Karaman'da 190 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Dumlugöze köy - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1928 y: Muzvadı
Y150, Y787: Mousbáda / Mousbanda [ Luw ]
■ Ptol. Coğrafya'da (2. yy) Musbanda olarak anılır. SN
  Ortaköy mah Sarıveliler - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
Eski adı: Kızılcakışla
■ 2009'da Sarıveliler kasabasına katılarak köy statüsünü kaybetti. SN
  Turcalar mah Sarıveliler - Sarıveliler - Karaman
  Sarıveliler ilçe - Sarıveliler (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1914hk: Sarıveller [ Tr "aş." ]
■ 1967 yılında Turcalar ve Küçükkarapınar köyleri ile Sarıveliler köyünün birleşmesi ile Sarıveliler kasabası kurulmuş, 1990 tarihinde ilçe statüsü kazanmış, 2009 yılında yapılan referandum ile Ortaköy ve Adiller köyleri de mahalle olarak kasabaya bağlanmıştır. SN
  Çevrekavak mah Göktepe - Sarıveliler - Karaman
1914hk: Mençek
  Adiller mah Sarıveliler - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1933: Adiller
■ 2009'da Sarıveliler kasabasına katılarak köy statüsünü kaybetti. SN
  Göktepe bld - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1522t y: Fariski [ Yun pháraks "geçit, boğaz" ]
■ G. Bean ve Mitford'un komşu Çukurbağ köyünde bulduğu bir antik yazıtta adı geçen Pháraks olabilir, ancak ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır. Zgusta (s. 658) eşleştirmeyi kuşkulu görür. SN
  Işıklı köy - Sarıveliler - Karaman
1914hk: Fet
1522t: Fit
E1199: Vét
  Uğurlu köy - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1914hk: Urgudlu
■ Zenopolis öreni için Ermenek Elmayurdu maddesine bakınız. SN
  Başköy mah Başyayla - Başyayla - Karaman
1522t: Başköy
  Şirindere mah Başyayla - Başyayla - Karaman
1914hk: Bederet
  Kirazlıyayla mah Başyayla - Başyayla - Karaman
1522t y: Lavza / Lafsa
■ 6. yy'dan itibaren Yunanca Lauzados, 12. yy'da Ermenice Lavzad kaydedilmiştir. SN
  Göztepe mah Başyayla - Başyayla - Karaman
1914hk: Sevitli
  Elmayurdu köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1928 y: İznebol
1522t: İzneboli
Y535: Rusumblada | Zenópolis [ Yun Zenonópolis "Zenon (imp.) kenti" ]
■ Yerli adı Rusumblada iken, aslen buralı olan imparator olan Zenon (474-491) onuruna Zeno(no)polis adı verilmiştir. Antik hisar harabesi köyün güneybatısında, Uğurlu köyüne yakın Köristan/Gavuristan adı verilen yerdedir. SN
  Tepebaşı köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1928: Halimiye
1522t: Bednam [ Tr "kötü ünlü" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ormanlı döneminde Rum yerleşimi iken Karamanlı Halim Bey adlı kişi tarafında zaptedilerek Halimiye adını almış, 1920'lerde eşkiyalık ve zorbalık merkezi olarak ün kazanmıştır. Yerel beylerin 1928'de idamından sonra jandarma karakolu kurulabilmiştir. SN
  Katranlı köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1914hk y: Dindebol [ ]
1522t: Dindeboli
Y550: Domêtiópolis [ Yun "Domitius kenti" ]
■ Ramsay'e göre MÖ 16 yılında konsül olan Lucius Domitius Ahenobarbus adından. SN
  Ardıçkaya köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1946: Nadire
1522t, 1914hk y: Nedre / Nidre [ Yun *Nadra ]
  Pamuklu köy - Ermenek - Karaman
1522t: Cenne
  AşağıÇağlar köy - Ermenek - Karaman
1522t: İzvid aş.
■ Yukarı İzvit köyüne bakınız. SN
  YukarıÇağlar köy - Ermenek - Karaman
1914hk y: İzvit yk.
Y451: Sbídê [ Yun ]
■ Yer bildiren s- öneki olmadan Bídê biçimi de kaydedilmiştir. İzvit adı antik ismin devamıdır. SN
  Güneyyurt bld - Ermenek - Karaman
1665: Gargar [ Erm "tümülüs, höyük" ]
1522t: Gargara
  Akarköy köy - Kazımkarabekir (Kâzımkarabekir bucağı) - Karaman
1914hk y: Losta | Zosta [ Yun ]
■ Roma dönemine ait yazıtlar, mezar taşları ve yeraltı su dağıtım şebekesi mevcuttur. SN
  Kazancı bld - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1522t: Kazancı
■ Kasaba yakınında Aybaham adıyla bilinen Agios Paxômios kilisesi harabesi bulunur. Paxomios (ö. 348) Hıristiyanlıkta münzevi keşişlik geleneğini başlatan Mısır'lı azizdir. SN
  Kalaba köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1914hk: Karabağ
■ Bazı kaynaklarda Kayrapa görülür. SN
  Balkusan köy - Ermenek - Karaman
1968: Bağbelen
1928: Balkason [ Luw ]
■ Yunan-öncesi bir dilden devralınmış *Parkassós benzeri bir ad varsayılmalıdır. SN
  Ermenek ilçe - Ermenek - Karaman
1282 y: İrmenek
Y535: Germanikópolis [ Yun "Germanicus kenti" ]
■ Muhtemelen Romalı komutan Germanicus (ö. MS 19) veya oğlu imparator Gaius Germanicus Caligula (ö. MS 41) adından. Germanicus soyadı, ilkinin Orta Avrupa'da Cermenlere karşı kazandığı zaferlerden ötürü verilmiştir. Anadolu'daki en az dört Germanikopolis'ten biri olan Isauria Germanikopolis'i ilk kez 6. yy'da Hierokles'in aktardığı İznik Konsili tutanaklarında görülür. Türkçe biçim Rumca /yermanik/ telaffuzundan türemiştir. SN
  Çatalbadem köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914hk y: İrnebol yk.
Y451: Eirênópolis [ Yun eirênê "barış" ]
■ Eirênê (İrini) aynı zamanda bir kadın adıdır, Eirênê Kenti de düşünülebilir. Bizans döneminde piskoposluk makamı idi. SN
  İkizçınar köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914hk y: İrnebol aş.
1522t: İrneboli
Y451: Eirênópolis [ Yun "barışkent / İrini (öz.) kenti" ]
  İhsaniye köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1928: İhsaniye
■ Bayır Yaylası mevkiinde kurulmuş muhacir köyüdür. Yellibel yaylası vardır. SN
  Yaylapazarı köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914hk: Zeyve
1522t: Zaviye [ Tr "derviş konağı" ]
  Kazımkarabekir ilçe - Kazımkarabekir - Karaman
1876a: Ğaferiyat
1665: Kâfiriyat
Y912: Pyrgoi [ Yun "hisarlar" ]
■ 19. yy'a dek Gaferiyat kazası merkezi idi. Evliya Çelebi'ye göre `Bu şehir kötü bir isimle müsemmadır. Amma ulu kimseleri vardır.` Geç Osmanlı döneminde idari merkez hemen yakındaki İlisıra (Yollarüstü) kasabasına nakledildiyse de 1954'te yeniden bugünkü yere taşındı. General Kâzım Karabekir'in doğum yeri olduğu için 15/6/1956'da bu ad verildi. SN
  Yılangömü köy - Karaman_M (Kızılyaka bucağı) - Karaman
1928: Yılangömü
1914hk: Ilangüme
■ Köyün adı Yunanca komê (`köyü`) içeren bir sözcükten uyarlama düşündürür. SN
  Kayaönü köy - Ermenek - Karaman
1914hk: Esvend
1522t y: Ezvendi [ Yun ]
  Eskice köy - Ermenek - Karaman
1928: Eskice
  Olukpınar köy - Ermenek - Karaman
1914hk: Kapulu
  Kisecik bld - Karaman_M - Karaman
1928: Kisecik
1914hk: Kilisecik
(Sarıkeçili) yerleşimi
  Narlıdere köy - Karaman_M (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1968: Gündoğan
1865h, 1928: Afgan / Avgan
■ 1865'te Efgan/Afgan nahiyesi merkez köyü idi. SN
  Yollarbaşı bld - Karaman_M - Karaman
Y451: İlistra [ Luw ]
■ 1954 yılına dek İlisıra nahiyesi merkez kasabası idi. SN
  Çamlıca köy - Ermenek - Karaman
1522t: Mihallar
■ Kısmen Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Mecidiye köy - Kazımkarabekir (Kâzımkarabekir bucağı) - Karaman
1926h: Mecidiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Pınarbaşı köy - Karaman_M - Karaman
1896z: Pınarbaşı
■ © 25.10.1896 Konya vilâyetinde Karaman kazasına tabi Pınarbaşı karyesi ahalisinden Kürt Sarıoğlu Molla Hüseyin'in katili Molla Ömer oğlu Mehmed'in idamı. deyar heyran
  DemirYurt köy - Karaman_M (Kılbasan bucağı) - Karaman
1914hk y: Mandasun [ Yun *Mundassós ]
  Mesudiye köy - Karaman_M - Karaman
1928: Mesudiye
Eski adı y: Durayda Çiftliği [ Yun Triáda "teslis" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Balkan harbinden önce Rumlara ait özel mülk iken daha sonra Silistre muhacirleri iskân edilmiş ve Mesudiye adı verilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km