haritada ara :   km  
Karaa����l' 22 yerleşim bulundu.
sırala 
Adıvar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1916h 📖: Şirvanşeyh [ Kürtçe/Türkçe "Şirvan şeyhi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Azerbaycan evliyalarından Şeyh Amr Rabbani silsilesinden gelen şeyhlere Şirvan-Şeyh unvanı verilir. SN
■ Şirvanşeyhte yalnızca iki Ahıska Türkü aile kaldı. Türklerin büyük çoğunluğu 90'lı yıllarda topraklarını Kürtlere satıp Batıya göçmek zorunda kaldılar. metonio
■ Koord: 39° 13' 6'' D, 42° 10' 35'' K
Akçakaynak köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Şirazlar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 25'' D, 41° 58' 32'' K
Altınoluk köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1556b 📖: Tırconk [ Ermenice tırçunk թռչունք "kuşlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 3'' D, 42° 0' 57'' K
Bostancılar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
R1904 1928 📖: Arincik/Arınçik [ Ermenice arınçig ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Lynch, Arıncik’i küçük bir Kürt köyü diye tasvir eder. Teotik, soykırımdan önce köyde iki Ermeni hanesi bulunduğunu belirtir. (Arıncik, Harıncik) IraTzourou
■ Koord: 39° 6' 49'' D, 41° 58' 9'' K
Değirmensuyu köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
<1968 📖: Memanlı Mehiği
1902hk 📖: Mexik
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Memanlı, köyün bitişiğindeki Samanyolu köyünün eski adıdır. SN
■ Köyün ismine Mıhık ve Mıhıka Memani denilir. Köyde Redkan ve Memani aşiretleri yaşar. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 10' 23'' D, 42° 4' 37'' K
Demirkapı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Akrak [ Ermenice akrag "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; Erivan kökenli Kürt Redkan aşiretinden 14 aile, 1916 yılında Erivan'dan Iğdır ve çevresine, oradan ise Akrag (Demirkapı) köyüne göç ederler. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 5' 31'' D, 41° 54' 21'' K
Doğantepe köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Şeyxberat [ Kürtçe "öz." ]
1916h 📖: Şarbahat
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 6' 0'' D, 41° 57' 0'' K
Eskiyol köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Alibonciyan / Alibocan [ Kürtçe alîbonciyan "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 27'' D, 42° 2' 27'' K
Karaağıl belediye - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
K 📖: Keregil
1916h 📖: Karaağıl
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Ermeni nüfuslu olan köye bir miktar Oset muhacir iskan edildi. Halen nüfusun tamamı Kürttür. SN
■ Erivan muhaciri Kürt Redkan aşiretinden 18 aile Ağrı'dan bu köye nakil edildi (331 ve 335 yılları ). Qazi
■ 30 yıl öncesine kadar Karaağıl'ın köy merkezinde Osetler yoğunluktayken mezraları hep Ağrı kökenli Kürtlerden ibaretti. Yalnız bu mezralar o dönemde o kadar büyük nüfuslu olmamakla birlikte Osetlerin yoğun dış göçü neticesiyle günümüzde Karaağıl'da Kürtler çoğunluktadır. metonio
■ Beldeyi kuranlar ve ilk nüfusunu oluşturanlar Asetinler ve Osetler'dir. İstanbul'a yoğun göç veren kasabaya Ağrılı Kürtler yerleşti. Mustafa
■ Koord: 39° 8' 17'' D, 42° 5' 12'' K
Karacaören köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1916h 📖: Karacaviran
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 20'' D, 42° 2' 34'' K
Koyunağılı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Hérgiz
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 6'' D, 41° 56' 44'' K
Köprüyolu köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
R1904 1928 📖: Bitlü/Bitli
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 0'' D, 42° 1' 0'' K
Kurganlı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Simo
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Kafkasya muhaciri Osetler iskan edildi. Halen Kürt yerleşimidir. SN
■ Köyü Asetinler ve Osetler kurdular. Bölgedeki Sipkan Kürtleri ile dönem dönem gerginlikler yaşandığı bilinir. Mustafa
■ Simo'da 90'lı yılların sonlarından beri azalan Osetlerden bugün köyde kimse kalmamıştır. Ayrıca Asetin ve Oset aynı şeydir. metonio
■ Koord: 39° 14' 21'' D, 42° 5' 41'' K
Meşeiçi köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Alikulekan [ Kürtçe "topal Aliler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 0'' D, 41° 53' 58'' K
Samanyolu köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Memanlı/Memani [ Kürtçe "Mehmetler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 23'' D, 42° 6' 18'' K
Sarıpınar belediye - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Hamzaşeyh [ Kürtçe/Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912’de bini aşkın Ermeni nüfusu olan köye, yüzyıl başında birkaç hane Nogay ve Çerkes (Kaberdey) muhacir yerleşmişti. SN
■ Redkan aşireti haricinde, birkaç hane de Bılıka aşireti var. Bılıkalarda Erivan muhaciridir. 1918 yılında Erivan'dan Redkanlılarla beraber sürülmüşler. Mar(d)astan
■ Köyde Kürtlerden önce Kafkasya muhaciri Osetler ve iki Nogay aile yaşıyordu. Nogaylar Osetlerin içinde Çerkes olarak sayılmıştır. Türk olarak kaydedilen nüfus Kars üzerinden gelen Ahıska Türkleridir. 90'lı yıllarda üç kesim de köyden topluca göç etmiştir. Kürtlerin bu köye 1918 yılında geldiği bilgisi kaynaksızdır. Bu köyden olan hangi Kürt hemşehrime sorsam geç dönemde Ağrı üzerinden geldiklerini söylüyorlar. metonio
■ Kasaba'da Ermeniler, Çerkesler ve Ahıska Türkleri yaşamaktaydı. Ermeniler tehcir edilince onların yerine yoğun bir Asetin ve Oset nüfusu yerleşti. Ayrıca sonraları Nogay Tatarı aileler de geldiler. Kasabanın kütük nüfusu Çerkesler, Ahıskalılar, Asetinler, Osetler, Nogay Tatarlarından oluşuyor. Mustafa
■ Koord: 39° 12' 13'' D, 42° 8' 35'' K
Seçme köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Néftik [ Kürtçe niftik "kükürtlü" ]
Kürt-Sünni (Bilikan ) yerleşimi
■ Koord: 39° 8' 39'' D, 41° 49' 50'' K
Sıradere köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Endiris
1916h 📖: İdrisin Köyü
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ 1642 yılı kayıtlarında Handırıs adında Hınıs'a bağlı bir nahiyedir. metonio
■ Koord: 39° 16' 36'' D, 42° 10' 51'' K
Şatırlar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Şatıryan / Şatırlar [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 10'' D, 42° 8' 4'' K
Şehitveren köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Şehidan [ Kürtçe şehîdan "şehitler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 9' 38'' D, 42° 2' 3'' K
Toklular köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Masala / Masella
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 0'' D, 42° 1' 59'' K
Yazbaşı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1916h 📖: Murad Beği
Kürt-Sünni (Berjeri) yerleşimi
■ Köy halkının büyük bir kısmı Siirt/Pervari, geri kalan kısmı da Erzurum/Karayazı ve Muş/Malazgirt kökenlidir. metonio
■ Koord: 39° 16' 51'' D, 42° 13' 33'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.