D, 39° 36' 55'' K
Kılıçlı köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Kılıççı
■ Koord: 40° 4' 57'' D, 39° 37' 0'' K
Devekorusu köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Devekorusu
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 53' 2'' D, 39° 37' 44'' K
Sökmen köy - Kelkit - Gümüşhane
1702 📖 : Sökmen
■ Koord: 40° 3' 22'' D, 39° 37' 55'' K
Oğuz köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Oğuz
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 58' 39'' D, 39° 38' 1'' K
Doğankavak köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖 : Karlankas [ Ermenice ]
■ Koord: 39° 59' 47'' D, 39° 38' 7'' K
Kuşluk köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Cibolar
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 54' 50'' D, 39° 38' 9'' K
Halkevi mahalle (Öbektaş bağ) - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Xalkavî
1876s 📖 : Xalka
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 5' 35'' D, 39° 38' 13'' K
Kozoğlu köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Ğozoğlu
1876s 📖 : Kozoğlu
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 54' 14'' D, 39° 38' 25'' K
Karataş köy - Kelkit (Başköy bucağı) - Gümüşhane
1917h 📖 : Karataş
■ Koord: 39° 52' 5'' D, 39° 40' 17'' K
Güllüce köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖 : ÇamurÇorağı
■ Koord: 39° 55' 4'' D, 39° 40' 22'' K
Çömlecik köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖 : Çamur (mz)
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Halkı Dersim kökenlidir. Cihad Gümüs
■ Koord: 39° 56' 6'' D, 39° 41' 17'' K
Çamur köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖 : Çamur
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 58' 13'' D, 39° 44' 6'' K
Obalar köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 : Çamur Mezraları
Eski adı: Yukarı Komlar
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 55' 43'' D, 39° 44' 33'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.