haritada ara :   km  
Kastamonu Merkezde 185 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
KaramukMolla köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Karamuk Molla
Nalcıkuyucağı köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Mergüze Kuyucağı
Eymür köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Eymür [ Tr "aş." ]
Gülef köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Gülef
Ahlatçık köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Ahlatçık
BaltacıKuyucağı köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Baltacı Kuyucağı
Kurucaören köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Kurucaviran
Baltacı köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Baltacı
Ortaköy köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Ortaköy
Musallar köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Musallar
Omcular köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Omcular
Üyücek köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Üyücek [ Tr "yuvacık" ]
Sada köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Sadağ
Kavak köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Kavak
Örenyeri köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Arazya Kel mh.
■ Eski Alazya/Arazya köyü halen üç köy ve on kadar dağınık mahalleye bölünmüştür. SN
Kırışoğlu köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Kırışoğlu
Cambaz köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Canbaz
Hacımuharrem köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1907hk 📖 Ayıcımuharrem
Yarören köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Yarviran
İbişler köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 İbişler
Yenikavak köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Kavak Arazya
1928 📖 Arazya Kavak (mah)
Kasabaörencik köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1907hk 📖 Örencik
Talipler köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Talipler
Çiğil köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1487c 📖 Çeğil / Çiğil
Kurtkayı köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Merzuklar [ Tr "rızk verilenler" ]
Başköy köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Başköy
İslamköy köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1907hk 📖 Gâvurköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Kasaba köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Kasaba
■ 13. ve 14. yy'larda Çobanoğlu Beyliği'nin merkezi idi. Ahşap Mahmut Bey Camii Türkiye'nin sayılı sanat eserlerinden biridir. SN
Hacışaban köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Hacışaban
Dokuzkat köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Dokuzkat
Çakıllı köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Çakıllı
Karakuz köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Karakuz
Göcen köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1487c 📖 Göcen
Karaçomak köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Karaçomak
Sahip köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Sahib
Taşlık köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Taşlık
Subaşı köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Subaşı
Alparslan köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1487c 📖 Alparslan
■ Modern milliyetçi ideolojinin parlattığı bir adı 15. yy tahririnde görmek şaşırtıcıdır. Bu isimli Selçuklu sultanı kastedilmiş olamaz. SN
Kıyık köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Kıyık
Gödel köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Gödel [ Yun "çanak" ]
Bayındır köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Bayındır [ Tr "aş." ]
Numanlar köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1487c 📖 Numan
Akçakese köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Akçakise [ Tr akçakilise ]
Küçüksu köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1487c 📖 Küçüksu
Kuzyaka köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Kürteşe
Çerçi köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Çerçi
Kadınsaray mah Çerçi - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Kadınsaray
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermeni nüfusu 1960'lara dek mevcut idi. SN
Konukça köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Konukçu
Aşağıakça köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Akça aş.
Hamit köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Hamid
Gölköy köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1487c 📖 Nefsi Göl
■ 16. yy'da Göl kazası merkezi idi. SN
Karaevli köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Karaevli [ Tr "aş." ]
Halifekuyucağı köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Halifekuyucağı
Halife köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Halife
Emirler köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Emirler
Şeyhköy köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Şeyhköy
Bostan köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Bostan
Emirler köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Emirler
Kumara köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Kumarı
Aksinir köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Aksinir
Budamış köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Budamic
Alpı köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Alpı
Honsalar mah - Kastamonu_m - Kastamonu
1836 1836Xonsalar [ Tr xond-sâlâr خواندساالر "hoca-komutan" ]
■ 15. yy başında İsfendiyaroğlu emirlerinden Xond-salar Ali Paşa'nın yaptırdığı cami nedeniyle adlandırılmıştır. SN
Duruçay köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1943ha 📖 Karaali
Bulacık köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Bulacık
Arız köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Arız
Kastamonu il - Kastamonu_m - Kastamonu
1282 📖 Kastamûniya
Y1137 Y1207 📖 📖 Kastamôn [ Yun ]
■ 11. yy'da Komnen hanedanı döneminde ortaya çıkan Kastamôn adının 'Kastro Komnênôn' (`Komnen'ler hisarı`) olarak yorumlanması spekülatiftir. SN
Ballık köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Ballık
Örencik köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1907hk 📖 Örencik
Çatören köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Besdi
Yürekveren köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Yürekviran [ Tr "yörük viran" ]
Kayı köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Kayı [ Tr "aş." ]
Kuzeykent mah - Kastamonu_m - Kastamonu
Eski adı: -
■ 2000li yıllarda kurulmuş yeni yerleşim alanıdır. SN
Gökçekent köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Gulam [ Tr "köle" ]
Kırcalar köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Kırcalar
Sarıömer köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1487c 📖 Sarıömer
Ümit köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Ümit
Ahmetbey köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Ahmetbey
Kırık köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Kırık
Terzi köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Terzi
Yukarıkuyucak köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1487c 📖 Kuyucak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1960'lara dek nüfus çoğunluğu Ermeni idi. Halen köy kütüğüne kayıtlı çok sayıda Ermeni vardır. SN
Yolkonak köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Mutrıbviranı [ Tr "çalgıcı (çingene) öreni" ]
Hacıbey köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1582t 📖 Hacıbeylü [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 16. yy tahrirlerinde Kastamonu vilayetinde konar göçer cemaat olarak anılır. Ancak 1960'lı yıllara dek köy nüfusunun yaklaşık yarısı Ermeni idi. SN
Koruköy köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Koruköy
Hocaköy köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Hocaköy
Aşağıyuva köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Yuva aş.
Dereköy köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Dereköy
Keremli köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Keremli
Seremettin köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Seremeddin
Gömeç köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1487c 📖 Gömmece [ Tr "çukurca" ]
Mollaköy köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Mollaköy
İnceboğaz köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Acuş
1487c 📖 Acuc
Köklü köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1946 📖 Araplı
Obruk köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Obruk
Aşağıismailli köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 İsmailli
Kurtgömeç köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖 Kurtköy
Çorumlu köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1836 1836Çorumlu
Çevreli köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928 📖 Hammal
Saraycık köy - Kastamonu_m (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c 📖 Saraycık


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.