Karlıova'da 52 yerleşim bulundu.
sırala 
  AşağıYağmurlu köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖 Sevik aş. [ Kr "tarlacık? boğaz?" ]
  Karlıca köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖 Kırmoşek [ Kr qirmoçek? "buruşuk" ]
  Kaynarpınar köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 Liçik
E1901 📖 Lıcig լճիկ [ Erm "gölcük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1913'te Ermeni ilkokulunda 60 öğrenci kayıtlı idi. SN
  YukarıYağmurlu köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖 Sevik yk. [ Kr sêvika jorîn "yukarı tarlacık" ]
  Kızılağaç köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 Kızılağaç
  Yiğitler köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖 Sağnis [ Erm tsaxents? "fundalar" ]
E680 📖 Tsaxnud? Ցախնուտ [ Erm "fundalı, çalılı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 7. yy vekayinamesinde Oğnut kalesinin karşı tarafında olduğu belirtilen Arşarunik (Varto-Karlıova) ilindeki Tsaxnut köyü olması muhtemeldir. SN
  Sarıkuşak köy - Karlıova - Bingöl
Z 📖 Şarûg
1928 📖 Şaruk
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Hacılar köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1901hb 📖 Haciyan [ Kr "hacılar" ]
  Sudurağı köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1901hb 📖 Ezizan
E506 📖 Eréz gen. Eriza
■ Eriza adı Türkçe eski yazıda yanlışlıkla iki ze ile okunmuş olabilir. Nitekim Kiepert haritasında Aziran görülür. (Adontz 17). Tarihçi Parpetsi, Vahan Mamikonyan'ın 506 yılında Erez/Eriza köyünden gece vakti çıkıp Oğnut'taki İran garnizonuna baskın verdiğini anlatır. (Parp 83). SN
  Soğukpınar köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Kamişan [ Kr gamêşvan "camuzcu (mandacı)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Devecik köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖 Kürük [ Kr kûrik "derince" ]
  Kızılçubuk köy - Karlıova - Bingöl
1902a 📖 Kızılçıbuk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başında 20 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Derinçay köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖 Xalefan [ Kr "halifeler" ]
  Göynük köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1901hb 📖 Oğnut
Y1372 📖 Olnoúti [ Erm ]
E680 📖 Eğants / Eğnut [ Erm eğin/oğin "?" ]
1876a 📖 Göynük (nahiye) [ Tr "yanık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce Solhan'a bağlı olan Oğnut (Göynük) nahiyesi 1936'da Karlıova'ya bağlandı. Eski köy terk edilerek yıkılmış ve 500 m kadar kuzeyde yeni yerleşim kurulmuştur. SN
  Kalencik köy - Karlıova - Bingöl
K 📖 Qalencuk [ Tr ]
1901hb 📖 Kalecik
  Ortaköy köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 Ortaköy
  Karabalçık köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Karabalçık
  Kazanlı köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 Kazanlı
  Bahçe köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 Bağçe
  Kaynak köy - Karlıova - Bingöl
1946 📖 Ceban [ Kr "cebeler" ]
1901hb 📖 Cebba
  Suçatı köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 Geran / Keran [ Kr ]
  Cilligöl köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖 Ciligöl [ Kr çilgol "kırkgöl" ]
  Yeniköy köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Avahuran
  Ilıpınar köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 Çermei Kurtyüzü [ Kr "Kurtyüzü (nahiyesi) ılıcası" ]
1916h 📖 Çerme [ Er/Kr "ılıca" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Harmantepe köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 Navro [ Kr "ada" ]
  Kıraçtepe köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Coligi Şeman [ Kr colik "derecik" ]
  Taşlıçay köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 Çirik [ Er/Kr çrig/çirik "derecik" ]
  Viranşehir köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 Viranşehir
  Boncukgöze köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 Bedran
  Toklular köy - Karlıova - Bingöl
E1902 📖 Toxlan / Toxliyan
1901hb 📖 Toklan [ Kr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dörtyol köy - Karlıova - Bingöl
Z 📖 Qirtuzî
1916h 📖 Çatak
■ Karlıova ilçesinde iki Çatak bulunuğu için adı değiştirilmiştir. SN
  Kümbet köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 Kümbet
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kaşıkçı köy - Karlıova - Bingöl
E1900~a 📖 Kaşıkçı
  Karlıova ilçe - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 Kanireş [ Kr kanîreş "karapınar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Hasanova köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Hasanavi
  Kantarkaya köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 Şorik aş. [ Kr "tuzluca" ]
  Çukurtepe köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Huniyan [ Kr ]
  Kanitaht mah Karlıova - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Kanitaxt [ Kr "taht pınarı?" ]
  Serpmekaya köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Alipîran [ Zz "dede soyu" ]
  Çiftlik köy - Karlıova - Bingöl
E1901 📖 Çiftlik
1901hb 📖 Başçiftlik
  Tuzluca köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 Şorik Ulya [ Kr "tuzluca" ]
1901hb 📖 Yukarı Şorik
  Geçitli köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Geylan
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Erzurum dan Ve Muştan Göç Eden Şexbızın Kürtleri Site Yönetimi
  Yoncalık köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 Yoncalu
  Sakaören köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 Sakaveran
  Mollaşakir köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 Botan [ Kr "Botanlılar?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  AşağıÇir mz - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Çir aş. [ Erm çir "su, dere" ]
  Kargapazarı köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 Karğabazar
  Yorgançayır köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Karahamzan
  Çatak köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 Çatak
  Amasya x - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Amasya
■ Güvenlik güçlerince boşaltılıp tahrip edildi. SN
  Bağlıisa köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Bağlı
  Silkan köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Silkan


Grafik harita göster     haritada ara : km