Karapınar'da 62 yerleşim bulundu.
sırala 
  Şatır mah - Karapınar (Yarma bucağı) - Konya
1926h: Şatır
■ 22/Za/1326 (Hicrî): Konya'nın Sahra nahiyesinin Şatır karyesinde muhtaç durumdaki çiftçilere hasat mevsiminde tahsil edilmek üzere kefalet-i müteselsile ile hınta verilmesi. deyar heyran
  Hayıroğlu mah - Karapınar (Yarma bucağı) - Konya
1837z: Hayrioğlu
■ .© Tarih: 25/Ra/1253 (Hicrî) Konya'ya tabi Sahra nahiyesinin Hayrioğlu karyesinde bulunan mescid camiye çevrilerek hitabetinin Hafız Mustafa bin Ömer'e tevcihi. deyar heyran
  Ovakavağı mah - Karapınar (Yarma bucağı) - Konya
1863z: Kavaklı
■ © »»» Tarih: 15/Ş /1279 (Hicrî) Konya'nın Sahra nahiyesinde Kavaklı köyünde Seyyid Mehmed Hasib'in bina ve vakfeylediği mescidin camiye tahvili SN
  İsmil mah - Karapınar (Yarma bucağı) - Konya
1968: Demirkent
1665: İsmil
Lt1101: Salmia
■ 1. Haçlı Seferi sırasında bir çatışmaya sahne olup Frenk vekayinamelerinde 'Salmia' olarak anılan yerdir. İsmil adı eski isimden uyarlanmış olmalıdır. SN
■ © »»» 23.10.1767 Konya muzafatından Sahra nahiyesi dahilindeki İsmail derbendi civarına Acem Türkmenleri ve Çeçeli Türkmenlerinin iskanına dair hüküm deyar heyran
■ Yerli Türkmenler ve İli kökenli Kazakların birlikte yaşadığı bir beldedir. metonio
  Karadona mah - Karapınar (Obruk bucağı) - Konya
1926h: Karadona [ Tr "aş." ]
  Yağlıbayat mah - Karapınar (Obruk bucağı) - Konya
1926h: Yağlıbayat [ Tr Bayat "aş." ]
1902hk: Mamuriye
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Küçükaşlama mah - Karapınar (Hotamış bucağı) - Konya
1928: K. Aşlama
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu ile Beğdili Boyu'ndan, Hotamış Aşireti'ne dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Sazlıpınar mah - Karapınar - Konya
1926h: Raka
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu ile Beğdili Boyu'ndan, Hotamış Aşireti'ne dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Kayacık mah - Karapınar (Hotamış bucağı) - Konya
1928: Kayacık
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu ile Beğdili Boyu'ndan, Hotamış Aşireti'ne dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Ortaoba mah - Karapınar (Hotamış bucağı) - Konya
1926h: Ortaoba
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu ile Beğdili Boyu'ndan, Hotamış Aşireti'ne dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Gökbayram mah - Karapınar - Konya
1926h: -
  Karakışla mah - Karapınar (Hotamış bucağı) - Konya
1928: Karakışla
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu ile Beğdili Boyu'ndan, Hotamış Aşireti'ne dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Hasanoba mah - Karapınar (Hotamış bucağı) - Konya
1928: Hasanoba
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu ile Beğdili Boyu'ndan, Hotamış Aşireti'ne dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Bacanak mah Beşağıl - Karapınar - Konya
  Çığıl mah - Karapınar (Hotamış bucağı) - Konya
1926h: Çiğil
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu ile Beğdili Boyu'ndan, Hotamış Aşireti'ne dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Hotamış mah - Karapınar (Hotamış bucağı) - Konya
1926h: Hotamış
1700~: Şuğur
■ Silifke Uzuncaburç köyü yakınında bulunan Hotamışalanı mevkii adı antik Otanás/Otanáda şeklinden türediği gibi, burada da benzer bir evrim varsayılabilir. Karş. TİB 5.371. SN
■ İlk kuruluş ismi Suğur’dur. Suğur; göçebe Türkmen aşiretlerine mahsus yaylak ve kışlak, hududun önemli noktalarında kurulan ve hudud muhafızlığı gören yerleşim yeri, hudutları düşman akımlarından koruma görevini üslenenlerin yerleştiği yer ve uç anlamlarına gelir. Hotamış Türkmenleri buraya gelip yerleştikten sonra adı Hotamış olarak değişmiştir. Böylece Hotamış ismi Taşpınar ve Şabanlı köylerinin ortak adı olarak kullanıldığı gibi, nahiye olduktan sonra da nahiye merkezinin ismi olarak kalmıştır. Hotamış’a yerleşen Türkmenlerden Şefaatli oymağının Taşpınar adını verdiği ve hep Hotamış’ın mahallesi konumumda görülen bu merkez köyün adı 1993 yılına kadar Taşpınar olarak devam etmiştir.Taşpınarlılar Şefaatli oymağına mensup oldukları için kendilerine Şefaatliler de denilmektedir. Şefaatli ismi, Kuzey Suriye’deki Boz-Ulus’u oluşturan Halep Türkmenlerinin Beğdili kolundan gelmektedir. simurg
  İslik mah - Karapınar (Hotamış bucağı) - Konya
1928: Elislik
1926h: İslik
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu ile Beğdili Boyu'ndan, Hotamış Aşireti'ne dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Meyil mah Yenikent - Karapınar - Konya
  Yenikuyu mah - Karapınar (Hotamış bucağı) - Konya
1926h: Yenikuyu
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu ile Beğdili Boyu'ndan, Hotamış Aşireti'ne dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Karapınar ilçe - Karapınar - Konya
1788h: Karapınar
■ © Vakıf defteri: Yuvuz Sultan Selim'in, Karaman eyaletine tabi Karapınar'ın merkezi olan Sultaniye kasabasındaki cami ve imareti evkafı... deyar heyran
  Meke dağ - Karapınar - Konya
1926h: Mekedağı
■ Sönmüş bir volkandır. Krater içinde bulunan göl yakın yıllarda kurumuştur. SN
  Sırçalı mah Yeşilyurt - Karapınar - Konya
1926h: Sırçalı
  Salur mah Yeşilyurt - Karapınar - Konya
1926h: Salur [ Tr "aş." ]
  Kesmez mah - Karapınar - Konya
1960: Kezmez
■ Buradaki Bizans hisarının 793 ve 806 yıllarında Araplar tarafından zapt ve tahrip edildiği kaydedilmiştir. (TİB 6.232). SN
  Güzelkışla mah Yeşilyurt - Karapınar - Konya
1928: Kiçikışla [ Tr "küçükkışla" ]
  Akören mah - Karapınar - Konya
1928: Akviran
1512b: Leşkeri
  Oymalı mah - Karapınar - Konya
1926h: Gicen


Grafik harita göster     haritada ara : km