haritada ara :   km  
Karsantı'da 26 yerleşim bulundu.
sırala 
Büyüksofulu mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: By. Sofulu
1919hb 📖: Karsantıoğlu
■ Önceki yıllarda bir kaç Ermeni kökenli aile vardı. Ancak günümüzde tamamını Türk ve Hanefi nüfus oluşturmaktadır. mahir
Kıcak mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Kıcak [ Tr kilarcık? ]
1919hb 📖: Gâvurköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başına ait haritalarda (War Office GSGS 2097) bu yerde Kilarcık Suyu (dere) ve Gâvurköy adlı yerleşim gösterilir. SN
■ Türk yerleşimi. Bir kaç Ermeni kökenli kişi vardır, ancak iki elin parmaklarını geçmez. mahir
Dölekli mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Dölekli [ Tr "aş." ]
Meydan yayla - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1919hb 📖: Meydan
E1199 📖: Partsırpert Բարձրբերդ [ Erm "yüksekkale" ]
■ Ermeni tarihçi Genceli Giragos (1200-1273) tarafından anılan Partsırpert kalesi burası olmalıdır. (Epr I.390). Rupenyan hanedanının kurucusu Konstantin tarafından inşa edildi. İngiliz seyyah Mandeville (1322) Pharsipee adını verir. SN
Ceritler mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Ceritler [ Tr "aş." ]
Aladağ ilçe - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1919hb 1928 192: Karaköy
1928 📖: Karsantı (idari bölge) [ Erm Kostıntno Կոստնդնոյ "Konstantin yeri" ]
■ Bölge adı olan Karsantı Osmanlı döneminden beri nahiye/bucak adı olarak kullanılır. Kilikya Ermeni beyliğinin kurucusu olan I. Rupen, tarihçi Genceli Giragos'un (13. yy) anlatımına göre 1090 yılı dolayında bu bölgeyi oğlu Kostantin'in (ö. 1103) yönetimine bırakmıştı. ■ 1973'te bucak merkezi Karaköy köyüne taşındı. 1987'de Aladağ adıyla ilçe statüsü kazandı. Halen Karsantı ve Aladağ adları bir arada kullanılır. SN
■ Merkez nüfus olarak, hala bir kaç Ermeni kökenli aile vardır/mevcuttur. nüfusun geri kalanı Türk'tür, Hanefidir. mahir
Akpınar mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
■ Türk yerleşimi mahir
Yeniköy mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1955 📖: Giregi
1919hb 📖: Giraği
■ Daha önce dağınık yerleşimlerden ibaretken 26.02.1955'te Yeniköy adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
Eğner mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Eğnir
E1265 📖: Agner / Agants [ Erm agner, agants "gözeler" ]
■ Genceli Giragos'un vekâyinamesine göre Agants/Agner Manastırı 13. yy başlarında Kilikya kralı I. Levon tarafından kuruldu. Agner nominativ çoğul, Agants aynı sözcüğün genitiv çoğul halidir. SN
■ Kaymakamlık sitesinde ve Vikipedide Eğner olarak geçiyor; ingilizce Wikipedia'da "Akner monastery" Ակներ վանք adıyla bir makale bulunur. katpatuka
■ Bir kaç Ermeni dışında nüfus Türk'tür. mahir
Akören mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Akveren
1919hb 📖: Ağviran
■ Eski bir Roma köyü ayrıca ören yeridir. mahir
Darılık mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Darılık
1919hb 📖: Darıçukur
Dailer mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Dailer [ Tr dai "duacı" ]
Köprücük mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Menkâş
1919hb 📖: Mangıç
Gökçe mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 📖: Gökçe
1919hb 📖: Güce


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.