Karkamış'da 39 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ayyıldız mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Noxu
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Balaban mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Seğdümen
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Alaçalı mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Kılcan
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Kıraçgülü mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Şinfak
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Çiftlik mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Çiftlikköyü
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Beşkılıç mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Tiell Keri / Tilgiri [ Ar "? höyük" ]
Türkmen (Bekmişli) yerleşimi
  Ekinci mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Cideyde | K. Hasanos [ Ar "yenice" ]
  Kuruyazı mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Hasanuz
  Şenlik mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
Eski adı: -
Müslüman Arap yerleşimi
  Alagöz mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Alagöz
Kürt (Sünni) (Pijan) yerleşimi
  Arıkdere mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Germuş
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Yeşerti mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Kefrik [ Kr/Sür "köycük" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Öncüler mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Hülmenli
1917h 📖 Hülümen [ Ar ]
Müslüman Arap yerleşimi
  Yolağzı mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Çokşerik / Çokşarık
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Akçaköy mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Ağcaköy
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Subağı mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Tell Sülmen [ Ar "Sülmen höyük" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Teketaşı mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Ticar / Tüccar
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Zöhrecik mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Zührecik
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Türkyurdu mah - Karkamış - Gaziantep
1928 📖 Türkyurdu
1917h 📖 Yeniköy
  Karacurun mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Karacurun [ Ar/Kr curun "yalak" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Soylu mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Silsile [ Ar "zincir" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Yarımca mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Yarımca
Kürt (Sünni) (Şeyhan) yerleşimi
  Korkmazlar mah - Karkamış - Gaziantep
1917h 📖 Ticar
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Eceler mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Melike [ Ar/Tr "kraliçe" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Yazır mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Yazır [ Tr "aş." ]
  Yaşar mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Koyunabad [ Tr koyunabad? ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Kıvırcık mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Kıvırcık
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Örmetaş mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Cisrin | Davudoğlu [ Ar cisrîn "köprüler" ]
  Savaş mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 K. Şemik [ Kr şêmik "eşik" ]
  Kepirler mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Kara'amud [ Tr "kara sütun" ]
  Tosunlu mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖 B. Şemik [ Kr şêmik "eşik" ]
  Karanfil mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Karanfil
1917h 📖 Çakıroğlu
  Erenyolu mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Tell Habeş [ Ar tell habeş "Habeşhöyük" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Elifoğlu mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Elifoğlu
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Kelekli mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Şer'a
Türkmen yerleşimi
  Kumla mah - Karkamış - Gaziantep
1928 📖 Kerkîs / Kirkis
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
  Karkamış ilçe - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Şeyxavi [ Ar ]
As-1274 📖 Karkamiş (başka yer)
1946 📖 Barak (idari bölge) [ Tr "aş." ]
1928 📖 Carablus (idari bölge) [ Yun hierápolis "tapınakkent" ]
■ MÖ 1800 dolayında Ebla arşivlerinde, MÖ 722-705 dolayında Asur belgelerinde, MÖ 600 dolayında Tevrat'ta Karkemiş/Karxamiş adıyla anılan yer şimdi Suriye tarafında kalan Carablus kentidir. Osmanlı döneminde Barak nahiyesinin merkezi idi. Kentin ana bölümü Suriye'de kalınca, Türkiye'de kalan Şeyhavi mahallesi, önce Carablus, sonra Barak, en son Karkamış adı verilen idari birimin merkezi oldu. SN
■ Çoğunluğu Türk olan şehirde azınlık olarak Arap ve Kürtler de yaşamaktadır. Türk
  Yurtbağı mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Merc Hamis [ Ar merc xamîs "beşçayır" ]
Türkmen (Barak ) yerleşimi
  Gürçay mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Barak Girlavik
1917h 📖 Girlavik [ Kr "oğultepe" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km