haritada ara :   km  
Karayazı'da 77 yerleşim bulundu.
sırala 
Aşağısöylemez mah - Karayazı (Söylemez bucağı) - Erzurum
1928 📖 Söylemez aş.
Kürt (Sünni) (Gelturi) yerleşimi
Yukarısöylemez mah - Karayazı (Söylemez bucağı) - Erzurum
1928 📖 Söylemez yk.
Akarsu mah - Karayazı (Söylemez bucağı) - Erzurum
1928 📖 Nedo [ Kr "Nadir (öz.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yukarıçığılgan mah - Karayazı (Söylemez bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Çığırgan / Çığılgan
Kürt (Sünni) (Badıllı) yerleşimi
Alemdağ mah - Karayazı (Söylemez bucağı) - Erzurum
1946 📖 Kirsin aş.
1928 📖 Kişo
Kürt (Sünni) yerleşimi
Karakale mah - Karayazı (Söylemez bucağı) - Erzurum
1928 📖 Karakale aş. + yk.
Kürt (Sünni) yerleşimi
Payveren mah - Karayazı - Erzurum
1835b 📖 Payviran
Teco mz - Karayazı - Erzurum
1916h 📖 Teco
Kürt (Sünni) (Dimili) yerleşimi
■ Civarındaki köylere göre daha az nüfusa sahip olmasına rağmen daha eski bir yerleşim yeridir. Altın üzengili Bozbey (Bozbegê zenguzer)'in soyundan geldiklerini söylerler. Fuat
Kapanlı mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kapanlı Komu
Kürt (Sünni) yerleşimi
Dündar mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Dündar
Yahya mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Yahya
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dılxêri, Kurdki) yerleşimi
Çavuş mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Çavuş
Çaltılı mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Zeyno [ Kr "aş." ]
Kırgındere mah - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
Aşağıincesu mah - Karayazı - Erzurum
1916h 📖 İncesu aş.
Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
Yolgören mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kıskanlı [ Kr kaskan ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yeniköy mah - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
Karasu mah - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
Sancaktar mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Sancaktar
Kazbel mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Kazbel
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yeşilova mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Yekmal [ Kr "tek ev" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Çatalören mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Çatalviran
Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
Salyamaç mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Bayro [ Kr bêro "mera" ]
Kürt (Sünni) (Banoki) yerleşimi
■ Burada eskiden yaşayan Karakeçili Türkmen kökenli halk Pasinler ilçesi Bulkasım köyüne göç etmiştir. metonio
Hacıbayram mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Hacıbayram
Kürt (Sünni) (Dılxêri) yerleşimi
Karaağıl mah - Karayazı - Erzurum
1916h 📖 Karaağıl
Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
Kösehasan mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kösehasan
Tahtırevan mz - Karayazı - Erzurum
1916h 📖 Tahtırevan
Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
■ Yücelik (Zorava) köyüne bağlı mezra, Kürtçe Textê Rewan. Köy halkı Cemaldin aşiretine mensup Kürtler olup Revan göçmenidirler. Fuat
Bezirhane mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Bezirxane
Kürt (Sünni) yerleşimi
Şakir mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Şakir
Yücelik mah - Karayazı - Erzurum
1916h 📖 Zorava [ Kr "zorunlu iskan" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Karşıyaka mah - Karayazı - Erzurum
1916h 📖 Aliibo Komu
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kurupınar mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Süleymani Xatto [ Kr silêmanêxato "Hatemoğlu Süleyman (öz.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Turnagöl mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Turnagölü
1916h 📖 Göllüçimen
Çepi mah - Karayazı - Erzurum
1916h 📖 Çepi
Karayazı ilçe - Karayazı - Erzurum
1916h 1928 📖 📖 Bayraktar
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Karayazı, ilçe merkezinin batısındaki düzlüğün ve buradan geçen ırmağın adıdır. İlçe merkezi eski Bayrakdar köyüdür. ■ 1828-29 Osmanlı-Rus harbinden sonra yöredeki Ermenilerin Rusya'ya sığınmasından sonra Kürt nüfus yerleşmiştir. Halen homojen Kürt nüfusa sahip bir ilçedir. SN
Göksu mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Koçan [ Kr/Tr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Değirmenkaya mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Karagiviç
E1912 📖 Karagivij [ Kr givij "alıç" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Üzengili mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Espireş [ Kr espêreş "kara at" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Köyceğiz mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Küfri [ Kr kefrê "köyceğiz" ]
Kürt (Sünni) (Badıllı) yerleşimi
■ Badılli aşiretine eski Osmanlı ve Rus arşivlerinde Şadılli denilir. Mehrdad İzady, Kürtler adlı kitabında Şadılli ve Redkan aşiretlerinin bir dönem Sefevi Devleti tarafından Erivan'dan, İran Horasınına sürgün edildiklerini yazmış. Mar(d)astan
Tosunlu mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Geveri [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Ağaçlı mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kami
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy halkı Van'dan göç edip köye yerleşmişlerdir.
Çayırbeyli mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Deliki
Kürt (Sünni) (Redkan ) yerleşimi
■ Bu köyün Türkleri Cumhuriyetten önce Pasinler'in Otlukkapı köyüne göçtüler. Yerlerine Erivan kökenli Redki aşiretinden Kürtler yerleşti. Köyde Dengbej kültürü hâlen sağlam vaziyette devam ettiriliyor. metonio
Sulutaş mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Keşişan
E1912 📖 Keşişveran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Yukarıcihanbey mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Cihanbey
Duruca mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kalo [ Kr "dede (aş.)" ]
Taşan mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖 Taşan
Kürt (Sünni) yerleşimi
Alikülek mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Alikülek [ Kr "ali uşağı" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Geventepe mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Reşan [ Kr "karalar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Anıtlı mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Avbeza [ Kr "delisu" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Ulucanlar mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Alucar
Kürt (Sünni) yerleşimi
Gültepe mz - Karayazı - Erzurum
1916h 📖 Gültepe
■ Köyün üst kısmında adı bilinmeyen bir müstahkem Ermeni kasabasının yıkıntısı bulunur. SN
Çakmaközü mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Çorava [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Suriye'den göç etmiş ve Şanlıurfa'dan gelmiş Berazi Aşireti'nin mensuplarından biri olan şahıs tarafından kurulmuştur.
■ Berazi aşiretinin geçen yüzyıla kadar yazları Erzurum'da, kışları ise Urfada yaşardı. Yerleşik hayata geçince Urfadakileri Beraziyê Ga westiyayi (öküzleri yorulan Beraziler), Erzurumdakilere ise Beraziyi ga mıri (öküzleri ölen Beraziler) denildi. Ama, Erzurumdaki Berazilerin çoğu Türkmen olarak kaydedilmiş sitede. Qazi
Sarıçiçek mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖 Gülo
Kürt (Sünni) yerleşimi
Sini mah Sarıçiçek - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖 Sini
Narlıdere mz - Karayazı - Erzurum
1916h 📖 Nevalasor [ Kr "kızıl vadi" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Hasanova mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖 Hasanağa Komu
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Yalındal mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Velekor [ Kr warekur "döl yeri" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Göktepe mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Keke [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Aydınsu mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Kaprix
Kürt (Sünni) yerleşimi
Elmalıdere mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖 Mollaosman
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Karakaya mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Karakaya
Kürt (Sünni) yerleşimi
Akpınar mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Kanisipi [ Kr "akpınar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yiğityolu mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Mîrgexal [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyün kuzeyinde Ermenilerden kalma olduğu söylenen kale yıkıntısı vardır. SN
Mollabekir mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1946 📖 Mollabekir
Uğurdalı mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Kalman [ Kr kalmam? "ihtiyardede" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Güllü mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖 Geri [ Kr gerê ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Karabey mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖 Rişvan [ Kr reşan "karalar (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çelikli mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1916h 1928 📖 📖 Memonan / Memitan [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Sukonak mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kürdîkan [ Kr "aş." ]
Kırıkpınar mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖 Delialo
Kürt (Sünni) yerleşimi
Selenli mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kancıyan [ Kr qenciyan "evliyalar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çalışkan mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1914h 📖 Usê Nasi [ Kr ûsê nasê "Nasıroğlu Yusuf" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Yeşilyurt mah - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
Darağut mz - Karayazı - Erzurum
1914h 📖 Turğut
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Dörtpınar mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1914h 📖 Kari [ Kr ]
Abdurrahman mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1914h 📖 Abdurrahman
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köye bağlı Darkut (Daraxot) mezrasında Erivan kökenli Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.