Karacabey'de 66 yerleşim bulundu.
sırala 
  Danişment köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Danişmend
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Tophisar köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Tophisar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Sultaniye köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Sultaniye
yerleşimi
  Akhisar köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Akhisar
Osm: Asar
■ Sonrasında Afyon Emirdağ bölgesinden köye göç eden aileler olmuştur. 1951 yılında Bulgaristan dan gelen göçmen aileleriyle birlikte köyde hızlı bir değişim yaşanmıştır. Türk
  Beylik köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Beylik
yerleşimi
  Dağkadı köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiwp: Kadiköy
  Hamidiye köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Hamidiye
Eski adı: Bulgarlar
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Balkan harpleri sonunda, köy halkı Bulgaristan'a göç ettirildi. Manav
  Okçular köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Okçular
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  YeniSarıbey köy - Karacabey - Bursa
1928 K: SarıbeyCedid
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Arız köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Araç
  Doğla köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Doğla
■ B. Umar'ın iddiasının aksine, antik adının Diokleia olduğuna dair bir delil yoktur. SN
  EskiSarıbey köy - Karacabey - Bursa
1928 K: SarıbeyAtik
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Sazlıca köy - Karacabey - Bursa
1946 MYK: Dümberez
1928 K: Dümberes
  Şahmelek köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Şahmelik? [ Tr ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Keşlik köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Keşlik
  Kurşunlu köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Kurşunlu
■ 20. yy başında Rum/Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1905'te 420 Rum nüfusu ve Ayios Nikolaos kilisesi vardı. SN
  Karasu köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Karasu
  Örencik köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Örencik
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Gölecik köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Gölecik
  Gönü köy - Karacabey - Bursa
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hotanlı köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Hotanlı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Kısmen yerleşimi
  Yolağzı köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Domba
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ "Mağlıç Dümbe" de denir. (Mağlıç=Mihaliç) Bunun nedeni Güney Marmarada Çerkeslerin yerleşik olduğu ve Dümbe adını taşıyan iki köyden birisi olmasıdır. Diğeri "Manyas Dümbe" yani Tepecik köyüdür. Perit Taymaz
  Şahin köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Şahinköy
  Kedikaya köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Kedikaya
  Güngörmez köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Güngörmez
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Akçakoyun köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Akçekoyun
  Karacabey ilçe - Karacabey - Bursa
1928 K: Mixaliç [ Yun mixalitsa "Mihail'cik" ]
Byz: Mixailitês [ Yun "Mihail (öz.) yurdu" ]
■ Antik Miletopolis? İsim Rum İmparatorluğu vaktinde iskân edilen Slavlarla ilişkisi olmalı. 7. asırda bölgeye gelen Slavlar helenleşirken Osmanlı devrinde gelenler halk hüviyetini korudu. 1914 evveli Karesi sancağı Slav Rumların büyük kısmı Bulgar Krallığına iltica etti. Etrafta en büyük Slav köyü Koca Bunar idi. Manav
  Yarış köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Yarış
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Taşlık köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Muhacir
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Yeniköy mah Bayramdere - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Yeniköy
■ Daha önce Yeniköy veya Karacabey Plajı adıyla bilinen sahil yerleşimi Bayramdere kasabasına dahil edilmiştir. SN
  Bayramdere köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Bayramdere
1890 Kiep: Panayia [ Yun "Meryemana" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Bakırköy köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Makri [ Yun mákrê "uzun" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda Rusçuk (Bulgaristan) Tatarları iskan edildi. SN
  Çarık köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Çarıklı
  Harmanlı köy - Karacabey - Bursa
1890, 1928 Kiep, K: Kirmikir
Yun BSt: Primikíri
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Akçasusurluk köy - Karacabey - Bursa
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Uluabat köy - Karacabey - Bursa
1500: Ulubad
Byz Kom: Lopádion (göl) [ Yun lopadion (λοπάδιον) "çanakçık" ]
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Yunanca isimden evrilmiş olan Ulubat adı yerine, bilgisizlikten kaynaklanan Uluabat yazımı yakın yıllarda resmen benimsenmiştir. SN
■ Rumlar 'Lopadi', Türkler 'Lubad' adlarını da kullanıyorlardı. Tankut Beygu
  Boğazköy köy - Karacabey - Bursa
Eski adı: Eskiçiftlik
1890 Kiep: Susığırlık
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1973'te Artvin'den göçen Gürcü kökenli aileler tarafından Boğazköy adıyla kurulmuştur. Daha önce bu mevkiin adı Eskiçiftlik olarak kaydedilmiştir. SN
  Hayırlar köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Hayırsız
1890 Kiep: Çerkesköy?
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Ekmekçi köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Varvara
■ 20. yy başında Rum/Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Seyran köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Seyran
  Ekinli köy - Karacabey - Bursa
1890, 1928 Kiep, K: ArapÇiftliği
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Vakıflara ait olan Arap Çiftliği'ne 1881 ve 1902'de Çerkes muhacirler iskan edildi. SN
  Cambaz köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Canbaz
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Çeşnigir köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Çeşnigir
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Çamlıca köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: Çamlıca
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 18. yy sonunda Yunanistan Agrafa muhaciri Rumlar tarafından iskân edildi. SN
  Subaşı köy - Karacabey - Bursa
1890 K: Subaşı
Yun BSt: Apeladáti [ Yun Απελαδάτοι ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  İnkaya köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiep: İnkaya
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Karakoca köy - Karacabey - Bursa
Yun BSt: Kídia [ Yun Κύδια/Κήδια ]
1530 T: KoyunKâfir [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Lozan mübadelesinde 220 Rum ailenin göç ettirilmiş olması köyün büyüklüğüne işarettir. WALNUT
■ 1487 yılında yapılmış ve bugün harap durumda olan bir kilise vardır. Adı "Zoodokhos Pigi"dir. Manav
  Muratlı köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Kelemenye [ Yun kalamaína "sazlık" ]
  Eskikaraağaç köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Gilyos/Kilyos [ Yun ]
Yun BSt: Goulíos
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 20. yy başında 750 Rum ve 200 Türk nüfusu vardı. SN
  YeniKaraağaç köy - Karacabey - Bursa
yerleşimi
  Taşpınar köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Kemeryend
Yun BSt: ÁgiaKyriakí
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Orhaniye köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Orhaniye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Hürriyet köy - Karacabey - Bursa
1955 RG: HaydarÇiftliği
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 8.03.1955'te Demokrat Parti iktidarında Hürriyet adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
  İkizce köy - Karacabey - Bursa
Yun BSt: Sagináti
1890 Kiep: Ekizce
Byz: Aginátoi
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km