Keban'da 41 yerleşim bulundu.
sırala 
  Topkıran köy - Keban - Elazığ
1914hk: Topkıran
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Kürt Tawkiran aşireti mensupları tarafından kurulmuş ve aynı aşiret ismi verilmiş olmasına rağmen günümüzde yaşayan halk Karakeçili Kayı Türkmenidir. metonio
■ 18.yy'da Alevi Kürd yerleşimi. Günümüzde Sunni Türkmen yerleşimi. kızılbaşkürt
  Geyiktaş mah Topkıran - Keban - Elazığ
1914hk: Geyiktaş
  Akçatepe köy - Keban - Elazığ
1928k: ZerkiŞeyxemir [ Kürd "Sarıların Şeyhemir" ]
Kürd (Zerikan) yerleşimi
  Göldere köy - Keban - Elazığ
1928k: ZırkiÇükan [ Kürd zirqî çûkan "Zirki (aş.) civcivler, yavrular" ]
Kürd (Zerikan) yerleşimi
  Kopuzlu köy - Keban - Elazığ
1643ava, 1928k: Hörenek/Horenek
  Bayındır köy - Keban - Elazığ
1928k: Bayındır [ Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
  Denizli köy - Keban - Elazığ
1914hk: Denizli
Alevi yerleşimi
  Pınarlar köy - Keban - Elazığ
1643ava, 1928k: Nimri
Alevi yerleşimi
  Gökbelen köy - Keban - Elazığ
1928k: ZırkiBaz [ Kürd "Zirki (aş.) doğanköy" ]
Kürd (Zerikan) yerleşimi
  Üçpınar köy - Keban - Elazığ
1928k: Giliruşağı
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Kurşunkaya x - Keban - Elazığ
1928k: Kurdikan [ Kürd "beyoğlu" ]
■ Terk edilmiş ve haraptır. SN
■ Kurdikan önemli bir Kürt aşiretinin ismidir. Kurdika/Kurdikî olarak da bilinir. Alan
  Soğanlı mah Kurşunkaya - Keban - Elazığ
1928k: Soğanlı
  Örenyaka köy - Keban - Elazığ
1928k: Çendikan [ Kürd "ekinciler" ]
  Çevrekaya köy - Keban - Elazığ
1928k: Zeryan [ Kürd "sarılar (aş.)" ]
  Süleymanlı mah Çevrekaya - Keban - Elazığ
1928k: Süleymanlı
  Keban ilçe - Keban - Elazığ
1928k: Keban
1914hk: KebanMaden
E1136, E1902: Gaban [ Erm "geçit" ]
■ 20. yy başında 250 hane İslam ve 50 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Keban ilçe geneline kayıtlı nüfusun kaba hesap ile %90ı Türk, %10u Kürt asıllıdır. İlçe genelindeki Türkler genellikle Oğuzların Bayat, Beğdili ve Kayı boylarına mensup iken Kürtler Parçikan ve Zirkan aşireterine mensupturlar. Türk köylerinden altısı Alevi-Bektaşi geleneğini sürdürmektedir. metonio
  Kuşçu köy - Keban - Elazığ
1840d: Kuşçu
■ © 04.03.1840 Palu kazasının Ekrad nahiyesinde Kuşçu Mezraası'nın vakfı... deyar heyran
  Dürümlü x - Keban - Elazığ
1643ava, 1928k: Minayik
■ Keban Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Çalık köy - Keban - Elazığ
1928k: Çalık [ Kürd çalik "kuyucak" ]
  Büklümlü köy - Keban - Elazığ
1928k: Mişelli aş.
1928k: Karkit [ Erm k'ark'it "taşburun" ]
Alevi yerleşimi
■ Köyün eski adı 1960 tarihli DİE listesine göre Aşağı Mişelli, yerli halka göre Karkit'tir. Her iki isim 1928 tarihli Dahiliye Vekaleti listesinde ayrı ayrı köyler olarak görülür. SN
  Bademli köy - Keban - Elazığ
1928k: Lorikan [ Kürd "ağıtlar?" ]
  AkGömlek köy - Keban - Elazığ
1946k: Görkuş
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Aşağıdemirli mah Beydeğirmeni - Keban - Elazığ
1928k: Azizan aş.
  Yukarıdemirli mah Beydeğirmeni - Keban - Elazığ
1928k: Azizan yk.
  Mirali mah Beydeğirmeni - Keban - Elazığ
1928k: Mirali
  Aslanlı mah Beydeğirmeni - Keban - Elazığ
1928k: Xazin
  AltınKürek köy - Keban - Elazığ
1928k: Xozik [ Erm xozig "domuzcuk" ]
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Cabbaruşağı mah Altınkürek - Keban - Elazığ
  Sağdıçlar köy - Keban - Elazığ
1928k: Hamzikan [ Kürd hamzikan "Hamzalar" ]
  Derince mz - Keban - Elazığ
1928k: Pul [ Erm pul փուլ "harabe" ]
  Taşkesen köy - Keban - Elazığ
1928k: Mişelli yk.
1914hk: Meşeli yk.
Alevi yerleşimi
■ Aşağı Meşeli köyü baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Altıyaka köy - Keban - Elazığ
1928k: Temte
  Ulupınar köy - Keban - Elazığ
1960k: Çatalelma
1928k: Birvan [ Kürd bîrvan "kuyucu" ]
Alevi yerleşimi
  Bölükçalı köy - Keban - Elazığ
1928k: Hacısor [ Kürd "kızılhacı" ]
  AşağıÇakmak köy - Keban - Elazığ
1928k: Çakmak
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Güneytepe köy - Keban - Elazığ
1928k: Xalfe
  Arslankaşı x - Keban - Elazığ
1928k: Niskuşağı [ Kürd nîsk "mercimek" ]
■ Keban Baraj Gölü altında kalmıştır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km