Kars_M' 75 yerleşim bulundu.
sırala 
  Söğütlü köy - Kars_M - Kars
k1928 K: Söğütlü
R1889 RAl: TürkSöğütlü
E1918- Beg: Sarnağpür [ Erm "buzlupınar" ]
  Çığırgan köy - Kars_M - Kars
R1889 RAl, K: Çığırgan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Başkaya köy - Kars_M - Kars
R1889 k1928 RAl, K: Karaxaç [ Erm karaxaç "taş haç" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Davulköy köy - Kars_M - Kars
k1928 K: Davulköy
Kürd (Moti) yerleşimi
■ Köyde yalnızca iki aile Kürttür, köyün çoğunluğu Karapapak kökenlidir. metonio
  Atayurdu köy - Kars_M - Kars
R1889 RAl: Söğüdlüabad
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aydınalan köy - Kars_M - Kars
R1889 RAl: İslamsor [ Erm islamtsor "islamdere" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Maksutçuk köy - Kars_M - Kars
k1928 K: Maksutçuk
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Boğatepe köy - Kars_M - Kars
R1914-: Zavod [ Rus "su kenarı" ]
Karapapak yerleşimi
  Boğatepe köy - Kars_M - Kars
1960- DİE: BüyükZavot [ Rus zavod ]
Karapapak yerleşimi
■ Kura/Kür Nehrinin ana kaynağının bulunduğu yerdir. SN
  Güdeli köy - Kars_M - Kars
R1889 RAl, K: Güdeli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köy halkı Kürttür. metonio
  Akdere köy - Kars_M - Kars
k1928 K: Akkom
  Hapanlı köy - Kars_M - Kars
k1928 K: Kapanlı
  Çağlayan köy - Kars_M - Kars
R1889 k1928 RAl, K: Xınzırik [ Erm xntsorig? "elmaca" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Belki Erm xandzrig `küçük göynük, yanıkça` veya `odun kömürü ocağı`. SN
■ Tekereme yerleşimi. emjan
  Karaçoban köy - Kars_M - Kars
k1928 K: HaramVartan
R1889 RAl: XramVartan [ Rus "Vartan kilisesi?" ]
E1902 Epr I.279: Aravartan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
■ 1889 Rus salnamesinde görülen Xram-vartan `Vartan kilisesi` adı Eprigyan'a göre baskı hatası olmalıdır. SN
  Yücelen köy - Kars_M - Kars
k1928 K: Samavat
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Yezidilikten dönme Kürd yerleşimi metonio
  Alçılı köy - Kars_M - Kars
k1928 K: Berdik [ Erm pertig "kalecik" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Ağadeve köy - Kars_M - Kars
R1889 RAl, K: Ağadeve
E1918- Beg: Ağatsor [ Erm "tuzdere" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
  Bozkale köy - Kars_M - Kars
k1928 K: Bozkale
E1918- Beg: Vosgali
■ Karapapak yerleşimi metonio
  Dikme köy - Kars_M - Kars
R1889 RAl: NovoMikhailovka [ Rus Novo Mikhailovka "yeni Mihailkent" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak (Molokan) yerleşimi
  Hasçiftlik köy - Kars_M - Kars
R1889 RAl, K: Hasçiftlik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çerme köy - Kars_M - Kars
k1928 K: Çerme
E1918- Beg: Çermali [ Erm "ılıcalı" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kümbetli köy - Kars_M - Kars
Kr: Ladiqers
R1889 k1928 RAl, K: Vladikars [ Rus vladikars "Kars zaferi" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi. Buradaki Redkanlılar, Erivan'ın Goma Sımoka köyünden, Kars Wazê (Ölçülü) köyüne göç ederler. Bir kısmı Wazê'de kalır, bir kısmı da buraya göç eder. Köy halkı bu köye Ladiqers der. Qazi
  Akbaba köy - Kars_M - Kars
R1889 RAl: Ardos/Artos [ Erm ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çamurlu köy - Kars_M - Kars
k1928 K: Çamurlu
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Çakmak köy - Kars_M - Kars
k1928 K: Çakmak
R1889 RAl: Blagodarnoye [ Rus "şükürlü" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Karapapak/Kürd (Molokan) yerleşimi
■ Çakmak köyünde yaşayan Kürtler, Redkan aşiretindendir. Mar(d)astan
■ Çakmak köyüne bağlı Çalkavur mezrası eski Molokan yerleşimidir. emjan
  Yolaçan köy - Kars_M - Kars
hy1920: Aleksandrovka [ Rus "Aleksandr kenti" ]
E1902 Epr: Komatsor [ Erm "ağıldere" ]
Azeri/Karapapak yerleşimi
■ Eprigyan 19. yy sonunda Komatsor köyünün terkedilmiş olduğunu ve yakınında Rusların Aleksandrovka köyünü inşa ettiklerini anlatır. Epr I.521. SN
  Esenyazı köy - Kars_M - Kars
k1928 K: Tikoş
Kürd (Badıllı) yerleşimi
  Karacaören köy - Kars_M - Kars
k1928 K: Karacaviran
R1889 RAl: NovoEstonskoye [ Rus Novo Estonskoye "yeni Estonlar" ]
E1918- Beg: Estonagan [ Erm "Estonlu" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Rus yönetimi döneminde (1878-1918) Estonya göçmenleri tarafından iskân edilmiştir. 1960'lı yıllara dek Eston nüfus çoğunluğu devam etti. SN
  Kocabahçe köy - Kars_M - Kars
k1928 K: AloKomu
R1889 RAl: KurudaraAlo [ Kürd alo "Ali" ]
Kürd (Badıli) yerleşimi
  Kars il - Kars_M - Kars
OYu: Kars
E390 Pav: Kark/Kars
Y17 Str: Khorsa (idari bölge)
■ Erm Kark' (nominativ), Kars (akkuzativ) ve Karuts Pert (Karlar? kalesi, genitiv) biçimleri 4. ve 5. yy'dan beri kaydedilmiştir. Kar'ların kim ve ne olduğu açık değildir. `Karsak Türkleri` adlı bir kavimle ilişkilendirilmesi cahilliktir. SN
■ Gürcüce "kapı(nın) şehri" anlamına gelen Karis-Kalaki'den geldiği de söyleniyor. (Kari gürcücede kapı, 's eki de ilgi hal ekidir, bu şekliyle Karis veya Kars, "kapı(nın)..." anlamında) Emrys
  Paşaçayırı mah Kars - Kars_M - Kars
E1918- Beg: Nemis
  Gelirli köy - Kars_M - Kars
R1889 k1928 RAl, K: Kaniköy [ Kürd kani "pınar" ]
E1918- Beg: Agnaşen [ Erm "pınarköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Azat köy - Kars_M - Kars
E1902: Azat
■ 20. yy başında Rum/Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eprigyan'a göre (1902) köyün yakınında harap halde Aziz Tadeos manastırı bulunmaktaydı. Rus yönetimi döneminde Rum ve Gürcü nüfus iskan edildi. SN
■ Ünlü Kürt (Êzdi) yazar Erep Şemo bu köyde doğmuştur. Buradan Ermenistan'a göç ederler. Jiyana Bextewar ve Şıvanê Kurmanca isimli kitaplarında bu köyden bahseder. Burada Hurum (Yunan) ve Kürtlerin beraber yaşadığını belirtir. Mar(d)astan
  Boğazköy köy - Kars_M - Kars
R1889 RAl: Prokhladnoye [ Rus Prokhladnoye "serinyer, ayazlı" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi.
  Verimli köy - Kars_M - Kars
R1889 k1928 RAl, K: KurudaraHacimıho
Kürd (Badıllı) yerleşimi
  Hacıhalil köy - Kars_M - Kars
R1889 RAl, K: Hacıhalil
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Karakale köy - Kars_M - Kars
R1889 RAl, K: Karakale
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Küçükyusuf köy - Kars_M - Kars
R1889 RAl, K: Küçükyusuf
E1918- Beg: Hovsepakom [ Erm "Yusuf komu" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Badıllı) yerleşimi
  Ataköy köy - Kars_M - Kars
R1900- k1968: Mağaracık
E1918- Beg: Ayrivan [ Erm "mağarakent" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Günümüzde Karapapak köyüdür. metonio
  Arslanizi köy - Kars_M - Kars
k1928 K: SanoKomu
E1918- Beg: Tsamakatsor [ Erm "kurudere" ]
■ Kürd (Badıllı) yerleşimi metonio
  Mezra köy - Kars_M - Kars
k1928 K: Mezra
E1918- Beg: Masrik/Mazrik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Tekneli köy - Kars_M - Kars
R1889 RAl, K: Tekneli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Rumlardan sonraki halkı Karapapaktır. Günümüzde ise Kürtler çoğunluk olup Karapapaklar bir kaç hanedir. metonio
  Derecik köy - Kars_M - Kars
k1928 K: Kaloköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Ölçülü köy - Kars_M - Kars
k1928 K: Vezin
E1918- Beg: Vjan [ Erm "çağlayan" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köyün eski ismi Wazê (Wezin'de denilir) olup, Redki, Celali, Kurdki, Şemski, Bıruki ve Mılli aşiretleri burada yaşar. Qazi
  Yalınkaya köy - Kars_M - Kars
R1889 k1928 RAl, K: Daşkovo [ Rus "Daşkov (öz.) köyü" ]
E1918- Beg: Kurkal
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak (Molokan) yerleşimi
■ İlarion İvanoviç Vorontsov-Daşkov, 1905-1915 Kafkasya Genel Valisi adından. SN
  Borluk köy - Kars_M - Kars
Karapapak yerleşimi
  Halefoğlu köy - Kars_M - Kars
R1889 RAl, K: Halefoğlu
■ 20. yy başında Rum/Kürd yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Halefoğlu köyü günümüzde Kars ili Merkez ilçesine bağlı en büyük Kürt nüfuslu köydür. metonio
■ 1886 yılı Rus nüfus sayımı; 143 Kürd, 97 Yunan. Qazi
  Bulanık köy - Kars_M - Kars
R1889 RAl, K: Bulanık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermenilerin göçünün ardından köy Ahıska muhacirleri tarafından iskân edilmiştir. metonio
  Hacıveli köy - Kars_M - Kars
k1928 K: Hacıveli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 93 Harbinden sonra Rus idaresinde Pontus Rum muhâcirler iskân edildi. Manav
  Subatan köy - Kars_M - Kars
k1928 K: Subatan
E1918- Beg: Vartaşén [ Erm "gülköyü" ]
■ 20. yy başında Rum/Türk yerleşimi. Karapapak/Türk yerleşimi
■ Köy halkı, Terekeme Türkleri ve Yerli Türklerden oluşmaktadır. Türk
  Eşmeyazı köy - Kars_M - Kars
k1946 MYK: Gürhane
k1928 K: Gorxone
E1918- Beg: Goroxonets [ Rus ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
  Kozluca köy - Kars_M - Kars
E1902 Epr: Kozluca
E1902 Epr I.345: Paknayr [ Erm "tapınak mağarası" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
■ Eski bir mecusi tapınağı üzerine kurulmuş 10. yy'a ait muazzam kilise ve manastırın kalıntıları mevcuttur. SN
  Külveren köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
E1918- Beg: Camşoküğ [ Erm "manda köyü" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
  Soylu köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 k1928 RAl, K: Daynalık
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Alaca köy - Kars_M - Kars
E1902 Epr: Alaca
E1207 Epr I.310: Arçoaric [ Erm "ayı yamacı?" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Ortaçağdan kalma anıtsal kilisesi 1844'e dek sağlam idi. 19. yy sonunda Eprigyan yarı yıkık halde olduğunu aktarır. ■ Köyün arkasındaki dağın adı olan Alaca, şüphesiz Ermenice Arço adından uyarlanmıştır. Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'ic sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Başgedikler köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
k1928 K: Başgedikler
E1902 Epr: Kedigverin [ Erm "yukarı derecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
■ Rus idaresi döneminde beliren Ermenice 'Kedig` (derecik) adının Türkçeden uyarlanmış olması pekala mümkündür. SN
  Esenkent köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 k1928 RAl, K: Cala
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Çıldır Arpaçay'daki Cala'dan ayırdetmek için 'Şüregel Cala'sı' adı kullanılır. SN
  Üçbölük köy - Kars_M - Kars
R1889 RAl: Mağazpert
E1918- Beg: Mağxazpert [ Erm "Malhas kalesi" ]
Kürd (kaskan) yerleşimi
■ Malxas adı için Ağrı Hamur Tükenmez köyüne bakınız. SN
■ Maxazpert köyünde Qaskan ve Redkan aşiretleri yaşar. Mar(d)astan
  Ortagedikler köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
k1928 K: Ortagedikler
E1902 Epr: Kedigmiçin [ Erm "Orta derecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ayakgedikler köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
k1928 K: Ayakgedikler
E1902 Epr: KedigSdorin [ Erm "aşağı derecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
  Oğuzlu köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 RAl, K: Oğuzlu
E1918- Beg: Yeznasar [ Erm "öküzdağı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Yağıkesen köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
k1928 K: Kızılvenk
R1889 RAl: Garmirvank [ Erm garmir vank "kızılmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Arazoğlu köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 RAl: Arazoğlu
E1918- Beg: Arazkeğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ 1915 olaylarından sonra Ermenilerin yerine Ağbaba'lı Azeriler yerleşmiş, daha sonrasında ise Erivan kökenli Kürtler köyde çoğunluk haline gelmiştir. metonio
  Ani köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
k1928 K: Ocaklı
E680 Last 50: Ani
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 961-1045 yılları arasında Bagratuni Ermeni krallığının başkenti olan ünlü Ani kentidir. Adı Urartuca veya başka bir dilden miras olabilir. ■ Özgün ismin Türkçe Anı olduğuna dair iddia, eski dilde kizb-i fahiş denilen zümredendir. SN
■ Ocaklı olan resmi adı 2016 yılında "Ani" olarak değiştirilmiştir. emjan
  Bayraktar köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 RAl, K: Bayraktar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak (Redkan) yerleşimi
■ Bayraktar köyünde kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
  Hamzagerek köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 RAl, K: Hamzagerek
E1918- Beg: Xamzakarag
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Küçükpirveli köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
k1928 K: Küçükpirveli
R1889 RAl: Kirilovka [ Rus kirilovka "(Aziz) Kiril köyü" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak (Dukhobor) yerleşimi
■ Ukrayna'da Dukhobor köyü Kirilovka adından. 1920'den sonra Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde aynı isimle köy kurdular. SN
  Bekler köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
k1928 K: Mevrek
R1889 RAl: AcemMevrek
E666 Aşx: Mavrikopolis [ Yun Maurikiopolis "Maurikios (imparator) kenti" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İmparator Maurikios (h 582-602) tarafından 590 yılı dolayında İran sınırında askeri üs olarak kurulmuştur. SN
  Tazekent köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 k1928 RAl, K: Tazekend [ Tr/Fars "yeniköy" ]
E1918- Beg: Noraşen [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  ? mv - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
E1075: Xoşavank [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10. yy'da inşa edilen büyük manastır kompleksi halen Türkiye-Ermenistan sınırında askeri bölge içindedir. 1918'e dek manastır çevresinde küçük bir Ermeni köyü mevcuttu. SN
  Yalçınlar köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
k1928 K: Kinegi
Karapapak yerleşimi
  Yılanlı köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 RAl, K: Yılanlı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km