Kayacık'da 20 yerleşim bulundu.
sırala 
  Şaklat mah - Kocaköy (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖 Şaklat [ Kr şeqlat ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Şaklat köyü Kürtçe: Şeğlat, Şeqlat , Şağlat Ahmed Karazî
  Yazıköy mah - Kocaköy (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖 Havrî [ Kr hewrê "kavak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kocaköy ilçe - Kocaköy (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1869s 1915h 📖 📖 Karas / Karaz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürt (Sünni)/Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Naci Akdemir'in Kocaköy (Karaz) adlı yapıtında, bu yerleşim yerinin geçmişte su tesfiyesi için yeraltına döşenen toprak borulardan geldiği öne sürülmaktedir. Bilahare Kocaköy'ün 1 km kuzeybatısında kalan Diyarê mâlân (evler diyarı) mevkiinde çokça seramik eşya bulunmuştur. El Karazî
  Gökçe mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Zara / Zerra [ Zz zerra "sarılar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Gökçen mah - Kocaköy (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖 Dimiliyan [ Kr "aş." ]
  Ziyaret mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Fis
E1902 📖 Pis Փիս [ Erm ]
Y553 📖 Pheison (kale)
■ 1978'de PKK'nın ilk kez kurulduğu köydür. 6. ve 7. yy savaşlarında önemli bir Bizans kalesi olarak anılır. SN
  Esenler mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Balicnî [ Sür ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
  Uçarı mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Firdevs [ Kr "cennet bahçesi" ]
  Kayacık mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1960 📖 Savat
E1912 1928 📖 📖 Hezan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Boyunlu mah - Kocaköy (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖 Bani [ Kr ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Belki Bana Karsi veya Bana Karhi? SN
  Çağdaş mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Cinezur
1915h 📖 Hınazor
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyün asıl adı Çinezur'dur. Köy halkı aslen Kıpçak Türk'üdür. Lakin zaman içinde Kürtleşmişlerdir. Mehmet Kaya
  Ortaç mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Nenyas / Ninyas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dibek mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Deyrxust [ Kr "? kilisesi" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Seyyid Şeyh Hasan Zerraki türbesi bu köydedir. Bölgedeki seyyidlerin birçoğu onun soyundandırlar. SN
  Çavundur mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Liçok [ Er/Kr "gölcük? küçük Lice?" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Dolunay mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Zengi [ Kr/Tr "çingene" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
■ 1846 Tarihli Osmanlı nüfus kayıtlarına göre köy nüfusu sadece Kürtlerden müteşekildir. Köy'de toplam 53 hane mevcuttu. zozan pehlivan
  Yalaza mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
E1912 1928 📖 📖 Karvas / Kervas
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Zaza (Sünni)/Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yolçatı mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Sisi [ Kr sîsê "aktoprak" ]
  Bağlan mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Mişrif / Mışırf
  Kabakaya mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
K1597 📖 Ataq
A1220 📖 El-Hattâx
Y553 📖 Attaxâs (kale)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 6. yy'da Bizans-İran sınırında önemli bir kale ve 12. ve 13. yy'larda Artuklular egemenliğinde sancak beyliği idi. Eski kasaba terk edilerek yıkılmıştır. SN
  Oyuklu mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Sinî
Müslüman Arap yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km