Keban'da 41 yerleşim bulundu.
sırala 
  Topkıran köy - Keban - Elazığ
hy1914 Kiep: Topkıran
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Kürt Tawkiran aşireti mensupları tarafından kurulmuş ve aynı aşiret ismi verilmiş olmasına rağmen günümüzde yaşayan halk Karakeçili Kayı Türkmenidir. metonio
■ 18.yy'da Alevi Kürd yerleşimi. Günümüzde Sunni Türkmen yerleşimi. kızılbaşkürt
  Geyiktaş mah Topkıran - Keban - Elazığ
hy1914 Kiep: Geyiktaş
  Akçatepe köy - Keban - Elazığ
k1928 K: ZerkiŞeyxemir [ Kürd "Sarıların Şeyhemir" ]
Kürd (Zerikan) yerleşimi
  Göldere köy - Keban - Elazığ
k1928 K: ZırkiÇükan [ Kürd zirqî çûkan "Zirki (aş.) civcivler, yavrular" ]
Kürd (Zerikan) yerleşimi
  Kopuzlu köy - Keban - Elazığ
1643, k1928 Ç&K, K: Hörenek/Horenek
  Bayındır köy - Keban - Elazığ
k1928 K: Bayındır [ Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
  Denizli köy - Keban - Elazığ
hy1914 Kiep: Denizli
1530 TT-998: Denizlü*Ağındon
Alevi yerleşimi
  Pınarlar köy - Keban - Elazığ
1643, k1928 Ç&K, K: Nimri
Alevi yerleşimi
  Gökbelen köy - Keban - Elazığ
k1928 K: ZırkiBaz [ Kürd "Zirki (aş.) doğanköy" ]
Kürd (Zerikan) yerleşimi
  Üçpınar köy - Keban - Elazığ
k1928 K: Giliruşağı
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Kurşunkaya köy - Keban - Elazığ
k1928 K: Kurdikan [ Kürd "beyoğlu" ]
■ Terk edilmiş ve haraptır. SN
  Soğanlı mah Kurşunkaya - Keban - Elazığ
k1928 K: Soğanlı
  Örenyaka köy - Keban - Elazığ
k1928 K: Çendikan [ Kürd "ekinciler" ]
  Çevrekaya köy - Keban - Elazığ
k1928 K: Zeryan [ Kürd "sarılar (aş.)" ]
  Süleymanlı mah Çevrekaya - Keban - Elazığ
k1928 K: Süleymanlı
  Keban ilçe - Keban - Elazığ
k1928 K: Keban
hy1914 Kiep: KebanMaden
E1163 Mat, Epr II.278: Gaban [ Erm "geçit" ]
■ 20. yy başında 250 hane İslam ve 50 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Keban ilçe geneline kayıtlı nüfusun kaba hesap ile %90ı Türk, %10u Kürt asıllıdır. İlçe genelindeki Türkler genellikle Oğuzların Bayat, Beğdili ve Kayı boylarına mensup iken Kürtler Parçikan ve Zirkan aşireterine mensupturlar. Türk köylerinden altısı Alevi-Bektaşi geleneğini sürdürmektedir. metonio
  Kuşçu köy - Keban - Elazığ
1840: Kuşçu
■ © 04.03.1840 Palu kazasının Ekrad nahiyesinde Kuşçu Mezraası'nın vakfı... deyar heyran
  Dürümlü x - Keban - Elazığ
1643, k1928 Ç&K, K: Minayik
■ Keban Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Bahçeli köy - Keban - Elazığ
k1928 K: Bahçeli
  Çalık köy - Keban - Elazığ
k1928 K: Çalık [ Kürd çalik "kuyucak" ]
  Büklümlü köy - Keban - Elazığ
k1928 K: AşağıMişelli
k1928 K: Karkit [ Erm k'ark'it "taşburun" ]
Alevi yerleşimi
■ Köyün eski adı 1960 tarihli DİE listesine göre Aşağı Mişelli, yerli halka göre Karkit'tir. Her iki isim 1928 tarihli Dahiliye Vekaleti listesinde ayrı ayrı köyler olarak görülür. SN
  Bademli köy - Keban - Elazığ
k1928 K: Lorikan [ Kürd "ağıtlar?" ]
  AkGömlek köy - Keban - Elazığ
k1946 MYK: Görkuş
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Aşağıdemirli mah Beydeğirmeni - Keban - Elazığ
k1928 K: AşağıAzizan
  Yukarıdemirli mah Beydeğirmeni - Keban - Elazığ
k1928 K: YukarıAzizan
  Mirali mah Beydeğirmeni - Keban - Elazığ
k1928 K: Mirali
  Aslanlı mah Beydeğirmeni - Keban - Elazığ
k1928 K: Xazin
  AltınKürek köy - Keban - Elazığ
k1928 K: Xozik [ Erm xozig "domuzcuk" ]
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Cabbaruşağı mah Altınkürek - Keban - Elazığ
k1928 K: Cabbaruşağı
  Sağdıçlar köy - Keban - Elazığ
k1928 K: Hamzikan [ Kürd hamzikan "Hamzalar" ]
  Derince mz - Keban - Elazığ
k1928 K: Pul [ Erm pul փուլ "harabe" ]
  Taşkesen köy - Keban - Elazığ
k1928 K: YukarıMişelli
hy1914 Kiep: YukarıMeşeli
Alevi yerleşimi
■ Aşağı Meşeli köyü baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Altıyaka köy - Keban - Elazığ
k1928 K: Temte
  Ulupınar köy - Keban - Elazığ
1960 DİE: Çatalelma
k1928 K: Birvan [ Kürd bîrvan "kuyucu" ]
Alevi yerleşimi
  Bölükçalı köy - Keban - Elazığ
k1928 K: Hacısor [ Kürd "kızılhacı" ]
  AşağıÇakmak köy - Keban - Elazığ
k1928 K: Çakmak
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Güneytepe köy - Keban - Elazığ
k1928 K: Xalfe
  Arslankaşı x - Keban - Elazığ
k1928 K: Niskuşağı [ Kürd nîsk "mercimek" ]
■ Keban Baraj Gölü altında kalmıştır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km