Kars_m' 75 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çığırgan köy - Kars_M - Kars
R1889 📖 Çığırgan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Başkaya köy - Kars_M - Kars
R1889 1928 📖 📖 Karaxaç [ Erm "taş haç" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Küçükboğatepe köy - Kars_m - Kars
1928 📖 K. Zavod [ Rus zavod "işlik, fabrika" ]
R1889 📖 Novo Voronovka
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Kars/Merkez ilçesine bağlı bir Karapapak köyüdür. metonio
  Atayurdu köy - Kars_M - Kars
R1889 📖 Söğüdlüabad
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Çoğu Karapapak, bir kısmı Kürttür. metonio
  Aydınalan köy - Kars_M - Kars
R1889 📖 İslamsor [ Erm islamtsor "islamdere" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi
  Maksutçuk köy - Kars_M - Kars
1928 📖 Maksutçuk
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Boğatepe köy - Kars_M - Kars
1928 📖 B. Zavod [ Rus "su kenarı" ]
R1889 📖 Rodionovka
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Kura/Kür Nehrinin ana kaynağı bu köydedir.. SN
  Güdeli köy - Kars_M - Kars
R1889 📖 Güdeli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Gelturi) yerleşimi
■ Gudeli (გუდელი), Gürcüce 'sepetçi' demektir. meriç
  Akdere köy - Kars_M - Kars
1928 📖 Akkom
  Davulköy köy - Kars_M - Kars
1928 📖 Davulköy
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Hapanlı köy - Kars_M - Kars
1928 📖 Kapanlı
  Çağlayan köy - Kars_M - Kars
R1889 1928 📖 📖 Xınzırik [ Erm xntsorig? "elmaca" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Belki Erm «xandzrig `küçük göynük, yanıkça` veya `odun kömürü ocağı`. SN
■ Tekereme yerleşimi. emjan
  Karaçoban köy - Kars_M - Kars
1928 📖 Haram Vartan
E1902 📖 Aravartan
R1889 📖 Xram Vartan [ Rus "Vartan kilisesi?" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1889 Rus salnamesinde görülen Xram-vartan `Vartan kilisesi` adı Eprigyan'a göre baskı hatası olmalıdır. SN
  Yücelen köy - Kars_M - Kars
1928 📖 Samavat [ sam-avati "üçleme, teslis" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Farklı ifadelere göre eski Êzidi veya Süryani köyü iken daha sonra Müslümanlaşmıştır. SN
  Alçılı köy - Kars_M - Kars
1920hb 📖 Berdik [ Erm pertig "kalecik" ]
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi.
  Ağadeve köy - Kars_M - Kars
E1918 📖 Ağatsor [ Erm "tuzdere? gözedere?" ]
R1889 📖 Ağadeve
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
■ Alıki aşireti haricinde Qaski aşireti de yaşar. Mar(d)astan
  Bozkale köy - Kars_M - Kars
1920hb 📖 Bozkale
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Dikme köy - Kars_M - Kars
R1889 📖 Novo Mixailovka [ Rus "yeni Mihailkenti" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme (Molokan) yerleşimi
  Hasçiftlik köy - Kars_M - Kars
R1889 📖 Hasçiftlik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çerme köy - Kars_M - Kars
1928 📖 Çerme
1854h 📖 Çermeli [ Erm/Tr "ılıcalı" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Kümbetli köy - Kars_M - Kars
1928 📖 Ladikars
R1889 1928 📖 📖 Vladikars [ Rus "Kars zaferi" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Akbaba köy - Kars_M - Kars
1918h 📖 Ardos + Akbaba Dağı
1854h 📖 Ardost [ Erm "çayır" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Çalkavur mz - Kars_M - Kars
1918h 📖 Çalkavur Dağı (dağ)
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Molokan) yerleşimi
  Çamurlu köy - Kars_M - Kars
1928 📖 Çamurlu
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Yolaçan köy - Kars_M - Kars
1920hb 📖 Aleksandrovka [ Rus "Aleksandr kenti" ]
1854h 📖 Komatsor [ Erm "ağıldere" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Eprigyan 19. yy sonunda Komatsor köyünün terkedilmiş olduğunu ve yakınında Rusların Aleksandrovka köyünü inşa ettiklerini anlatır. Epr I.521. SN
  Çakmak köy - Kars_M - Kars
1928 📖 Çakmak
R1889 📖 Blagodarnoye + Çaxmax [ Rus blagodarnoe "şükürlü" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) (Molokan) yerleşimi
■ Eski Çakmak köyü yakınında Rus yönetimi altında çok daha büyük ve düzenli bir yerleşim olan Blagodarnoe Molokan köyü kurulmuş, daha sonra burası Çakmak köyü ile birleştirilerek Karapapak Türkleri iskan edilmiştir. Halen nüfus çoğunlukla Kürttür. SN
■ Çakmak köyünde yaşayan Kürtler, Redkan aşiretindendir. Mar(d)astan
■ Çakmak köyüne bağlı Çalkavur mezrası eski Molokan yerleşimidir. emjan
  Paşaçayırı mah Kars - Kars_M - Kars
E1918 📖 Nemis
1854h 📖 Uzunkilise
■ Çarlık döneminde Alman köyü olarak kurulmuş olup günümüzde herhangi bir Alman nüfus yaşamamaktadır. metonio
  Esenyazı köy - Kars_M - Kars
1928 📖 Tikoş
1920hb 📖 Kûrikdara Çatköy
Kürt (Sünni) (Badıllı) yerleşimi
  Karacaören köy - Kars_M - Kars
1928 📖 Karacaviran
E1918 📖 Estonagan [ Erm "Estonlu" ]
R1889 📖 Novo Estonskoye [ Rus "yeni Estonlar" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
■ Rus yönetimi döneminde (1878-1918) Estonya göçmenleri tarafından iskân edilmiştir. 1960'lı yıllara dek Eston nüfus çoğunluğu devam etti. SN
■ Eston değil Estonyalı etnik Almanlar. metonio
■ 1965 sayımında Almanca konuşan 21 kişi tespit edilmiştir. Manav
  Kocabahçe köy - Kars_M - Kars
1920hb 📖 Kurikdara Aloköyü
R1889 📖 Kurudara Alo [ Kr "Darauşağı, Ali köyü" ]
Kürt (Sünni) (Badıli) yerleşimi
  Gelirli köy - Kars_M - Kars
E1918 📖 Agnaşen [ Erm "pınarköy" ]
R1889 1928 📖 📖 Kaniköy [ Kr kani "pınar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Qaski) yerleşimi
■ İlk Rus kaydında 69 hane Ermeni ve 1 hane Türk bulunmaktadır. metonio
  Azat köy - Kars_M - Kars
1854h 📖 Azat
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Kürt (Sünni) yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Eprigyan'a göre (1902) köyün yakınında harap halde Aziz Tadeos manastırı bulunmaktaydı. Rus yönetimi döneminde Rum ve Gürcü nüfus iskan edildi. SN
■ Ünlü Kürt (Êzdi) yazar Erep Şemo bu köyde doğmuştur. Buradan Ermenistan'a göç ederler. Jiyana Bextewar ve Şıvanê Kurmanca isimli kitaplarında bu köyden bahseder. Burada Hurum (Yunan) ve Kürtlerin beraber yaşadığını belirtir. Mar(d)astan
■ Yezidilerin ve Rumların Rusya topraklarına göçünden sonra köye Karapapaklar yerleşmiştir. Günümüzde köyde Karapapaklar çoğunluk olup başka ilçelerden ve köylerden yerleşmiş Erivan orijinli Kürtler de bulunmaktadır. metonio
  Boğazköy köy - Kars_M - Kars
1918h 📖 Melik Köyü | Proxladnoye
R1889 📖 Proxladnoye [ Rus "serinyer, ayazlı" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi.
  Verimli köy - Kars_M - Kars
1928 📖 Kurikdara HaciMigo [ Kr "Daraoğulları Hacı Muhammed" ]
R1889 📖 Kurudara Hacimıho
Kürt (Sünni) (Badıllı) yerleşimi
  Hacıhalil köy - Kars_M - Kars
R1889 📖 Hacıhalil
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
  Karakale köy - Kars_M - Kars
R1889 📖 Karakale
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Küçükyusuf köy - Kars_M - Kars
E1918 📖 Hovsepakom [ Erm "Yusuf komu" ]
R1889 📖 K. Yusuf
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Badıllı) yerleşimi
  Ataköy köy - Kars_M - Kars
1920hb 1968 📖 📖 Mağaracık
E1918 📖 Ayrivan [ Erm "mağarakent" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi. Qazi
  Arslanizi köy - Kars_M - Kars
1920hb 📖 Kurikdara Sanoköy [ Kr ]
E1918 📖 Tsamakatsor [ Erm "kurudere" ]
Kürt (Sünni) (Badıllı) yerleşimi
  Mezra köy - Kars_M - Kars
1928 📖 Mezra
1920hb 📖 Matsrik [ Tr "mezra" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
  Tekneli köy - Kars_M - Kars
R1889 📖 Tekneli
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Rumlardan sonraki halkı Karapapaktır. Günümüzde ise Kürtler çoğunluk olup Karapapaklar bir kaç hanedir. metonio
  Derecik köy - Kars_M - Kars
1928 📖 Kaloköy [ k'alo (კალო "harman yeri" ]
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ İlk Rus kaydında 29 hane Türk ve 2 hane Kürt bulunmaktadır. Kürtler büyük ihtimalle yakınındaki Halefoğlu köyünün çobanları, zira günümüzde köyde yerli Kürt bulunmuyor. metonio
  Ölçülü köy - Kars_M - Kars
K 📖 Wazê / Wezin
1928 📖 Vezin
E1918 📖 Vjan [ Erm "çağlayan" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyün eski ismi Wazê (Wezin'de denilir) olup, Redki, Celali, Kurdki, Şemski, Bıruki ve Mılli aşiretleri burada yaşar. Qazi
■ Yukarıda ismi olan aşiretler haricinde, Qazki aşireti de yaşar. Mar(d)astan
  Yalınkaya köy - Kars_M - Kars
E1918 📖 Gurgal [ Gurgali გურგალი ]
R1889 1928 📖 📖 Daşkovo [ Rus "Daşkov (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme (Molokan) yerleşimi
■ İlarion İvanoviç Vorontsov-Daşkov, 1905-1915 Kafkasya Genel Valisi adından. SN
■ Gurgali Gürcü paganizminden kalma bir isimdir. Bu isimde Gürcistan'da yerleşim yeri vardır. meriç
  Borluk köy - Kars_M - Kars
1920hb 📖 Borluk
  Halefoğlu köy - Kars_M - Kars
1918h 📖 Halifeoğlu
1854h 📖 Halefoğlu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Halefoğlu köyü günümüzde Kars ili Merkez ilçesine bağlı en büyük Kürt nüfuslu köydür. metonio
■ 1886 yılı Rus nüfus sayımı; 143 Kürd, 97 Yunan. Qazi
■ Gêloyi aşireti haricinde Qaski ve Mılli aşiretleri de yaşar. Mar(d)astan
  Bulanık köy - Kars_M - Kars
R1889 📖 Bulanık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi "Ahıska Türkü" yerleşimi
  Hacıveli köy - Kars_M - Kars
1854h 📖 Hacıveli
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 93 Harbinden sonra Rus idaresinde Pontus Rum muhâcirler iskân edildi. Manav
  Subatan köy - Kars_M - Kars
1928 📖 Subatan
E1918 📖 Vartaşén [ Erm "gülköyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köy halkı, Terekeme Türkleri ve Yerli Türklerden oluşmaktadır. Türk
  Eşmeyazı köy - Kars_M - Kars
1946 📖 Gürhane
1928 📖 Gorxone
E1918 📖 Goroxonets [ Rus ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
  Kozluca köy - Kars_M - Kars
1902a 📖 Kozluca
E1902 📖 Paknayr [ Erm "tapınak mağarası" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Mılli) yerleşimi
■ Eski bir mecusi tapınağı üzerine kurulmuş 10. yy'a ait muazzam kilise ve manastırın kalıntıları mevcuttur. SN
  Külveren köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
E1918 📖 Camşoküğ [ Erm "manda köyü" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Söğütlü köy - Kars_M - Kars
1928 📖 Söğütlü
E1918 📖 Sarnağpür [ Erm "buzlupınar" ]
R1889 📖 Türk Söğütlü
  Soylu köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928 📖 📖 Daynalık
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Alaca köy - Kars_M - Kars
1902a 📖 Alaca
E1207 : Arçoaric [ Erm "ayı ariç (?)" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Ortaçağdan kalma anıtsal kilisesi 1844'e dek sağlam idi. 19. yy sonunda Eprigyan yarı yıkık halde olduğunu aktarır. ■ Köyün arkasındaki dağın adı olan Alaca, şüphesiz Ermenice Arço adından uyarlanmıştır. Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'ic sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Başgedikler köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 Başgedikler
E1902 📖 Kedig verin [ Erm "yukarı derecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Rus idaresi döneminde beliren Ermenice 'Kedig` (derecik) adının Türkçeden uyarlanmış olması mümkündür. SN
■ Azerî (Şiî) yerleşimi. Kars Merkez ilçesinin Başgedikler, Bayraktar, Büyük Aküzüm, Hamzagerek, Karakaş, Kızılvenk, Kineyi, Külveren, Mervenk, Oğuzlu, Orta Gedikler ve Yalçınlar köylerinde Şiî (Caferî) mezhebinden olan Azerîler yaşamaktadır. ZeMahşer
  Esenkent köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928 📖 📖 Cala [ cala ჭალა "çayır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Çıldır Arpaçay'daki Cala'dan ayırdetmek için 'Şüregel Cala'sı' adı kullanılır. SN
  Üçbölük köy - Kars_M - Kars
E1918 📖 Mağxazpert [ Erm "Malhas kalesi" ]
R1889 📖 Mağazpert
Kürt (Sünni) (kaskan) yerleşimi
■ Malxas adı için Ağrı Hamur Tükenmez köyüne bakınız. SN
■ Maxazpert köyünde Qaskan ve Redkan aşiretleri yaşar. Mar(d)astan
  Ortagedikler köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 Ortagedikler
E1902 📖 Kedig miçin [ Erm "orta derecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ayakgedikler köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 Ayakgedikler
E1902 📖 Kedig sdorin [ Erm "aşağı derecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Oğuzlu köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
E1918 📖 Yeznasar [ Erm "öküzdağı" ]
R1889 📖 Oğuzlu [ Tr öküzlü? ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Yağıkesen köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 Kızılvenk
R1889 📖 Garmirvank [ Erm garmir vank "kızılmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Arazoğlu köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
E1918 📖 Arazkeğ
R1889 📖 Arazoğlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
  Anı köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 Ocaklı
E474 📖 Ani Անի [ Erm ]
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi.
■ 961-1045 yılları arasında Bagratuni Ermeni krallığının başkenti olan ünlü Ani kentidir. Daha sonra Timurlenk ve TC tarafından yerle bir edilmiştir. Adı Ermeniceden eski bir dile aittir. Adontz, Strabon'un bu yörede sözünü ettiği Ainínai kavminin/halkının adından türemiş olabileceğini savunur. (Adontz 46). 5. yy tarihçisi Movses alternatif Hani biçimine değinir. Türkçe Anı adı kizb-i fahiştir. SN
■ Ocaklı olan resmi adı 2016 yılında "Anı" olarak değiştirilmiştir. emjan
  Bayraktar köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 📖 Bayraktar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme (Redkan) yerleşimi
■ Bayraktar köyünde kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
  Hamzagerek köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
E1918 📖 Xamzakarag
R1889 📖 Hamzagerek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Küçükpirveli köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 K. Pirveli
R1889 📖 Kirilovka [ Rus "(Aziz) Kiril köyü" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme (Dukhobor) yerleşimi
■ Ukrayna'da Dukhobor köyü Kirilovka adından. 1920'den sonra Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde aynı isimle köy kurdular. SN
  Bekler köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 Mevrek
R1889 📖 Acem Mevrek
E630 📖 Mavrikopolis [ Yun Maurikiopolis "Maurikios (imparator) kenti" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İmparator Maurikios (h 582-602) çağında 590 yılı dolayında İran sınırında askeri üs olarak kurulmuştur. SN
  Tazekent köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
E1918 📖 Noraşen [ Erm "yeniköy" ]
R1889 1928 📖 📖 Tazekend [ Fa/Tr "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  ? mv - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
E1075 📖 Xoşavank Խոշավանք | Horomos Հոռոմոս [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10. yy'da inşa edilen büyük manastır kompleksi halen Türkiye-Ermenistan sınırında askeri bölge içindedir. 1918'e dek manastır çevresinde bir Ermeni köyü mevcuttu. SN
  Yalçınlar köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 Kinegi
Azeri yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Yılanlı köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 📖 Yılanlı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Büyükaküzüm köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 İslam Aküzüm
Azeri yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km