Karacadağ'da 42 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çaltı mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Hacıdail [ Kr/Tr ]
1835f 📖 Hacıdâli?
Müslüman Arap yerleşimi
  Dönemeç mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1928 Arabtol
Müslüman Arap yerleşimi
  Erkonağı mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Taboxe
1835f 1928 Taboğa
Müslüman Arap yerleşimi
  Keçikıran mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Keçikıran
Müslüman Arap yerleşimi
  Dilekli mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Demenî
  Cinhisar mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖 Cinhisar
  Karahisar mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Karahisar
  Gülpınar mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Golpar [ Tr Gülpınar ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ 15.10.1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca dört mezranın birleşitirilmesiyle Gülpınar köyü oluşturuldu. SN
  Sumaklı mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Simaki
E1902 📖 Sımag
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Göğercin mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Göğercin
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Zincirçay mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Kafirîlyas
1928 📖 Gâvurköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Damlıca mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Damlıca
  Uzunziyaret mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Uzunziyaret
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Endarlı mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Keloşka İndariya
  Gürakar mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Xarbeheşyan [ Kr xirbêhestiyan "kemikören" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Soydan mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Darabî [ Kr "söğüt" ]
  Karacadağ mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Kaynak
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
■ Têrikan/Türkan aşiretinin Kürt veya Türkmen olduğu ileri sürülür. SN
■ Türkan/Terikan aşiretinin Türkmen veyahut Erkad olduğu ileri sürülür. Kemal Yıldırım
  Avurtepe mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Avurtepe
  Yeniceli mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Qentera Qerejdaxê
1928 📖 Kantara [ Tr "taşköprü" ]
■ 5 Ocak 2009 tarihli kararname ile Nohut ve Yeniceli mezraları birleştirilerek Yeniceli adıyla köy yapıldı. SN
  Savucak mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Savucak
  Taşhan mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Daşan
■ 1.03.1999'da köy statüsü verildi. SN
  Güllüce mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Gulîce
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Gedik mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Gedûk
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Böğürtlen mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Boglan
1928 📖 Böğürtlen
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
■ Farklı kaynaklara göre Kürt veya Türkmen oldukları ileri sürülen Terikan/Türkan aşiretinin Sİverek'teki 57 veya 58 köyünden biridir. SN
  Söylemez mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Söylemez
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Eğriçay mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 B. Şeyxli
  Kamışlı mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Kamışlı
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Örgülü mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Kevirêserkêvir [ Kr "taş üstüne taş" ]
  Küptepe mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Tiftîl
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  İleri mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 K. Şeyxli
  Doğukent mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Xarbêreş [ Kr "karaören" ]
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Çıkrık mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Çıkrık
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Aşağıkarabahçe mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Karabağçe aş.
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Eskihan mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Xanixarab [ Kr "harap han" ]
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Güzelpınar mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Elîdirnaj
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Karabahçe mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Karabahçe
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
■ Bu bölgedeki Teriki aşireti mensuplarının büyük kısmı Türk kökenli olduklarını, ancak Kürtçeyi de Türkçe kadar anadil gibi konuştuklarını belirtip etnik kökenleri konusunda kesin bilgi veremiyorlar. Aynı kimlik bunalımı İç Anadoludaki bazı Teriki köylerinde de var. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km