Karayazı'da 75 yerleşim bulundu.
sırala 
  Aşağısöylemez mah - Karayazı (Söylemez bucağı) - Erzurum
1928 📖 Söylemez aş.
Kürt (Sünni) (Gelturi) yerleşimi
  Yukarısöylemez mah - Karayazı (Söylemez bucağı) - Erzurum
1928 📖 Söylemez yk.
  Akarsu mah - Karayazı (Söylemez bucağı) - Erzurum
1928 📖 Nedo [ Kr "Nadir (öz.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yukarıçığılgan mah - Karayazı (Söylemez bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Çığırgan / Çığılgan
Kürt (Sünni) (Badıllı) yerleşimi
  Alemdağ mah - Karayazı (Söylemez bucağı) - Erzurum
1946 📖 Kirsin aş.
1928 📖 Kişo
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Karakale mah - Karayazı (Söylemez bucağı) - Erzurum
1928 📖 Karakale aş. + yk.
  Payveren mah - Karayazı - Erzurum
1835b 📖 Payviran
  Teco mz - Karayazı - Erzurum
1916h 📖 Teco
Kürt (Sünni) (Dimili) yerleşimi
■ Civarındaki köylere göre daha az nüfusa sahip olmasına rağmen daha eski bir yerleşim yeridir. Altın üzengili Bozbey(Bozbegê zenguzer)'in soyundan geldiklerini söylerler. Fuat
  Kapanlı mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kapanlı Komu
  Dündar mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Dündar
  Yahya mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Yahya
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dılxêri, Kurdki) yerleşimi
  Çavuş mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Çavuş
  Çaltılı mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Zeyno [ Kr "aş." ]
  Kırgındere mah - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
  Aşağıincesu mah - Karayazı - Erzurum
1916h 📖 İncesu aş.
Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
  Yolgören mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kıskanlı [ Kr kaskan ]
  Yeniköy mah - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
  Karasu mah - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
  Sancaktar mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Sancaktar
  Kazbel mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Kazbel
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yeşilova mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Yekmal [ Kr "tek ev" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatalören mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Çatalviran
Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
  Salyamaç mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Bayro [ Kr bêro "mera" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Burada eskiden yaşayan Karakeçili Türkmen kökenli halk Pasinler ilçesi Bulkasım köyüne göç etmiştir. AYRICA, köyde Redki değil Banoki aşireti yaşamaktadır. metonio
  Hacıbayram mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Hacıbayram
Kürt (Sünni) (Dılxêri) yerleşimi
  Karaağıl mah - Karayazı - Erzurum
1916h 📖 Karaağıl
Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
  Kösehasan mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kösehasan
  Tahtırevan mz - Karayazı - Erzurum
1916h 📖 Tahtırevan
Kürt (Sünni) (Cemaldin) yerleşimi
■ Yücelik (Zorava) köyüne bağlı mezra, Kürtçe Textê Rewan. Köy halkı Cemaldin aşiretine mensup Kürtler olup Revan göçmenidirler. Fuat
  Bezirhane mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Bezirxane
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Şakir mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Şakir
  Yücelik mah - Karayazı - Erzurum
1916h 📖 Zorava [ Kr "zorunlu iskan" ]
  Karşıyaka mah - Karayazı - Erzurum
1916h 📖 Aliibo Komu
  Kurupınar mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Süleymani Xatto [ Kr silêmanêxato "Hatemoğlu Süleyman (öz.)" ]
  Turnagöl mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Turnagölü
1916h 📖 Göllüçimen
  Çepi mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Çepi
  Karayazı ilçe - Karayazı - Erzurum
1916h 1928 📖 📖 Bayraktar
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1828-29 Osmanlı-Rus harbinden sonra bu yöredeki Ermenilerin Rusya Ermenistanına sığınmasından sonra Kürt yoğunluklu bir bölge haline gelmiştir. Halen günümüzde neredeyse tamamı homojen Kürt nüfusa sahip olan bir ilçedir. metonio
  Göksu mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Koçan [ Kr/Tr ]
  Değirmenkaya mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Karagiviç
E1912 📖 Karagivij [ Kr givij "alıç" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Üzengili mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Espireş [ Kr espêreş "kara at" ]
  Köyceğiz mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Küfri [ Kr kefrê "köyceğiz" ]
Kürt (Sünni) (Badıli) yerleşimi
■ Badılli aşiretine eski Osmanlı ve Rus arşivlerinde Şadılli denilir. Mehrdad İzady, Kürtler adlı kitabında Şadılli ve Redkan aşiretlerinin bir dönem Sefevi Devleti tarafından Erivan'dan, İran Horasınına sürgün edildiklerini yazmış. Mar(d)astan
  Tosunlu mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Geveri [ Kr ]
  Ağaçlı mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kami
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy halkı Van'dan göç edip köye yerleşmişlerdir. Türk
  Çayırbeyli mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Deliki
Kürt (Sünni) (Redkan ) yerleşimi
■ Bu köyün Türkleri Cumhuriyetten önce Pasinler'in Otlukkapı köyüne göçtüler. Yerlerine Erivan kökenli Redki aşiretinden Kürtler yerleşti. Köyde Dengbej kültürü hâlen sağlam vaziyette devam ettiriliyor. metonio
  Sulutaş mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Keşişan
E1912 📖 Keşişveran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Yukarıcihanbey mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Cihanbey
  Duruca mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kalo [ Kr "dede (aş.)" ]
  Taşan mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖 Taşan
  Alikülek mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Alikülek [ Kr "ali uşağı" ]
  Geventepe mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Reşan [ Kr "karalar" ]
  Anıtlı mah - Karayazı - Erzurum
1928 📖 Avbeza [ Kr "delisu" ]
  Ulucanlar mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Alucar
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çakmaközü mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Çorava [ Kr ]
■ Suriye'den göç etmiş ve Şanlıurfa'dan gelmiş Berazi Aşireti'nin mensuplarından biri olan şahıs tarafından kurulmuştur. Türk
■ Berazi aşiretinin geçen yüzyıla kadar yazları Erzurum'da, kışları ise Urfada yaşardı. Yerleşik hayata geçince Urfadakileri Beraziyê Ga westiyayi (öküzleri yorulan Beraziler), Erzurumdakilere ise Beraziyi ga mıri (öküzleri ölen Beraziler) denildi. Ama, Erzurumdaki Berazilerin çoğu Türkmen olarak kaydedilmiş sitede. Qazi
  Sini mah Sarıçiçek - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖 Sini
  Hasanova mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖 Hasanağa Komu
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Yalındal mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖 Velekor [ Kr warekur "döl yeri" ]
  Göktepe mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Keke [ Kr ]
  Aydınsu mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1946 📖 Kaprik
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Elmalıdere mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖 Mollaosman
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Karakaya mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Karakaya
  Akpınar mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1946 📖 Kanisipi [ Kr "akpınar" ]
  Yiğityolu mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Mîrgexal [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyün kuzeyinde Ermenilerden kalma olduğu söylenen kale yıkıntısı vardır. SN
  Mollabekir mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1946 📖 Mollabekir
  Uğurdalı mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
<1960 📖 Kalman [ Kr kalmam? "ihtiyardede" ]
1946 📖 Kalmaz
  Güllü mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖 Geri [ Kr gerê ]
  Karabey mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖 Rişvan [ Kr reşan "karalar (aş.)" ]
  Çelikli mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1916h 1928 📖 📖 Memonan / Memitan [ Kr ]
  Sukonak mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kürdîkan [ Kr "aş." ]
  Selenli mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kancıyan [ Kr qenciyan "evliyalar" ]
  Çalışkan mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1914h 📖 Usê Nasi [ Kr ûsê nasê "Nasıroğlu Yusuf" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Yeşilyurt mah - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
  Darağut mz - Karayazı - Erzurum
1914h 📖 Turğut
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Dörtpınar mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1914h 📖 Kari [ Kr ]
  Abdurrahman mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1914h 📖 Abdurrahman
■ Köye bağlı Darkut (Daraxot) mezrasında Erivan kökenli Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km