haritada ara :   km  
Karayaka'da 13 yerleşim bulundu.
sırala 
ÇerkesFındıcak köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖: Fındıcak
Ab 📖: Tramkit
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Dokuzçam köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖: Gelengere [ Yun ]
Eski adı: Axurcuk / Afurcuk
Sünni Türk yerleşimi
Kale köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖: Kale
Y17 📖: Eupatoría | Magnópolis [ Yun Eupatoria "Atası ünlü (Mithridates) kenti" ]
■ Eupator (`soyu namlı`) lakaplı Pontus kralı VI. Mithridates tarafından MÖ 1. yy'da kurulan kente daha sonra Magnus lakaplı Pompeius onuruna Magnopolis adı verildiğini coğrafyacı Strabon anlatır. 8. yy'da Pavlikçi mezhebin odak noktalarından biri idi. SN
Çatalan köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖: Çatalan
Sünni Türk yerleşimi
Şükür köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Halkı Trabzon Of’tan göçmüştür. Kuruluşu 19. asır sonlarına doğrudur. Cihad Gümüs
Karayaka bld - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖: Zidi / Ziğdi
1865 📖: Alinek
■ 1865'te Alinek adıyla nahiye idi. SN
■ Belde halkı arasında eski adı "Ziğdi" olarak zikredilmekte ve bu sözcüğün Rumca olduğu tahmin edilmektedir. sabri can
Alan köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1933 📖: Alan
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Halkı Trabzon Of’tan göçmüştür. Köy halkı Sarıalioğullarına mensuptur. Cihad Gümüs
Ortaköy köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖: Nohu / Nuhu / Nohi
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Halkı Çamlıhemşin-Çatköy’den göçmüştür. Edinilen bilgiye göre asıl Nohu “Beykaya” köyüdür. Ortaköy köyü 1935 yılı nüfus sayımı rehberinde de “Ortaköy” şeklinde geçip muhtemelen daha evvel Nohu köyünden ayrıldı. Cihad Gümüs
Salkımören köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖: Hosak [ Erm hosank "akarsu" ]
■ Hosan diye tabir edilir. kyemr
Gökal bld - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1946 📖: Çermik
1928 📖: Çermük [ Erm çermug "ılıca" ]
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Gökbel ve Alinek köylerinin birleşmesi ile meydana geldi. Şu anki kasaba merkezi Gökbel köyünün asıl merkezi değil, “Güldere” denilen mevkiye yeni yeni kurulan bir yerleşim yeridir. Halkı ekseriyetle Trabzon ve Rize’den göçmüştür. Cihad Gümüs
Beykaya köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖: Çoğşur [ Erm çaxçur "değirmensuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Halkı Hemşin kökenli idi. Edinilen bilgiye göre Çoğşur köyü baraj altında kalmış, bugün “Beykaya” denilen köyün asıl adı ise Nohu’dur. Halkı - Ortaköy köyü halkı gibi - Çamlıhemşin/Çatköyden göçmüştür. Muhtemelen civardaki 1915 tehcirinde giden Hemşin kökenli Ermeniler ile aynı zamanda göçen halk zamanla İslamlaşmıştır. Cihad Gümüs
Ballıbağ köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖: Holay [ Yun ]
Üzümlü bld - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖: Ferenge [ Yun farángi "boğaz" ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.