Karaman'da 185 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Dumlugöze köy - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1928 K: Muzvadı
■ Ptol. Coğrafya'da (2. yy) Musbanda olarak anılır. SN
  Ortaköy mah Sarıveliler - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
Eski adı: Kızılcakışla
■ 2009'da Sarıveliler kasabasına katılarak köy statüsünü kaybetti. SN
  Turcalar mah Sarıveliler - Sarıveliler - Karaman
  Sarıveliler ilçe - Sarıveliler (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1914 Kiep: Sarıveller [ Tr "aş." ]
■ 1967 yılında Turcalar ve Küçükkarapınar köyleri ile Sarıveliler köyünün birleşmesi ile Sarıveliler kasabası kurulmuş, 1990 tarihinde ilçe statüsü kazanmış, 2009 yılında yapılan yerel referandum ile Ortaköy ve Adiller köyleri de mahalle olarak kasabaya bağlanmıştır. SN
  Çevrekavak mah Göktepe - Sarıveliler - Karaman
1914, 1928 Kiep, K: Mençek
  Adiller mah Sarıveliler - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
■ 2009'da Sarıveliler kasabasına katılarak köy statüsünü kaybetti. SN
  Göktepe bld - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1928 K: Feriske
1680 : Ferişke/Firişke
1572 Kb: Fariske
E1199: Vérısgi
■ Eski adının nihai biçimi ve dili meçhuldür. SN
  Koçaşlı köy - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1572, 1928 Kb, K: Mulumu
1914 Kiep: Mulu
  Işıklı köy - Sarıveliler - Karaman
1914 Kiep: Fet
1572 Kb: Fit/Fet
  Uğurlu köy - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1914 Kiep: Urgudlu
■ Erken Bizans dönemine ait Zenonopolis harabesi köyün güney yakınındaki Köristan/Guristan mevkiindedir. Aslen buralı olup 474-491 yıllarında Roma imparatoru olan Zenon onuruna adlandırılmıştır. SN
  Başköy mah Başyayla - Başyayla - Karaman
1572, 1914 Kb, Kiep: Başköy
  Şirindere mah Başyayla - Başyayla - Karaman
1914 Kiep: Bederet
  Kirazlıyayla mah Başyayla - Başyayla - Karaman
1928 K: Lafsa
1572 Kb: Lafza
Byz TİB 5.332: Laúzada/Laúzados
■ 10. yy'dan itibaren Yun Lauzados, Erm Lavzad kaydedilmiştir. SN
  Esentepe köy - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1572, 1928 Kb, K: Lamos [ Yun ]
1914 Kiep: İlamos
1680 : Lamuran/Lamron
  Göztepe mah Başyayla - Başyayla - Karaman
1914 Kiep: Sevitli
  Üzümlü köy - Başyayla (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1572, 1928 Kb, K: Davdas [ Yun ]
  Elmayurdu köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1572, 1928 Kb, K: İznebol
Byz: Zenonopolis [ Yun "Zenon kenti" ]
■ Yaygın kanıya karşılık eski adının Zenonopolis olma olasılığı zayıftır. (Sarıveliler Uğurlu köyü maddesine bakınız.) 9. yy'da piskoposluk makamı olan Isauria Neapolis'i için bak. Ramsay 452. SN
  Tepebaşı köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1928 K: Halimiye
1572, 1914 Kb, Kiep: Bednam [ Tr "kötü ünlü" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ormanlı döneminde Rum yerleşimi iken KAramanlı Halim Bey adlı kişi tarafında zaptedilerek Halimiye adını almış, 1920'lerde eşkiyalık ve zorbalık merkezi olarak ün kazanmıştır. Yerel beylerin 1928'de idamından sonra jandarma karakolu kurulabilmiştir. SN
  Katranlı köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1914, 1928 Kiep, K: Dindebol [ ]
1572 Kb: Dindeboli
Ark: Domitioúpolis [ Yun "Domitius kenti" ]
■ Ramsay’e göre MÖ 16 yılında konsül olan Lucius Domitius Ahenobarbus adından. SN
  Ardıçkaya köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1572, 1914 Kb, Kiep: Nedire
Byz: Nadra
  Pamuklu köy - Ermenek - Karaman
1572, 1914 Kb, Kiep: Cenne
  AşağıÇağlar köy - Ermenek - Karaman
1914, 1928 Kiep, K: Aşağıİzvit
1572 Kb: İzvidSüfla
  YukarıÇağlar köy - Ermenek - Karaman
1914, 1928 Kiep, K: Yukarıİzvit
Byz Hie: Bidê/Sbídê [ Yun ]
■ Bizanslı coğrafyacı Hieroklês (6. yy) Sbídê adını kullanır. Yer adı yapan s- öneki varsayılmalıdır. SN
  Güneyyurt bld - Ermenek - Karaman
1572, 1914 Kb, Kiep: Gargara
1680 : Gargar [ Erm gargar' "tümülüs, höyük" ]
  Akarköy köy - Kazımkarabekir (Kâzımkarabekir bucağı) - Karaman
1946 MYK: Akarköy
1914 Kiep: Losta * Zosta
■ Roma dönemine ait yazıtlar, mezar taşları ve yeraltı su dağıtım şebekesi mevcuttur. Antik isim Zosta ve Losta olarak kaydedilmiş olup 20. yy'a dek kullanılmıştır. SN
  Kazancı bld - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1572, 1928 K: Kazancı
Osm Kb: Aybaxam [ Yun ágios paxômios "Aziz Pakhômios" ]
■ Pakhomios (ö. 348) Hıristiyanlıkta münzevi keşişlik geleneğini başlatan Mısır'lı azizdir. SN
  Kalaba köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1914 Kiep: Karabağ
■ Bazı kaynaklarda Kayrapa görülür. SN
  Balkusan köy - Ermenek - Karaman
1968 K2: Bağbelen
1928 K: Balkason [ Luw ]
■ Yunan-öncesi bir dilden devralınmış *Parkassós benzeri bir ad varsayılmalıdır. SN
  Ermenek ilçe - Ermenek - Karaman
Arab Bibi: Ermenak
Ark: Germanikópolis [ Yun "Germanicus kenti" ]
■ Roma imparatoru Gaius Germanicus Caligula (MS 34-41) adından. İmparatorun Germanicus soyadı, babasının Orta Avrupa'da Cermenlere karşı kazandığı zaferlerden ötürüdür. 14. yy Ermeni kaynaklarında Germanik biçimi görülür. Türkçe biçim Rumca /yermanik/ telaffuzundan türemiştir. SN
  Ada köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1914, 1928 Kiep, K: Ada
  Çatalbadem köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1928 K: Yukarıİrnebol
Byz: İrinópolis [ Yun eirênê "barış" ]
■ Eirênê (İrini) aynı zamanda bir kadın adıdır, Eirênê Kenti de düşünülebilir. Bizans döneminde piskoposluk makamı idi. SN
  İkizçınar köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914, 1928 Kiep, K: Aşağıİrnebol
1572 Kb: İrneboli
Byz: İrinópolis [ Yun eirênópolis "barışkent/İrini (öz.) kenti" ]
  İhsaniye köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1928 K: İhsaniye
■ Bayır Yaylası mevkiinde kurulmuş muhacir köyüdür. Yellibel adlı yaylası ünlüdür. SN
  Çavuş köy - Ermenek - Karaman
1928 K: Çaviş
Osm: Gödelesun
Byz: Kodylassós [ Luw ]
  Yaylapazarı köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914, 1928 Kiep, K: Zeyve
1572 Kb: Zaviye [ Tr "derviş konağı" ]
  Yalındal köy - Ermenek - Karaman
1572, 1928 Kb, K: Arnava
  Kazımkarabekir ilçe - Kazımkarabekir - Karaman
1928 K: Gaferiyat
1914 Kiep: Kasaba * Gafiryat
1680 : Kâfiriyat
Byz: Pirgi [ Yun pyrgoi "hisarlar" ]
■ 19. yy'a dek Kafiriyat/Ğaferiyat kazası merkezi idi Evliya Çelebi'ye göre `Bu şehir kötü bir isimle müsemmadır. Amma ulu kimseleri vardır.` Geç Osmanlı döneminde idari merkez hemen yakındaki İlisıra (Yollarüstü) kasabasına nakledildiyse de 1954'te yeniden bugünkü yere taşındı ■ General Kâzım Karabekir'in doğum yeri olduğu için 15/6/1956'da bu ad verildi. SN
  Yılangömü köy - Karaman_M (Kızılyaka bucağı) - Karaman
1928 K: Yılangömü
1914 Kiep: Ilangüme
■ Köyün adı Yunanca komê (`köyü`) içeren bir sözcükten uyarlama düşündürür. SN
  Görmeli köy - Ermenek - Karaman
1968 K2: Üçbölük
1572, 1928 Kb, K: Görmel
  Kayaönü köy - Ermenek - Karaman
1572, 1928 Kb, K: Ezvendi
1914 Kiep: Esvend
  Eskice köy - Ermenek - Karaman
1928 K: Eskice
  Olukpınar köy - Ermenek - Karaman
1914 Kiep: Kapulu
  Kisecik bld - Karaman_M - Karaman
1928 K: Kisecik
1914 Kiep: Kilisecik
(Sarıkeçili) yerleşimi
  Narlıdere köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1968 K2: Gündoğan
1865, 1914 Kiep: Afgan/Avgan
■ 1865'te Efgan/Afgan Nahiyesi merkez köyü idi. SN
  Gökçeseki köy - Ermenek - Karaman
1928 K: İmsi
  Yollarbaşı bld - Karaman_M - Karaman
1928 K: İlisıra
1914 Kiep: İlisra
Byz: İlistra
■ 1954 yılına dek İlisıra nahiyesi merkez kasabası idi. SN
  Çamlıca köy - Ermenek - Karaman
1572, 1928 Kb, K: Mihallar
■ Kısmen Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Mecidiye köy - Kazımkarabekir (Kâzımkarabekir bucağı) - Karaman
1928 K: Mecidiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Pınarbaşı köy - Karaman_M - Karaman
1896: Pınarbaşı
■ © 25.10.1896 Konya vilâyetinde Karaman kazasına tabi Pınarbaşı karyesi ahalisinden Kürt Sarıoğlu Molla Hüseyin'in katili Molla Ömer oğlu Mehmed'in idamı. deyar heyran
  Mesudiye köy - Karaman_M - Karaman
1928 K: Mesudiye
1900: DuraydaÇiftliği [ Yun Triáda "teslis" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Balkan harbinden önce Rumlara ait özel mülk iken daha sonra Silistre muhacirlerince iskân edilmiş ve Mesudiye adı verilmiştir. SN
  Burhan köy - Karaman_M - Karaman
1928 K: Burhan
  Eminler köy - Karaman_M (Kılbasan bucağı) - Karaman
1928 K: Eminler
1914 Kiep: Emirler
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yazılı köy - Karaman_M - Karaman
1914 Kiep: Gündere


Grafik harita göster     haritada ara : km