Kale'de 54 yerleşim bulundu.
sırala 
  Muslugüme mah - Kale - Denizli
1928 y: Muslugüme [ Yun ]
  Doğan mah - Kale - Denizli
1928: Doğan
  Künar mah - Kale - Denizli
1928: Künar [ Tr "çam fıstığı" ]
1911h: Küyner
  Kurbağalık mah - Kale - Denizli
1928: Kurbağalık [ Tr kurubağlık? ]
  Narlı mah - Kale - Denizli
1911h: Sarıyar
  Çamlarca mah - Kale - Denizli
1928: Teynar
1890hk: Tener
  Karaköy mah - Kale - Denizli
1890hk: Karaköy
  Kale ilçe - Kale - Denizli
1665: Kale-i Tavas [ Tr "Tavas kalesi" ]
1333 y: Tavas
Y-189 Y17: Tábai acc. Tabás (idari bölge) [ Yun "Taba'lar (?)" ]
■ 20. yy'a dek Tavas kazasının merkez kasabası idi. Daha sonra ilçe merkezi şimdi Tavas adı verilen Yarangüme kasabasına taşındı. Bilahare burası ayrıca ilçe oldu. SN
■ MÖ 189 yılında Romalı Konsül Manlius Vulso'nun Hierakome, Antiocheia, Gordiou Teichos'dan sonra uğradığı; Tabae şehri Tavas olmalıdır. Çünkü b-v değişimi sözkonusudur. Ramazan Topraklı
  Yeniköy mah - Kale - Denizli
1952: Bören (mah)
■ 7.6.1952'de Bören ve Kaçarboğazı mahalleleri birleştirilerek Yeniköy adıyla köy oldu. SN
  Karayayla mah - Kale - Denizli
1956: Karayayla
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Yukarıboğaz köyüne ait üç mahallenin birleştirilmesiyle kuruldu. SN
  Kıyıcak mah - Kale - Malatya
1916h: Purut [ Erm prud բրուտ "çömlekçi" ]
■ Tarihi höyük Karakaya baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Erdemli mah - Kale - Malatya
1928: Gevran [ Kürd gewran "bozlar" ]
  Bent mah - Kale - Malatya
1928: Bent
  Kaleköy mah - Kale - Malatya
1916h: Kale
  Kale ilçe - Kale - Malatya
1869s: İzolî [ Kürd "aş." ]
Kürd yerleşimi
■ Kale adını halen Fırat karşı yakasında Baskil ilçesi sınırları içinde kalan İzoli (Tomisa) kalesinden alır. İzolî/İzollu Kürt aşiretinin adı Nusaybin'in kuzeyinde, Tur Abdin bölgesinin güney kesimini oluşturan ve eski Süryani kültürünün önemli bir merkezi olan İzala/İzlô dağıyla alakalı olmalıdır. SN
  Salkımlı mah Kale - Kale - Malatya
1928: Mestikan yk. [ Kürd ]
  Tepebaşı mah - Kale - Malatya
1928: Kesrik [ Kürd qesrik "kalecik" ]
  Dedeköy mah Kale - Kale - Malatya
1916h: Dedeköy
Alevi yerleşimi
■ Kürt CANBEG aşireti köylerindendir alevidirler Gavurdağlı
  Üçdeğirmen mah Kale - Kale - Malatya
1928: Bekiran [ Kürd "Bekirler" ]
■ Eski Aluçlu nahiyesinin köylerinden biri idi. 1989'da Kale ilçesine bağlandı. SN
  Kozluk mah - Kale - Malatya
1916h: Kozluk
Alevi yerleşimi
  Gülen mah - Kale - Malatya
1916h: Hanedo
■ Kürt CANBEG aşiretinin herdili kolundandırlar Gavurdağlı
  Karaağaç mah - Kale - Malatya
1928: Arapuşağı
1916h: Araban [ Kürd "Araplar" ]
■ Kürt CANBEG aşireti herdili kolundandırlar Gavurdağlı
  Akuşağı mah - Kale - Malatya
1861z: Akuşağı (aş.) [ Tr "aş." ]
■ © 12.01.1861 Divriği kazasında Sarıçiçek adlı mahalde iskan etmekte olan Karaçorlu Aşireti ile Akuşağı tabir olunan aşiretlerin ... © 11.08.1883 Eğin kazasında mutavattın Akuşağı ve Atmalı ekradının[Kürd] Pinkan karyeli ahaliyle ... deyar heyran
■ Kürt CANBEG aşireti köylerindendir diğer adı akkan dır Gavurdağlı
  Uyanık mah - Kale - Malatya
1916h: Körhane [ Kürd gebran? "gâvurlar" ]
Kürd (Aluçlu) yerleşimi
■ Kürt CANBEG aşireti köylerindendir Gavurdağlı
  Akça mah - Kale - Malatya
1928: Bekiran [ Kürd "Bekirler" ]
Kürd (Aluçlu) yerleşimi
■ Eski Aluçlu nahiyesinin köylerinden biri idi. 1989'da Kale ilçesine bağlandı. SN
  Uzunhüseyin mah - Kale - Malatya
Kürd (Aluçlu) yerleşimi
■ Eski Aluçlu nahiyesinin köylerinden biri idi. 1989'da Kale ilçesine bağlandı. SN
■ © »»» 26.11.1848 Harput'un Herdi, Bercigan, Zive, Behremaz ve Aluçlu nahiyelerine bağlı köyler ve mezralar ahalilerinin umur ve hususat-ı vakıalarının tesviyesine dair Harput Valisi Mustafa Sabri'nin yazısı. © »»» 16.12.1900 Aluçlu nahiyesindeki fahri müdürlüğünün lağvı üzerine açıkta kalan İbrahim'in Aluçlu Nahiyesi Müdürlüğü'ne tayini talebi. ****Aluçlu, Malatya ili Kale ilçesine bağlı Karahüseyin, Uzunhüseyin, Akça ( Bekiran ) ve Uyanık ( Körhane ) muhtarlıklarından oluşan bir bölgenin ortak adıdır. 1989 yılına kadar Pütürge ilçesine bağlı iken, Kale’ nin ilçe olmasından sonra bu dört muhtarlık yeni kurulan KALE ilçesine bağlanmıştır. Bu dört muhtarlık, toplam 18 köy veya mezradan oluşmaktadır. Bu köyler, bilinen eski isimleri ile; Bekiran, Gömesin Göşan, Dük, Hüsrevan, Bilazyan, Mıllan, Göryan, Bavköjan, İncan, Gedikan, Hacığallan, Höşan, Sılan, Temirhan, Mırtıkan, Kantülan, Körhana’ dır. deyar heyran
  Karahüseyin mah - Kale - Malatya
Kürd (Aluçlu) yerleşimi
■ Eski Aluçlu nahiyesinin köylerinden biri idi. 1989'da Kale ilçesine bağlandı. SN
■ © »»» 26.11.1848 Harput'un Herdi, Bercigan, Zive, Behremaz ve Aluçlu nahiyelerine bağlı köyler ve mezralar ahalilerinin... * Aluçlu, Malatya ili Kale ilçesine bağlı Karahüseyin, Uzunhüseyin, Akça ( Bekiran ) ve Uyanık ( Körhane ) muhtarlıklarından oluşan bir bölgenin ortak adıdır. 1989 yılına kadar Pütürge ilçesine bağlı iken, Kale’ nin ilçe olmasından sonra bu dört muhtarlık yani ALUÇLU yeni kurulan KALE ilçesine bağlanmıştır. Bu dört muhtarlık, toplam 18 köy veya mezradan oluşmaktadır. Bu köyler, bilinen eski isimleri ile; Bekiran, Gömesin Göşan, Dük, Hüsrevan, Bilazyan, Mıllan, Göryan, Bavköjan, İncan, Gedikan, Hacığallan, Höşan, Sılan, Temirhan, Mırtıkan, Kantülan, Körhana’ dır. Bu gün için iki mezrada hiç kimse yaşamamaktadır. Böylece 16 köy ve mezraya inmiştir. Aluçlu, Kale ilçesine 30 km uzaklıktadır.Köyde yaşayan nüfus toplamı 300 kişi dolayındadır. İstanbul’ daki nüfusu ise 4000 kişinin üzerindedir. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km