Karamürsel'de 26 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kızderbent mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk: Kızderbent
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Matrakçı Nasuh'un 1534-36 olaylarını anlatan Menazil-i Sefer-i Irakeyn eserinde Derbend-i Kazıklu olarak gecer ve İznik'i gösteren minyatürde yer alır. SN
■ Kleonymou M. Papadopoulou: ''Beyazıd vaktinde 1467'de harp esiri olarak Florina'dan getirtildiler''. Serristori, 1828: ''Takrîben 150 sene evvel göç etmiş olan Bulgarların oturduğu 150 hâneli köy. Çok çalışkan ve zenginler. Köyün etrafında çok sayıda çiftlik görülüyor.'' George Thomas Kappel, 1829: ''...Kızderbent’e vardık ve geceyi bir Bulgarın evinde rahat geçirdik. Ev sâhibemiz ilerlemiş yaşına karşın oldukça güzeldi. Neşeli bir ihtiyar kadındı ve yakışıklı Tatar klavuzumun el şakalarına gönülden boyun eğiyordu. Kızderbent ismini içinde bulunduğu dağ derbendinden alıyor. Takrîben 100 hâne ve sakinlerinin tamamı Bulgar. Padişah tarafından saraydaki hanımlardan birine hediye edilmiş 12 köyden biri. Bu hanım da tutmuş köyleri Ermeni bankerine toptan devretmiş o da parakende olarak tekrar Türklere satmış. Yeni sâhipleri yerleşip buranın ve diğer tüm köylerin başlıca geçim kaynağı ipekçilikte yerlerini almışlar.'' 18. asırda Ohrid göçmenlerince iskân edildiği de iddiâ edilmekte Mübâdale ile Drama'ya bağlı Darovo (Kechrokampos) ve Kozluca (Ano Karyofito) Pomak köylüleri yerleştirildi. Bütün sülâle lâkapları Slavca. Manav
  İnebeyli mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk: İnebeyli
■ 20. yy başında Manav/Boşnak yerleşimi.
  Dereköy mah - Karamürsel - Kocaeli
1928: Dereköy
■ 20. yy başında Manav/Boşnak yerleşimi.
■ Manav yerleşimi 1895'de 13 hane Boşnak iskân edildi. Manav
■ Eski adı:Küçük Mısır Tosun
  Yalakdere mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
E1902: Yalakdere
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 17. yy'da kurulmuş Ermeni yerleşimi idi. 19. yy sonunda 140 hanede 650 Ermeni nüfusu ve Surp Hreşdagabed kilisesi vardı. ■ Antik Basilinoúpolis yerleşimi muhtemelen bu yerin yakınındaydı. 12. yy sonlarına dek piskoposluk makamı olarak kaydedilmiş, daha sonra izi dahi kalmamıştır. SN
■ Güney Makedonyalı mübâdil Pomaklar iskân edilmiştir. Manav
  Hayriye mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk: Karaova
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ 1895'de 83 haneli Boşnak yerleşimi Manav
  Avcıköy mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk: Merdeköz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Merdigöz? Mübâdele ile Selânik köylerinden âileler iskân edildi. 1932'de Yörükler eklendi. Köyün müzesi bulunur. Manav
  Oluklu mah - Karamürsel - Kocaeli
1928: Oluklu
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ 1895'de 39 hâneli Boşnak yerleşimi Manav
  İhsaniye mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
hl: Novo Selo [ Bul "yeniköy" ]
1928: İhsaniye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Gürcü yerleşimi.
■ 1878 Berlin Antlaşmasından sonra gelen Stolats Korneiç köylüleri. Manav
  Fulacık mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1928: Fulacık
1890hk: Fuğlacık
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ İsmin kaynağı ''Fıllacık'' olabilir. Fulacık kurulduktan sonra 17. asrın ortalarında 10 kadar Rum âile ihtida edip Karamürsele taşınmıştır. Tarih: 12/M /1277 (Hicrî) Dosya No :600 Gömlek No :52 Fon Kodu :MVL İzmid sancağı Karamürsel kazası Fuğlacık karyeli Despote bint-i Yani'nin katili Beyler Mahallesi'nden İbrahim ile veresenin muhakemesi. (9. Anadolu) Tarih :04/Ra/1309 (Hicrî) Dosya No :1875 Gömlek No :112 Fon Kodu :DH.MKT. Karamürsel kazasının Fuğlacık karyesi kabzımalı Yordan hakkında yapılan şikayetin mahallince tahkiki ile gereğinin yapılması. Tarih :16/C /1310 (Hicrî) Dosya No :2039 Gömlek No :38 Fon Kodu :DH.MKT. Karamürsel'in Pilavine adlı mahallinde iskan edildikleri halde Fuğlacık karyesi Hristiyanlarının saldırılarına maruz kalan (Boşnak) muhacirlerden gelen şikayetin tahkiki ve gereğinin icrası. Tarih :05/N /1317 (Hicrî) Dosya No :36 Gömlek No :1317 Fon Kodu :İ..AZN. Karamürsel kazasına tabi Fuğlacık karyesinde bulunan Rum Mektebi'nin tecdiden inşasına ruhsat itası. Tarih :14/Za/1319 (Hicrî) Dosya No :94 Gömlek No :1319 Fon Kodu :İ..HUS. Karamürsel civarında Tahtalı mevkiinde iskan olunan Boşnak muhacirlerinin Rum Fuğlacık köyü arazisine yaptıkları müdahalelerinden dolayı bir kaç kişi arasında münazara çıktığından soruşturma yapmak üzere seçilecek heyetin bölgeye gönderilmesi. Tarih :27/C /1320 (Hicrî) Dosya No :586 Gömlek No :20 Fon Kodu :DH.MKT. Karamürsel kazasına tabi Fuğlacık karyesi sabık Kabzımalı İliya'nın muhtarlığı zamanında zimmetine geçirmiş olduğu paradan dolayı üç ay müddetle hapsi hakkındaki İzmid Sancağı İdare Meclisi'nden verilen hükmün, Şura-yı Devlet Temyiz Mahkemesi'nce tasdikini havi tanzim olunan ilamın ilgililere tebliği. İznik jandarması Cemalin yaptırdığı katliamdan haftalar sonra ancak 182 Fulacıklının eşgâli tespit edilebildi. Kaçabilen Fulacıklılar ancak 40 gün dağlarda saklandıktan sonra Helen ordusunun Kara Mürsele girmesiyle rahat bir nefes alabildiler. Hayatta kalan 227 Rum âile evvela telle çevrili İzmitte bulunan kamplarda birkaç ay kalıp oradan da Beşiktaşa sevk edildi. İltica kamplarında köylüler Kilkis yakınındaki Aşıklar (yeni ismi Evropos) köyüne iskân edildi. 15 âile Dramadaki Krinida ve 50 âile ise Dramadaki Kormista köylerine iskân edildi. Manav
  Karapınar mah - Karamürsel - Kocaeli
1928: Mahmudiye
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ 1895'de ortalama 49 haneli Boşnak yerleşimi. Manav
  Karamürsel ilçe - Karamürsel - Kocaeli
1530t: Mürselli
Y400, Y535: Prainetos
1484: Karamursal (idari bölge)
■ Karamürsedeki İttihatçı jandarma ''İznikli Cemal'' 1921'de etraftaki Rum köylerini soydu yağmalattı ve yaktırdı. Manav
  Pazarköy mah - Karamürsel - Kocaeli
Eski adı: Ermenipazarı
Eski adı: Eski Yalakabad
1890hk: Pazaryeri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Halk arasında hatırlanan 'Eski Yalakabad' adı, erken Osmanlı döneminde Yalova kaza merkezinin burası olabileceğini düşündürür. (R. Kaplanoğlu, Yalova.) SN
  Akçat mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk: Akçat
■ 19. yy sonunda Manav yerleşimi. 93 Harbi ile Laz, Gürcü ve Çerkes âileler iskân edildi. Mübâdele ile de Pomaklar iskân edildi. Manav
  Çamçukur mah - Karamürsel - Kocaeli
Eski adı: -
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 1877-78 harbinde göçen Hopa ve Arhavili Lazlarca kurulmuştur. SN
■ Hopa ve Arhavili Lazlar kurdu. Manav
  Suludere mah - Karamürsel - Kocaeli
1928: Suludere
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 93 harbi sonucu, Arhavi'nin Jilen Potocuri köyünden göçmüşler. Manav
  Safiye mah - Karamürsel - Kocaeli
1928: Safiye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Tahtalı mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1928: Tahtalı
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ 1895 yılında iskan edildi. Manav
  Tepeköy mah Ereğli - Karamürsel - Kocaeli
1928: Gavurereğli
Y1900~: İráklio [ Yun "Herakles yeri" ]
1890hk: Tepeköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Sahilden biraz içeride olan eski Rum yerleşimi Tepeköy adını alırken, 19. yy sonunda sahilde kurulan muhacir yerleşimi Ereğli Zîr (Aşağı Ereğli) adını aldı. Yakın yıllarda Tepeköy yerleşimi de sahilin batı kesimine taşındı. 1300 nüfuslu Rum köyü Papazyuvarlandı köyü adıyla da tanınırdı. SN
  Kadriye mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1928: Kadriye
Eski adı: Pilavtepe
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Halk arasında Pilavtepe olarak bilinir. 93 harbi sonrası Bulgaristan Varna civarından getirilen muhacirler yerleştirilmiştir. İBRAHİM KIZILKAYA
  Ereğli mah - Karamürsel - Kocaeli
1960: Güzelyalı
1360, 1795h y: Ereğli
Y1308: Hêrákleia [ Yun "Herakles (öz.) yeri" ]
  Senaiye mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
hl: Başkiraz
1928: Senaiye [ Tr sena "hamd, şükran" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Osmaniye mah - Karamürsel - Kocaeli
1928: Osmaniye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km