haritada ara :   km  
Karsant��' 26 yerleşim bulundu.
sırala 
Büyüksofulu mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 : By. Sofulu
1919hb 📖 : Karsantıoğlu
■ Önceki yıllarda bir kaç Ermeni kökenli aile vardı. Ancak günümüzde tamamını Türk ve Hanefi nüfus oluşturmaktadır. mahir
■ Koord: 37° 33' 39'' D, 35° 11' 44'' K
Kıcak mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 : Kıcak [ Türkçe kilarcık? ]
1919hb 📖 : Gâvurköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başına ait haritalarda (War Office GSGS 2097) bu yerde Kilarcık Suyu (dere) ve Gâvurköy adlı yerleşim gösterilir. SN
■ Koord: 37° 33' 58'' D, 35° 13' 14'' K
Kökez mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 : Kökez
■ Köy halkı Sırkıntı Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 35' 0'' D, 35° 16' 56'' K
Dölekli mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 : Dölekli [ Türkçe "aş." ]
■ Koord: 37° 35' 25'' D, 35° 18' 37'' K
Yetimli mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
■ Koord: 37° 36' 5'' D, 35° 19' 55'' K
İbrişim mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 : Ebrişim
■ Koord: 37° 31' 13'' D, 35° 20' 13'' K
Kabasakal mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 : Kabasakal
■ Koord: 37° 33' 28'' D, 35° 20' 24'' K
Meydan yayla - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1919hb 📖 : Meydan
E1199 📖 : Partsırpert Բարձրբերդ [ Ermenice "yüksekkale" ]
■ Ermeni tarihçi Genceli Giragos (1200-1273) tarafından anılan Partsırpert kalesi burası olmalıdır. (Epr I.390). Rupenyan hanedanının kurucusu Konstantin tarafından inşa edildi. İngiliz seyyah Mandeville (1322) Pharsipee adını verir. SN
■ Koord: 37° 29' 4'' D, 35° 20' 48'' K
Ceritler mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 : Ceritler [ Türkçe "aş." ]
■ Koord: 37° 28' 9'' D, 35° 23' 15'' K
Aladağ ilçe - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1919hb 1928 📖 📖 : Karaköy
1928 📖 : Karsantı (idari bölge) [ Ermenice Kostıntno Կոստնդնոյ "Konstantin yeri" ]
■ Bölge adı olan Karsantı Osmanlı döneminden beri nahiye/bucak adı olarak kullanılır. Kilikya Ermeni beyliğinin kurucusu olan I. Rupen, tarihçi Genceli Giragos’un (13. yy) anlatımına göre 1090 yılı dolayında bu bölgeyi oğlu Kostantin’in (ö. 1103) yönetimine bırakmıştı. ■ 1973’te bucak merkezi Karaköy köyüne taşındı. 1987’de Aladağ adıyla ilçe statüsü kazandı. Halen Karsantı ve Aladağ adları bir arada kullanılır. SN
■ Merkez nüfus olarak, hala bir kaç Ermeni kökenli aile vardır/mevcuttur. nüfusun geri kalanı Türk'tür, Hanefidir. mahir
■ Koord: 37° 32' 52'' D, 35° 23' 34'' K
Akpınar mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
■ Koord: 37° 31' 29'' D, 35° 23' 46'' K
Yüksekören mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 : Yüksekören
■ Koord: 37° 23' 44'' D, 35° 24' 1'' K
Yeniköy mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1955 📖 : Giregi
1919hb 📖 : Giraği
■ Daha önce dağınık yerleşimlerden ibaretken 26.02.1955’te Yeniköy adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
■ Koord: 37° 31' 5'' D, 35° 26' 14'' K
Eğner mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 : Eğnir
E1265 📖 : Agner / Agants [ Ermenice agner, agants "gözeler" ]
■ Genceli Giragos’un vekâyinamesine göre Agants/Agner Manastırı 13. yy başlarında Kilikya kralı I. Levon tarafından kuruldu. Agner nominativ çoğul, Agants aynı sözcüğün genitiv çoğul halidir. SN
■ Kaymakamlık sitesinde ve Vikipedide Eğner olarak geçiyor; ingilizce Wikipedia'da "Akner monastery" Ակներ վանք adıyla bir makale bulunur. katpatuka
■ Bir kaç Ermeni dışında nüfus Türk'tür. mahir
■ Koord: 37° 25' 18'' D, 35° 26' 40'' K
Boztahta mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 : Boztahta
■ Koord: 37° 22' 10'' D, 35° 26' 49'' K
Akören mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 : Akveren
1919hb 📖 : Ağviran
■ Eski bir Roma köyü ayrıca ören yeridir. mahir
■ Koord: 37° 27' 9'' D, 35° 27' 1'' K
Mazılık mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 : Mazılık
■ Koord: 37° 29' 13'' D, 35° 27' 24'' K
Darılık mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 : Darılık
1919hb 📖 : Darıçukur
■ Koord: 37° 35' 20'' D, 35° 27' 39'' K
Topallı mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 : Topallı
■ Koord: 37° 19' 9'' D, 35° 28' 17'' K
Uzunkuyu mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 : Uzunkuyu
■ Koord: 37° 29' 17'' D, 35° 28' 20'' K
Kızıldam mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1919hb 📖 : Kızıldam
■ Koord: 37° 31' 44'' D, 35° 28' 51'' K
Dailer mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 : Dailer [ Türkçe dai "duacı" ]
■ Koord: 37° 28' 20'' D, 35° 30' 13'' K
Köprücük mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 : Menkâş
1919hb 📖 : Mangıç
■ Koord: 37° 38' 35'' D, 35° 30' 51'' K
Gökçe mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 : Gökçe
1919hb 📖 : Güce
■ Koord: 37° 31' 54'' D, 35° 31' 12'' K
Karahan mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖 : Karahan
■ Koord: 37° 35' 1'' D, 35° 31' 53'' K
Kışlak mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
■ Koord: 37° 36' 12'' D, 35° 32' 0'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.