Kars_M' 73 yerleşim bulundu.
sırala 
  Söğütlü köy - Kars_M - Kars
1928k: Söğütlü
E1918: Sarnağpür [ Erm "buzlupınar" ]
  Çığırgan köy - Kars_M - Kars
R1889: Çığırgan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Başkaya köy - Kars_M - Kars
R1889 1928k: Karaxaç [ Erm karaxaç "taş haç" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Davulköy köy - Kars_M - Kars
1928k: Davulköy
Kürd (Moti) yerleşimi
■ Köyde yalnızca iki aile Kürttür, köyün çoğunluğu Karapapak kökenlidir. metonio
  Atayurdu köy - Kars_M - Kars
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aydınalan köy - Kars_M - Kars
R1889: İslamsor [ Erm islamtsor "islamdere" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Maksutçuk köy - Kars_M - Kars
1928k: Maksutçuk
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Boğatepe köy - Kars_M - Kars
1960-k: B. Zavot
R1914-: Zavod [ Rus "su kenarı" ]
Karapapak yerleşimi
■ Kura/Kür Nehrinin ana kaynağı bu köydedir.. SN
  Güdeli köy - Kars_M - Kars
R1889: Güdeli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köy halkı Kürttür. metonio
■ Gudeli (გუდელი), Gürcüce 'sepetçi' demektir. meriç
  Akdere köy - Kars_M - Kars
1928k: Akkom
  Hapanlı köy - Kars_M - Kars
1928k: Kapanlı
  Çağlayan köy - Kars_M - Kars
R1889 1928k: Xınzırik [ Erm xntsorig? "elmaca" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Belki Erm <SN
■ Terekeme yerleşimi. emjan
  Karaçoban köy - Kars_M - Kars
1928k: HaramVartan
R1889: XramVartan [ Rus "Vartan kilisesi?" ]
E1902: Aravartan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
■ 1889 Rus salnamesinde görülen Xram-vartan `Vartan kilisesi` adı Eprigyan'a göre baskı hatası olmalıdır. SN
  Yücelen köy - Kars_M - Kars
1928k: Samavat
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Yezidilikten dönme Kürd yerleşimi metonio
■ Sam-avati (სამავათი), Gürcüce 'üçleme' demektir. meriç
  Alçılı köy - Kars_M - Kars
1928k: Berdik [ Erm pertig "kalecik" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Ağadeve köy - Kars_M - Kars
R1889: Ağadeve
E1918: Ağatsor [ Erm "tuzdere" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Alikan) yerleşimi
  Bozkale köy - Kars_M - Kars
1928k: Bozkale
E1918: Vosgali
■ Karapapak yerleşimi metonio
  Dikme köy - Kars_M - Kars
R1889: NovoMixailovka [ Rus "yeni Mihailkenti" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak (Molokan) yerleşimi
  Hasçiftlik köy - Kars_M - Kars
R1889: Hasçiftlik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çerme köy - Kars_M - Kars
1928k: Çerme
1854hk: Çermeli [ Erm/Tr "ılıcalı" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kümbetli köy - Kars_M - Kars
Kr: Ladiqers
R1889 1928k: Vladikars [ Rus vladikars "Kars zaferi" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi. Buradaki Redkanlılar, Erivan'ın Goma Sımoka köyünden, Kars Wazê (Ölçülü) köyüne göç ederler. Bir kısmı Wazê'de kalır, bir kısmı da buraya göç eder. Köy halkı bu köye Ladiqers der. Qazi
■ Köyde Kürt aile yoktur. Halk Borçalı göçmeni Terekemelerden oluşur.Yerel halk Ladıkars der. emjan
  Akbaba köy - Kars_M - Kars
1854hk: Ardost [ Erm ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çamurlu köy - Kars_M - Kars
1928k: Çamurlu
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi. Qazi
  Çakmak köy - Kars_M - Kars
1928k: Çakmak
R1889: Blagodarnoye [ Rus "şükürlü" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Karapapak/Kürd (Molokan) yerleşimi
■ Çakmak köyünde yaşayan Kürtler, Redkan aşiretindendir. Mar(d)astan
■ Çakmak köyüne bağlı Çalkavur mezrası eski Molokan yerleşimidir. emjan
  Yolaçan köy - Kars_M - Kars
1920hb: Aleksandrovka [ Rus "Aleksandr kenti" ]
1854hk: Komatsor [ Erm "ağıldere" ]
Azeri/Karapapak yerleşimi
■ Eprigyan 19. yy sonunda Komatsor köyünün terkedilmiş olduğunu ve yakınında Rusların Aleksandrovka köyünü inşa ettiklerini anlatır. Epr I.521. SN
  Esenyazı köy - Kars_M - Kars
1928k: Tikoş
Kürd (Badıllı) yerleşimi
  Karacaören köy - Kars_M - Kars
1928k: Karacaviran
R1889: NovoEstonskoye [ Rus Novo Estonskoye "yeni Estonlar" ]
E1918: Estonagan [ Erm "Estonlu" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Rus yönetimi döneminde (1878-1918) Estonya göçmenleri tarafından iskân edilmiştir. 1960'lı yıllara dek Eston nüfus çoğunluğu devam etti. SN
■ Eston değil Estonyalı etnik Almanlar* metonio
  Kocabahçe köy - Kars_M - Kars
1928k: AloKomu
R1889: KurudaraAlo [ Kürd alo "Ali" ]
Kürd (Badıli) yerleşimi
  Paşaçayırı mah Kars - Kars_M - Kars
E1918: Nemis
1854hk: Uzunkilise
  Gelirli köy - Kars_M - Kars
R1889 1928k: Kaniköy [ Kürd kani "pınar" ]
E1918: Agnaşen [ Erm "pınarköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Azat köy - Kars_M - Kars
1854hk: Azat
■ 20. yy başında Rum/Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eprigyan'a göre (1902) köyün yakınında harap halde Aziz Tadeos manastırı bulunmaktaydı. Rus yönetimi döneminde Rum ve Gürcü nüfus iskan edildi. SN
■ Ünlü Kürt (Êzdi) yazar Erep Şemo bu köyde doğmuştur. Buradan Ermenistan'a göç ederler. Jiyana Bextewar ve Şıvanê Kurmanca isimli kitaplarında bu köyden bahseder. Burada Hurum (Yunan) ve Kürtlerin beraber yaşadığını belirtir. Mar(d)astan
  Boğazköy köy - Kars_M - Kars
R1889: Proxladnoye [ Rus "serinyer, ayazlı" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi.
  Verimli köy - Kars_M - Kars
R1889 1928k: KurudaraHacimıho
Kürd (Badıllı) yerleşimi
  Hacıhalil köy - Kars_M - Kars
R1889: Hacıhalil
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Karakale köy - Kars_M - Kars
R1889: Karakale
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Küçükyusuf köy - Kars_M - Kars
R1889: K. Yusuf
E1918: Hovsepakom [ Erm "Yusuf komu" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Badıllı) yerleşimi
  Ataköy köy - Kars_M - Kars
R1900~ 1968k: Mağaracık
E1918: Ayrivan [ Erm "mağarakent" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Günümüzde Karapapak köyüdür. metonio
  Arslanizi köy - Kars_M - Kars
1928k: SanoKomu
E1918: Tsamakatsor [ Erm "kurudere" ]
■ Kürd (Badıllı) yerleşimi metonio
  Mezra köy - Kars_M - Kars
1928k: Mezra
E1918: Masrik/Mazrik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Tekneli köy - Kars_M - Kars
R1889: Tekneli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Rumlardan sonraki halkı 1 hane Kürt ve 11 hane Karapapaktır. Daha sonra yoğun Kürt göçü almış ve Karapapaklar köyde azınlık hale düşmüştür. metonio
  Derecik köy - Kars_M - Kars
1928k: Kaloköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ K'alo (კალო), Gürcüce 'harman yeri' demektir. meriç
  Ölçülü köy - Kars_M - Kars
1928k: Vezin
E1918: Vjan [ Erm "çağlayan" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köyün eski ismi Wazê (Wezin'de denilir) olup, Redki, Celali, Kurdki, Şemski, Bıruki ve Mılli aşiretleri burada yaşar. Qazi
  Yalınkaya köy - Kars_M - Kars
R1889 1928k: Daşkovo [ Rus "Daşkov (öz.) köyü" ]
E1918: Kurkal
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak (Molokan) yerleşimi
■ İlarion İvanoviç Vorontsov-Daşkov, 1905-1915 Kafkasya Genel Valisi adından. SN
■ Gurgali (გურგალი), Gürcü paganizminden kalma bir isimdir. Bu isimde Gürcistan'da yerleşim yeri vardır. meriç
  Borluk köy - Kars_M - Kars
Karapapak yerleşimi
  Halefoğlu köy - Kars_M - Kars
1854hk: Halefoğlu
■ 20. yy başında Rum/Kürd yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Halefoğlu köyü günümüzde Kars ili Merkez ilçesine bağlı en büyük Kürt nüfuslu köydür. metonio
■ 1886 yılı Rus nüfus sayımı; 143 Kürd, 97 Yunan. Qazi
  Bulanık köy - Kars_M - Kars
R1889: Bulanık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermenilerin göçünün ardından köy Ahıska muhacirleri tarafından iskân edilmiştir. metonio
  Hacıveli köy - Kars_M - Kars
1854hk: Hacıveli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 93 Harbinden sonra Rus idaresinde Pontus Rum muhâcirler iskân edildi. Manav
  Subatan köy - Kars_M - Kars
1928k: Subatan
E1918: Vartaşén [ Erm "gülköyü" ]
■ 20. yy başında Rum/Türk yerleşimi. Karapapak/Türk yerleşimi
■ Köy halkı, Terekeme Türkleri ve Yerli Türklerden oluşmaktadır. Türk
  Eşmeyazı köy - Kars_M - Kars
1946k: Gürhane
1928k: Gorxone
E1918: Goroxonets [ Rus ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
  Kozluca köy - Kars_M - Kars
E1902: Kozluca
E1902: Paknayr [ Erm "tapınak mağarası" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
■ Eski bir mecusi tapınağı üzerine kurulmuş 10. yy'a ait muazzam kilise ve manastırın kalıntıları mevcuttur. SN
  Külveren köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
E1918: Camşoküğ [ Erm "manda köyü" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
  Soylu köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928k: Daynalık
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Alaca köy - Kars_M - Kars
E1902: Alaca
E1207y: Arçoaric [ Erm "ayı yamacı?" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Ortaçağdan kalma anıtsal kilisesi 1844'e dek sağlam idi. 19. yy sonunda Eprigyan yarı yıkık halde olduğunu aktarır. ■ Köyün arkasındaki dağın adı olan Alaca, şüphesiz Ermenice Arço adından uyarlanmıştır. Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'ic sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Başgedikler köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928k: Başgedikler
E1902: Kedig yk. [ Erm "yukarı derecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
■ Rus idaresi döneminde beliren Ermenice 'Kedig` (derecik) adının Türkçeden uyarlanmış olması pekala mümkündür. SN
  Esenkent köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928k: Cala
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Çıldır Arpaçay'daki Cala'dan ayırdetmek için 'Şüregel Cala'sı' adı kullanılır. SN
■ Cala (ჭალა), Gürcüce çayır demektir. meriç
  Üçbölük köy - Kars_M - Kars
R1889: Mağazpert
E1918: Mağxazpert [ Erm "Malhas kalesi" ]
Kürd (kaskan) yerleşimi
■ Malxas adı için Ağrı Hamur Tükenmez köyüne bakınız. SN
■ Maxazpert köyünde Qaskan ve Redkan aşiretleri yaşar. Mar(d)astan
  Ortagedikler köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928k: Ortagedikler
E1902: Kedigmiçin [ Erm "Orta derecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ayakgedikler köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928k: Ayakgedikler
E1902: KedigSdorin [ Erm "aşağı derecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
  Oğuzlu köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889: Oğuzlu
E1918: Yeznasar [ Erm "öküzdağı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Yağıkesen köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928k: Kızılvenk
R1889: Garmirvank [ Erm garmir vank "kızılmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Arazoğlu köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889: Arazoğlu
E1918: Arazkeğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ 1915 olaylarından sonra Ermenilerin yerine Ağbaba'lı Azeriler yerleşmiş, daha sonrasında ise Erivan kökenli Kürtler köyde çoğunluk haline gelmiştir. metonio
  Ani köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928k: Ocaklı
E1075: Ani
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 961-1045 yılları arasında Bagratuni Ermeni krallığının başkenti olan ünlü Ani kentidir. Adı Urartuca veya başka bir dilden miras olabilir. Özgün ismin Türkçe Anı olduğuna dair iddia kizb-i fahiş niteliğindedir. SN
■ Ocaklı olan resmi adı 2016 yılında "Ani" olarak değiştirilmiştir. emjan
  Bayraktar köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889: Bayraktar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak (Redkan) yerleşimi
■ Bayraktar köyünde kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
  Hamzagerek köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889: Hamzagerek
E1918: Xamzakarag
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Küçükpirveli köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928k: K. Pirveli
R1889: Kirilovka [ Rus kirilovka "(Aziz) Kiril köyü" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak (Dukhobor) yerleşimi
■ Ukrayna'da Dukhobor köyü Kirilovka adından. 1920'den sonra Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde aynı isimle köy kurdular. SN
  Bekler köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928k: Mevrek
R1889: AcemMevrek
E666: Mavrikopolis [ Yun Maurikiopolis "Maurikios (imparator) kenti" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İmparator Maurikios (h 582-602) çağında 590 yılı dolayında İran sınırında askeri üs olarak kurulmuştur. SN
  Tazekent köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928k: Tazekend [ Tr/Fars "yeniköy" ]
E1918: Noraşen [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  ? mv - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
E1075: Xoşavank [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10. yy'da inşa edilen büyük manastır kompleksi halen Türkiye-Ermenistan sınırında askeri bölge içindedir. 1918'e dek manastır çevresinde bir Ermeni köyü mevcuttu. SN
  Yalçınlar köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928k: Kinegi
Karapapak yerleşimi
■ Eski köy, baraj yapılınca su altında kalmıştır. Köy halkının çoğunluğu Azeri kökenlidir. 4j1
  Yılanlı köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889: Yılanlı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km