haritada ara :   km  
Karsant��' 26 yerleşim bulundu.
sırala 
Akören mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Akevren
1919hb 📖: Ağviran
■ Roma dönemine ait ören yeri bulunur. SN
■ Koord: 37° 27' 27'' D, 35° 26' 47'' K
Akpınar mahalle (Aladağ bağ) - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
■ Koord: 37° 31' 32'' D, 35° 24' 2'' K
Aladağ ilçe - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Karsantı (idari bölge) [ Ermenice Kostıntno Կոստնդնոյ? "Konstantin yeri" ]
1919hb 1928 📖 📖: Karaköy
■ Bölge adı olan Karsantı Osmanlı döneminden beri nahiye/bucak adıdır. Kilikya Ermeni beyliğinin kurucusu olan I. Rupen, tarihçi Genceli Giragos’un (13. yy) anlatımına göre 1090 yılı dolayında bu bölgeyi oğlu Kostantin’in (ö. 1103) yönetimine bırakmıştı. ■ 1973’te bucak merkezi Karaköy köyüne taşındı. 1987’de Aladağ adıyla ilçe statüsü kazandı. Halen Karsantı ve Aladağ adları bir arada kullanılır. SN
■ Merkez nüfus olarak, hala bir kaç Ermeni kökenli aile vardır/mevcuttur. nüfusun geri kalanı Türk'tür, Hanefidir. mahir
■ Koord: 37° 32' 52'' D, 35° 23' 34'' K
Boztahta mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Boztahta
■ Koord: 37° 22' 10'' D, 35° 26' 49'' K
Büyüksofulu mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: By. Sofulu
1919hb 📖: Karsantıoğlu
■ Önceki yıllarda bir kaç Ermeni kökenli aile vardı. Ancak günümüzde tamamını Türk ve Hanefi nüfus oluşturmaktadır. mahir
■ Koord: 37° 33' 39'' D, 35° 11' 44'' K
Ceritler mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Ceritler [ Türkçe "aş." ]
■ Koord: 37° 29' 13'' D, 35° 20' 57'' K
Darılık mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Darılık
■ Koord: 37° 35' 7'' D, 35° 26' 54'' K
Dayılar mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Dailer [ Türkçe dai "duacı" ]
■ Koord: 37° 28' 20'' D, 35° 30' 13'' K
Dölekli mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Dölekli [ Türkçe "aş." ]
■ Koord: 37° 35' 26'' D, 35° 18' 12'' K
Ebrişim mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: İbrişim Yeniköy
■ Koord: 37° 31' 13'' D, 35° 20' 13'' K
Eğner mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Eğnir
E1265 📖: Agner / Agants [ Ermenice agner, agants "gözeler" ]
■ Genceli Giragos’un vekâyinamesine göre Agants = Agner Manastırı 13. yy başlarında Kilikya kralı I. Levon tarafından kuruldu. Agner yalın çoğul, Agants aynı sözcüğün tamlayan çoğul halidir. SN
■ Kaymakamlık sitesinde ve Vikipedide Eğner olarak geçiyor; ingilizce Wikipedia'da "Akner monastery" Ակներ վանք adıyla bir makale bulunur. katpatuka
■ Bir kaç Ermeni dışında nüfus Türk'tür. mahir
■ Koord: 37° 25' 18'' D, 35° 26' 40'' K
Gireğiyeniköy mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1955 📖: Giregi
1919hb 📖: Giraği
■ Daha önce dağınık yerleşimlerden ibaretken 26.02.1955’te Yeniköy adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
■ Koord: 37° 31' 23'' D, 35° 26' 12'' K
Gökçe mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Gökçe
1919hb 📖: Güce
■ Koord: 37° 31' 54'' D, 35° 31' 12'' K
Kabasakal mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Kabasakal
■ Koord: 37° 33' 28'' D, 35° 20' 24'' K
Karahan mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Karahan
■ Koord: 37° 35' 43'' D, 35° 31' 13'' K
Kıcak mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Kıcak [ Türkçe kilarcık? ]
1919hb 📖: Gâvurköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başına ait haritalarda (War Office GSGS 2097) bu yerde Kilarcık Suyu (dere) ve Gâvurköy adlı yerleşim gösterilir. SN
■ Koord: 37° 33' 58'' D, 35° 13' 14'' K
Kışlak mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
■ Koord: 37° 36' 12'' D, 35° 32' 0'' K
Kızıldam mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1919hb 📖: Kızıldam
■ Koord: 37° 32' 11'' D, 35° 28' 12'' K
Kökez mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Kökez
Türkmen (Sırkıntı) yerleşimi
■ Koord: 37° 35' 0'' D, 35° 16' 56'' K
Köprücük mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Menkâş
1919hb 📖: Mangıç
■ Koord: 37° 39' 36'' D, 35° 32' 36'' K
Mazılık mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Mazılık
■ Koord: 37° 29' 13'' D, 35° 27' 24'' K
Meydan yayla - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1919hb 📖: Meydan
E1199 📖: Partsırpert Բարձրբերդ [ Ermenice "yüksekkale" ]
■ 13. ve 14. yy'larda Kilikya Ermeni krallığı tarihinde birçok olaya tanık olan Partsırpert (`yüksek kale`) kalesi buradaki Meydan Kalesi olmalıdır. (Epr I.390). İngiliz seyyah Mandeville (1322) bu yerden Pharsipee adıyla söz eder. SN
■ Koord: 37° 31' 45'' D, 35° 22' 40'' K
Topallı mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Topallı
■ Koord: 37° 20' 30'' D, 35° 27' 37'' K
Uzunkuyu mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Uzunkuyu
■ Koord: 37° 29' 17'' D, 35° 28' 20'' K
Yetimli mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
■ Koord: 37° 36' 5'' D, 35° 19' 55'' K
Yüksekören mahalle - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Yüksekören
■ Koord: 37° 23' 44'' D, 35° 24' 1'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.