haritada ara :   km  
Kaman'da 59 yerleşim bulundu.
sırala 
Büğüz köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Büğüz [ Tr Büğdüz "aş." ]
KargınYenice bld - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Kargın Yenice [ Tr Kargın "aş." ]
Tatık köy - Kaman - Kırşehir
1925h 📖: Tatık/Tadıx
Türkmen (Sarıcalı) yerleşimi
Hirfanlı köy - Kaman - Kırşehir
Kürt-Sünni (Bilikan/Bêski) yerleşimi
■ 1953'te yapılan Türkiye'nin (o dönemdeki) en büyük barajı vesilesiyle köy adının yanlış yazımı yaygınlık kazanmıştır. SN
■ Kırşehir'deki Hirfanlı Barajı'na adını veren köy burasıdır. Köyü kuranlar 17. yüzyılda bölgeyi yurt olarak kabul eden Türkmenler'dir. 1860-1870 yıllarında kan davası sebebiyle köye Kürtler'de gelmiştir. Köy temiz havası ve misafirperverliği ile bilinir. Mustafa
Benzer köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Benzer
Bayramözü köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Merdeşe
■ 1530 tarih 438 no.lu tahrir defterine göre Kula'da da bir Merdeşe köyü bulunur. SN
KargınSelimağa köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Kargın Selimağa [ Tr Kargın "aş." ]
Yeniköy köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Nogay Kızıközü [ Tr Kızık "aş." ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Nogay) yerleşimi.
KargınKızıközü köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Kargın Kızıközü [ Tr Kargın, Kızık "aş." ]
Kekilliali köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
K 📖: Ale Kekîli
1928 📖: Kekilli Alo [ Kr Kekilli "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bilikan) yerleşimi
■ © 04.11.1894 Bala kazasına bağlı bazı köylerin muhtarları ve imamları tarafından; Esbkeşan kazasının Belganlı [Bêlikan] Aşireti'ne mensub bazı kişilerin köylerini basarak emval, eşya ve hayvanlarını alıp götürdükleri iddiası... deyar heyran
Yazıyolu köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Hacıaraplı
Türkmen yerleşimi
KargınMeşe köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Kargın Kötüköy [ Tr Kargın "aş." ]
Karakaya köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Karakaya
SavcılıDokuz x - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1926h 📖: Dokuz
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kalmış ve halkı yeni yere taşınmıştır. SN
Ömerkahya köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Ömerkahya
Savcılıbüyükoba bld - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1861z 📖: Savcılı (aş.)
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ 17. yy sonlarında zorunlu iskana tabi tutulan Savcılı Türkmen (Kürt?) aşiretinin ana yerleşimidir. SN
■ © 08.01.1861 Niğde sancağı Kırşehir kazası Savcılı Aşireti'nden... deyar heyran
Gökeşme köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Gökeşme
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
Yelek bld - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Yelek
Sıddıkdede SavcılıEbeyit mah - Kaman - Kırşehir
Gültepe köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1926h 📖: Parsa [ Yun ]
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ İzmir-Kemalpaşa-Bağyurdu (Parsa) köyüne bakınız. Parsa adı eski bir Anadolu dilinden ve Yunancadan miras olmalıdır. SN
■ Kaman'da yerleşik olan Savcılı Türkmenleri'nin kurduğu bir köydür. Devlet kayıtlarında Savcılı Gültepe adıyla geçiyor. Mustafa
Kaman ilçe - Kaman - Kırşehir
1484 📖: Kaman
Y150 📖: Xamanênê (idari bölge) [ AnaD ]
■ © 26.05.1818 Kırşehri'nin Kaman karyesinde oturan ve Cumaoğulları demekle şöhret olan Mustafa, İbrahim ve sairlerine Boynuinceler aşireti beyleri tarafından yapılan taaddi ve müdahelenin men'i hakkında hüküm. deyar heyran
Müderris mah - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Müderris
Değirmenözü köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Değirmenözü
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
Kapaklı SavcılıEbeyit mah - Kaman - Kırşehir
Fakılı köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1928 📖: Fakılı
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ Eski köy terk edilmiş ve 1 km kadar güneyde yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Kaman'da yerleşik olan Savcılı Türkmenleri'nin kurduğu bir köydür. Devlet kayıtlarında Savcılı Fakılı olarak geçiyor. Mustafa
Karahabalı köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1928 📖: Karahabalı
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ Kaman'da yerleşik olan Savcılı Türkmenleri'nin kurduğu bir köydür. Devlet kayıtlarında Savcılı Karahabalı olarak geçiyor. Mustafa
Yukarıçiftlik köy - Kaman - Kırşehir
1946 📖: Çiftlik yk. [ Tr "yukarıçiftlik" ]
Darıözü köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Darıözü
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
Karakütük mah Mollaosmanlar - Kaman - Kırşehir
1925h 📖: Karakütük
■ 1850'lerde Sivas'ın Gürün ilçesinden göçen Türkmenlerin kurduğu bir yerleşim alanıdır. SN
■ Mahalledeki sadece bir aile kan davası sebebiyle Sivas'ın Gürün ilçesinden gelmiştir. Mustafa
Çağırkan bld - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Çağırkan
yerleşimi
■ Çağırkanlı Sultan efsanevi İslam evliyalarından olup ateşe girip yanmamasıyla meşhurdur. SN
Meşe köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Meşe
Mollaosmanlar köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Mollaosmanlar
Türkmen yerleşimi
■ Mollaosmanlar, Kırşehir'in Kaman ilçesine 13 km. mesafede kurulu, iki mahalleden oluşan bir Türkmen köyüdür. Karakütük mahallesi 1850'lerde Sivas'ın Gürün ilçesinden göç eden Türkmenlerin kurduğu bir yerleşim alanıdır. Mert Çakmak
■ Sivas'ın Gürün ilçesinde sadece bir Türkmen ailesi gelmiştir. Onlarda Mollaosmanlar köyüne bağlı olan Karakütük mahallesine yerleşmiştir. Bahsi geçen aile kan davası sebebiyle yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Mustafa
Ömerhacılı bld - Kaman - Kırşehir
1861z 📖: Ömerhacılı
■ © 08.01.1861 Niğde sancağı Kırşehir kazası Savcılı Aşireti'nden ismine kura isabet etmiş olan Dilberoğlu Bekir'in, yerine bedeli tedarik etmek üzere Ömerhacılı karyesi muhtarı ve Ruhoğlu Bekir bir takım eşyasını almış oldukları... deyar heyran
İbrişim köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: İbrişim
Hamit bld - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Hamid
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ © 04.12.1916 Kırşehir ve havalisinde eşkiyalık eden Hamidlerli Karaca'nın ölü olarak ele geçirildiği, Hamid karyesindeki Cerid aşiretinin tamamen oradan kaldırılması ve aynı karyede sakin Alişan Bey'in ailesiyle birlikte başka bir yere naklinin asayişin temini için gerekli olduğu. deyar heyran
Yeniyapan köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Yeniyapan
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Avşar/Afşar Türkmenidir. Mustafa
Başköy bld - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Başköy
Bayındır köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Aşılık Bayındır [ Tr Bayındır "aş." ]
Tepeköy köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Tepeköy
Türkmen (Boynuinceli) yerleşimi
ÇadırlıKörmehmet köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Körmehmet
Kürt-Sünni (Pisiyan) yerleşimi
Çamsarı Hamit mah - Kaman - Kırşehir
İmancı köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: İmancı
ÇadırlıHacıbayram köy - Kaman - Kırşehir
K1997 📖: Pisiyan [ Kr "oğullar (aş.)" ]
1928 📖: Hacıbayram
Kürt-Sünni (Pisiyan) yerleşimi
Kaleköy köy - Kaman - Kırşehir
1911h 📖: Kale
İsahocalı bld - Kaman - Kırşehir
1928 📖: İsahocalı
■ İsahocalı Ahi Evran-ı Veli Hazretleri'nin müridlerinden Ahi İsa Hoca tarafında kurulmuştur. Kasaba halkının çoğunluğu Türkmen olmakla birlikte kalan kesim ise Balkanlar'dan gelen Muhacir Türk göçmenleridir. Mustafa
Yağmurlusarıuşağı köy - Kaman - Kırşehir
1863z 📖: Sarıuşağı
Türkmen (Yağmurlu) yerleşimi
■ © 22.11.1863 Niğde Sancağı, Koçhisar Memlahası'ndan tuz çalan Kırşehir Kazası Yağmurlu Aşireti, Sarıuşağı karyesinden Sarıoğlu Osman ile Haşim oğlu Hüseyin'in istintakları. deyar heyran
Temirli bld - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Temirli
Aydınlar köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Sofiler


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.