haritada ara :   km  
Kara��oban'da 27 yerleşim bulundu.
sırala 
Akkavak mahalle - Karaçoban - Erzurum
1928 📖: Çaşko / Çaçko [ Kürtçe çaşik/çaşko "öz." ]
■ Koord: 39° 16' 20'' D, 41° 59' 48'' K
Bellitaş mahalle - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Harami
E1902 📖: Harimik
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında 898 Ermeni ve daha az sayıda Türk nüfusu kaydedilmiştir. Ermenilerin gidişinden sonra yerli Türklere ek olarak Erivan Kürtleri ile Karadeniz ve Kuzey Erzurum civarından Türkler yerleşmiştir. Günümüzde Türklerin çoğunun dışarı göçüyle Kürt çoğunluklu bir köy haline gelmiştir. SN
■ Koord: 39° 18' 34'' D, 41° 50' 25'' K
Binpınar mahalle - Karaçoban - Erzurum
1928 📖: Karkarut [ Ermenice "taşlık" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 21' 44'' D, 42° 2' 56'' K
Bozyar mahalle - Karaçoban - Erzurum
1916h 📖: Tapu
E1912 📖: Bezkan [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 3'' D, 42° 1' 4'' K
Budaklı mahalle - Karaçoban - Erzurum
E1912 1928 📖 📖: Lekbudak
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kafkasyalı Oset (Asetin) yerleşimi olarak kuruldu. Halen nüfusu çoğunlukla Redkan Kürtleridir. SN
■ Koord: 39° 19' 24'' D, 42° 1' 44'' K
Burhan mahalle - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928 📖: Burxan
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 20' 47'' D, 41° 53' 39'' K
Burnaz mahalle - Karaçoban - Erzurum
1916h 📖: Burnaz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 20' 42'' D, 41° 59' 34'' K
Çatalgül mahalle - Karaçoban - Erzurum
1916h 📖: Mîşkan [ Kürtçe "fareli" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 45'' D, 41° 58' 56'' K
Dedeören mahalle - Karaçoban - Erzurum
1928 📖: Dedeviran
1902hb 📖: Todaveran
■ Koord: 39° 22' 0'' D, 41° 57' 4'' K
Doğanbey mahalle - Karaçoban - Erzurum
<1968 📖: Erdem
1916h 📖: Söğütlü
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yüzyıl sonlarında Hamidiye alayları için kurulan Kürt köylerinden biridir. SN
■ Koord: 39° 18' 11'' D, 42° 8' 36'' K
Duman mahalle - Karaçoban - Erzurum
1916h 📖: Duman
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1914’te 398 Ermeni nüfusu ve Surp Hagop Kilisesi vardı. (K&P). SN
■ Koord: 39° 18' 16'' D, 41° 56' 4'' K
Erence mahalle - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
E1902 1928 📖 📖: Xert
1554t 📖: Xırt
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 20. yy başında 408 Ermeni ve 210 Kürt nüfus ile Surp Minas kilisesi vardı. SN
■ Koord: 39° 24' 27'' D, 41° 54' 39'' K
Gündüz mahalle - Karaçoban - Erzurum
1916h 📖: Gündüz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 23' 26'' D, 42° 6' 23'' K
Gürçayır mahalle - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kaspar Komu
E1912 📖: Kasparitseğ [ Ermenice "Kaspar (öz.) soyu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 22' 26'' D, 41° 51' 42'' K
Karaçoban ilçe - Karaçoban - Erzurum
1916h 📖: Karaçoban
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1914’te 2.571 Ermeni nüfusu ve Surp Hagop kilisesi ile Varto kazasının en büyük Ermeni yerleşimlerinden biri idi. SN
■ Redkan aşireti Erivan'dan göç etmeden önce nüfusun çoğunluğu Erzurum'un batısından getirilen Türklerden oluşurdu. Redkan aşiretinin göçünden sonra ilçe nüfusunun çoğunluğu Kürtlerin eline geçti. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 20' 55'' D, 42° 6' 43'' K
Karagöz mahalle - Karaçoban - Erzurum
1916h 📖: Karagöz Komu
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 19' 55'' D, 42° 11' 42'' K
Karaköprü mahalle - Karaçoban - Erzurum
1916h 📖: Karaköprü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1914’te 1.161 Ermeni nüfusu ve Astvadzadzin (Meryem Ana) kilisesi vardı. (K&P). SN
■ Koord: 39° 18' 57'' D, 41° 57' 51'' K
Karmış mahalle - Karaçoban - Erzurum
1902hb 📖: Karmış
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 20' 30'' D, 41° 55' 56'' K
Kırımkaya mahalle - Karaçoban - Erzurum
E1912 📖: Kırım-kaya | Hert [ Ermenice hert ]
E1902 📖: Kırımkaya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1914’te 425 Ermeni nüfusu vardı. (K&P) Daha sonra Erivan muhaciri Redkan Kürtleri iskan edildi. SN
■ Koord: 39° 21' 52'' D, 42° 9' 38'' K
Kuşluca mahalle - Karaçoban - Erzurum
1916h 📖: Zernak [ Ermenice dzernag "kırlangıç" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bilikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 42'' D, 42° 2' 25'' K
Maruf mahalle - Karaçoban - Erzurum
1928 📖: Maruf
E1902 1916h 📖 📖: Maarif
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1914’te 338 Ermeni nüfusu ve Surp Stepanos Kilisesi vardı. (K&P). SN
■ Koord: 39° 18' 30'' D, 41° 54' 47'' K
Molladavut mahalle - Karaçoban - Erzurum
1928 📖: Molladavut
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 1'' D, 41° 55' 50'' K
Ovakozlu mahalle - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928 📖: Ovakozlu
1902hb 📖: Kozlu
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eskiden Ermeni/Kürt karışık iken Ermenilerin gitmesinin ardından Erzurum, Bayburt ve Gümüşhaneden göç eden Türkler ve Erivandan göç eden Kürtler iskan edilmiştir. Günümüzde Türklerin yoğun dış göçü ile Kürtlerden müteşekkil bir köy haline gelmiştir. SN
■ Koord: 39° 24' 30'' D, 41° 51' 28'' K
Ovayoncalı mahalle - Karaçoban - Erzurum
1928 📖: Ovayoncalı
1916h 📖: Yoncalı
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 20' 43'' D, 41° 58' 11'' K
Sarıveli mahalle (Karaçoban bağ) - Karaçoban - Erzurum
1916h 📖: Sarıveli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 22' 6'' D, 42° 6' 16'' K
Şahabettin mahalle - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928 📖: Şabadin
E1902 📖: Şabadun
1902hb 📖: Şapatan [ Türkçe Şihabüddin? ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ 16. yyda Ermeni yerleşimi. 20. yy başında 391 Ermeni nüfusu ve Surp Garabed kilisesi vardı. SN
■ Koord: 39° 18' 19'' D, 41° 53' 12'' K
Yeniköy mahalle - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
E1902 1916h 📖 📖: Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 21' 20'' D, 41° 51' 43'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.