Karabiga'da 9 yerleşim bulundu.
sırala 
  Değirmencik köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Değirmencik
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Karapürçek köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖 Karabürçek
  Aksaz köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1890hk 📖 Aksaz
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 630 Rum nüfusu ve Ayios Yeorgios kilisesi vardı. SN
■ Köy halkı Yunanistan'dan mübadele göçmenidir. çanakkaleli
  Çakırlı köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Çakırlı
■ Yörük köyüdür. çanakkaleli
  HacıHüseyinYaylası köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖 Hacıuse Yaylası
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
  Kocagür köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Kocagür
Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
  Örtülüce köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖 Örtülüce
Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
  Tokatkırı köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Ahmetpaşa
1902hk 📖 Tokatkırı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Karabiga bld - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
Y1308 📖 Pêgaí Πηγαί [ Yun "pınar" ]
Y-454 📖 Príapos [ AnaD ]
1665 📖 Karabiga (kale)
■ Biga ilçesine adını veren asıl Biga burasıdır. Antik Çağ'da burada tapınılan fallik Priapos tanrısı daha sonra tüm Yunan-Roma aleminde ün kazanmıştı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km