haritada ara :   km  
Karlıova'da 52 yerleşim bulundu.
sırala 
Aşağıyağmurlu köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖 Sevik aş. [ Kr "tarlacık? boğaz?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Karlıca köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖 Kırmoşek [ Kr qirmoçek? "buruşuk" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Kaynarpınar köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 Liçik
E1901 📖 Lıcig լճիկ [ Erm "gölcük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1913'te Ermeni ilkokulunda 60 öğrenci kayıtlı idi. SN
Yukarıyağmurlu köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖 Sevik yk. [ Kr sêvika jorîn "yukarı tarlacık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Kızılağaç köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 Kızılağaç
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Yiğitler köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖 Sağnis [ Erm tsaxents? "fundalar" ]
E680 📖 Tsaxnud? Ցախնուտ [ Erm "fundalı, çalılı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 7. yy vekayinamesinde Oğnut kalesinin karşı tarafında olduğu belirtilen Arşarunik (Varto-Karlıova) ilindeki Tsaxnut köyü olması muhtemeldir. SN
Sarıkuşak köy - Karlıova - Bingöl
Z 📖 Şarûg
1928 📖 Şaruk
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Hacılar köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1901hb 📖 Haciyan [ Kr "hacılar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Sudurağı köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1901hb 📖 Ezizan
E506 📖 Eréz gen. Eriza
■ Eriza adı Türkçe eski yazıda yanlışlıkla iki ze ile okunmuş olabilir. Nitekim Kiepert haritasında Aziran görülür. (Adontz 17). Tarihçi Parpetsi, Vahan Mamikonyan'ın 506 yılında Erez/Eriza köyünden gece vakti çıkıp Oğnut'taki İran garnizonuna baskın verdiğini anlatır. (Parp 83). SN
Soğukpınar köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Kamişan [ Kr gamêşvan "camuzcu (mandacı)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Devecik köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖 Kürük [ Kr kûrik "derince" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Kızılçubuk köy - Karlıova - Bingöl
1902a 📖 Kızılçıbuk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başında 20 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
Derinçay köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖 Xalefan [ Kr "halifeler" ]
Göynük köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1901hb 📖 Oğnut
Y1372 📖 Olnoúti [ Erm ]
E680 📖 Eğants / Eğnut [ Erm eğin/oğin "?" ]
1876a 📖 Göynük (nahiye) [ Tr "yanık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce Solhan'a bağlı olan Oğnut (Göynük) nahiyesi 1936'da Karlıova'ya bağlandı. Eski köy terk edilerek yıkılmış ve 500 m kadar kuzeyde yeni yerleşim kurulmuştur. SN
Kalencik köy - Karlıova - Bingöl
K 📖 Qalencuk [ Tr ]
1901hb 📖 Kalecik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Ortaköy köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 Ortaköy
Karabalçık köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Karabalçık
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Kazanlı köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 Kazanlı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Bahçe köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 Bağçe
Kaynak köy - Karlıova - Bingöl
1946 📖 Ceban [ Kr "cebeler" ]
1901hb 📖 Cebba
Cilligöl köy - Karlıova (Göynük bucağı) - Bingöl
1928 📖 Ciligöl [ Kr çilgol "kırkgöl" ]
Suçatı köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 Geran / Keran [ Kr ]
Yeniköy köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Avahuran
Ilıpınar köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 Çermei Kurtyüzü [ Kr "Kurtyüzü (nahiyesi) ılıcası" ]
1916h 📖 Çerme [ Erm/Kr "ılıca" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Harmantepe köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 Navro [ Kr "ada" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Kıraçtepe köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Coligi Şeman [ Kr colik "derecik" ]
Taşlıçay köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 Çirik [ Erm/Kr çrig/çirik "derecik" ]
Viranşehir köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 Viranşehir
Boncukgöze köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 Bedran
Toklular köy - Karlıova - Bingöl
E1902 📖 Toxlan / Toxliyan
1901hb 📖 Toklan [ Kr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Dörtyol köy - Karlıova - Bingöl
Z 📖 Qirtuzî
1916h 📖 Çatak
■ Karlıova ilçesinde iki Çatak bulunduğu için adı değiştirilmiştir. SN
Kümbet köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 Kümbet
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Kaşıkçı köy - Karlıova - Bingöl
E1900~a 📖 Kaşıkçı
Karlıova ilçe - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 Kanireş [ Kr kanîreş "karapınar" ]
■ İlçede Alevi Kürt veya Zaza'lar ve Sünni Kürt veya Zaza'lar bulunmaktadır. Lakin ilçede Alevi Kürtler ve Zazalar biraz daha baskındır Veli Günaydın
Hasanova köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Hasanavi
Kantarkaya köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 Şorik aş. [ Kr "tuzluca" ]
Çukurtepe köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Huniyan [ Kr ]
Kanitaht mah Karlıova - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Kanitaxt [ Kr "taht pınarı?" ]
Serpmekaya köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Alipîran [ Zz "dede soyu" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Çiftlik köy - Karlıova - Bingöl
E1901 📖 Çiftlik
1901hb 📖 Başçiftlik
Tuzluca köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 Şorik Ulya [ Kr "tuzluca" ]
1901hb 📖 Yukarı Şorik
Geçitli köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Geylan
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Erzurum dan Ve Muştan Göç Eden Şexbızın Kürtleri Site Yönetimi
Yoncalık köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 Yoncalu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Sakaören köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 Sakaveran
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Mollaşakir köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 Botan [ Kr "Botanlılar?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Aşağıçir mz - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Çir aş. [ Erm çir "su, dere" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Kargapazarı köy - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖 Karğabazar
Yorgançayır köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Karahamzan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Çatak köy - Karlıova - Bingöl
1928 📖 Çatak
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Amasya x - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Amasya
■ Güvenlik güçlerince boşaltılıp tahrip edildi. SN
Bağlıisa köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Bağlı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Silkan köy - Karlıova - Bingöl
1916h 📖 Silkan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.