haritada ara :   km  
Karacadağ'da 42 yerleşim bulundu.
sırala 
Çaltı mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Hacıdail [ Kr/Tr ]
1835f 📖: Hacıdâli?
Müslüman Arap yerleşimi
Dönemeç mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1928 📖Arabtol
Müslüman Arap yerleşimi
Erkonağı mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖: Taboxe
1835f 1928 📖Taboğa
Müslüman Arap yerleşimi
Gülpınar mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖: Golpar [ Tr Gülpınar ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ 15.10.1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca dört mezranın birleştirilmesiyle Gülpınar köyü oluşturuldu. SN
Sumaklı mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Simaki
E1902 📖: Sımag
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Têrikan) yerleşimi
Zincirçay mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖: Kafirîlyas
1928 📖: Gâvurköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Têrikan) yerleşimi
Soydan mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Darabî [ Kr "söğüt" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Gürakar mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Xarbeheşyan [ Kr xirbêhestiyan "kemikören" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Karacadağ mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Kaynak
Kürt-Sünni (Têrikan) yerleşimi
■ Têrikan/Türkan aşiretinin Kürt veya Türkmen olduğu ileri sürülür. SN
■ Türkan/Terikan aşiretinin Türkmen veyahut Ekrad olduğu ileri sürülür. Kemal Yıldırım
Yeniceli mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖: Qentera Qerejdaxê [ Kr "Karacadağ Taşköprüsü" ]
1928 📖: Kantara [ Ar/Tr "taşköprü" ]
Kürt-Sünni (Têrikan) yerleşimi
■ 5 Ocak 2009 tarihli kararname ile Nohut ve Yeniceli mezraları birleştirilerek Yeniceli adıyla köy yapıldı. SN
Taşhan mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖: Daşan
Kürt-Sünni (Têrikan) yerleşimi
■ 1.03.1999'da köy statüsü verildi. SN
Böğürtlen mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖: Boglan
1928 📖: Böğürtlen
Kürt-Sünni (Têrikan) yerleşimi
■ Farklı kaynaklara göre Kürt veya Türkmen oldukları ileri sürülen Terikan/Türkan aşiretinin Sİverek'teki 57 veya 58 köyünden biridir. SN
Eğriçay mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖: Şêxwelîya Jêrîn [ Kr "aş. şeyhli" ]
1928 📖: BüyükŞeyxli
Kürt-Sünni (Kejan) yerleşimi
Örgülü mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖: Kevirêserkêvir [ Kr "taş üstüne taş" ]
Kürt-Sünni (Têrikan) yerleşimi
İleri mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖: Şêxwelîya Jorîn [ Kr "yk. şeyhli" ]
1928 📖: KüçükŞeyxli
Kürt-Sünni (Kejan) yerleşimi
Doğukent mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖: Xarbêreş [ Kr "karaören" ]
Kürt-Sünni (Têrikan) yerleşimi
Eskihan mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Xanixarab [ Kr "harap han" ]
Kürt-Sünni (Têrikan) yerleşimi
Karabahçe mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Karabahçe
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Têrikan) yerleşimi
■ Bu bölgedeki Teriki aşireti mensuplarının büyük kısmı Türk kökenli olduklarını, ancak Kürtçeyi de Türkçe kadar anadil gibi konuştuklarını belirtip etnik kökenleri konusunda kesin bilgi veremiyorlar. Aynı kimlik bunalımı İç Anadoludaki bazı Teriki köylerinde de var. metonio


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.