haritada ara :   km  
Kelkit'de 87 yerleşim bulundu.
sırala 
Yolçatı köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Sarışeyh Mezrası
Alevi yerleşimi
Eymür köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Eymür [ Tr "aş." ]
Kürt-Sünni (Badıllı) yerleşimi
■ Eymür de cami vardır. Kokenini bilmem ama Sünni oldukları aşikardır. Selçuk Şahin
Gürleyik köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Mengüt [ Erm mangud "oğlanlı? Manuk'lu? (öz.)" ]
■ Manug, Manga veya Mangud adları genellikle kerametli kabul edilen bebek İsa tasvirinin bulunduğu kiliselere verilir. Ayrıca Manug yaygın bir erkek adıdır. SN
Sarışeyh köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Sarışeyh
Türkmen yerleşimi
Uzunkol köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Uzunkol
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Halkının `Türkmen` olduğuna dair iddialar vardır. SN
Söğütlü bld - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Eleç
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski adı ilaç yöre ağızı ile"Eleç" dir. Belde de kısmen dahi olsa Kürt veya Kürtçe konuşan yoktur. Selçuk Şahin
■ Köydeki nüfusun bir kısmı Trabzon Maçka / Akçaabat'dan, Rize güneyinden göçen göçmenlerdir. Bu aileler Birinci dünya savaşı sırasında (Ağustos-Kasım, 1916) Rus baskısından dolayı ermeni katliamlarından kaçarak önce Torul'a göçüp 2≈3 yıl sonra ise (Eleç) Söğütlü Beldesine yerleşmiştir, Nüfusun bir bölümü ise Yemen'den ve ~10.yy'da Medine'den gelen kesimdir. Ahmet Fatih Türkel
Cemalli köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Cemalli
Kürt-Sünni (Badıllı) yerleşimi
Gültepe köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: İğdiş
Kürt-Sünni yerleşimi
Doğanca köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖: Encirti
1902hb 📖: Ançiti [ Erm ançırti "susuz yer, kurak" ]
Şenköy köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Şenik [ Erm "köycük" ]
Çağlar köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Hasut [ Erm hasud "ekinli" ]
Başpınar köy - Kelkit - Gümüşhane
1946 📖: Firen
1912hk 📖: Frenk
1876s 📖: Frengi
■ 'Frenk' adının kaynağı anlaşılamadı. 21.5.1956 tarihli kararnameyle Başpınar adı verildi. SN
Kılıçtaşı köy - Kelkit - Gümüşhane
1912hk 📖: Terages [ Erm ]
1876s 📖: Tiregis / Tereges
Kazanpınar köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Zankar Madeni
■ Eskiden işletilen gümüş madeni vardı. SN
Çambaşı köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖: Xınzori [ Erm xıntsori "elmalı" ]
Alevi yerleşimi
■ Köy Hitit coğrafyasında yer aldığından eski adı olan Hinzori'nin Hititçe olma olasılığı yüksek. Hinzuri ya da Hinzori Hititçe elma ve elma bahçesi demektir. ahmet uhri
Sütveren köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Pernik [ Erm ]
Çimenli köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Balaxor [ Erm "kaya ağıl" ]
Yeşilyurt köy - Kelkit - Gümüşhane
1960 📖: Çimenli Çorağı
1928 📖: Balaxor Çorağı
1917h 📖: Çorak
■ Çimenli (Balahor) köyünden ayrıldı. SN
Bezendi köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Pöküt [ Erm pokud "centiyanlı" ]
■ Pokud Karadeniz dağlarında çok yaygın olarak bulunan bir dağ çiçeğinin (gentiana) adıdır. Doğu Karadeniz'de birkaç yerde bu isim görülür. SN
Öğütlü köy - Kelkit - Gümüşhane
1912hk 📖: Tarbas [ Erm "konak" ]
■ Erm «tarbas/tarabas» `bey konağı, saray, yüce kapı, selamlık, huzur` için bkz. Acaryan I.634. SN
■ Köy halkı Karakeçili Türkmenlerinden oluşur. M. Hakan
Gümüşgöze bld - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Alansa
1404 📖: Alangasa
Aydoğdu köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Şemük
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Dereyüzü köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Geletürne
Kürt-Sünni yerleşimi
Eskikadı köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Eski Kadı
Kürt-Sünni yerleşimi
Yeniköy köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Betrek | Yeniköy
1876s 📖: Yeniköy
Alevi yerleşimi
Kömür köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Kömür [ Erm komer "komlar" ]
Alevi yerleşimi
Kızılca köy - Kelkit - Gümüşhane
E1912 📖: Garmıri | Kızılca [ Erm garmir "kızıl" ]
1876s 📖: Kızılca
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köy halkı Karakeçili Türkmenlerinden oluşur. M. Hakan
Balıklı köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖: İşkilor
Yeniyol köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 1917h 📖Posge / Pösge [ Erm "çukurca" ]
Aksöğüt köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Germüri / Germürü [ Erm ]
1702 📖: Kermeri
1665 📖: Kermili [ Erm garmir gen. garmıri "kızıl" ]
1884hk 📖: Germeilü (neh)
■ Evliya Çelebi Müslüman ve Ermeni reayası olan mamur bir köy olarak tanımlar. Eski haritalarda Kelkit nehri yukarı vadisi Kermili/Kermeyli olarak anılır. SN
Dölek köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Dölek
Köycük köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖: Xanege [ Tr xanegâh "tekke, konak" ]
Özen köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: İşgâh
1912hk 📖: İskya
Örenbel köy - Kelkit - Gümüşhane
1912hk 📖: Kelhur
1876s 📖: Kâlur [ Erm ]
Kelkit ilçe - Kelkit - Gümüşhane
1912hk 📖: Kelkit Çiftliği
1876s 📖: Nefsi Çiftlik
1876s 📖: Kelkit (idari bölge)
Y1372 📖: Lykopotamía (idari bölge) [ Yun "kurt deresi" ]
E450 📖: Kaylked Գայլգետ (neh) [ Erm "kurt deresi" ]
■ Kelkit nehrinin adı Antik Çağ'dan beri Erm Kayl ve Yun Lykos olarak kaydedilmiştir. Her iki sözcük ilgili dilde `kurt` anlamına gelir. İlçe merkezi olan kasaba 19. yy'da Kelkit Çiftliği mevkiinde kuruldu. ■ Evliya Çelebi bu yöreden ısrarla Kerkük Nahiyesi adıyla söz eder. Ancak bu adlandırmanın yaygınlık derecesi meçhuldür. SN
Ünlüpınar bld - Kelkit - Gümüşhane
1960 📖: Dedeyolu
1917h 📖: Pekün
Yeşilova köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Havso [ Erm ]
Aşut köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Aşod [ Erm Aşodi "öz." ]
Akdağ köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Hamidiye | Akdağ
1876s 📖: Akdağ
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Cemlerini hala Kürdçe yaparlar. Kelkit ilçesinde 13 Kürt (Alevi) köyü vardır. Mar(d)astan
Deliler köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Deliler
Yenice köy - Kelkit - Gümüşhane
1876a 1917h 📖Givzit / Gevzit
Ağıl köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Ağıl
Karşıyaka köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖: Persor [ Erm pert-tsor "kaledere" ]
Bindal köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Türüng / Türing [ Erm "dağ geçidi" ]
Alevi yerleşimi
■ 12 Mart'ın ünlü sıkıyönetim komutanı Faik Türün ile Kızıldere'de Mahir Çayan ve arkadaşlarının katliamını yürüten Tevfik Türüng bu köylüdür. Su baskını afetine maruz kalan köy, 1 km aşağıdaki yeni yerine taşınmıştır. SN
Karaçayır köy - Kelkit - Gümüşhane
1515t 1917h 📖Morokon / Mırokom [ Erm morokom "böğürtlen/karadut komu" ]
Gödül köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Gödül [ Yun kodíli? "çanak" ]
Balkaya köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Sarpu
Deredolu bld - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Deretol [ Tr tol "ağıl" ]
1876s 📖: Deredolu
Belenli köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖: Bardoz
1912hk 📖: Bardos [ Erm bardéz? "bahçe" ]
Kaş bld - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Terbüsek [ Erm tarbısag "konakçık" ]
Mahmatlı köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Mahmadlı
Bulak köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Bulak
Aziz köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Aziz
Özlüce köy - Kelkit - Gümüşhane
1912hk 📖: Subanazat
1876s 📖: Sipanazat aş. + yk.
GüneyÇevirme köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Çevirme
1876s 📖: Güney Çevirme
Karacaören köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Karacaviran
Alevi yerleşimi
Salördek köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Salördek
Göze dağ - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Sipikör (dağ) [ Erm surp krikor "aziz Grigor" ]
Alaçat köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Alaçat
Güzyurdu köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Sipikör [ Erm surp krikor "aziz Grigor" ]
■ Sipikör/Surpkrikor esasen Kelkit'in güneyindeki dağın (şimdi Göze veya Keşiş Dağı) adıdır. Hıristiyanlıktan önceki dönemde Anahit Tahtı adıyla anılan kutsal dağdı. 4. yy'da Hıristiyanlığı getiren Aziz Krikor buradaki Anahit tapınağını yıktırdı. SN
Çakırlar köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Cibi
■ Köy halkı Karakeçili Türkmenlerinden oluşur. M. Hakan
Eskiyol köy - Kelkit - Gümüşhane
Alevi yerleşimi
Sadak köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Sadak
E390 📖: Sadağ [Satal] Սատաղ
Y150 Y535 📖Satala [ AnaD ]
■ Yunan ve Roma kaynaklarında görülen Satala adı eski bir Anadolu dilinde *Satal biçimine tekabül eder. L > Ğ evrimi Ermenicede standarttır. MS 2. yy başında Armenia Minor eyaletinin askeri başkenti ve 7. yy'a kadar önemli bir merkez olmuştur. SN
■ Köy halkı Karakeçili Türkmenlerinden oluşur. M. Hakan
Ağlık köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Ağlık
Yarbaşı köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Menükler [ Erm Manug "öz." ]
Alevi yerleşimi
Öbektaş bld - Kelkit (Köse bucağı) - Gümüşhane
1946 📖: Gindeherek
1917h 📖: Çinderek
1835z 📖: Gundihorkani [ Kr ]
Kürt-Sünni (Badıllı) yerleşimi
■ © 23.12.1835 Kelkid kazasına tabi Gundehorkani karyesindeki caminin mahlul bulunan hitabet cihetinin Seyyid İbrahim Halife'ye tevcihi. deyar heyran
Günbatır köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Günbatı
■ Milan aşiretinden Alevi Kürtlerden ve Erzincan/Merkez kökenli Sünni Türklerden oluşan karışık bir köydür. metonio
Kılıçlı köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Kılıççı
■ Köy halkı Karakeçili Türkmenlerinden oluşur. M. Hakan
Devekorusu köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Devekorusu
Alevi yerleşimi
Sökmen köy - Kelkit - Gümüşhane
1702 📖: Sökmen
Oğuz köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Oğuz
Alevi yerleşimi
Doğankavak köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖: Karlankas [ Erm ]
Kuşluk köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Cibolar
Alevi yerleşimi
Halkevi mah Öbektaş - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Xalkavî
1876s 📖: Xalka
Kürt-Sünni yerleşimi
Kozoğlu köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Ğozoğlu
1876s 📖: Kozoğlu
Alevi yerleşimi
Çömlecik köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖: Çamur (mz)
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Halkı Dersim kökenlidir. Cihad Gümüs
Çamur köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Çamur
Alevi yerleşimi
Obalar köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Çamur Mezraları
Eski adı: Yukarı Komlar
Alevi yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.