haritada ara :   km  
Kavakba����' 52 yerleşim bulundu.
sırala 
Özenli köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 : Mahbûban [ Kürtçe mehbûban "dostlar" ]
E1902b 📖 : Mahbubank
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 33' 38'' D, 41° 34' 38'' K
Şahverdi mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 📖 : Şahverdi
■ Şiilik ima eden ’Şahverdi’ adı bu coğrafyada şaşırtıcıdır. Başka bir adın deformasyonu olmalıdır. SN
■ Koord: 38° 33' 32'' D, 41° 35' 35'' K
Balkaya mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 : Uşut + Akmanastır
E1878b E1902b 📖 📖 : Uşud/Huşud [ Ermenice ôşud "yumrulu?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 38° 33' 52'' D, 41° 36' 17'' K
Göztepe köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 1917h 📖 📖 : Pılrik/Plurik [ Ermenice plurig "tepecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 33' 9'' D, 41° 36' 28'' K
İkizler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902 1928 📖 📖 : Gıdzank/Kizank Կծանք [ Ermenice "ekşiler? acısu?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ 1165 yılından itibaren kaydedilmiş olan Surp Ağpırig manastırı şifalı su kaynağıyla ünlüydü. Manastır 1877 ve 1895 olaylarında yağmalandıktan sonra terk edildi. SN
■ Koord: 38° 33' 50'' D, 41° 36' 33'' K
Kocainiş köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Guzik [ Kürtçe gûzik "cevizlik" ]
E1878b 📖 : Inguzek/Inguznak [ Ermenice "cevizlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 29'' D, 41° 36' 55'' K
Çayırlı köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 1917h 📖 📖 : Aruk + Surp Minas Kilise
1556b 📖 : Arükan/Arukan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 31' 48'' D, 41° 36' 57'' K
Yiğitler mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖 : Kost/Kosti
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 32' 5'' D, 41° 37' 53'' K
Çatalmeşe mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖 : Hındıktsor/Hindiksor [ Ermenice "hindi deresi? çingene deresi?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 32' 53'' D, 41° 38' 18'' K
Uğur mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 1917h 📖 📖 : Arınok/Arinük [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 33' 57'' D, 41° 38' 18'' K
Çukurca mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖 : Daştatem/Deşdidem [ Ermenice "çayıra karşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 33' 33'' D, 41° 38' 32'' K
Dağlık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 1917h 📖 📖 : Şınnist İslam|Yk. Şınist [ Ermenice şennist "şenyuva" ]
Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 43'' D, 41° 38' 52'' K
Yalıntaş köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
K 📖 : Çemê Malor [ Kürtçe "evli pınar" ]
1917h 📖 : Çem
E1878b 📖 : Zorava/Zoravor [ Ermenice/Kürtçe "güçlü su" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 40'' D, 41° 39' 2'' K
Bozburun köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 1917h 📖 📖 : Bilokân / Pilokân [ Kürtçe "Bilo'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 10'' D, 41° 39' 43'' K
MezraŞiro mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 📖 : Şiro Mezre [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 31' 37'' D, 41° 39' 59'' K
Akçaağaç köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 : Zorava + Deştimîran [ Kürtçe zorava "bolsu" ]
E1912 📖 : Daştamiran [ Kürtçe deştê mîran "beyler düzü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Koord: 38° 33' 3'' D, 41° 40' 22'' K
Oluklu köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1912 1917h 📖 📖 : Yeziank/Yeziyan [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 37'' D, 41° 40' 40'' K
Güvenli mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 1917h 📖 📖 : Şamiyank/Samyan [ Ermenice/Kürtçe "Şamlılar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 58'' D, 41° 41' 1'' K
Ekizler mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1556t E1878b 📖 : Tağvu/Tağo [ Ermenice "Tağ (mahallesi)" ]
Müslüman Arap (Bıdri/Şego) yerleşimi
■ Tağu (doğrusu Tağvu), Tağ adının tamlayan halidir. Karş. Uran (Tağ manastırı), Çıtlıyol (Tağ Deresi). SN
■ Koord: 38° 31' 16'' D, 41° 41' 8'' K
Serince mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 : Kinut [ Ermenice kinud "üzümlü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 34' 10'' D, 41° 41' 35'' K
Uran köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖 : Tağavank/Tağvank [ Ermenice "Tağ manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 5'' D, 41° 41' 41'' K
Alkoyun köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 : Mısor
E1878b 📖 : Medz Tsor [ Ermenice "büyükdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 28' 4'' D, 41° 42' 17'' K
Gomıkan mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 📖 : Gomıkan/Gomıkank [ Kürtçe "ağıllar" ]
■ Koord: 38° 33' 48'' D, 41° 42' 21'' K
? mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
Eski adı: Hindunik/Hındanik [ Ermenice "eski dam?" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 38° 35' 13'' D, 41° 42' 28'' K
Akpınar mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
hl 📖 : Kilokan
E1878b 📖 : Gilonk/Gilan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 26'' D, 41° 43' 8'' K
Beşevler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
hl 📖 : Londisor
E1902b 1917h 📖 📖 : Lordıntsor/Lodınsor [ Ermenice "... deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 14'' D, 41° 43' 11'' K
Dağarcık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 1928 📖 📖 : Salapost
Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 42'' D, 41° 43' 13'' K
Kuşdili köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1556b 1917h 📖 📖 : Babutax/Babntağ [ Ermenice "dede mahallesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 12'' D, 41° 43' 20'' K
Havarik mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 : Xavarik [ Ermenice "kuytuca?" ]
E1902b 📖 : Avark/Haverk [ Ermenice "harabeler?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 52'' D, 41° 43' 50'' K
Erler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1556b 1917h 📖 📖 : Şınnist Hıristiyan/Aş. Şınist [ Ermenice şennist "şenyuva" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 31'' D, 41° 44' 2'' K
Esen ölü yerleşim - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 📖 : Ardzıvik [ Ermenice "kartalcık" ]
■ 1895’ten önce Ermeni yerleşimimezra iken 1902’de terk edilmişti. SN
■ Koord: 38° 34' 47'' D, 41° 44' 29'' K
? ölü yerleşim - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Halaniyan [ Kürtçe ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 33' 26'' D, 41° 44' 32'' K
Çevreli mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1556b E1902b 📖 📖 : Rabat [ Ermenice/Türkçe "varoş" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 15'' D, 41° 45' 5'' K
Çitliyol köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 📖 : Tağvutsor
1556b 1917h 📖 📖 : Taxsor/Tağisor [ Ermenice taği/tağvu tsor "Tağ deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Tağ vadisi adı verilen yörenin başlıca köyüdür. 19. yy sonunda 15 hane Ermeni nüfusu ve Surp Stepannos kilisesi vardı. SN
■ Koord: 38° 30' 4'' D, 41° 45' 23'' K
Boğazönü köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 1917h 📖 📖 : Seregole [ Kürtçe "gölbaşı" ]
■ Koord: 38° 27' 44'' D, 41° 46' 18'' K
Yenidoğan köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Gorsıvak
E1902b 📖 : Gordzıvank [ Ermenice "yıkıntılar, harabat" ]
■ Koord: 38° 29' 20'' D, 41° 46' 26'' K
Varan mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 : Varan
■ Koord: 38° 35' 10'' D, 41° 46' 45'' K
Ozanlı mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1878b 1928 📖 📖 : Piçonk/Piştonk [ Ermenice ]
■ Google haritasında bu yerin adı Kavakbaşı’na bağlı Yüksekova Mahallesi olarak görünür. SN
■ Koord: 38° 29' 54'' D, 41° 46' 54'' K
Ulaş mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 1917h 📖 📖 : Alax/Alaxik?
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Başka kaynaklarda Şen (`köy`) adıyla anılan yer burası olabilir. SN
■ Koord: 38° 29' 11'' D, 41° 47' 7'' K
Alıcık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 1928 📖 📖 : Godişkan/Kodişkân [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 31' 32'' D, 41° 47' 17'' K
Parizan mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 : Parîzan [ Kürtçe parêzan "bahçeler" ]
E1902b 📖 : Bardızan [ Ermenice "bahçeler" ]
■ Der Garabetyan evvelce Ermeni yerleşimi iken 902’de metruk olduğunu kaydeder. SN
■ Koord: 38° 34' 23'' D, 41° 47' 23'' K
Sarıçiçek köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 : Parsink
E1902b 📖 : Partsığenk/Bartsığenk [ Ermenice "Parsex'ler (öz.)" ]
■ Dergarabedyan’a göre evvelce Ermeni yerleşimi iken 1902’de metruktu. SN
■ Koord: 38° 27' 19'' D, 41° 47' 36'' K
Arpalıseki köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖 : Pığonk/Pıxonk [ Ermenice "oluklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 51'' D, 41° 47' 54'' K
Pirikan mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 📖 : Pirivank [ Ermenice ]
■ Koord: 38° 30' 50'' D, 41° 48' 6'' K
Kavakbaşı idari birim - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1556b 📖 : Xuyt / Xuyut
E630 📖 : Xuyt Խոյթ
Y610 📖 : Xothai eth. Xothaitai [ Yunanca "Xoth halkı" ]
■ Koord: 38° 29' 12'' D, 41° 48' 38'' K
Kavakbaşı belediye - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Dap | Xuyut
1556b 📖 : Dap [ Ermenice "düzlük, alan" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Vaktiyle ayrı beylik ve kaza olan Xuyt bölgesinin merkezi 19. yy’a dek Pırnaşen köyü iken daha sonra Dap (Kavakbaşı) köyüne taşındı. Cumhuriyetin ilk yıllarında Mutki/Motkan kazasının merkezi burası idi. Mutki ilçe merkezi bugünkü yeri olan Miritağ kasabasına 1938’de nakledildi. SN
■ Koord: 38° 28' 52'' D, 41° 48' 49'' K
Kayabaşı köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 1917h 📖 📖 : Sıxors/Tsıgors [ Ermenice "balıkçı" ]
■ Dergarabedyan’ın kayıtlarına göre evvelce Ermeni yerleşimi iken 1902’de metruk idi. SN
■ Koord: 38° 30' 16'' D, 41° 48' 50'' K
Çığır köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1878b 1928 📖 📖 : Kor/Kurik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Aşağıkörik ve Yukarıkörik olmak üzere iki mahalledir. SN
■ Koord: 38° 27' 53'' D, 41° 49' 46'' K
Koyunlu belediye - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1960 📖 : Koyunlu yk.
1946 📖 : Ohin yk.
E1902b 1928 📖 📖 : Oxin/Hoxin [ Ermenice oğn? "sırt" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Nakşibendi dergahı bölgesel üne sahiptir. SN
■ Koord: 38° 29' 24'' D, 41° 51' 0'' K
Kapaklı köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 : Xaçinan
■ Koord: 38° 33' 59'' D, 41° 51' 44'' K
Ocaklı mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 1917h 📖 📖 : Pırnaşén Բռնաշէն [ Ermenice "Pırnik (öz.) köyü, zorbaköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 903 yılına ait yazıtı bulunan Pırnig (`şedit, zorba`) adlı yerel beyin adından gelir. Eprigyan’ın aktardığı yerel efsaneye göre İsa’nın havarilerinden Aziz Tateos/Thaddeus bu mevkide mucizevi bir pınar açarak yanıbaşında ünlü Ağprik Vank’ (`pınarcık`) manastırını inşa ettirmiş. Şimdi hemen hemen terk edilmiş olan mezra, vaktiyle aynı adı taşıyan beyliğin (daha sonra Xuyt veya Kavakbaşı bucağı) merkezi idi. SN
■ Koord: 38° 28' 17'' D, 41° 52' 53'' K
Keçutan mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 : Giçutan / Kiçütan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 29' 52'' D, 41° 53' 1'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.