Kayseri'de 530 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Güzelöz köy - Yeşilhisar - Kayseri
1928 K: Mavrucan [ Yun maurídion "karalıca" ]
  Soğanlı köy - Yeşilhisar - Kayseri
Yun Im: Soğanlı
Byz: Soandós
■ Soğanlı adı muhtemelen Yunan-öncesinden kalma Soandós adından uyarlanmıştır. SN
  Kavak köy - Yeşilhisar - Kayseri
1928 K: Kavak
  Büğet köy - Yeşilhisar - Kayseri
1928 K: Büğet [ Tr "su birikintisi, gölet" ]
Alevi yerleşimi
  Keşlik köy - Yeşilhisar - Kayseri
1928 K: Keşlik [ Tr "keşişlik, keşiş yeri" ]
  Kaleköy köy - Yeşilhisar - Kayseri
1928 K: Zengibar Kalesi [ Tr/Fars sengbâr "taşlık" ]
Ark Pt, TİB 2.219: Kyzistra?
■ Ptolemaios'ta ve çeşitli Bizans ve Arap kaynaklarında zikredilen ünlü Kyzistra kalesini Fr. Hild ve ona istinaden TİB ve Barrington Yeşilhisar/Kaleköy'deki Zengibar Kalesi ile eşitlemiştir. Tahminimce bu görüş yanlıştır. Urfalı Mateos Vekâyinamesinde Tarsus ile Zamantı/Pınarhisar arasında olduğu belirtilen Kyzistra kalesi Tomarza/Köstere yöresinde olmalıdır. ■ Türkiye'nin çeşitli yerlerinde halk tarafından Zengibar/Sengbar adı verilen birçok kale bulunur. Darende ve Afyonkarahisar kalelerinin adı da aynıdır. SN
  Erdemli köy - Yeşilhisar - Kayseri
1928 K: Erdemesin
Ark TİB 2.174: Atramyssós [ Luw ]
■ Yunanca özgün isim *Artemísion olsa *Erdemez veya *Edrimiz beklenirdi. SN
  Gülbayır köy - Yeşilhisar - Kayseri
1928 K: Kesteliç [ Yun kastélitsa "kalecik" ]
  Yeşilhisar ilçe - Yeşilhisar - Kayseri
1928 K: Karahisar
■ Şimdiki Kale köyü yakınında bulunan antik Kyzistra kentinin devamıdır. SN
  Kayadibi köy - Yeşilhisar - Kayseri
1928 K: Tırxaz [ Yun troxós "değirmen taşı" ]
  Tahirini köy - İncesu - Kayseri
1928 K: Tahirini
  Kovalı köy - Yeşilhisar - Kayseri
1928 K: Sindel
■ Bergama Sindel köyüne bakınız. SN
  İncesu ilçe - İncesu - Kayseri
1928 K: İncesu
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Garipçe köy - İncesu - Kayseri
1928 K: Garipçe
Eski adı: Garippaşa
  Hamurcu köy - İncesu - Kayseri
1928 K: Hamurcu
  Süksün bld - İncesu - Kayseri
1928 K: Süksün
Ark It: Sakkasêna
■ Itinerarium Antoninum'da (2. yy?) Kayseri-Ankara yolunda birinci menzil olarak zikredilir. SN
  Yemliha bld - Merkez-Kocasinan - Kayseri
h2000: Yamıla
1928 K: Yemlixa
■ Eshab-ı kehf söylencesinde adı geçen Yemliha, Yunanca Iamblikhos (veya Iamblikha) adından gelir. Nihai kökeni Aramice/Süryanice Ya-melekh (kralî) sıfatıdır. Fakat yerleşimin diğer adının Yamula olmasını da dikkate almak gerekir. Tankut Beygu
  Sürtme mah Subaşı - İncesu - Kayseri
1928 K: Sürtme
  Senir köy - Yahyalı - Kayseri
■ 1977'den itibaren iskân edilmiş ve 1985'te resmen köy statüsü kazanmıştır. SN
  Derebağı bld - Yahyalı - Kayseri
■ 1971 yılında Dereköy ve Elmabağı köylerinin birleştirilmesiyle belediye oldu. SN
  Elmabağı mah Derebağı - Yahyalı - Kayseri
1928 K: Kestelic [ Yun kastelitza "kalecik" ]
  İlyaslı köy - Yahyalı - Kayseri
1928 K: İlyaslı
■ 15. yy'da burada bulunan Abdal İlyas zaviyesinden dolayı adlandırılmış olmalıdır. SN
  Boğazköprü köy - Merkez-Kocasinan - Kayseri
■ 1965'ten sonra kurulmuş bir yerleşimdir. SN
  Dereköy mah Derebağı - Yahyalı - Kayseri
1928 K: Dereköy
  Kulpak köy - Develi - Kayseri
1919 UK: Kalpak
  Ulupınar köy - Yahyalı - Kayseri
1928, 1946 MYK: Barazama
1919 UK: Barsama/Barsuma
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ Yerel rivayete nazaran nüfusu Ermeni veya Rum dönmesidir. SN
  Kirazlı köy - Yahyalı - Kayseri
1928 K: Kirazlı
1919 UK: KalınKilise [ Tr ]
  Yahyalı ilçe - Yahyalı - Kayseri
1851: Yahyalı
■ © 25.02.1851 1-Yahyalı'nın Niğde'den ayrılarak Kozan'a bağlanmasında madencilik vesaire açısından sakınca olup olmadığının tahkiki. deyar heyran
  Yerköy köy - Yahyalı - Kayseri
1928 K: Yerköy
  Oymaağaç mah Kocasinan - Merkez-Kocasinan - Kayseri
1928 K: Oymaağaç
  Kopçu köy - Yahyalı - Kayseri
1928 K: Kopçu
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Kemer mah Erkilet - Merkez-Kocasinan (Erkilet bucağı) - Kayseri
1928 K: Kemer
Ark TİB 2.197-198.: Kamoúliana
■ 3. yy'a ait mucizevî İsa ikonası nedeniyle dinî ziyaret yeri olan Bizans kentidir. Kamoúliana adı muhtemelen Galat (Kelt) dilinden uyarlanmıştır. SN
  Sindelhöyük bld - Develi - Kayseri
1928 K: Sindelhöyük
Byz: Sindala
■ Bergama Sindel köyüne bakınız. SN
  Karacaören köy - Develi - Kayseri
1905 Im: Karacaviran
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1905'te 50 hane Rum nüfusu ve Ayii Anargyri kilisesi vardı. SN
■ Rum mübâdillerin bir kismi Yunanistanin Neokaisaria köyünde yasamaktadir. Manav
  Kapuzbaşı köy - Yahyalı - Kayseri
Türkmen (Varsak) yerleşimi
  Kızık köy - Develi - Kayseri
1928 K: Kızık
  Ağcaşar köy - Yahyalı - Kayseri
1928 K: Ağcaşar [ Tr "akça şehir" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kalan eski köy boşaltılarak 1986'da bugünkü yerine taşındı. SN
  Büyükçakır köy - Yahyalı - Kayseri
1958 RG: Divriği
1919 UK: Çakı[r]
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ Balcıçakırı köyüne bağlı Divriğiçakır ve Köykehri mahalleleri 15.11.1958'de Divriği adıyla müstakil köy oldu. Daha sonra adı Büyükçakır olarak düzeltildi. SN
  Sarıca köy - Develi - Kayseri
1928 K: Sarıca
  Gazi bld - Develi - Kayseri
1928 K: Gazi
  Erciyes dağ - Merkez-Talas - Kayseri
Ark Str: Argaíos [ Yun argaíos óros "akça dağ" ]
  Hacılar ilçe - Hacılar - Kayseri
1928 K: Hacılar
  Erkilet bld - Merkez-Kocasinan (Erkilet bucağı) - Kayseri
1928 K: Erkilet
Ark Grég. 56: Arxelaïs/Arxelaïda [ Yun "Arkhelaos yeri" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Son Kappadokia kralı Arkhelaos (MÖ 36 - MS 14) onuruna adlandırıldı. Daha önceki yerli adı belki Arkalla idi; ancak bu konuda güvenilir kaynak bulunamadı. SN
  Çubukharmanı köy - Yahyalı - Kayseri
Eski adı: Horozpınarı
Türkmen (Varsak) yerleşimi
  Zile bld - Develi - Kayseri
1905 Im: Zila
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ © 13.05.1913 Kayseri'ye bağlı Develi kazasının Zile karyesinden Kürd Emin oğlu Mürteza'nın Dersaadet'e nakl-i hane muamelesi. deyar heyranHaritada yeri belli olmayanlar.
  KüçükGümüşgün mah Pınarbaşı - Pınarbaşı - Kayseri
Eski adı: Burgutey
■ Eski Çerkes köyü. Pınarbaşı ilçesi ile birleşip mahalle oldu. Aytaç Başok
  Halkaçayır x - Pınarbaşı - Kayseri
1895 Kiep: HalkaÇayır
Byz: Xalkis [ Yun "bakırlı" ]
■ Pınarbaşı'nın 7 km batısında Zamantı çayı kenarında olan bu yerleşim şimdi Bahçecik baraj gölü altında kalmıştır. Ortaçağ'da önemli bir yerleşim olan ve Zamantı suyuna adını veren Tzamandos adlı yerleşim Honigman'a göre bunun yakınındaydı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km