haritada ara :   km  
Karakoçan'da 100 yerleşim bulundu.
sırala 
Akyokuş köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1841 📖: Ferxo
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Alayağmur köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1925h 📖: Alağur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Bardaklı köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Kalemezin [ Kr kela mezin "büyükkale" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Pamuklu köy - Karakoçan - Elazığ
K 📖: Seydan/Seyidmamudan [ Kr "Seyit Mahmutlar" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Paş köyüne bağlı Seydan (Seyitmahmudan) ve Pembeli mezraları 6.7.1952'de birleştirilerek Pamuklu adıyla köy oldu. SN
■ Mitolojik anlatıya göre Horasanda yaşayan Mansur (Mansur Baba) ve Kureyş kardeşler Anadolu'ya göç etmişlerdir. Bugünkü adı Muxindi olan köyde konaklarlar. Burada Mansur bir rüya görür ve kürtçe “mı xevn di” (ben rüya gördüm) diye rüyasını dile getirir. Bu söz Muxindi olarak günümüze kadar gelir. Mansur bu köyde kalır. Kureyş ise yoluna devam ederek bugünkü Dallıbahçe köyüne yerleşir. Mansur’un 3 oğlundan, Seyit Mahmut Muxindi den ayrılarak Paş civarındaki Çevlik’e gider. Paş ve civarının sahibi Arap ağa Seyit Mahmut'a Paş ve Çelekas arasındaki Peri çayı ve Çet deresi ile sınırlı bugün ki Seymamudan (Pamuklu) bölgesini verir. Muhammed Karadoğan
■ Baba Mansur Ocağından Seyit Mahmut'un evlatlarının köyüdür. Anadili Kürtçedir. Alevi Kürt yerleşimidir. Alevi Zazalar nehrin öteki tarafındadır. Gregor
Balcalı köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Çalakas [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
İsabey köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
K 📖: Hêsabeg
1841 📖: İsabeğ [ Tr/Kr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yoğunağaç köy - Karakoçan - Elazığ
1922t : Kolan/Golan [ Kr "havuzlar" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Peri Suyu kenarında kaplıcaların bulunduğu köy. Hüseyin ELÇİ
Ormancık köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Kölemis [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Peri neh - Karakoçan - Elazığ
E1902 📖: Perri [ Erm "bereketli" ]
Maksutali köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
K 📖: Golahespan [ Kr "at gölü" ]
1928 📖: Maksutali
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Son 300 yılda kurulmuş bir köydür. Köy halkının tümü değişik bölgeleren gelip bu köye yerleşmiştir. Nufüsun özellikle Tunceli Mazgirt ilçesine bağlı köylerden geldigi bilinir. Alevi inancına sahip insanlardır. Köy ismini Seyit Mahmut soyundan gelen Rayber Maksut`tan alır. Umutcan23
Kümbet köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖: Kümbet
E1900~a 📖: Kımpet [ Erm "kümbet" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1878'de 23 hane ve 167 nüfuslu bir Ermeni köyü idi. SN
Akbulak köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖: Yalancı [ Tr ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
Paşayaylası köy - Karakoçan - Elazığ
1922h : Kadımezrası [ Kr mezre kazî "kadı mezrası" ]
Cumhuriyet köy - Karakoçan - Elazığ
1841 1922h 📖Kamberşeyh
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915'e dek Ermeni köyü idi; daha sonra çevre köylerden gelen Zaza-Kurmanci nüfus yerleşti. `Cumhuriyet` adı yerli halk tarafından kullanılmamaktadır. SN
Deveci köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1841 📖: Deveci [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Üçbudak köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Delikan [ Kr/Tr "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ İzoli aşiretinin bir kolunun adından. SN
■ Köy, Alevi Kürt köyüdür. Cemal Abdal(Avdel) ocağının merkez köyüdür. Axucan
Akkuş köy - Karakoçan - Elazığ
1922t : Paş [ Kr "sırt, arka" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Kureşan) yerleşimi
Yıldız x - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖: Norput [ Erm norpert "yenikale" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
Koçyiğitler köy - Karakoçan - Elazığ
1902hb 📖: Xalan-i Ğaz/Kaz [ Kr "ğaz (aş.) dayılar" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ İzoli aşiretinin bir kolunun adından. SN
Yemişli köy - Karakoçan - Elazığ
1922h : Tajik
Köryusuf köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖: Köryusuf [ Kr kûrê yûsuf "Yusuf oğulları" ]
Çayırgülü köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Badran/Badiran [ Kr "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çamardı köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Alikan yk. [ Kr "Aliler" ]
Akarbaşı köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Çakan
1902hb 📖: Çayxan
Alevi-Kürt/Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Kurmanci konuşurlar. Şadi Çaki
Yalıntaş köy - Karakoçan - Elazığ
1922h : Şevtiyan
Kürt-Sünni yerleşimi
Başyurt köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖: Laxan aş. [ Kr laxan "ekin biçenler?" ]
Zaza-Sünni (Kasıman) yerleşimi
Uysalı Durmuş mz - Karakoçan - Elazığ
1916h 📖: Hamikan
Akçiçek köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Alikan aş. [ Kr Elikan "Aliler (aş.)" ]
Kızılca köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Kızılca
Demirdelen köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Kefan / Kafan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski adı: Kerkor veya Kirkor. Manav
Aşağıovacık köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖: Kürikan aş. [ Kr "sülale, aşiret" ]
Zaza-Sünni (Kasıman) yerleşimi
Abdalan Okçular mz - Karakoçan - Elazığ
1916h 📖: Abdalan
Durmuş köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1916h 📖: Zağlan [ Kr zexelan "tembeller" ]
Ağamezrası köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Ağamezrası
1916h 📖: Sefkarbaba [ Erm sevkar "karataş" ]
■ Yerel mitolojiye nazaran `Peygamber Efendimizin soyundan Sefkar Baba` sayılan yatır, Ortadoğu kültürlerinde pek çok örneği bulunan bir kara taş (belki meteorit) olmalıdır. SN
Hamzalı köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Hamzikan
Alevi-Kürt/Zaza (Şadili) yerleşimi
Tekardıç köy - Karakoçan - Elazığ
E1902 1928 📖Dimili / Dilimli [ Kr "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Yukarıovacık köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖: Kürikan yk. [ Kr "sülale, aşiret" ]
Çayırdam köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖: Laxan yk. [ Kr laxan "ekin biçenler?" ]
Okçular köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Akçiyan / Okçiyan [ Kr/Tr "okçular?" ]
■ Eski yazıda bazen görülen Akçiyan yazımının yazım hatası mı, yoksa rivayete göre Ermenice `Kızoğlu` anlamında bir lakap mı olduğu meçhuldür. Okçiyan aşiretinin büyük bölümü daha sonra Kırşehir'e göçmüştür. SN
Karakoçan ilçe - Karakoçan - Elazığ
K 📖: Dep
1841 📖: Tepe [ Tr "tepe" ]
1928 📖: Oxu / Oxi (idari bölge) [ Erm hoği? "topraklı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürt-Sünni/Zaza-Sünni yerleşimi
■ Şimdiki ilçe merkezi 1870'te 32 Ermeni ailesi tarafından kurulduğu anlatılan Tepe köyüdür. 20. yy başında Ermenilerin bir bölümü din değiştirmişti. Eski merkezi Bulgurcuk köyü olan Oxi/Oxu nahiye yönetimi buraya taşındığı için Oxi/Oxu adıyla da anılmış, 1936'da kurulan Karakoçan ilçesinin idari merkezi olmuştur.. Kürtçe adı Dep şeklinde telaffuz edilir. SN
■ İlçe merkezi Kürt ve Zaza Ağırlıklıdır. Buna rağmen 11 Sunni ve 8 Alevi olmak üzere toplam 19 Türk köyü bulunur. İlçe Merkezinde de bir miktar Türk bulunmaktadır. Kaya
■ Kürtçe "Dep" kelimesinin Türkçe karşılığı "kalas" demektir. Geçmişte ve bugün ilçe merkezinde kalas ve tahta yapımında genellikle kavak ağaçlarının sıklıkla kullanılmış olması sebebiyle bu ismin alındığı ihtimali kuvvetlidir. İlçenin eski Ermeni sakinleri de buraya Tepe/Tepeköy demektedirler. Muhammed Karadoğan
■ Elazığda Türklerin veya Zazaların çoğunluk olmadığı tek ilçedir. Kürt çoğunluğun (%55) ardından belirgin Zaza (%35) nüfusu ve azınlıkta Türk () nüfusu vardır. metonio
Demirtepe köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1853z 📖: Seyfan [ Kr "aş." ]
Zaza-Sünni (Kasıman) yerleşimi
■ © 26.07.1853 Diyarbakır Sancağı Zekti Kazası'nın Şirtana, Seyfan ve Mervan karyeleriyle Solgana Aşireti ahalisinin vergi ve kura hususunda vuku bulan uygunsuzluklarına suret-i tedibleri. deyar heyran
Kengerli mz - Karakoçan - Elazığ
1916h 📖: Kılisor
Gündeğdi köy - Karakoçan - Elazığ
K 📖: Cobîr
1928 📖: Cıbur [ Erm "cırcır böceği" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Çalıkaya köy - Karakoçan - Elazığ
1916h 📖: Kıllotiyan [ Kr qilotiyan "bulgurcular" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yenice köy - Karakoçan - Elazığ
1916h 📖: Yenice
■ Kürdler ister Kurmanç ister Kırmanç olsun, Zaza demezler. Zaza bir Kürd aşiretinin ismidir. Türkler, Zaza derken Kırmançları kastediyorlar. Ama tüm Kırmançlar Zaza aşiretinden değildir. Ve ayrıca Zaza aşiretinin hepsi de Kırmanç değildir. Heyderi ve daha bir çok Kürd aşireti gibi; Kırmanç olanlarda var, Kurmanç olanlarda. Mar(d)astan
Yeniköy köy - Karakoçan - Elazığ
1916h 📖: -
Düğünlü mz - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Horan [ Erm ]
Kalecik köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Kalecik [ Tr ]
Gözerek köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖: Gözerek [ Kr gozerek "cevizlik" ]
Beydere köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Beydere [ Tr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Çatalyol köy - Karakoçan - Elazığ
1902hb 1928 📖Musiyan [ Kr "Musalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Doğanoğlu köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖: Kürikaniğaz [ Kr kurikanê gaz "ğaz uşağı (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Bahçecik köy - Karakoçan - Elazığ
1916h 📖: Bahçecik [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Zaza-Sünni/Kürt-Sünni yerleşimi
Kavakdere köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Ahşiş
1902hb 1928 📖Akşiş
Kürt-Sünni yerleşimi
Alabal köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1916h 1928 📖Beroc/Beroş [ Kr beroj "güney" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Özlüce köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖: Muğbed
1522t 📖: Moğbid / Muğbid [ Erm moğbed "Zerdüşt rahibi" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 16. yy'a ait kayıtlarda (Alevi) Okçiyan/Oxçiyan aşiretine mensup görünür. SN
Karakoçan köy - Karakoçan - Elazığ
1916h 📖: Karakoçan
■ 1936'da kurulan Karakoçan ilçesinin adı bu köyden alınmıştır. SN
Çavuşyolu köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Himan/Himam
Kürt-Sünni yerleşimi
HamurKesen köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖: Sarpuca [ Tr sarpun "ambar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Akpınar köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1902hb 📖: Akpınar | Kanispi [ Kr kanisipî "akpınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kalkankaya köy - Karakoçan - Elazığ
E1902 📖: Gırbotsik [ Erm "Gırbo'lar" ]
1841 📖: Girbo
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy ortasında nüfusu Ermeni iken yüzyıl sonunda yarısı Kürt görünür. SN
Altınoluk köy - Karakoçan - Elazığ
1925h 📖: Tirkiyan/Tirkân [ Kr "Türkler" ]
■ Kısmen Zaza-Sünni (Kasıman) yerleşimi
■ Altınoluk köyüne ilişkin bilinen adlandırmalar şu şekildedir: Tirkiyan, Teyrikan, Tirikan, Terekan, Terkan, Tirkan. Ancak köy, ilçe ve yörede köy "Tirkiyan" olarak bilinir ve adlandırılır. Tirkiyan kelimesinin ise "Türkler" anlamına gelmediği açıktır. Çünkü "Türkler" kelimesinin Kürtçe karşılığı Tirkiyan değil Tirkan'dır. Halbuki bu köye Tirkan diyen kişi sayısı yok denecek kadar azdır. Tirkan kelimesinin şekil değiştirmiş olması ihtimali de pek gerçekçi görünmemektedir. Kelimelerin şekillenişi telaffuzu kolaylaştıracak yönde olur. Dolayısıyla Tirkan kelimesinin Tirkiyan'a dönüşmüş olması ihtimali de oldukça düşüktür. Köy halkının Türk olması sebebiyle köye "Türkler" anlamına gelen bir isim verildiği iddiası vardır. Ancak buna dayanak edilen Milli aşiretine bağlı Terikan kolu Zaza/Kürt değil, Kurmanc/Kürt'tür. Dolayısıyla Zaza olan köy halkıyla ilişkilendirmek yanlış olur. Köy halkının Kasıman aşiretinden olduğu bilinmektedir. Tirkiyan kelimesi ile ilgili Kürtçe bazı karşılıklar şu şekildedir: Tîrik ya da tîrk (akrep), tîrik (ağızlık), tirik (kornişon), tîrik (oklava), tîrik (sigaralık), tîrik (ok), tirkînî (kütürtü), tîr (kıvamlı, koyu), tîrakî (asabiyet), tîre (kabile), teyrek/teyrekan (atmaca ve doğan benzeri kuş)... Muhammed Karadoğan
■ Zazalar ve Türklerin birlikte yaşadığı bir köydür. Karakoçanda Türk nüfusun bulunduğu nadir yerleşimlerdendir. metonio
Kulundere köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Kulundere
Kürt-Sünni yerleşimi
Sarıcan bld - Karakoçan - Elazığ
1916h 📖: Sarucan/Şarucan
■ 20. yy başında Zaza-Sünni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ 20. yy başında halkının din değiştirmiş Ermeni (`Gesges`) olduğu ve çocukların Oxu'da Ermeni mektebine devam ettiği belirtilmiştir. Buna rağmen Sarucan Kürtleri 1915 Oxu Ermeni katliamında baş rolü oynarlar. SN
■ Şafii Zaza yerleşimi. Köy halkı Alevi Zazaların yaşadığı Karêr bölgesinden geldiğini söyler. Ermenicede telaffuzu Şarucan diye birçok kaynakta geçer. asmen
Korudibi köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1916h 📖: Mizikan [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yücekonak köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Kavman [ Kr qewman "akrabalar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Sarıbaşak köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖: Zelxıdır [ Kr ]
1902hb 📖: Zagadir
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Alevi Kürt (Kurmanç) yerleşimi. Alan
Dumluyazı köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1955 📖: Kakvin
1928 📖: Gakvin
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün büyük bir kesimi göç etmiştir. Sadece yazları bir kaç aile köyüne dönmektedir. Alan
Çıtak köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1902hb 1928 📖Çitak [ Tr "kavgacı (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Bulgurcuk köy - Karakoçan - Elazığ
1916h 📖: Piğ [ Erm "fil" ]
1869s 📖: Oxi/Oxu (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Evvelce Piğ köyünde olan Oğu/Oxu nahiye merkezi daha sonra şimdi ilçe merkezi olan Tepe (Karakoçan) köyüne taşındı. 1878'de 27 hane Ermeni ve 16 hane Kurmançi nüfusu vardı. ■ Oxu köyünün tarihi ve 1915 olaylarının ayrıntılı anıları Parunag Topalyan'ın Boston 1943 basımı Hayreni Küğıs Oxu (`Atalarımın Köyü Oxu`) kitabında aktarılmıştır. SN
Yeşilbelen köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1946 📖: Gamhut
1928 📖: Kamxut [ Erm gağnud "meşeli" ]
Kızılpınar köy - Karakoçan - Elazığ
1916h 📖: Kızılpınar
Kürt-Sünni yerleşimi
Pilavtepe köy - Karakoçan - Elazığ
K 📖: Kulikan [ Kr ]
K 📖: Girê Gafkin / Gakfin (dağ) [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Girê Gakfînê köyün eteğinde bulunduğu tepenin adıdır. Kulikan adı köyde bulunan Tiya Kulikê diye adlandırılan Kulik Baba türbesinden alınmıştır. Alan
Kavalcık köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖: Arpaderesi [ Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Demirtaş köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1916h 📖: Demirtaş [ Tr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Bazlama köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖: Karsini
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Keklik köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
K 📖: Xeylik
1928 📖: Keklik
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köyün bir kısmı Alevi, bir kısmı Sünnidir. Köyde yaşayan Ulaş ve Elgin soyadlıların çoğunluğu kendilerini Kürt kökenli olarak görmemektedir. Beğdililerin Ulaşlı aşiretinden Türkmen kökenli oldukları bahsediliyor. metonio
Yenikaya köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Komik [ Erm/Kr komig/komik "küçükçiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Çan köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
E1901 📖: Çan [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1914'te 249 Ermeni ve 130 Kürt nüfus ile bir Ermeni kilisesi kaydedilmiştir. SN
Karaçan köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1902hb 📖: Karaçan
Kürt-Sünni yerleşimi
Kubatlı mah Kuşbayırı - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖: Kubatlı
Gümüşakar köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖: Şamoni
Kürt-Sünni yerleşimi
Kuşbayırı köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
E1901 1916h 📖Kerpos/Kerboz [ Erm "taş çukur?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1914 yılında 352 Ermeni ve 66 İslam nüfus ile bir Ermeni kilisesi kaydedilmiştir. Kedername (Belge Yay. 2014) adıyla yayımlanan derlemede yer alan Karekin Turigyan'ın tanıklığında Kerpos ve komşu köylerin Ermenilerinin yakın çevre Kürtleri tarafından katli anlatılarak katliama katılan Kürt ileri gelenlerinin adları sayılır. SN
■ 19.yy'da Kığı Sancağına bağlı Müslüman Köyü. Köyde Medrese yapıtlarına rastlanmaktadır. Ayrıca 19. yy Türklere [?? - SN] ait mezar taşları mevcuttur. Kuşbayırı Köyü
Kocadayı mah - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1946 📖: Göçet
1928 📖: Koçet
Kürt-Sünni yerleşimi
Sarıhan köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1902hb 1928 📖Musrum
Kürt-Sünni yerleşimi
Çelebi köy - Karakoçan (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1902a 📖: Çelebi [ Tr ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni/Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 100 Ermeni ve 269 Müslüman Kürt nüfus ile bir Ermeni kilisesi kaydedilmiştir. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.