Kale'de 54 yerleşim bulundu.
sırala 
  İnceğiz mah - Kale - Denizli
1928 📖 İnceğiz
  Muslugüme mah - Kale - Denizli
1928 📖 Muslugüme [ Yun ]
  Doğan mah - Kale - Denizli
1928 📖 Doğan
  Künar mah - Kale - Denizli
1928 📖 Künar [ Tr "çam fıstığı" ]
1911h 📖 Küyner
  Esenkaya mah - Kale - Denizli
1928 📖 Samurta
  Yenidere mah - Kale - Denizli
1928 📖 Kalaput [ Yun kalopotámi "iyidere" ]
  Ortaköy mah - Kale - Denizli
1928 📖 Ortaköy
  Kurbağalık mah - Kale - Denizli
1928 📖 Kurbağalık [ Tr kurubağlık? ]
  Gölbaşı mah - Kale - Denizli
1968 📖 Karagöl
  Gökçeören mah - Kale - Denizli
1928 📖 Armila
  Çakırbağ mah - Kale - Denizli
1928 📖 Çakırbağ
  Demirciler mah - Kale - Denizli
1928 📖 Demirciler
  Adamharmanı mah - Kale - Denizli
1928 📖 Adamharmanı
  Ortatepe mah - Kale - Denizli
1928 📖 Ortatepe
  Narlı mah - Kale - Denizli
1911h 📖 Sarıyar
  Alanyurt mah - Kale - Denizli
1928 📖 Dirlisin
  Çamlarca mah - Kale - Denizli
1928 📖 Teynar
1890hk 📖 Tener
  Karaköy mah - Kale - Denizli
1890hk 📖 Karaköy
  Kale ilçe - Kale - Denizli
1665 📖 Kale-i Tavas [ Tr "Tavas kalesi" ]
1333 📖 Tavas
Y-189 Y17 📖 📖 Tábai akk. Tabás (idari bölge) [ Yun "Taba'lar (?)" ]
■ 20. yy'a dek Tavas kazasının merkez kasabası idi. Daha sonra ilçe merkezi şimdi Tavas adı verilen Yarangüme kasabasına taşındı. Bilahare burası ayrıca ilçe oldu. SN
■ MÖ 189 yılında Romalı Konsül Manlius Vulso'nun Hierakome, Antiocheia, Gordiou Teichos'dan sonra uğradığı; Tabae şehri Tavas olmalıdır. Çünkü b-v değişimi sözkonusudur. Ramazan Topraklı
  Özlüce mah - Kale - Denizli
1928 📖 Varalı
  Yeniköy mah - Kale - Denizli
1952 📖 Bören (mah)
■ 7.6.1952'de Bören ve Kaçarboğazı mahalleleri birleştirilerek Yeniköy adıyla köy oldu. SN
  Karayayla mah - Kale - Denizli
1956 📖 Karayayla
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Yukarıboğaz köyüne ait üç mahallenin birleştirilmesiyle kuruldu. SN
  Kıyıcak mah - Kale - Malatya
1916h 📖 Purut [ Erm prud բրուտ "çömlekçi" ]
■ Tarihi höyük Karakaya baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Erdemli mah - Kale - Malatya
1928 📖 Gevran [ Kr gewran "bozlar" ]
  Bent mah - Kale - Malatya
1928 📖 Bent
  Kaleköy mah - Kale - Malatya
1916h 📖 Kale
  İkizpınar mah - Kale - Malatya
1916h 📖 Tengo / Tingo
  Bağlıca mah - Kale - Malatya
1916h 📖 Mestikan aş. [ Kr ]
  Düztarla mah - Kale - Malatya
1916h 📖 Mahbusan
  Mahmutdursun mah Kale - Kale - Malatya
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Kale ilçe - Kale - Malatya
1869s 📖 İzolî [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kale adını halen Fırat'ın karşı yakasında Baskil ilçesi sınırları içinde kalan İzoli (Tomisa) kalesinden alır. İzolî/İzollu Kürt aşiretinin adı Nusaybin'in kuzeyinde, Tur Abdin bölgesinin güney kesimini oluşturan ve eski Süryani kültürünün önemli bir merkezi olan İzala/İzlô dağıyla alakalı olmalıdır. SN
  Salkımlı mah Kale - Kale - Malatya
1928 📖 Mestikan yk. [ Kr ]
  Tepebaşı mah - Kale - Malatya
1928 📖 Kesrik [ Kr qesrik "kalecik" ]
  Dedeköy mah Kale - Kale - Malatya
1916h 📖 Dedeköy
Alevi (Türk) yerleşimi
  Üçdeğirmen mah Kale - Kale - Malatya
1928 📖 Bekiran [ Kr "Bekirler" ]
■ Eski Aluçlu nahiyesinin köylerinden biri idi. 1989'da Kale ilçesine bağlandı. SN
  Kumluyazı mah Kale - Kale - Malatya
1928 📖 Butan / Botan
  Kozluk mah - Kale - Malatya
1916h 📖 Kozluk
Alevi yerleşimi
  Gülen mah - Kale - Malatya
1916h 📖 Hanedo
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Karaağaç mah - Kale - Malatya
1928 📖 Arapuşağı
1916h 📖 Araban [ Kr "Araplar" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Akuşağı mah - Kale - Malatya
K 📖 Akan
1861z 📖 Akuşağı (aş.) [ Tr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ © 12.01.1861 Divriği kazasında Sarıçiçek adlı mahalde iskan etmekte olan Karaçorlu Aşireti ile Akuşağı tabir olunan aşiretlerin ... © 11.08.1883 Eğin kazasında mutavattın Akuşağı ve Atmalı ekradının [Kürd] Pinkan karyeli ahaliyle ... deyar heyran
  Uyanık mah - Kale - Malatya
1916h 📖 Körhane [ Kr gebran? "gâvurlar" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Çayıruşağı mah - Kale - Malatya
1916h 📖 Çayıruşağı
  Yenidamlar mah - Kale - Malatya
1928 📖 Bürüstün
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Akça mah - Kale - Malatya
1928 📖 Bekiran [ Kr "Bekirler" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ Eski Aluçlu nahiyesinin köylerinden biri idi. 1989'da Kale ilçesine bağlandı. SN
  Uzunhüseyin mah - Kale - Malatya
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ Eski Aluçlu nahiyesinin köylerinden biri idi. 1989'da Kale ilçesine bağlandı. SN
■ © 26.11.1848 Harput'un Herdi, Bercigan, Zive, Behremaz ve Aluçlu nahiyelerine bağlı köyler ve mezralar ahalilerinin umur ve hususat-ı vakıalarının tesviyesine dair Harput Valisi Mustafa Sabri'nin yazısı. © »»» 16.12.1900 Aluçlu nahiyesindeki fahri müdürlüğünün lağvı üzerine açıkta kalan İbrahim'in Aluçlu Nahiyesi Müdürlüğü'ne tayini talebi. deyar heyran
  Karahüseyin mah - Kale - Malatya
1848 📖 Karahüseyin
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ Eski Aluçlu nahiyesinin köylerinden biri idi. 1989'da Kale ilçesine bağlandı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km