Karayazı'da 75 yerleşim bulundu.
sırala 
  Akarsu mah - Karayazı (Söylemez bucağı) - Erzurum
1928: Nedo [ Kürd "Nadir (öz.)" ]
Kürd yerleşimi
  Alemdağ mah - Karayazı (Söylemez bucağı) - Erzurum
1946: Kirsin aş.
1928: Kişo
Kürd yerleşimi
  Teco mz - Karayazı - Erzurum
1916h: Teco
Kürd (Dimili) yerleşimi
■ Civarındaki köylere göre daha az nüfusa sahip olmasına rağmen daha eski bir yerleşim yeridir. Altın üzengili Bozbey(Bozbegê zenguzer)'in soyundan geldiklerini söylerler. Fuat
  Yahya mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928: Yahya
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Dılxêri, Kurdki) yerleşimi
  Kırgındere mah - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
  Yeniköy mah - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
  Karasu mah - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
Kürd (Cemaldini) yerleşimi
  Kazbel mah - Karayazı - Erzurum
1928: Kazbel
■ Alevi Zazaların geçici bir süreliğine yerleşip, sonrasında göç ederek yerini Kürtlere bıraktığı bir yerleşimdir. Kürd yerleşimi metonio
■ Göç eden Aleviler yerlerini Kürtlere bırakmamıştır. Köyün yerli halkı zaten Sünni-Şafii Kürtler iken bir kaç Alevi aile bir süre köyde kalıp göç etmişlerdir. Fuat
  Yeşilova mah - Karayazı - Erzurum
1928: Yekmal [ Kürd "tek ev" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatalören mah - Karayazı - Erzurum
1928: Çatalviran
Kürd (Cemaldini) yerleşimi
  Salyamaç mah - Karayazı - Erzurum
1928: Bayro [ Kürd bêro "mera" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Burada eskiden yaşayan Karakeçili Türkmen kökenli halk Pasinler ilçesi Bulkasım köyüne göç etmiştir. AYRICA, köyde Redki değil Banoki aşireti yaşamaktadır. metonio
  Karaağıl mah - Karayazı - Erzurum
1916h: Karaağıl
Kürd (Cemaldini) yerleşimi
  Tahtırevan mz - Karayazı - Erzurum
1916h: Tahtırevan
Kürd (Cemaldin) yerleşimi
■ Yücelik (Zorava) köyüne bağlı mezra, Kürtçe Textê Rewan. Köy halkı Cemaldin aşiretine mensup Kürtler olup Revan göçmenidirler. Fuat
  Yücelik mah - Karayazı - Erzurum
1916h: Zorava [ Kürd "zorunlu iskan" ]
  Kurupınar mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928: Süleymani Xatto [ Kürd silêmanêxato "Hatemoğlu Süleyman (öz.)" ]
  Karayazı ilçe - Karayazı - Erzurum
1916h, 1928: Bayraktar
Kürd yerleşimi
■ 1828-29 Osmanlı-Rus harbinden sonra bu yöredeki Ermenilerin Rusya Ermenistanına sığınmasından sonra Kürt yoğunluklu bir bölge haline gelmiştir. Halen günümüzde neredeyse tamamı homojen Kürt nüfusa sahip olan bir ilçedir. metonio
  Değirmenkaya mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928: Karagiviç
E1912: Karagivij [ Kürd givij "alıç" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Üzengili mah - Karayazı - Erzurum
1928: Espireş [ Kürd espêreş "kara at" ]
  Köyceğiz mah - Karayazı - Erzurum
1928: Küfri [ Kürd kefrê "köyceğiz" ]
Kürd (Badıli) yerleşimi
  Ağaçlı mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928: Kami
Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Van'dan göç edip köye yerleşmişlerdir. Türk
  Çayırbeyli mah - Karayazı - Erzurum
1928: Deliki
Kürd (Redkan ) yerleşimi
■ Bu köyün Karakeçili halkı Cumhuriyetten önce Pasinler'e göçtüler. Yerlerine Erivan kökenli Redki aşiretinden Kürtler yerleşti. metonio
■ Köyde Karakeçililer yaşamamıştır. Eski bir Kürt köyüdür. Karayazı ve köylerinde Kürtler dışında Ermeniler yaşamıştır. Fuat
  Sulutaş mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928: Keşişan
E1912: Keşişveran [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Duruca mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928: Kalo [ Kürd "dede (aş.)" ]
  Alikülek mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928: Alikülek [ Kürd "ali uşağı" ]
  Geventepe mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1916h: Reşan [ Kürd "karalar" ]
  Anıtlı mah - Karayazı - Erzurum
1928: Avbeza [ Kürd "delisu" ]
  Çakmaközü mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1916h: Çorava [ Kürd ]
■ Suriye'den göç etmiş ve Şanlıurfa'dan gelmiş Berazi Aşireti'nin mensuplarından biri olan şahıs tarafından kurulmuştur. Türk
■ Berazi aşiretinin geçen yüzyıla kadar yazları Erzurum'da, kışları ise Urfada yaşardı. Yerleşik hayata geçince Urfadakileri Beraziyê Ga westiyayi (öküzleri yorulan Beraziler), Erzurumdakilere ise Beraziyi ga mıri (öküzleri ölen Beraziler) denildi. Ama, Erzurumdaki Berazilerin çoğu Türkmen olarak kaydedilmiş sitede. Qazi
  Sini mah Sarıçiçek - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928: Sini
  Yalındal mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928: Velekor [ Kürd warekur "döl yeri" ]
■ [Kürd Welekor "kör Veli"], [Kürd Welekur "Velioğlu"] Mar(d)astan
  Yiğityolu mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1916h: Mîrgexal [ Kürd ]
■ Köyün kuzeyinde Ermenilerden kalma olduğu söylenen kale yıkıntısı vardır. SN
  Uğurdalı mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
<1960: Kalman [ Kürd kalmam? "ihtiyardede" ]
1946: Kalmaz
  Karabey mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928: Rişvan [ Kürd reşan "karalar (aş.)" ]
  Selenli mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928: Kancıyan [ Kürd qenciyan "evliyalar" ]
  Çalışkan mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1914h: Usê Nasi [ Kürd ûsê nasê "Nasıroğlu Yusuf" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yeşilyurt mah - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
  Darağut mz - Karayazı - Erzurum
1914h: Turğut
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Abdurrahman mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1914h: Abdurrahman
■ Köye bağlı Darkut (Daraxot) mezrasında Erivan kökenli Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km