Kale'de 54 yerleşim bulundu.
sırala 
  Muslugüme mah - Kale - Denizli
1928k: Muslugüme [ Yun ]
  Doğan mah - Kale - Denizli
1928k: Doğan
  Künar mah - Kale - Denizli
1928k: Künar [ Tr "çam fıstığı" ]
1911ht: Küyner
  Esenkaya mah - Kale - Denizli
1928k: Samurta
  Yenidere mah - Kale - Denizli
1928k: Kalaput
  Ortaköy mah - Kale - Denizli
1928k: Ortaköy
  Kurbağalık mah - Kale - Denizli
1928k: Kurbağalık [ Tr kurubağlık? ]
  Ortatepe mah - Kale - Denizli
1928k: Ortatepe
  Narlı mah - Kale - Denizli
1911ht: Sarıyar
  Alanyurt mah - Kale - Denizli
1928k: Dirlisin
  Çamlarca mah - Kale - Denizli
1928k: Teynar
1890hk: Tener
  Karaköy mah - Kale - Denizli
1890hk: Karaköy
  Kale ilçe - Kale - Denizli
1660eç, 1928k: Kale-i Tavas [ Tr "Tavas kalesi" ]
1333b: Tavas
Y-189 Y17: Tábai/Tabás (idari bölge) [ Yun "Taba'lar (?)" ]
■ 20. yy'a dek Tavas kazasının merkez kasabası idi. Daha sonra ilçe merkezi şimdi Tavas adı verilen Yarangüme kasabasına taşındı. Bilahare burası ayrıca ilçe oldu. SN
■ MÖ 189 yılında Romalı Konsül Manlius Vulso'nun Hierakome, Antiocheia, Gordiou Teichos'dan sonra uğradığı; Tabae şehri Tavas olmalıdır. Çünkü b-v değişimi sözkonusudur. Ramazan Topraklı
  Özlüce mah - Kale - Denizli
1928k: Varalı
  Yeniköy mah - Kale - Denizli
1952rg: Bören (mah)
■ 7.6.1952'de Bören ve Kaçarboğazı mahalleleri birleştirilerek Yeniköy adıyla köy oldu. SN
  Karayayla mah - Kale - Denizli
1956rg: Karayayla
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Yukarıboğaz köyüne ait üç mahallenin birleştirilmesiyle kuruldu. SN
  Kıyıcak mah - Kale - Malatya
1916ht: Purut [ Erm prud բրուտ "çömlekçi" ]
■ Tarihi höyük Karakaya baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Erdemli mah - Kale - Malatya
1928k: Gevran [ Kürd gewran "gâvurlar" ]
  Kaleköy mah - Kale - Malatya
1916ht: Kale
  Düztarla mah - Kale - Malatya
1916ht: Mahbusan
  Kale ilçe - Kale - Malatya
1869s, 1928k: İzoli [ Kürd îzolî "aş." ]
Kürd yerleşimi
■ Kale adını halen Fırat karşı yakasında Baskil ilçesi sınırları içinde kalan İzoli (Tomisa) kalesinden alır. İzolî/İzollu Kürt aşiretinin adı Nusaybin'in kuzeyinde, Tur Abdin bölgesinin güney kesimini oluşturan ve eski Süryani kültürünün önemli bir merkezi olan İzala/İzlô dağıyla alakalı olmalıdır. SN
  Salkımlı mah Kale - Kale - Malatya
1928k: Mestikan yk. [ Kürd mestikan "Mustafalar" ]
  Tepebaşı mah - Kale - Malatya
1928k: Kesrik [ Kürd qesrik "kalecik" ]
  Dedeköy mah Kale - Kale - Malatya
1916ht: Dedeköy
Alevi yerleşimi
  Üçdeğirmen mah Kale - Kale - Malatya
1928k: Bekiran [ Kürd bekiran "Bekirler" ]
■ Eski Aluçlu nahiyesinin köylerinden biri idi. 1989'da Kale ilçesine bağlandı. SN
  Kumluyazı mah Kale - Kale - Malatya
1928k: Butan/Botan
  Kozluk mah - Kale - Malatya
1916ht: Kozluk
Alevi yerleşimi
  Gülen mah - Kale - Malatya
1916ht: Hanedo
  Karaağaç mah - Kale - Malatya
1928k: Arapuşağı
1916ht: Araban [ Kürd "Araplar" ]
  Akuşağı mah - Kale - Malatya
1916ht: Akuşağı [ Tr/Kürd Akan, Akuşağı "aş." ]
■ © 12.01.1861 Divriği kazasında Sarıçiçek adlı mahalde iskan etmekte olan Karaçorlu Aşireti ile Akuşağı tabir olunan aşiretlerin ... © 11.08.1883 Eğin kazasında mutavattın Akuşağı ve Atmalı ekradının[Kürd] Pinkan karyeli ahaliyle ... deyar heyran
  Uyanık mah - Kale - Malatya
1916ht: Körhane [ Kürd gebran? "gâvurlar" ]
Kürd (Aluçlu) yerleşimi
  Akça mah - Kale - Malatya
1928k: Bekiran [ Kürd bekiran "Bekirler" ]
Kürd (Aluçlu) yerleşimi
■ Eski Aluçlu nahiyesinin köylerinden biri idi. 1989'da Kale ilçesine bağlandı. SN
  Uzunhüseyin mah - Kale - Malatya
Kürd (Aluçlu) yerleşimi
■ Eski Aluçlu nahiyesinin köylerinden biri idi. 1989'da Kale ilçesine bağlandı. SN
■ © »»» 26.11.1848 Harput'un Herdi, Bercigan, Zive, Behremaz ve Aluçlu nahiyelerine bağlı köyler ve mezralar ahalilerinin umur ve hususat-ı vakıalarının tesviyesine dair Harput Valisi Mustafa Sabri'nin yazısı. © »»» 16.12.1900 Aluçlu nahiyesindeki fahri müdürlüğünün lağvı üzerine açıkta kalan İbrahim'in Aluçlu Nahiyesi Müdürlüğü'ne tayini talebi. ****Aluçlu, Malatya ili Kale ilçesine bağlı Karahüseyin, Uzunhüseyin, Akça ( Bekiran ) ve Uyanık ( Körhane ) muhtarlıklarından oluşan bir bölgenin ortak adıdır. 1989 yılına kadar Pütürge ilçesine bağlı iken, Kale’ nin ilçe olmasından sonra bu dört muhtarlık yeni kurulan KALE ilçesine bağlanmıştır. Bu dört muhtarlık, toplam 18 köy veya mezradan oluşmaktadır. Bu köyler, bilinen eski isimleri ile; Bekiran, Gömesin Göşan, Dük, Hüsrevan, Bilazyan, Mıllan, Göryan, Bavköjan, İncan, Gedikan, Hacığallan, Höşan, Sılan, Temirhan, Mırtıkan, Kantülan, Körhana’ dır. deyar heyran
  Karahüseyin mah - Kale - Malatya
Kürd (Aluçlu) yerleşimi
■ Eski Aluçlu nahiyesinin köylerinden biri idi. 1989'da Kale ilçesine bağlandı. SN
■ © »»» 26.11.1848 Harput'un Herdi, Bercigan, Zive, Behremaz ve Aluçlu nahiyelerine bağlı köyler ve mezralar ahalilerinin... * Aluçlu, Malatya ili Kale ilçesine bağlı Karahüseyin, Uzunhüseyin, Akça ( Bekiran ) ve Uyanık ( Körhane ) muhtarlıklarından oluşan bir bölgenin ortak adıdır. 1989 yılına kadar Pütürge ilçesine bağlı iken, Kale’ nin ilçe olmasından sonra bu dört muhtarlık yani ALUÇLU yeni kurulan KALE ilçesine bağlanmıştır. Bu dört muhtarlık, toplam 18 köy veya mezradan oluşmaktadır. Bu köyler, bilinen eski isimleri ile; Bekiran, Gömesin Göşan, Dük, Hüsrevan, Bilazyan, Mıllan, Göryan, Bavköjan, İncan, Gedikan, Hacığallan, Höşan, Sılan, Temirhan, Mırtıkan, Kantülan, Körhana’ dır. Bu gün için iki mezrada hiç kimse yaşamamaktadır. Böylece 16 köy ve mezraya inmiştir. Aluçlu, Kale ilçesine 30 km uzaklıktadır.Köyde yaşayan nüfus toplamı 300 kişi dolayındadır. İstanbul’ daki nüfusu ise 4000 kişinin üzerindedir. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km