Kastamonu_M'da 182 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Eymür köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928: Eymür [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
  Üyücek köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928: Üyücek [ Tr "yuvacık" ]
  Örenyeri köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
■ Eski Alazya/Arazya köyü halen üç köy ve on kadar dağınık mahalleye bölünmüştür. SN
  Kurtkayı köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928: Merzuklar [ Tr "rızk verilenler" ]
  Kasaba köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928: Kasaba
■ 13. ve 14. yy'larda Çobanoğlu Beyliği'nin merkezi idi. Ahşap Mahmut Bey Camii Türkiye'nin sayılı sanat eserlerinden biridir. SN
  Alparslan köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1487c: Alparslan
■ Modern milliyetçi ideolojinin parlattığı bir adı 15. yy tahririnde görmek şaşırtıcıdır. Bu isimli Selçuklu sultanı kastedilmiş olamaz. SN
  Akçakese köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1928: Akçakise [ Tr akçakilise ]
  Kadınsaray mah Çerçi - Kastamonu_M - Kastamonu
1928: Kadınsaray
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermeni nüfusu 1960'lara dek mevcut idi. SN
  Gölköy köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1487c: Nefsi Göl
■ 16. yy'da Göl kazası merkezi idi. SN
  Kuzeykent mah - Kastamonu_M - Kastamonu
Eski adı: -
■ 2000li yıllarda kurulmuş yeni yerleşim alanıdır. SN
  Gökçekent köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928: Gulam [ Tr "köle" ]
  YukarıKuyucak köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1487c: Kuyucak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1960'lara dek nüfus çoğunluğu Ermeni idi. Halen köy kütüğüne kayıtlı çok sayıda Ermeni vardır. SN
  Yolkonak köy - Kastamonu_M (Kuzyaka bucağı) - Kastamonu
1487c: Mutrıbviranı [ Tr "çalgıcı (çingene) öreni" ]
  Hacıbey köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1582t: Hacıbeylü [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 16. yy tahrirlerinde Kastamonu vilayetinde konar göçer cemaat olarak anılır. Ancak 1960'lı yıllara dek köy nüfusunun yaklaşık yarısı Ermeni idi. SN
  Gömeç köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1487c: Gömmece [ Tr "çukurca" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km