haritada ara :   km  
Karakulak'da 17 yerleşim bulundu.
sırala 
Avcıçayırı köy - Otlukbeli (Karakulak bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Miskâğ [ Erm medzküğ "büyükköy" ]
1902hb 📖: Miskeğ [ Erm "öbür köy?" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1642 tarihli Tercan avârız defterinde 7 Müslüman hane bulunmaktadır. Günümüzde Alevi Zaza köyüdür. metonio
Boğazlı köy - Otlukbeli (Karakulak bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Xınziri [ Erm xıntsori "elmalı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Topluca ihtida etmek isteyen Tercan'a bağlı Hınzıri Köyü ahalisinin bu arzusunun Kürtlerin tehdit ve taarruzundan kaynaklanması muhtemel bulunduğundan bu şekildeki ihtidalarının caiz olamayacağı, fakat kendilerinin her türlü taarruz ve tehditten muhafazalarının Meclis-i Mahsus-ı Vükela kararıyla tavsiye olunmuştur. (Devlet Arşivleri) Hicri: 21 / 05 / 1313 | Miladi: 1895 yılı Scheherazade
Otlukbeli ilçe - Otlukbeli (Karakulak bucağı) - Erzincan
1917h 1946 194: Karakulak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce Karakulak nahiyesi merkez köyü iken, ilçenin batısında, Bayburt sınırında bulunan Otlukbeli ovasının adı bucak/ilçe adı olarak benimsendi. ■ 1895 olaylarına dek nüfusu Ermeni iken daha sonra nasıl değiştiği açık değildir. SN
■ İlçe olan Otlukbeli kasabası çoğunlukla Sünni Türk yerleşimidir, Bayburt ili Demirözü ilçesine bağlı Otlukbeli köyü ise Alevi Türkmen yerleşimidir. metonio
Bölükova köy - Çayırlı (Karakulak bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Kismisor [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Ağamçağam köy - Otlukbeli (Karakulak bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Ağamçağam
Sünni Türk yerleşimi
■ 1591 yılına ait kayıtta 6 Müslüman hane, 1642 yılına ait kayıtta ise 12 Müslüman hane bulunmaktadır. İlk kayda alındığından beri adı Ağamçağam olup, günümüz Türkçesinde basitleştirilmiş hali "abim ve oğlum" anlamına geliyor. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
Yeniköy köy - Otlukbeli (Karakulak bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Yeniköy
Sünni yerleşimi
Umurlu köy - Otlukbeli (Karakulak bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Uzunhaçlı
Sünni Türk yerleşimi
■ 1591 kaydında 26 Müslüman hane bulunmaktadır ve adı "Uzunhacı" olarak geçer. metonio
Ortaçat köy - Çayırlı (Karakulak bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Ortakom
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Büyük ölçüde terk edilmiştir. SN
Mirzaoğlu köy - Çayırlı (Karakulak bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Mirzolinin Komu
■ Köy halkı Türk Sünni ve Türk Alevi karışık olmakla beraber, günümüzde Sünni nüfus daha fazladır. Alevilerin çoğu büyük şehirlere göçmüştür. Ahmet Ctn
Ördekhacı köy - Otlukbeli (Karakulak bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Ördekhacı
Alevi-Türk yerleşimi
■ Otlukbeli ilçesine bağlı tek Alevi-Türkmen köyüdür. Diğer üç Alevi köyü Zazadır. Ayrıca bu köy halkı yakınlarında bulunan Bayburt ili merkez ilçesine bağlı Yaylalar köyüyle akrabadır. 1591 yılında 18 Müslüman ve 17 Gayrimüslim hane varken 1642 yılında Gayrimüslim haneler tamamen yok olmuş ve yalnızca 11 Müslüman hane ile 7 askeri görevli kalmıştır. Günümüzde Alevi Türk köyüdür. metonio
Çataksu köy - Çayırlı (Karakulak bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Aravanis [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 1591 tarihli kayıtta 22 Müslüman hane bulunmaktadır. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
Doluca köy - Çayırlı (Karakulak bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Cancik [ Erm cancig "arılı" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köy halkı Dersim göçmenidir. SN
Coşan x - Çayırlı (Karakulak bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Sıçan Kalesi
■ Yıkılmış ve terk edilmiştir. SN
■ Terk edilene kadar Sünni Türk köyü idi. metonio


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.