haritada ara :   km  
Karlıova'da 56 yerleşim bulundu.
sırala 
Aşağıyağmurlu köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖 : Sevik aş. [ Kürtçe "tarlacık? boğaz?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 53'' D, 40° 44' 58'' K
Karlıca köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖 : Kırmoşek [ Kürtçe qirmoçek? "buruşuk" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 42'' D, 40° 45' 19'' K
Kaynarpınar köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 : Liçik
E1901 📖 : Lıcig Լճիկ [ Ermenice "gölcük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1913’te Ermeni ilkokulunda 60 öğrenci kayıtlı idi. SN
■ Koord: 39° 22' 48'' D, 40° 45' 51'' K
Yukarıyağmurlu köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖 : Sevik yk. [ Kürtçe sêvika jorîn "yukarı tarlacık" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 6'' D, 40° 46' 21'' K
Kızılağaç köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 : Kızılağaç [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 8' 13'' D, 40° 46' 27'' K
Yiğitler köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
K 📖 : Saxnîs
1928 📖 : Sağnis [ Ermenice tsaxents? "fundalar" ]
E680 📖 : Tsaxnud? Ցախնուտ [ Ermenice "fundalı, çalılı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 7. yy vekayinamesinde Oğnut kalesinin karşı tarafında olduğu belirtilen Arşarunik (Varto-Karlıova) ilindeki Tsaxnut köyü olması muhtemeldir. SN
■ Koord: 39° 10' 59'' D, 40° 47' 38'' K
Sarıkuşak köy - Karlıova - Bingöl
Z 📖 : Şarûg
1928 📖 : Şaruk
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 5'' D, 40° 48' 51'' K
Hacılar köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1901hb 📖 : Haciyan [ Kürtçe "hacılar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 5' 51'' D, 40° 49' 21'' K
Sudurağı köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1901hb 📖 : Ezizan
E506 📖 : Eréz gen. Eriza
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eriza adı Türkçe eski yazıda yanlışlıkla iki ze ile okunmuş olabilir. Nitekim Kiepert haritasında Aziran görülür. (Adontz 17). Tarihçi Parpetsi, Vahan Mamikonyan’ın 506 yılında Erez/Eriza köyünden gece vakti çıkıp Oğnut’taki İran garnizonuna baskın verdiğini anlatır. (Parp 83). SN
■ Koord: 39° 7' 13'' D, 40° 50' 36'' K
Soğukpınar köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 : Kamişan [ Kürtçe gamêşvan "camuzcu (mandacı)" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 34'' D, 40° 51' 3'' K
Devecik köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖 : Kürük [ Kürtçe kûrik "derince" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 9' 46'' D, 40° 51' 20'' K
Kızılçubuk köy - Karlıova - Bingöl
EE1902 : Kızılçıbuk [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 20. yy başında 20 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Koord: 39° 23' 38'' D, 40° 51' 36'' K
Derinçay köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
K 📖 : Xelîfan
1928 📖 : Xalefan [ Kürtçe "halifeler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 8' 32'' D, 40° 52' 5'' K
Göynük köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1901hb 📖 : Oğnut [ Ermenice "tepeli" ]
Y1372 📖 : Olnoúti
E680 📖 : Eğants / Eğnut [ Ermenice "sırtlar, tepeler" ]
1876a 📖 : Göynük (nahiye) [ Türkçe "yanık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Daha önce Solhan’a bağlı olan Oğnut (Göynük) nahiyesi 1936’da Karlıova’ya bağlandı. Eski köy terk edilerek yıkılmış ve 500 m kadar kuzeyde yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Koord: 39° 8' 42'' D, 40° 53' 2'' K
Kalencik köy - Karlıova - Bingöl
K 📖 : Qalencuk [ Türkçe ]
1901hb 📖 : Kalecik
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 9' 12'' D, 40° 53' 18'' K
Ortaköy köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 : Ortaköy [ Türkçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 15'' D, 40° 53' 27'' K
Karabalçık köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 : Karabalçık [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 54'' D, 40° 53' 54'' K
Kazanlı köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 : Kazanlı
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 22' 56'' D, 40° 54' 13'' K
Bahçe köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 : Bağçe [ Türkçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 54'' D, 40° 54' 23'' K
Kaynak köy - Karlıova - Bingöl
1946 📖 : Ceban [ Kürtçe "cebeler" ]
1901hb 📖 : Cebba
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 44'' D, 40° 54' 38'' K
Cilligöl köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖 : Ciligöl [ Kürtçe çilgol "kırkgöl" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 32'' D, 40° 54' 54'' K
Suçatı köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 : Geran / Keran [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 23' 30'' D, 40° 55' 8'' K
Yeniköy köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 : Avahuran
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 22'' D, 40° 55' 55'' K
Ilıpınar köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 : Çermei Kurtyüzü [ Kürtçe "Kurtyüzü (nahiyesi) ılıcası" ]
1916h 📖 : Çerme [ Ermenice/Kürtçe "ılıca" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 22' 32'' D, 40° 56' 20'' K
Harmantepe köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 : Navro [ Kürtçe "ada" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 27'' D, 40° 56' 43'' K
Kıraçtepe köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 : Coligi Şeman [ Kürtçe colik "derecik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 18'' D, 40° 57' 22'' K
Taşlıçay köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 : Çirik [ Ermenice/Kürtçe çrig/çirik "derecik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 48'' D, 40° 57' 34'' K
Viranşehir köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 : Viranşehir
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 23' 34'' D, 40° 57' 54'' K
Boncukgöze köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 : Boran
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 0'' D, 40° 58' 36'' K
Toklular köy - Karlıova - Bingöl
E1902 📖 : Toxlan / Toxliyan
1901hb 📖 : Toklan [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 48'' D, 40° 59' 0'' K
Dörtyol köy - Karlıova - Bingöl
Z 📖 : Qirtuzî
1916h 📖 : Çatak
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Karlıova ilçesinde iki Çatak bulunduğu için adı değiştirilmiştir. SN
■ Koord: 39° 22' 29'' D, 40° 59' 11'' K
Kümbet köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 : Kümbet
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 23' 59'' D, 40° 59' 43'' K
Konak mezra - Karlıova - Bingöl
Eski adı: Kilisük [ Kürtçe "kilisecik" ]
■ Koord: 39° 8' 44'' D, 40° 59' 51'' K
Kaşıkçı köy - Karlıova - Bingöl
E1900~a 📖 : Kaşıkçı [ Türkçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 41'' D, 41° 0' 9'' K
Karlıova ilçe - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 : Kanireş [ Kürtçe kanîreş "karapınar" ]
■ İlçede Alevi Kürt veya Zaza'lar ve Sünni Kürt veya Zaza'lar bulunmaktadır. Lakin ilçede Alevi Kürtler ve Zazalar biraz daha baskındır. Veli Günaydın
■ Koord: 39° 17' 55'' D, 41° 0' 45'' K
Hasanova köy - Karlıova - Bingöl
E1878b 1916h 📖 📖 : Hasanava
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 39'' D, 41° 1' 14'' K
Kantarkaya köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 : Şorik aş. [ Kürtçe "tuzluca" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 21' 39'' D, 41° 1' 26'' K
Çukurtepe köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 : Huniyan [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 14'' D, 41° 1' 27'' K
Yalnızhan mahalle - Karlıova - Bingöl
■ Koord: 39° 16' 52'' D, 41° 1' 39'' K
Kanitaht mahalle (Karlıova bağ) - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 : Kanitaxt [ Kürtçe "taht pınarı?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 18' 27'' D, 41° 2' 3'' K
Bedran mahalle - Karlıova - Bingöl
■ Koord: 39° 16' 15'' D, 41° 2' 3'' K
Serpmekaya köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 : Alipîran [ Zazaca "dede soyu" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 38'' D, 41° 2' 46'' K
Çiftlik köy - Karlıova - Bingöl
E1901 📖 : Çiftlik [ Türkçe ]
1901hb 📖 : Başçiftlik [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 23' 58'' D, 41° 3' 12'' K
Tuzluca köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 : Şorik Ulya [ Kürtçe "tuzluca" ]
1901hb 📖 : Yukarı Şorik
■ Koord: 39° 22' 5'' D, 41° 3' 17'' K
Yoncalık köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 : Yoncaluk
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 20' 17'' D, 41° 4' 24'' K
Geçitli köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 : Geylan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Erzurum dan Ve Muştan Göç Eden Şexbızın Kürtleri Site Yönetimi
■ Koord: 39° 24' 57'' D, 41° 4' 30'' K
Sakaören köy - Karlıova - Bingöl
K 📖 : Siqavêlan
1901hb 📖 : Sakaveran
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 53'' D, 41° 4' 33'' K
Mollaşakir köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 : Botan [ Kürtçe "Botanlılar?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 7'' D, 41° 4' 40'' K
Aşağıçir mezra - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 : Çir aş. [ Ermenice çir "su, dere" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 11'' D, 41° 5' 24'' K
Kargapazarı köy - Karlıova - Bingöl
K 📖 : Qerxebazar
1901hb 📖 : Karğabazar [ Türkçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 18' 48'' D, 41° 5' 53'' K
Yorgançayır köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 : Karahamzan
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 48'' D, 41° 7' 29'' K
Çatak köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 : Çatak [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 9' 55'' D, 41° 9' 16'' K
Amasya köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 : Amasya
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Güvenlik güçlerince boşaltılıp tahrip edilmiş iken yeniden canlandırılmıştır. SN
■ Koord: 39° 3' 52'' D, 41° 10' 32'' K
Bağlıisa köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 : Bağlu [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 19. yy sonunda köyde bulunduğu bildirilen kilise kalıntısı ve haçkarlar, önceden Ermeni yerleşimi olduğunu düşündürür. SN
■ Koord: 39° 7' 43'' D, 41° 11' 8'' K
Ulukapı köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 : Silkan/Sılikan
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 6' 33'' D, 41° 13' 23'' K
Çiçekli köy - Karlıova - Bingöl
E1902b 📖 : Arabo
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Daha önceden Ermeni yerleşimi iken 1902’de Kürk köyü olarak kaydedilmiştir. SN
■ Koord: 39° 4' 59'' D, 41° 15' 36'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.