Kangal'da 117 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Tilkihöyük köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖 Tilkihöyük
Ç1920~ 📖 Koğulhkuey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Sutaşı köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖 Mezgit [ Erm "cami" ]
  Yukarıhöyük köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖 Çeçen Sıçanhöyük
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ 1935'te Çeçen Sıçanhöyük ve Çerkes Sıçanhöyük olmak üzere iki mahalledir. SN
  Çamurlu köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
Ç1920~ 📖 Haptsey
1912hk 📖 Çamurlu
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Yarhisar köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖 Yarhisar
  Aşağıhöyük köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1946 📖 Sıçanhöyük aş.
1928 📖 Çerkes Sıçanhöyük
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Kızıldikme köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Kızıldikme
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme/Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbi diye bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Kars Arpaçay Dilan köyünde ikamet edenlerin (şimdiki Sulakbahçe köyü) göç ettiği köydür. salih çetin
■ Köyün bir bölümü Çeçen-Maarulow bir bölümü de Karapapaktır. Rusya direnişinde Şeyh Şamil'in esir düşmesiyle birlikte Naiplerden Hacı Murtaza Ali önce Kars'a oradan Yalova'ya ve sonra Sivas'a gelerek yerleşmiştir. Karapapaklar Azerbaycan'dan Kars Arpaçay'a oradan Sivas'a gelerek yerleşmişlerdir. [Türk22] Qazi
  Çayırova köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖 Rumlar
1916h 📖 Urumlu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Çiftlikören köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖 Çiftlikviran
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Azınlık olarak Çeçenler de vardır. Türk22
  Akdere köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
Eski adı: -
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
  Mühürkulak köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖 Mühürkulak
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Zaza) yerleşimi
  Kuşkayası köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1899z 📖 Kuşkaya
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ © 24.06.1899 Mancılık karyesi civarında Kuşkaya'da meskun Karapapak Aşireti'nden ve Hamidiye Alayı Binbaşısı Hüseyin Ağa ile Kaymakamı Ali Bey'in köylüler hakkında bir takım mezalimi istihbar olunduğundan deyar heyran
  Beyyurdu köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Beyyurdu
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Havuz bld - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Havuz
■ Burada bulunan Hitit çağına ait aslan heykeli Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde 'Havuz Aslanı' olarak sergilenmektedir. Türk22
  Akpınar köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖 Akpınar
■ 93 Harbi sonrasında Kırım'dan Şarkışla'nın Ahmetli köyüne gelen bazı Kırım Tatarları'nın bir bölümü Akpınar Köyü'nü kurmuşlardır. Daha sonra Karapapaklar yerleşmiştir. Türk22
  Höyüklüyurt köy - Kangal (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h 📖 Höyüklü
  Mısırören köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖 Mısırviran
1907hk 📖 Mısırlıören
■ Köy eski Ermeni yerleşimi olmakla birlikte Ermeni döneme ait bilgi bulunmamaktadır. Köydeki Alevi nüfusun kökeni ise yaklaşık 300 sene önce Erzincan Refahiye’den gelen Mahmut Ağa ve Selek Ağaya dayanmaktadır.
  Irmaç köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖 Irmaç
Alevi yerleşimi
  İmamdamı köy - Kangal (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h 📖 İmamındamı
  Tahtalı köy - Kangal (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h 📖 Tahtalı
  Kumarlı köy - Kangal - Sivas
1912hk 📖 Kumarlı
Alevi yerleşimi
  Çat köy - Kangal (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h 📖 Çat
  Deliktaş köy - Kangal (Deliktaş bucağı) - Sivas
1928 📖 Deliktaş
■ Tanınmış halk şairlerinden Ruhsati bu köyde yaşamıştır. Mezarı köydedir. SN
■ 28.06.1776 Sivas'ın Karayel ve Deliktaş geçitlerinde şekavette bulunan Mandelli aşireti Kürdlerinin tedib edilmesi. deyar heyran
  Avşarören köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖 Afşarviran [ Tr "aş." ]
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Delioğlanderesi köy - Kangal (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h 📖 Delioğlan
Sünni yerleşimi
  Kuruayşe köy - Kangal - Sivas
1912hk 📖 Kuruayşe [ Kr kurê Aişe "Ayşeoğulları" ]
  Mancılık köy - Kangal - Sivas
1665 📖 Mancılık
■ Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Evliya Çelebi'ya göre `Ermeni köyüdür ve zeametdir; bir Ermeni kilisesi vardır.` Ancak 20. yy başında bu cemaatten eser kalmamıştı. SN
■ © 18.11.1855 Afşar Aşireti Müdürü Çerkes Bey'in maiyyetinde bulunan süvarilerden bazıları Kangal kazası Mancılık köyünde (... Mancılık karyesi'nde bulunan manastırdan ve evlerden çalınan...) bazı eşyayı ahz etmiş olmaları sebebiyle istirdadı. (14. Mühimme) © 24.06.1899 Mancılık karyesi civarında Kuşkaya'da meskun Karapapak Aşireti'nden... deyar heyran
  Kocakurt köy - Kangal - Sivas
1912hk 📖 Xocakurt
Alevi yerleşimi
  Yaylacık köy - Kangal - Sivas
1928 📖 Yortan
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Zaza) yerleşimi
  Hamal köy - Kangal - Sivas
1912hk 📖 Hamal
Alevi yerleşimi
  Tersakan mz - Kangal - Sivas
1928 📖 Tersakan
  Örencik köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928 📖 Abdaloğlu [ Tr abdal "aş." ]
  Soğukpınar köy - Kangal - Sivas
1916h 📖 Mamaş
Eski adı: Zimmiyan [ Tr "zimmiler, gâvurlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Alevi Türkmen yerleşimi, Beydili boyu, Şeyhlü oymağı. Köyün eski adı Zimyan'dır ve Ermeni yerleşimidir. Ermeni nüfusun göç etmesiyle birlikte Beydili Türkmenleri bölgeye yerleşir. Aynı zamanda Soğukpınar köyü Kangal ve Divriği köylerinde Mamaş adı ile belli bir üne sahiptir. Mamaş adı eski Türkmen dilinde ozanların saz çalıp, şölen yaptıkları yer anlamına gelir. Günümüz Türkçesine Mamaş adı ozanlar ocağı veya ozanlar diyarı olarak çevrilebilir. Beydili Oğuz boyunun kurumsal ozanları Şeyhlü oymağından yetişmekte idi. Köy nüfusu Şeyhlü oymağı mensuplarından oluşmaktadır ve köyde çok sayıda ozan yetişmiştir. Aliye Ertekin
  Bozarmut köy - Kangal - Sivas
1912hk 📖 Bozarmut
  Turnalı köy - Kangal - Sivas
1917 📖 Şuğul
  Kırkpınar köy - Kangal - Sivas
1912hk 📖 Kırkpınar
Alevi (Türk) yerleşimi
  Boğaz köy - Kangal - Sivas
1912hk 📖 Köroğlan
  Tekke köy - Kangal - Sivas
1912hk 📖 Samud Tekkesi [ Tr Şeyh Samud "bir Bektaşi azizi" ]
Sünni yerleşimi
■ Urla, Birgi, Ödemiş-Bozdağ, Polatlı ve Ankara Akyurt'ta ünlü Samud Baba tekke ve türbeleri mevcuttur. SN
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Deligazili köy - Kangal - Sivas
1928 📖 Deligazili
  Kangal ilçe - Kangal - Sivas
Y961 📖 Kángara
1665 📖 Kankal (yayla)
■ Divriği merkezli Pavlikçi isyancıların müstahkem mevkileri arasında sayılan Kángara olmalıdır. Türkçe gemici dilinde `halat` anlamına gelen kangal ile ilgisi düşünülemez. SN
  Çaltepe köy - Kangal - Sivas
1912z 📖 Zerk [ Kr zerik "sarıca" ]
Alevi yerleşimi
■ Köy halkının geneli Malatya Hekimhan'ın Başak köyünden gelmiştir. Türk22
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Davulbaz köy - Kangal - Sivas
1912z 📖 Davulbaz
Alevi (Türk) yerleşimi
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Arpalı köy - Kangal - Sivas
1928 📖 Arpalı
Alevi yerleşimi
  Etyemez köy - Kangal - Sivas
1928 📖 Etyemez
1878s : Ağcakaş
■ Etyemez Köyü 1878 salnamesinde Gürün'ün büyük bir köyü olan Sarıca Köyüne bağlı Ağcakaş mezraası olarak gösterilir. Etyemez adını köy mezarlığında ziyareti bulunan "Etyemez Baba" dan almaktadır. Türk22
  Kızıliniş köy - Kangal - Sivas
1912hk 📖 Kızıleniş
  Karagücük köy - Kangal - Sivas
1928 📖 Karagücük
  Yeniköy köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 Yeniköy
  Karanlık köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Karanlık
Alevi (Beğdili) yerleşimi
■ Ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz'ın köyüdür. metonio
  Dayılı köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928 📖 Dayılı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kürkçü köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Kürkçi
Alevi yerleşimi
  Dağönü köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928 📖 Şakolar [ Kr şahkulan "Aleviler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Armağan köy - Kangal - Sivas
1912hk 📖 Armağanlı
  Topardıç köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Topardıç
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kavak köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Kavak
Alevi yerleşimi
  Mürsel köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928 📖 Mürsel
1916h 📖 Komsorik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
■ 1914'ten önce Ermeni Surp Asdvadzadzin Kilisesi mevcuttu. SN
  Sarıpınar köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 Sarıpınar
Alevi (Türk) yerleşimi
  Yeşildere köy - Kangal - Sivas
1912z 📖 Zağıl
■ © 01.05.1912 1- Kangal'ın Alacahan nahiyesi ahalisi tarafından teşkil olunan Zağıl köyünün Alacahan'dan ayrılmasına izin verildiği. 2- Seçenyurdu mezraasının ayrı bir köy haline getirilmesi için henüz vilayete başvuruda bulunulmadığı, şu halde Zağıl'a bağlı kalacağı. deyar heyran
  Mescit köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1916h 📖 Mescitli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi-Zaza değil, Alevi-Koçgiri'lidir. metonio
  Eymir köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928 📖 Eymir [ Tr "aş." ]
■ Şadıli aşiretinin Kürd Şeddadi Devletinin kurucuları olduğu söylenir. Safevi Devleti bir dönem Kürd Şadıli ve Redkan aşiretlerini İran Horasınına sürgün eder. Mar(d)astan
  Seçenyurdu köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912z 📖 Seçenyurdu
■ © 01.05.1912 1- Kangal'ın Alacahan nahiyesi ahalisi tarafından teşkil olunan Zağıl köyünün Alacahan'dan ayrılmasına izin verildiği. 2- Seçenyurdu mezraasının ayrı bir köy haline getirilmesi için henüz vilayete başvuruda bulunulmadığı, şu halde Zağıl'a bağlı kalacağı. © 28.08.1912 Kangal'ın Alacahan karyesine bağlı Seçenyurdu mezraası'nın ayrı bir köy haline getirilerek Kangal'a bağlanması. deyar heyran
  Paşamçayırı köy - Kangal - Sivas
1916h 📖 Abdaloğlu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gençali köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
K 📖 Kellax / Kellah
1916h 📖 Gençali
Alevi yerleşimi
  Güneypınar köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928 📖 Muşar
1912hk 📖 Muşari
  Dereköy köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
K 📖 DewaDeri
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gürükbekir köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Gürükbekir [ Kr kûrika Bekir "Bekir oğulları" ]
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
  Hürüyurt mz - Kangal - Sivas
K 📖 Ware-Hure [ Kr "Huru köyü" ]
  Tatlıpınar köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1916h 📖 Gâvur Harabesi
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Onaran köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 Menzilviran
  Sultanpınarı köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Sultanpınar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski adı Melulviran resmi adı Örentaş olan metruk köy bu yakında olmalıdır. SN
  Hatunçayırı köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928 📖 Hatunçayırı
  Taşlık köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Taşlık
E1877 📖 Karahad [ Erm "taşlık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
  Üçkilise mah Elalibey - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1916h 📖 Üçkilise
  Elalibey köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1916h 📖 Alibeyin Köyü
Alevi yerleşimi
  Kırlangıç köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1916h 📖 Karlanğuç
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sarıkadı köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1928 📖 Sarıkadı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yeşilyurt köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
K 📖 Qewaxe
■ 1916 Erkanı Harbiye haritasında isimsiz Ağıl olarak gösterilir. SN
  Minarekaya köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1916h 📖 Minarekaya
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Alacahan bld - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1865z 📖 Alacahan Derbendi
■ © 30.07.1865 Sivas'da Alacahan Derbendi civarında Gürün tüccarından Mustafa oğlu Çirkin'i basıp emval ve eşyasını gasbeden Atmalı Aşireti'nden Güryan... deyar heyran
  Oğlaklı mah - Kangal (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖 Kürtosman
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Maksutlu köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Maksudlu
  Çetinkaya bld - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Tabanözü
■ 1930'lu yıllarda demiryolu istasyonu olarak kurulmuş ve zamanın nafıa vekili olan Ali Çetinkaya'nın adı verilmiştir. SN
  Akgedik köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Beko [ Kr "Bekir (öz.) " ]
Alevi yerleşimi
  Sacayağı köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Sacayak
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
  Kuzyaka köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Karasiver
Alevi yerleşimi
  Hamzabey köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
K 📖 Cemko / Cemikan [ Kr "aş." ]
  Koçköprü köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Koçköprüsü
  Kalkım köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 Kalkım
  Çağlıcaören köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
Z 📖 Hedko / Heydıkan
1916h 📖 Çağıllıviran
  Gebelikatran köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1928 📖 Gebeli Katranlı
1916h 📖 Katran
Alevi yerleşimi
  Düzce köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1946 📖 Kötüköy
  KabakÇevliği köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1916h 📖 Kabak Çevliği [ Tr çevlik? "sebze bahçesi, bostan" ]
Alevi yerleşimi
  Karacaören köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 Karacaviran
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Pınargözü köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Pınargözü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  İğdeli köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
K 📖 Kemu
1928 📖 İğdeli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Türkçe ve Kürdçe halk muziği parçalarını seslendiren rahmetli Abdullah Papur'un doğduğu köydür. deyar heyran
  Külekli köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Kürekli
Alevi yerleşimi
  Eğricek köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1928 📖 Eğricek
Alevi yerleşimi
  Akçaşehir köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 Akçaşehir
  Killik köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Killik
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km