Karaman_M' 93 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kalaba köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1914hk: Karabağ
■ Bazı kaynaklarda Kayrapa görülür. SN
  Göçer köy - Karaman_M (Kızılyaka bucağı) - Karaman
1928: Göçer
1914hk: Görci
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  İhsaniye köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1928: İhsaniye
■ Bayır Yaylası mevkiinde kurulmuş muhacir köyüdür. Yellibel yaylası vardır. SN
  Yılangömü köy - Karaman_M (Kızılyaka bucağı) - Karaman
1928: Yılangömü
1914hk: Ilangüme
■ Köyün adı Yunanca komê (`köyü`) içeren bir sözcükten uyarlama düşündürür. SN
  İslihisar köy - Karaman_M (Kılbasan bucağı) - Karaman
1926h: İslihisar
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kisecik bld - Karaman_M - Karaman
1928: Kisecik
1914hk: Kilisecik
(Sarıkeçili) yerleşimi
■ Belde halkı 19. yüzyılın sonlarına doğru yerleşik hayata geçen Sarıkeçililer'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Narlıdere köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1968: Gündoğan
1865h, 1928: Afgan / Avgan
■ 1865'te Efgan/Afgan nahiyesi merkez köyü idi. SN
  Yollarbaşı bld - Karaman_M - Karaman
Y451: İlistra [ Luw ]
■ 1954 yılına dek İlisıra nahiyesi merkez kasabası idi. SN
  Ortaoba köy - Karaman_M (Kılbasan bucağı) - Karaman
1926h: Ortaoba
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu ile Beğdili Boyu'ndan, Hotamış Aşireti'ne dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Pınarbaşı köy - Karaman_M - Karaman
1896z: Pınarbaşı
■ © 25.10.1896 Konya vilâyetinde Karaman kazasına tabi Pınarbaşı karyesi ahalisinden Kürt Sarıoğlu Molla Hüseyin'in katili Molla Ömer oğlu Mehmed'in idamı. deyar heyran
  DemirYurt köy - Karaman_M (Kılbasan bucağı) - Karaman
1914hk y: Mandasun [ Yun *Mundassós ]
  Mesudiye köy - Karaman_M - Karaman
1928: Mesudiye
Eski adı y: Durayda Çiftliği [ Yun Triáda "teslis" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Balkan harbinden önce Rumlara ait özel mülk iken daha sonra Silistre muhacirleri iskân edilmiş ve Mesudiye adı verilmiştir. SN
  Eminler köy - Karaman_M (Kılbasan bucağı) - Karaman
1926h: Eminler
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Çerkesler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  BinbirKilise mv - Karaman_M - Karaman
1926h: Üçkuyu
■ Karadağ volkanik krateri yamacında 4. ila 8. yüzyıla ait birçok Bizans kilise kalıntısının bulunduğu metruk yerleşim eski Üçkuyu köyü idi. Köy şimdi 3 km kadar doğudaki Yassıtepe mevkiine taşınmıştır. SN
  Yuvatepe köy - Karaman_M (Kılbasan bucağı) - Karaman
1928: Mercik
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Bulgaristan'ın Pazarcık vilayetinden gelen Bulgaristan Muhacirleri'nden oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Yıva Boyu'na dayanmaktadır. Köy halkının ataları Fatih Sultan Mehmet döneminde Rumeli'ye zorla iskan edilen Karamanoğlu Türkmenleri'dir. Berk Ulusoy
  Çiğdemli köy - Karaman_M - Karaman
1928 y: Davgandos [ Yun ]
■ Davgandos/Düvgendoz esasen Karaman'ın güneyindeki Tavşanlı köyünün adıdır. Yöredeki çeşitli köylerin adını taşıyan çiftliklerin ovaya kurulduğu anlaşılıyor. SN
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Üçkuyu köy - Karaman_M (Kılbasan bucağı) - Karaman
1926h: Değle + Üçkuyu (başka yer)
1926h: Yassıtepe (mv)
■ Değle, Yassıtepe ve Üçkuyu köylerinin merkez mahallesi Yassıtepe mevkiine taşınmıştır. Binbirkilise adı verilen antik yerleşim köyün yakınındadır. SN
  Çakırbağ köy - Karaman_M - Karaman
1928 y: Dilbeyan [ Tr derbeyn "iki Derbe'ler" ]
Y17: Dérbê
■ Byzantionlu Stephanos'a göre kent adının aslı yerli Lykaonya dilinde `ardıç` anlamına gelen Delbeia imiş. İncil'e göre Havari Pavlos'un Anadolu'da Hıristiyanlığı ilk tebliğ ettiği iki kentten biriydi. Osmanlıca `iki Derbe'ler` anlamına gelen Derbeyn adının Dilbeyan şeklini almış olduğu düşünülebilir. SN
■ Köy halkı Hotamış Aşireti'ne mensup Türkmenler ile Tatar Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Erenkavak köy - Karaman_M - Karaman
1914hk y: Anamas [ Yun anemóeis "rüzgârlı" ]
■ 1928 İçişleri listesinde görülen 'Alamas' baskı hatasıdır. SN
  Eğilmez köy - Karaman_M (Kılbasan bucağı) - Karaman
1926h: Eğilmez
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu ile Beğdili Boyu'ndan, Hotamış Aşireti'ne dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Cerit köy - Karaman_M - Karaman
1946: Cerid [ Tr "aş." ]
  Boyalı köy - Karaman_M - Karaman
1914hk: Boyalar
  Göktepe köy - Karaman_M - Karaman
1928: Göktepe
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Şumen köylerinden gelen göçmenler. Manav
  Karacaören köy - Karaman_M (Kılbasan bucağı) - Karaman
1926h: Karacaören
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu ile Beğdili Boyu'ndan, Hotamış Aşireti'ne dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Hamidiye köy - Karaman_M (Kılbasan bucağı) - Karaman
1928: Hamidiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Şumen ve Silistre yakinlarindaki köylerden göçmenler iskân edildi. Manav
  Tarlaören köy - Karaman_M - Karaman
1914hk y: Balama [ Yun ]
  Dinek köy - Karaman_M (Kılbasan bucağı) - Karaman
1926h: Dinek
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu ile Bayat Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Dereköy köy - Karaman_M - Karaman
1928: Fisandon
1914hk y: Fisandin [ Yun ]
  Boyalıtepe köy - Karaman_M (Kılbasan bucağı) - Karaman
1946: Kameni
■ Köyün ismi 2016 senesinde Kameni olarak değiştirilmiştir yani köy eski ismine kavuşmuştur. Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının yarısı Kırşehir'in Kaman ilçesinden gelen Bekdik Aşireti'ne mensup Türkmenler'den, diğer yarısı ise Halep'ten gelen Hotamış Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Köyün Kameni olan ismi ise Kaman adından türetilmiştir. Berk Ulusoy
  Gökçe köy - Karaman_M - Karaman
1914hk: Göce
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Çerkesler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Sazlıyaka köy - Karaman_M - Karaman
1928: Güdümen
1914hk y: Eski Güdemen [ Yun ]
  Çoğlu köy - Karaman_M (Kılbasan bucağı) - Karaman
1928: Çoğlu
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'dan Salur Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Lale köy - Karaman_M - Karaman
1914hk: Lale
  Beydilli köy - Karaman_M - Karaman
1928: Beğdili [ Tr "aş." ]
  Alaçatı köy - Karaman_M - Karaman
1914hk: Canasun [ Luw ]
■ Halk etimolojisine göre Can Hasan; ancak antik bir Anadolu dilinden devralınmış *Dionissós benzeri bir ad muhtemeldir. SN
  Salur köy - Karaman_M - Karaman
1914hk: Sola
  Burunoba köy - Karaman_M (Kılbasan bucağı) - Karaman
1926h: Burunluoba
■ Köy 17. yüzyılın ortalarında Halep'ten gelen Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy adını ise dağın uç eteğinde yani burnunda kurulan bir oba olduğu için Burunoba adını almıştır. Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu ile Beğdili Boyu'ndan, Hotamış Aşireti'ne dayanmaktadır. Kaynak: Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası-Konya Vilâyeti kitabıdır. Berk Ulusoy
  Başharman köy - Karaman_M - Karaman
1928: Zengen
1914hk: Zengiren [ Tr zengerân "çingeneler" ]
■ Bu bilgiler yanlıştır. Köyün adı çingeneler manasına gelmemektedir. Uğur ERKAN
  Ağılönü köy - Karaman_M - Karaman
1928: Selerek
■ Barutkavuran köyüne bağlı mahalle iken 7.7.1954'te Selerek adıyla köy oldu. SN
  Paşabağı köy - Karaman_M - Karaman
1928: Göğeş
1914hk: Güvez [ Tr "1. maviye çalan renk, 2. bir tür erik" ]
  Gülkaya köy - Karaman_M - Karaman
1914hk: Ağın [ Tr Ak in ]
■ Gödet deresi üzerinde olduğu için Gödet Ağın'ı. SN
  Akpınar köy - Karaman_M - Karaman
1928: Dağa
1914hk: Dağ Köyü
  Üçbaş köy - Karaman_M - Karaman
1928: Üçbaş
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Güldere köy - Karaman_M - Karaman
1926h: Gödet
■ Mağara yerleşimleri mevcuttur. SN
  Akçaşehir bld - Karaman_M - Karaman
1841z: Akçaşehir [ Tr ]
■ © 24.04.1841 Konya sancağı dahilinde Bulgar dağından ceryan eden nehr-i kadimi Divle maa Kureyş [=Üçharman-Ayrancı] ahalilerinin olup Akçaşehir kazası musallat olduklarından mahallinde mürafaalarına dair... deyar heyran
  Taşkale bld - Karaman_M - Karaman
1914hk: Kızıllar
■ 20.11.1952'de Taşkale adı verildi. SN
  Osmaniye köy - Karaman_M - Karaman
1928: Osmaniye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı 19. yüzyılın sonlarında Bulgaristan'ın Şumnu kentinden gelen Bulgaristan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km