Kars'da 404 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Balabantaş köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 Keçesor
Türk yerleşimi
  Parmakdere köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 Kısmasor [ Erm ]
Türk yerleşimi
  Akören köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 Akviran
Türk yerleşimi
  Isısu köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 İssisu [ Tr "sıcaksu" ]
Türk yerleşimi
  Süngütaşı köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 Zivin
1877hk 📖 Zvin [ zvini (ზვინი) "otlak" ]
U 📖 Zua / Zuaini?
Türk yerleşimi
■ MÖ 9. yy'a ait Urartu yazıtlarında adı geçen Zua/Zuaini kalesi olmalıdır. 1877-78 harbinin en önemli çatışmalarından biri burada vuku buldu. Fevzi Paşa komutasındaki Türk kuvvetleri, Loris-Melikov komutasındaki Rus saldırısını başarıyla püskürttü. SN
  Karaurgan köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1854h 📖 Karaurgan
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Bir dönem Karaurgan nahiye merkezi idi. SN
■ İlk Rus kaydında 34 hane Rum ve 2 hane Türk bulunmaktadır. (metonio) SN
  Kurbançayır köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 Abulbard
R1889 📖 Abulvard
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Sırataşlar köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1920hb 📖 Zoyk
R1889 📖 Zayak [ Erm zuyk "çifte" ]
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi.
  Yeniköy köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
R1889 📖 Yeniköy
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
  Altınbulak köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1920hb 📖 Hadik [ Erm "ekin" ]
1909z 📖 Altınbulak
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 03.03.1909 Kars Sancağı'nın Altınbulak, Zaza ve Karakilise karyelerinden hicretle Konya'da iskanlarını talebeden Ali b. Hasan ve rüfekası hakkında deyar heyran
  Sırbasan köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
R1889 📖 Sırbasan
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
  Köroğlu köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
E1902 📖 Zağin / Zeğin | Köroğlu
R1889 📖 Köroğlu
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
■ Günümüzde köyün çoğunluğu Cemaldini aşiretine mensup olmakla birlikte başka aşiretlerin mensupları da köyde yaşamaktadır. azorka
  İnkaya köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1946 📖 Aşağımicingirt
1876a 📖 Micingerd Süfla
E630 📖 Mjingerd [ Erm "mjin (?) hisar" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ MÖ 2. yy'da kurulduğu rivayet edilen ve MS 8. yy'a dek varlığını sürdüren Apeğyank Ermeni beyliğinin merkezi olan Mijingerd hisarı idi. 1878-1918 Rus yönetimi döneminde Aşağı Micingert Osmanlı tarafında, Yukarı Micingert ise sınırın Rus tarafında bulunmaktaydı. SN
  Topkaya köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 Saat
R1889 📖 Saatviran
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1878-1918 döneminde Osmanlı-Rus sınırı üzerinde Türk tarafında sınır kapısı idi. SN
■ Ati (ათი), Gürcüce 'on' demektir. -sa yapım eki olup -saati (onlu,onluk yer) anlamı taşır. Muhtemelen yer adının bir hikayesi vardır. meriç
  Çamyazı köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1946 📖 Yukarımicingirt
1876a 📖 Micingerd Ulya
E630 📖 Mjingerd [ Erm "mjin (?) hisar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ 1878-1918 döneminde Yukarı Micingert sınırın Rus, Aşağı Micingert Türk tarafındaydı. Rus sayımında 64 hane Rum, 3 hane Kürt, 1 hane Dağıstanlı ve 4 hane Türk bulunmaktaydı. SN
■ Rus sayımında 64 hane Rum, 3 hane Kürt, 1 hane Dağıstanlı ve 4 hane Türk bulunmaktaydı. metonio
  Taşlıgüney köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 İslamsor [ Erm islamtsor "islamdere" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Dağıstanʼın Temirhanşura bölgesinden gelen Avar (Maarulal) halkına mensûb muhâcirler tarafından kurulmuştur. Lâkin bunlardan şimdi köyde kimse kalmamıştır. Sonradan muhtelif yerlerden gelmiş olan Türkler ve Kürtler bir arada yaşamaktadır. ZeMahşer
  Kazantaş köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 Mamaç?
1920hb 📖 Pamaş?
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Avar) yerleşimi
■ Köyde Avar (Maarulal) halkına mensub Dağıstan muhacirleri ile Kürtler birlikte yaşamaktadır. Yazım hatası yapılmış. Avarların Kürtlerin alt koluymuş veya bir çeşidiymiş gibi bir izlenim ortaya çıkmış. ZeMahşer
  Handere köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 Handere
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Karaköse köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖 Karakilise
Türk yerleşimi
■ 1878-1918 döneminde Osmanlı-Rus sınırının Türk tarafındaki son köy idi. SN
  Kızılçubuk köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 Kızılkilise
Türk yerleşimi
  Uzungazi köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1928 📖 Uzungazi
R1889 📖 Kızılkilise
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Eşmeçayır köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖 Sathan
R1889 📖 Sıtagan / Satagan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Tagani/takani (ტაგანი) eski Gürcüce'de 'stok' demektir. -Sa Gürcüce yapım eki olup -Satagani 'stoklu, stok yeri' anlamı taşır. meriç
  Şehithalit köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1928 📖 Şehithalit
R1889 📖 Köşekilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1918 öncesinde Sarıkamış yöresinin en önemli Ermeni yerleşimi idi. Köyün 1 km kadar kuzeyinde manastır kompleksi bulunmaktaydı. SN
  Başköy köy - Selim - Kars
1914h 📖 Başköy
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
  Balıklı köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖 Bulaklı
R1889 📖 Balıklı
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Şehitler mah - Sarıkamış - Kars
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1864 Kafkas sürgününde Oset göçü almış, lakin buradaki Osetler 93 Harbi sonrasında günümüzde Muş ili Bulanık ilçesinde yer alan Karaağıl ve Kurganlı (Simo) köylerine göçmüşlerdir. metonio
  Kozan köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖 Hosan
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Gürbüzler köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Verişan [ Erm verişén? "yukarı köy" ]
  Beyköy köy - Selim - Kars
1914h 📖 Beyköy
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Kars çevresine dışarıdan çok sayıda Azeri, Karapapak ve Terekeme getirilip, bunlar için köyler kuruldu. Bu yeni köylerin Kürtçe yada Ermenice isimleri yoktur. Ama, köylerin çoğunluğu büyük oranda Kürtleşmiştir. Qazi
  Boyalı köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 Boyalı
Türkmen yerleşimi
  Sarıkamış ilçe - Sarıkamış - Kars
1484 📖 Sarıkamış
Türk yerleşimi
  Kayalıboğaz köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 1928 📖 📖 Çermeli [ Erm çerma "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Ortakale köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 Ortakale
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Karapınar köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖 Karapınar
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Karakurt köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 Karakurt
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Bir dönem Karakurt nahiye merkezi idi. SN
  Başköy köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 Başköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ İlk Rus kaydında 2 hane Kürt, 1 hane Türk ve 158 hane Ermeni gösterilmektedir. metonio
  Sarıgüney köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Kercik
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Aşağısallıpınar köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 Salıt aş.
Alevi yerleşimi
■ Kars iline bağlı Sarıkamış/Aşağısallıpınar ve Selim/Laloğlu köyleri Zaza/Türkmen karışık Alevi köyleridir. metonio
  YukarıSallıpınar köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 B. Salit
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi
■ Köyün yarısı Kürttür. Mar(d)astan
  Çıplaklı köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Çıvlaklı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Karakale köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Karakale
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Çukur Köyleri olarak nitelendirilen köylerdendir. Azınlık olarak Torunlar Avşar boyuna bağlı opluluklar yaşar. SN
  Koçoğlu köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖 Akkilise
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Mescitli köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 Mescitli
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kürt (Sünni)/Türk (Redkan) yerleşimi
  Yağıbasan köy - Sarıkamış - Kars
R1889 📖 Yağıbasan
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Türk/Kürt karışık yerleşim metonio
  Kangal mv - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 Kangal (köy)
  Beşyol köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖 Gölentepe
R1889 📖 Gulantepe
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Güllüce köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖 Küllüce
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Zêdka (Eleşkirt) bölgesindeki bir çok Redkanlı aile, Gulîce (Güllüce) köyünden göç etmiştir. Mar(d)astan
  Yayıklı köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 Divik
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Laloğlu köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Laloğlu
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Lolan) yerleşimi
■ Pülümür ve Tercan civârindan 20. asrin basinda başında göç etmiş. Loluç asireti. Manav
■ Kars iline bağlı Sarıkamış/Aşağısallıpınar ve Selim/Laloğlu köyleri Zaza/Türkmen karışık Alevi köyleridir. metonio
  Armutlu köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 Armutlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Çolaklı köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖 Çolaklı | Kozan
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çatak köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 Çatak
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Beskan) yerleşimi
  Bölükbaşı köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Bölükbaşı
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Kısmen Kürd yerleşimi. Mar(d)astan
  Alisofu köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 Alisofi
■ 20. yy başında Alevi (Türk)/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Türkmen-Alevi köyü iken Rus yönetimi döneminde Trabzonlu Rumlar iskan edilmiş, daha sonra Kürt nüfus ağır basmıştır. SN
■ Elesofi (Alisofu) köyünde kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
  Kamışlı köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Kamışlı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Kazıkkaya köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 Kazıkkaya
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Yenice köy - Selim - Kars
Eski adı: Yenice
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Alevi (Türk)/Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yenigazi köy - Sarıkamış - Kars
R1889 📖 Yedikilise
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Halkı Dağıstan göçmeni olup Lak (Gazikumuk) kökenlidir. SN
■ Yenigazi köyünün çoğunluğu Erivan muhaciri Kürt Redkan aşiretidir. Bir kaç hane de Beskan aşiretidir. Mar(d)astan
  Hamamlı köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 Hamamlı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Oset) yerleşimi
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi. Qazi
  Katranlı köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Katranlı
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Alevi/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Qetranî (Katranlı) köyünün çoğunluğu Kürt Redkan aşiretidir. Mar(d)astan
  Bozat köy - Sarıkamış - Kars
1928 📖 Bozat
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. "Ahıska Türkü"/Kürt (Sünni) (Oset) yerleşimi
■ Oset yerleşimi iken Osetlerin dış göçleri neticesinde günümüzde Kürt/Ahıska Türkü karışık bir yerleşimdir. metonio
■ Kürd (Redkan) yerleşimi. Qazi
  Darboğaz köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Balaca
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Çardakçatı köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖 Çürük [ Erm çrig? "derecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Eskigeçit köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Bezirgângeçit [ Tr bezirgân "tüccar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Şehitemin köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 Alakilise
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1917, 1918 yılları arasında Ruslar bölgeye saldırınca bir çatışmada Redkan aşiretinden Xelife İsmail oğlu Mehmet Emin Alekilise köyünde ölür. Mehmet Emin'in ismini bu köye vererek, köyün ismini Şehitemin yaparlar. Ölümünden kırk yıl sonra sel suları mezarını yıktı, mezar yeniden yapıldı. Mehmet Emin'in babası Xelife İsmail, Redkan aşireti Erivandayken ölür. Mezarı Şamiran köyündedir. Qazi
  Asboğa köy - Sarıkamış - Kars
1928 📖 Asbuğa
■ 20. yy başında Alevi (Türk) yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yellikıran köy - Kağızman - Kars
1928 📖 Gomik [ Erm "küçükmezra" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Belencik köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 1928 📖 📖 Şadivan
R1889 1928 📖 📖 Şadavan [ Erm "otağ, hükümdar çadırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
  Akkoz köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1928 📖 Akkoz
R1889 📖 Aykos [ Erm aykots "bağlar" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Yolgeçmez köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Elgeçmez
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Çoğunluğu Redkan aşireti olup, bir kaç aile de Celali aşiretinin Keleşki koludur. Qazi
  Çiçekli köy - Kağızman - Kars
Eski adı: -
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Gecikmez köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1928 📖 Hopviran
R1889 📖 Hoperan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Köy halkı Hopwêran der. Mar(d)astan
  Hasbey köy - Selim - Kars
K 📖 Xasbeg
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Redkan aşireti haricinde, Qaski aşireti de yaşar. Mar(d)astan
  Karahamza köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Karahamza
■ Karahamza köyünde kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
  Koşapınar köy - Selim - Kars
1914h 📖 Koşapınar
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi
  Kekeç köy - Selim - Kars
1914h 📖 Kekeç
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Bozkuş köy - Selim - Kars
1928 📖 Bozkuş
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyde Redkî aşireti dışında Kaskî ve Dilxerî aşiretleri de yaşamakta. İlk Rus kaydında gösterilmiş olan 6 hane Türk'ün tamamı Ruslar Kars'tan çekildikten sonra köyü terk etmiş ve Selim kasabasına yerleşmiştir. Köyün tamamına yakını Erivan kökenli Kürtlerden oluşuyor. Tuygun köyüyle akrabalıkları bulunmakta, zira Tuygun'daki Rumlar köyü terk edince Bozkuş ve Eskigazi'den yerleşenler olmuş. metonio
  Baykara köy - Selim - Kars
R1889 📖 Baykara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Eskigazi köyünden buraya yerleşen bir kaç hane Kürt (Redkan aşireti) var. Qazi
  Kalebaşı köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 Kalebaşı
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Gelturi) yerleşimi
  Çayarası köy - Kağızman - Kars
1902a 📖 Zarabxane
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Cavlak köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Cavlax
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi
■ Köyün yarısından fazlası Kürttür. Mar(d)astan
  Tuygun köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Toygun
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Tuygun'a Selim Eskigazi köyünden, Bozkuş'a ise Kağızman ve Digor'dan Redkanlılar göç etmiş. Mar(d)astan
  Selim ilçe - Selim - Kars
1920hb 📖 Novo Selim [ Rus "yeni Selim" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kırkpınar köy - Selim - Kars
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Söğütlü köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Söğütlü Purut [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi (Türk)/Kürt (Sünni) yerleşimi
  Ortakale köy - Selim - Kars
R1889 📖 Ortakale
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bayburt köy - Selim - Kars
E1918 📖 Paypert [ Erm "in-kale?" ]
R1889 📖 Bayburt
■ Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Eskigazi köy - Selim - Kars
R1889 📖 Eskigazi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Tozluca köy - Selim - Kars
Alevi (Türk) yerleşimi
  Kökpınar köy - Kağızman - Kars
1920hb 📖 Körpınar?
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yalnızçam köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Yalnızçam
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Odalar köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 Odalar
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yaylacık köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Mixrel
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İlk Rus kaydında 21 hane Kürt ve 3 hane Türk gösterilmektedir. metonio
  Değirmendere köy - Kağızman - Kars
1920hb 📖 Değirmen
Kürt (Sünni) yerleşimi
  AşağıDamlapınar köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Çapik aş.
Eski adı: Çapikya [ Yun "Çapikler" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Köyün Kürtçe ismi Çapka Jêrê'dir. Mar(d)astan
  YukarıDamlapınar köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Çapik yk.
Eski adı: Çapikya [ Yun "Çapikler" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Oluklu köy - Selim (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖 Oluklu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Daha önce Kağızman ilçesine bağlı iken 2011'de Selim'e bağlandı. SN
■ Bu maddedeki Oluklu köyü Kağızman ilçesinden bağlanmış bir Karapapak yerleşimidir. Diğer Oluklu köyü (Büyükoluklu) ise Alevi Türkmen yerleşimi iken Alevilerin yoğun göçü neticesinde çoğunluğu Kürt olan bir köy olmuştur. metonio
  Akyar köy - Selim - Kars
1920hb 📖 Ağyer


Grafik harita göster     haritada ara : km