Kayseri'de 549 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Güzelöz mah - Yeşilhisar - Kayseri
1500t y: Mavrıcan [ Yun maurídion "karalıca" ]
  Soğanlı mah - Yeşilhisar - Kayseri
1500t y: Soğanlı
Y180: Soanda
■ Soğanlı adı Yunan-öncesinden kalma bir ada benzeyen Soandós biçiminden uyarlanmıştır. SN
  Büğet mah - Yeşilhisar - Kayseri
1928: Büğet [ Tr "su birikintisi, gölet" ]
Alevi yerleşimi
  Akköy mah - Yeşilhisar - Kayseri
1926h: -
  Keşlik mah - Yeşilhisar - Kayseri
1928: Keşlik [ Tr "keşişlik, keşiş yeri" ]
  Kaleköy mah - Yeşilhisar - Kayseri
1928: Zengibar Kalesi [ Tr/Fars seng-i bâr "yücetaş" ]
■ Ptolemaios'ta ve çeşitli Bizans, Arap, Ermeni kaynaklarında zikredilen Kyzistra kalesini Fr. Hild ve ona istinaden TİB ve Barrington Yeşilhisar/Kaleköy'deki Zengibar Kalesi ile eşitlemiştir. Tahminimce bu görüş yanlıştır. Urfalı Mateos Vekâyinamesinde Tarsus ile Zamantı/Pınarhisar arasında olduğu belirtilen Kyzistra kalesi Tomarza/Köstere yöresinde olmalıdır. ■ Türkiye'nin çeşitli yerlerinde halk tarafından Zengibar/Sengbar adı verilen birçok kale bulunur. Darende ve Afyonkarahisar kalelerinin adı da aynıdır. SN
  Erdemli mah - Yeşilhisar - Kayseri
1928 y: Erdemesin [ Yun *Atramyssós ]
■ Özgün adı kaydedilmemiş olsa da bir Anadolu dilinden alınmış *Atramyssós biçimi varsayılabilir. SN
  Dereköy mah Başdere - İncesu - Kayseri
1928: Dereköy
Y1905: Potámia [ Yun "dereli" ]
Y1200~a: Magarissós [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 150 hane Rum nüfusu vardı. Çok yakın olan Başköy/Kavessos köyü ağırlıkla Müslüman nüfusa sahipti. Rumların göçünden sonra Başköy halkı Dereköy'e taşındı. Daha sonra iki köy birleştirilerek Başdere adı verildi. SN
  Gülbayır mah - Yeşilhisar - Kayseri
1928 y: Kesteliç [ Yun kastélitsa "kalecik" ]
  Başköy mah Başdere - İncesu - Kayseri
1927h: Başköy
  Başdere bld - İncesu - Kayseri
■ Eski Dereköy'ün Başköy'e katılmasından sonra bir dönem Başköy adı korundu; daha sonra Başdere adı verildi. SN
  Yeşilhisar ilçe - Yeşilhisar - Kayseri
1928: Karahisar
■ Kale köyünde bulunan Zengibar Kalesinin yeni yerleşimidir. SN
  Kayadibi mah - Yeşilhisar - Kayseri
1928 y: Tırxas [ Yun troxós "değirmen taşı" ]
  Kovalı mah - Yeşilhisar - Kayseri
1928: Sindel
■ Bergama, Manisa-Akhisar, Salihli, Kayseri-Develi, Sinop ve Bayburt'ta çok sayıda Sindal, Sindel, Sindelli ve Sinderler bulunur. SN
  İncesu ilçe - İncesu - Kayseri
Eski adı: Boran
1788h: İncesu (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Garipçe mah - İncesu - Kayseri
1927h: Garipçe
■ Asıl adının Garippaşa olduğu rivayet edilir. SN
  Süksün mah - İncesu - Kayseri
1928 y: Süksün
1500t: Süksünce
Y180: Sakkasêna
■ Itinerarium Antoninum'da (2. yy?) Kayseri-Ankara yolunda birinci menzil olarak zikredilir. SN
  Yemliha mah - Kocasinan - Kayseri
hl: Yamıla
1928: Yemlixa
■ Eshab-ı kehf söylencesinde adı geçen Yemliha, Yunanca Iamblikhos (veya Iamblikha) adından gelir. Nihai kökeni Aramice/Süryanice Ya-melekh (kralî) sıfatıdır. Fakat yerleşimin diğer adının Yamula olmasını da dikkate almak gerekir. Tankut Beygu
  Sürtme mah Subaşı - İncesu - Kayseri
1928: Sürtme
Eski adı: Ötebatan?
  Senir mah - Yahyalı - Kayseri
Eski adı: -
■ 1977'den itibaren iskân edilmiş ve 1985'te resmen köy statüsü kazanmıştır. SN
  İsbalı mah - İncesu - Kayseri
1927h y: İsbalı [ Yun spíli "mağara" ]
  Yenihayat mah - Develi - Kayseri
Eski adı: Cibik
  Derebağı mah - Yahyalı - Kayseri
■ 1971 yılında Dereköy ve Elmabağı köylerinin birleştirilmesiyle belediye oldu. SN
  Elmabağı mah Derebağı - Yahyalı - Kayseri
1928 y: Kestelic [ Yun kastelitza "kalecik" ]
  İlyaslı mah - Yahyalı - Kayseri
1928: İlyaslı
■ 15. yy'da burada bulunan Abdal İlyas zaviyesinden dolayı adlandırılmış olmalıdır. SN
  Boğazköprü mah - Kocasinan - Kayseri
Eski adı: -
■ 1965'ten sonra kurulmuş bir yerleşimdir. SN
  Dereköy mah Derebağı - Yahyalı - Kayseri
1928: Dereköy
  Kulpak mah - Develi - Kayseri
1919hb: Kalpak
  Ulupınar mah - Yahyalı - Kayseri
1928: Barazama
1919hb: Barsama / Barsuma [ Erm "Aziz Barsam (köyü)" ]
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ Yerel rivayete nazaran nüfusu Ermeni veya Rum dönmesi imiş. `Varsak Türkmeni` tazi teyide myhtaçtır. SN
  Yahyalı ilçe - Yahyalı - Kayseri
Eski adı: Gazibendli
1851z: Yahyalı (idari bölge)
■ © 25.02.1851 1-Yahyalı'nın Niğde'den ayrılarak Kozan'a bağlanmasında madencilik vesaire açısından sakınca olup olmadığının tahkiki. deyar heyran
  Molu mah - Kocasinan - Kayseri
1928: Molu
  İsmet mah - Yahyalı - Kayseri
1925h: İsmet
  Oymaağaç mah Kocasinan - Kocasinan - Kayseri
1928: Oymaağaç
  Kopçu mah - Yahyalı - Kayseri
1928: Kopçu
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Kemer mah Erkilet - Kocasinan (Erkilet bucağı) - Kayseri
1928: Kemer
Y491, Y640: Kamoúliana [ Luw ]
■ 3. yy'a ait mucizevî İsa ikonası nedeniyle dinî ziyaret yeri olan Bizans kentidir. En erken Midillili Zakaria Rhetor'un vekayinamesinde zikredilen Kamoúliana adı muhtemelen Galat (Kelt) dilinden uyarlanmıştır. SN
  Sindelhöyük mah - Develi - Kayseri
1928 y: Sindelhöyük [ Yun Sindala ]
■ Sindel adı için Bergama Sindel köyüne bakınız. SN
  Karacaören mah - Develi - Kayseri
Y1905: Karacaviran
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 50 hane Türk dilli Rum nüfusu ve Ayii Anargyri kilisesi vardı. Mübadil ailelerin bir bölümü halen Yunanistan'da Neokaisaria kasabasında yaşar. SN
■ Rum mübâdillerin bir kismi Yunanistanin Neokaisaria köyünde yasamaktadir. Manav
  Kapuzbaşı mah - Yahyalı - Kayseri
Eski adı: - [ Tr kapuz "iki dağ arasındaki dar boğaz" ]
Türkmen (Varsak) yerleşimi
  Ağcaşar mah - Yahyalı - Kayseri
1925h: Ağcaşar (başka yer) [ Tr "akça şehir" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kalan eski köy boşaltılarak 1986'da bugünkü yerine taşındı. SN
  Büyükçakır mah - Yahyalı - Kayseri
1958: Divriği
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ Balcıçakırı köyüne bağlı Divriğiçakır ve Köykehri mahalleleri 15.11.1958'de Divriği adıyla müstakil köy oldu. Daha sonra adı Büyükçakır olarak düzeltildi. SN
  Gazi mah - Develi - Kayseri
1928: Gazi
  Hırka mah - Kocasinan (Erkilet bucağı) - Kayseri
1928: Xırka
■ 'Ehl-i hırka' muhtemelen `derviş` anlamında. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km