haritada ara :   km  
Kangal'da 119 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Tilkihöyük köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖: Tilkihöyük
Ç1920~ 📖: Koğulhkuey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Kaberdey) yerleşimi.
Sutaşı köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖: Mezgit [ Erm "cami" ]
Yukarıhöyük köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ 1935'te Çeçen Sıçanhöyük ve Çerkes Sıçanhöyük olmak üzere iki mahalledir. SN
Çamurlu köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
Ç1920~ 📖: Haptsey
1912hk 📖: Çamurlu
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Kaberdey) yerleşimi.
Aşağıhöyük köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1946 📖: Sıçanhöyük aş.
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Kaberdey) yerleşimi.
Kızıldikme köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Kızıldikme
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme/Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbi diye bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Kars Arpaçay Dilan köyünde ikamet edenlerin (şimdiki Sulakbahçe köyü) göç ettiği köydür. salih çetin
■ Köyün bir bölümü Çeçen-Maarulow bir bölümü de Karapapaktır. Rusya direnişinde Şeyh Şamil'in esir düşmesiyle birlikte Naiplerden Hacı Murtaza Ali önce Kars'a oradan Yalova'ya ve sonra Sivas'a gelerek yerleşmiştir. Karapapaklar Azerbaycan'dan Kars Arpaçay'a oradan Sivas'a gelerek yerleşmişlerdir. [Türk22] Qazi
■ Alevi-Sünni karışık yerleşim Kaynak= https://www.alikenanoglu.net/alevi-koyleri-listesi/ Ekleyici
Çayırova köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖: Rumlar
1916h 📖: Urumlu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
Çiftlikören köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖: Çiftlikviran
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Azınlık olarak Çeçenler de vardır. Türk22
Akdere köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
Eski adı: -
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
Mühürkulak köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖: Mühürkulak
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza (Zaza) yerleşimi
Kuşkayası köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1899z 📖: Kuşkaya
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ © 24.06.1899 Mancılık karyesi civarında Kuşkaya'da meskun Karapapak Aşireti'nden ve Hamidiye Alayı Binbaşısı Hüseyin Ağa ile Kaymakamı Ali Bey'in köylüler hakkında bir takım mezalimi istihbar olunduğundan deyar heyran
Havuz bld - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Havuz
■ Burada bulunan Hitit çağına ait aslan heykeli Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde 'Havuz Aslanı' olarak sergilenmektedir. Türk22
Akpınar köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖: Akpınar
■ 93 Harbi sonrasında Kırım'dan Şarkışla'nın Ahmetli köyüne gelen bazı Kırım Tatarları'nın bir bölümü Akpınar Köyü'nü kurmuşlardır. Daha sonra Karapapaklar yerleşmiştir. Türk22
Kargakalesi mah Kuşkayası - Kangal - Sivas
Mısırören köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖: Mısırviran
1907hk 📖: Mısırlıören
Alevi-Kürt/Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Köy eski Ermeni yerleşimi olmakla birlikte Ermeni döneme ait bilgi bulunmamaktadır. Köydeki Alevi nüfusun kökeni ise yaklaşık 300 sene önce Erzincan Refahiye’den gelen Mahmut Ağa ve Selek Ağaya dayanmaktadır.
Irmaç köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖: Irmaç
Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
Kumarlı köy - Kangal - Sivas
1912hk 📖: Kumarlı
Alevi yerleşimi
Çat köy - Kangal (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h 📖: Çat
Deliktaş köy - Kangal (Deliktaş bucağı) - Sivas
1928 📖: Deliktaş
■ Tanınmış halk şairlerinden Ruhsati bu köyde yaşamıştır. Mezarı köydedir. SN
■ 28.06.1776 Sivas'ın Karayel ve Deliktaş geçitlerinde şekavette bulunan Mandelli aşireti Kürdlerinin tedib edilmesi. deyar heyran
Avşarören köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖: Afşarviran [ Tr "aş." ]
Kürt-Sünni (Rışvan) yerleşimi
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
Delioğlanderesi köy - Kangal (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h 📖: Delioğlan
Sünni yerleşimi
Kuruayşe köy - Kangal - Sivas
1912hk 📖: Kuruayşe [ Kr kurê Aişe "Ayşeoğulları" ]
Mancılık köy - Kangal - Sivas
1665 📖: Mancılık
■ Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Evliya Çelebi'ya göre `Ermeni köyüdür ve zeametdir; bir Ermeni kilisesi vardır.` Ancak 20. yy başında bu cemaatten eser kalmamıştı. SN
■ © 18.11.1855 Afşar Aşireti Müdürü Çerkes Bey'in maiyyetinde bulunan süvarilerden bazıları Kangal kazası Mancılık köyünde (... Mancılık karyesi'nde bulunan manastırdan ve evlerden çalınan...) bazı eşyayı ahz etmiş olmaları sebebiyle istirdadı. (14. Mühimme) © 24.06.1899 Mancılık karyesi civarında Kuşkaya'da meskun Karapapak Aşireti'nden... deyar heyran
Kocakurt köy - Kangal - Sivas
1912hk 📖: Kocakurt
Alevi-Türk (Beğdili) yerleşimi
■ Köylü köyün en eski adının Kocayurt olduğunu söylemektedir. Köyün önemli bir kısmının soyu, Malatyanın Kuluncak ilçesinin Darılı köyüne dayanır. Mursallı
Yaylacık köy - Kangal - Sivas
1928 📖: Yortan
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■  Köydeki Aleviler Türk olan Şah İbrahim Veli Ocağına mensuptur. Cihad Gümüs
Hamal köy - Kangal - Sivas
1912hk 📖: Hamal
Alevi-Türk (Beğdili) yerleşimi
■ Köy Şah İbrahim Veli Ocağına mensuptur. Cihad Gümüs
Tersakan mz - Kangal - Sivas
1928 📖: Tersakan
Örencik köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928 📖: Abdaloğlu [ Tr abdal "aş." ]
■ Alevi-Sünni karışık yerleşim Kaynak= https://www.alikenanoglu.net/alevi-koyleri-listesi/ Ekleyici
Soğukpınar köy - Kangal - Sivas
1916h 📖: Mamaş
Eski adı: Zimmiyan [ Tr "zimmiler, gâvurlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Alevi Türkmen yerleşimi, Beydili boyu, Şeyhlü oymağı. Köyün eski adı Zimyan'dır ve Ermeni yerleşimidir. Ermeni nüfusun göç etmesiyle birlikte Beydili Türkmenleri bölgeye yerleşir. Aynı zamanda Soğukpınar köyü Kangal ve Divriği köylerinde Mamaş adı ile belli bir üne sahiptir. Mamaş adı eski Türkmen dilinde ozanların saz çalıp, şölen yaptıkları yer anlamına gelir. Günümüz Türkçesine Mamaş adı ozanlar ocağı veya ozanlar diyarı olarak çevrilebilir. Beydili Oğuz boyunun kurumsal ozanları Şeyhlü oymağından yetişmekte idi. Köy nüfusu Şeyhlü oymağı mensuplarından oluşmaktadır ve köyde çok sayıda ozan yetişmiştir. Aliye Ertekin
Bozarmut köy - Kangal - Sivas
1912hk 📖: Bozarmut
Turnalı köy - Kangal - Sivas
1917 📖: Şuğul
Kırkpınar köy - Kangal - Sivas
1912hk 📖: Kırkpınar
Alevi-Türk yerleşimi
EskiŞuğul mz - Kangal - Sivas
■ Harita Genel Müdürlüğü kayıtlarında "Eski Şuğul Harabeleri" olarak görünen bölge Kiepert haritasında "Aşağı Alikötüler" olarak geçmektedir. Karakeçili kökenli Alikethüdalı Oymağının kolu Elikötüoğlu Kabilesi yaşamaktaydı. Osman ELİKÖTÜOĞLU
Boğaz köy - Kangal - Sivas
1912hk 📖: Köroğlan
Tekke köy - Kangal - Sivas
1912hk 📖: Samud Tekkesi [ Tr Şeyh Samud "bir Bektaşi azizi" ]
Sünni yerleşimi
■ Urla, Birgi, Ödemiş-Bozdağ, Polatlı ve Ankara Akyurt'ta ünlü Samud Baba tekke ve türbeleri mevcuttur. SN
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
■ Alevi yerleşimi Kaynak= https://www.alikenanoglu.net/alevi-koyleri-listesi/ Ekleyici
Deligazili köy - Kangal - Sivas
1928 📖: Deligazili
Kangal ilçe - Kangal - Sivas
Y961 📖: Kángara
1665 📖: Kankal (yayla)
■ Divriği merkezli Pavlikçi isyancıların müstahkem mevkileri arasında sayılan Kángara olmalıdır. Türkçe gemici dilinde `halat` anlamına gelen kangal ile ilgisi düşünülemez. SN
Çaltepe köy - Kangal - Sivas
1912z 📖: Zerk [ Kr zerik "sarıca" ]
Alevi yerleşimi
■ Köy halkının geneli Malatya Hekimhan'ın Başak köyünden gelmiştir. Türk22
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
Davulbaz köy - Kangal - Sivas
1912z 📖: Davulbaz
Alevi-Türk yerleşimi
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
■ Halkı Ali Seydi Ocağı mensubudur. Cihad Gümüs
Arpalı köy - Kangal - Sivas
1928 📖: Arpalı
Alevi-Türk yerleşimi
■ Arpalı köyünün çoğunluğu, Divriğiden bu köye yerleşen Türkmenlerdir. Mursallı
Etyemez köy - Kangal - Sivas
1928 📖: Etyemez
1878s : Ağcakaş
■ Etyemez Köyü 1878 salnamesinde Gürün'ün büyük bir köyü olan Sarıca Köyüne bağlı Ağcakaş mezraası olarak gösterilir. Etyemez adını köy mezarlığında ziyareti bulunan "Etyemez Baba" dan almaktadır. Türk22
Kızıliniş köy - Kangal - Sivas
1912hk 📖: Kızıleniş
Karagücük köy - Kangal - Sivas
1928 📖: Karagücük
Karanlık köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Karanlık
Alevi-Türk (Beğdili) yerleşimi
■ Ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz'ın köyüdür. metonio
■ Köy Şah İbrahim Veli Ocağına mensuptur. Cihad Gümüs
Dayılı köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928 📖: Dayılı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kürkçü köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Kürkçi
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ İmranlı'ya bağlı Sarıçubuk köyünden buraya gelen Gıldo tarafından kurulmuştur. Mursallı
Dağönü köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928 📖: Şakolar [ Kr şahkulan "Aleviler" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Armağan köy - Kangal - Sivas
1912hk 📖: Armağanlı
Alevi-Kürt/Zaza (Şadili) yerleşimi
Topardıç köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Topardıç
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kavak köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Kavak
Alevi-Türk yerleşimi
■ Alevi(Türk) yerleşimi.Köyün 19.yüzyılda, Divriğinin Mursal Köyünden gelenler tarafından kurulduğu bilinir. Hatta Tatar Mehmet'in oğlu Avşar Hasan ve sülalesi bu köye yerleştiği için soyundan gelenlerin kendine halen Avşarlılar dediği bilinmektedir. Hekimhan ilçesinin Salıcık köyünden 2 ailede bu köye yerleşmiştir fakat köye geldiklerinden beri Türkçe konuştuklarından dolayı kökenleri hakkında bir bilgi yoktur. Mursallı
Mürsel köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928 📖: Mürsel
1916h 📖: Komsorik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Şadili) yerleşimi
■ 1914'ten önce Ermeni Surp Asdvadzadzin Kilisesi mevcuttu. SN
■ Alevi(Türk) aileler de vardır. Mursallı
Sarıpınar köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖: Sarıpınar
Alevi-Türk yerleşimi
Yeşildere köy - Kangal - Sivas
1912z 📖: Zağıl
■ © 01.05.1912 1- Kangal'ın Alacahan nahiyesi ahalisi tarafından teşkil olunan Zağıl köyünün Alacahan'dan ayrılmasına izin verildiği. 2- Seçenyurdu mezraasının ayrı bir köy haline getirilmesi için henüz vilayete başvuruda bulunulmadığı, şu halde Zağıl'a bağlı kalacağı. deyar heyran
Mescit köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1916h 📖: Mescitli
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köy halkı Alevi-Zaza değil, Alevi-Koçgiri'lidir. metonio
Eymir köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928 📖: Eymir [ Tr "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Şadıli aşiretinin Kürd Şeddadi Devletinin kurucuları olduğu söylenir. Safevi Devleti bir dönem Kürd Şadıli ve Redkan aşiretlerini İran Horasınına sürgün eder. Mar(d)astan
Seçenyurdu köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912z 📖: Seçenyurdu
■ © 01.05.1912 1- Kangal'ın Alacahan nahiyesi ahalisi tarafından teşkil olunan Zağıl köyünün Alacahan'dan ayrılmasına izin verildiği. 2- Seçenyurdu mezraasının ayrı bir köy haline getirilmesi için henüz vilayete başvuruda bulunulmadığı, şu halde Zağıl'a bağlı kalacağı. © 28.08.1912 Kangal'ın Alacahan karyesine bağlı Seçenyurdu mezraası'nın ayrı bir köy haline getirilerek Kangal'a bağlanması. deyar heyran
Paşamçayırı köy - Kangal - Sivas
1916h 📖: Abdaloğlu
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Gençali köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
K 📖: Kellax / Kellah
1916h 📖: Gençali
Alevi yerleşimi
Güneypınar köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928 📖: Muşar
1912hk 📖: Muşari
Alevi-Kürt/Zaza (Şadili) yerleşimi
Dereköy köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
K 📖: DewaDeri
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Gürükbekir köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Gürükbekir [ Kr kûrika Bekir "Bekir oğulları" ]
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
Hürüyurt mz - Kangal - Sivas
K 📖: Ware-Hure [ Kr "Huru köyü" ]
Sultanpınarı köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Sultanpınar
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Eski adı Melulviran resmi adı Örentaş olan metruk köy bu yakında olmalıdır. SN
Taşlık köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Taşlık
E1877 📖: Karahad [ Erm "taşlık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
■ Alevi yerleşimi Kaynak= https://www.alikenanoglu.net/alevi-koyleri-listesi/ Ekleyici
Üçkilise mah Elalibey - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1916h 📖: Üçkilise
■ Alevi yerleşimi Kaynak= https://www.alikenanoglu.net/alevi-koyleri-listesi/ Ekleyici
Elalibey köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1916h 📖: Alibeyin Köyü
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 18. yüzyılda Canbeğ aşiretinin önde gelenlerinden biri olan Ali Bey tarafından kurulmuştur. Onlardan sonra köye azda olsa Koçgiri aşiretinden gelenler de olmuştur. Mursallı
Kırlangıç köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1916h 📖: Karlanğuç
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yeşilyurt köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
K 📖: Qewaxe
Alevi-Kürt/Zaza (Gınian) yerleşimi
■ 1916 Erkanı Harbiye haritasında isimsiz Ağıl olarak gösterilir. SN
Minarekaya köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1916h 📖: Minarekaya
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Alacahan bld - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1865z 📖: Alacahan Derbendi
■ © 30.07.1865 Sivas'da Alacahan Derbendi civarında Gürün tüccarından Mustafa oğlu Çirkin'i basıp emval ve eşyasını gasbeden Atmalı Aşireti'nden Güryan... deyar heyran
Oğlaklı mah - Kangal (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖: Kürtosman
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çetinkaya bld - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Tabanözü
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza (Parçikan) yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1930'lu yıllarda demiryolu istasyonu olarak kurulmuş ve zamanın nafıa vekili olan Ali Çetinkaya'nın adı verilmiştir. SN
■ Günümüzde büyük çoğunluğu Sivasın farklı yerlerinden gelen Sünni-Türktür. Hala belli bir Alevi nüfusu olmakla birlikte Alevileri anadili Zazaca olan Gerniyan aşireti ve Kangal'ın farklı köylerinden gelme Alevi-Kürtlerdir. Mursallı
Akgedik köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Beko [ Kr "Bekir (öz.) " ]
Alevi yerleşimi
Sacayağı köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Sacayak
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
Kuzyaka köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Karasüver
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köylü, köye Karasuver diye hitap ediyor. Bu Kara ve Suver(Boynuz) kelimelerinin birleşiminden meydana gelen Karaboynuz anlamına geliyor olabilir. Mursallı
Hamzabey köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
K 📖: Cemko / Cemikan [ Kr "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza (Gınian) yerleşimi
Gebelikatran köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1928 📖: Gebeli Katranlı
1916h 📖: Katran
Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
KabakÇevliği köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1916h 📖: Kabak Çevliği [ Tr çevlik? "sebze bahçesi, bostan" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
Karacaören köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖: Karacaviran
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
İğdeli köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
K 📖: Kemu
1928 📖: İğdeli
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Türkçe ve Kürdçe halk muziği parçalarını seslendiren rahmetli Abdullah Papur'un doğduğu köydür. deyar heyran
Külekli köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Kürekli
Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
Eğricek köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1928 📖: Eğricek
Eski adı: Küllük
Alevi yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.